Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Od 80. let minulého století neexistuje učňovský obor slévač.  V roce 1995 uzavřena SPŠ slévárenská v Brně z důvodu absolutního nezájmu ze strany posluchačů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Od 80. let minulého století neexistuje učňovský obor slévač.  V roce 1995 uzavřena SPŠ slévárenská v Brně z důvodu absolutního nezájmu ze strany posluchačů."— Transkript prezentace:

1

2  Od 80. let minulého století neexistuje učňovský obor slévač.  V roce 1995 uzavřena SPŠ slévárenská v Brně z důvodu absolutního nezájmu ze strany posluchačů.  Na vysokých školách VUT Brno, Technická univerzita Liberec, VŠB Ostrava a ČVUT Praha studuje ročně celkem mezi 30 – 50 studenty v ročníku. Z toho do slévárenské praxe přechází odhadem asi 20 – 30 % absolventů.  Slévárenství zaměstnává kolem 21 000 pracovníků.  Slévárenství vytváří roční obrat asi 24 miliard Kč při výrobě asi 430 000 tun odlitků.  Slévárenství realizuje asi 50 – 60 výroby jako přímý export a ze zbytku asi polovinu jako nepřímý export především do EU.  Slévárenství je jeden z nejstarších výrobních oborů, je průřezový a neustále existuje celospolečenská objednávka po odlitcích.

3  Školství nedodává slévárenství dostatečný počet odborně vzdělaných slévárenských pracovníků na všech pozicích v procesu slévárenské výroby.  Nejmladší vyučený slévač má dnes zhruba 50 let.  V horizontu 15- 20 let zmizí z trhu práce poslední středoškolsky vzdělaní slévárenští odborníci.  Znalostní úroveň ve slévárnách klesá a z těchto důvodů klesá konkurenceschopnost sléváren ČR.  Společnost nemá zájem o studium technických oborů obecně a slévárenství speciálně. Školství podpořilo tento vývoj tím, že dalo společnosti v zásadě neomezenou možnost studovat společenské, filozofické, právní a jiné jim na roveň postavené obory, které jsou pro společnost nutné, ale absolventům dávají velmi omezenou možnost dalšího uplatnění.

4  NSK/NSP je dlouhodobě v podstatě v současné době jediným sofistikovaným řešením i budoucích potřeb českého slévárenství.  NSK, přeloženo do češtiny, je systém prokazování odborných znalostí. Kompetence jsou maturitní předměty. Kritéria odpovídají maturitním otázkám daného předmětu a autorizovaná osoba supluje zkušební komisi.  Největší předností NSK v oboru slévárenství je možnost jej v zásadě ihned aplikovat. Ihned znamená v řádu měsíců a jednotek let. Školský systém je schopen problém řešit v řádu desítek let.  NSK je zajímavá v tom, že oslovuje zaměstnance nebo zájemce o zaměstnání, kteří se pro obor slévárenství vnitřně rozhodli a mají zájem o posílení pozice u zaměstnavatele nebo najít jinou kvalifikovanou profesi.  NSK má v současné době předpoklad velmi efektivně řešit dělnické a středně technické pozice.

5  NSK v současné době, dle mé zkušenosti, nemá jednoznačnou provázanost na vzdělávací a rekvalifikační programy a projekty pracovních úřadů.  NSK a systém prokazování vědomostních znalostí nemá v oboru slévárenství oporu v zákoně. V našem oboru a pravděpodobně i v jiných oborech neexistuje povinnost zaměstnavatele obsadit systemizované místo pracovníkem s odpovídající kvalifikací.  Zásadní problém úspěšné aplikace a masového nasazení NSK ve slévárenství a průmyslu všeobecně vidím v motivaci zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jedná se o motivaci, která by nutila zaměstnance investovat volný čas a energii do svého vlastního vědomostního rozvoje a zaměstnavatele investovat čas a finance do rozvoje vlastních pracovníků s tím, že investované prostředky se vrátí aplikací znalostí ve výrobním procesu formou zvyšování produktivity, snižováním zmetkovitosti nebo zvyšováním užitné hodnoty a tím prodejní ceny vlastních výrobků.

6  MOTIVACE: v průběhu roku 2015 připravujeme ve firmě METOS v. o. s. motivaci pro zaměstnance a kapitalizaci systému NSK ve prospěch firmy.  Připravovaná kapitalizace systému NSK ve firmě METOS v. o. s. znamená pravidelné přezkušování znalostí zaměstnanců ve dvouletých cyklech. Ověřování znalostí znamená, že budou ověřovány znalosti potřebné pro odborný výkon dané funkce ve třech stupních (karierní růst) v souladu s NSK rozšířenou o potřeby firmy.  Motivace pro zaměstnance bude to, že plat se bude skládat ze základního platu, odměn (prémií) a pevné nárokové odměny za každý stupeň obhájených znalostí. Předpokládáme tarif +10%, + 15%, +20% základního platu. Při složení 3. stupně se mzda bude skládat ze základního platu, + 45 % základního platu + prémie.

7  Domnívám se, že zvyšování znalostní úrovně pracovníků je celospolečensky žádoucí a mělo by být podporováno za velmi jednoduchých podmínek především pracovními úřady.  Zaměstnanec by měl investovat svůj vlastní čas a podstoupit rizika spojená s ověřováním svých znalostí. Nabyté znalosti by měl uplatnit ve prospěch zaměstnavatele.  Zaměstnavatel by měl investovat čas svých zaměstnanců do vzdělávání kolegů, vytvářet podmínky pro vzdělávání svých zaměstnanců a nést část nákladů spojených se vzděláváním.  Společnost by měla nést převážnou část nákladů na vzdělávání členů společnosti, protože tito mohou pracovat ve stejném oboru, ale u různých zaměstnavatelů a vzdělávání je celospolečenským zájmem. Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt " Od 80. let minulého století neexistuje učňovský obor slévač.  V roce 1995 uzavřena SPŠ slévárenská v Brně z důvodu absolutního nezájmu ze strany posluchačů."

Podobné prezentace


Reklamy Google