Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovníci ve zdravotnictví a řídící pracovníci ve zdravotnictví - resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů s výhledem do roku 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovníci ve zdravotnictví a řídící pracovníci ve zdravotnictví - resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů s výhledem do roku 2015."— Transkript prezentace:

1 Pracovníci ve zdravotnictví a řídící pracovníci ve zdravotnictví - resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů s výhledem do roku 2015 Závěrečná zpráva FÁZE 1 INSTITUT SOCIÁLNÍHO ROZVOJE, o.p.s. 31.1. 2008

2 Složení pracovního týmu Vedoucí projektu: Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Koordinátor projektu: Ing. Zdeňka Güttlová Odborný tým: Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.sociální péče Ing. Jakub Fischer, Ph.D.zdravotní péče MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.zdravotní péče Mgr. Jaromíra Kotíkovátrh práce, demografie RNDr. František Barták vzdělávání PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.vzdělávání Doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD.Oponentské posouzení Mgr. Dana Jurásková, Ph.D.Oponentské posouzení

3 Subjekty v resortu zdravotnictví Česká lékařská komora,Česká stomatologická komora, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení ambulantních specialistů, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká asociace sester, Národní koalice zdravotnických pracovníků Česká lékařská komora,Česká stomatologická komora, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení ambulantních specialistů, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká asociace sester, Národní koalice zdravotnických pracovníků Ústav zdravotnických informací a statistik ČR, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Centrum mezistátních úhrad, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Český statistický úřad Ústav zdravotnických informací a statistik ČR, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Centrum mezistátních úhrad, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Český statistický úřad

4 Metodika zpracování sektorové analýzy Demografická analýza Demografická analýza Analýza zdravotních ukazatelů Analýza zdravotních ukazatelů Analýza rezortu, jeho vazeb, struktury a faktorů, které jej ovlivňují Analýza rezortu, jeho vazeb, struktury a faktorů, které jej ovlivňují Analýza lidských zdrojů, zaměstnanosti, nezaměstnanosti a migrace zdravotnických pracovníků Analýza lidských zdrojů, zaměstnanosti, nezaměstnanosti a migrace zdravotnických pracovníků Analýza migrace pacientů Analýza migrace pacientů Analýza rozvoje medicínských oborů v ČR Analýza rozvoje medicínských oborů v ČR Analýza systému odborného vzdělávání Analýza systému odborného vzdělávání Sekundární analýza legislativy ČR a EU Sekundární analýza legislativy ČR a EU Zpracování SWOT analýz Zpracování SWOT analýz

5 Postup zpracování resortní analýzy - zpracování dílčích analýz - zpracování dílčích SWOT analýz - zpracování sekundárních analýz - vypracování průběžné zprávy - zpracování předběžných prognóz a hypotéz: - hypotéza o vývoji poptávky po zdravotních službách a po pracovnících ve zdravotnictví - hypotézy o trendech a změnách v resortu - definování profesních mezer - prognóza potřeby změn ve vzdělávání pracovníků - zpracování předběžných scénářů, priorit - vypracování doporučení pro zpracování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU - zpracování závěrečné zprávy FÁZE 1

6 Závěry Fáze 1 Potřeba změn na úrovni pregraduálního vzdělávání Potřeba změn na úrovni pregraduálního vzdělávání - potřeba optimalizace ve vzdělávací soustavě týkající se zdravotnických pracovníků nelékařů, se zaměřením na řešení rovnoměrné nabídky všech stupňů vzdělání, rozšíření přístupu k VŠ vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařů, se zaměřením na větší prostupnost vzdělávacích programů. Potřeba diversifikace terciárního sektoru vzdělávání. Potřeba sladění vzdělávacích programů vzdělávacích institucí s potřebami zdravotnických zaměstnavatelů, - potřeba posílení počtu vzdělávání zubních lékařů.

7 Závěry Fáze 1 Potřeba změn na úrovni postgraduálního vzdělávání Potřeba změn na úrovni postgraduálního vzdělávání - potřeba změny v počtu oborů specializačního vzdělávání lékařů - podpora specializačního vzdělávání lékařů, zejména praktických lékařů - podpora specializačního vzdělávání nelékařů, - podpora celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařů - podpora vytváření systémů vzdělávání na úrovni krajů a zdravotnických zařízení, - podpora vzdělávání v řízení zdravotnictví a managementu zdravotnických zařízení, - podpora vzdělávání v ICT a cizích jazycích, - potřeba úpravy registru zdravotnických pracovníků, tak aby zahrnoval data potřebná k vypracování prognóz, týkajících se potřebného budoucího počtu zdravotnických pracovníků

8 Doporučení pro zpracování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU Projekt zaměřený na celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, včetně zdravotnických manažerů. Projekt zaměřený na celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, včetně zdravotnických manažerů. Projekt zaměřený na optimalizaci pregraduálního vzdělávání zubních lékařů. Projekt zaměřený na optimalizaci pregraduálního vzdělávání zubních lékařů. Projekt zaměřený na optimalizaci, vytvoření systému pregraduálního vzdělávaní nelékařů. Projekt zaměřený na optimalizaci, vytvoření systému pregraduálního vzdělávaní nelékařů. Projekt zaměřený na optimalizaci, vytvoření systému specializačního vzdělávání lékařů a nelékařů. Projekt zaměřený na optimalizaci, vytvoření systému specializačního vzdělávání lékařů a nelékařů. Projekt zaměřený na získání specifických dovedností potřebných k výkonu povolání zdravotnických pracovníků (IT, komunikace apod.). Projekt zaměřený na získání specifických dovedností potřebných k výkonu povolání zdravotnických pracovníků (IT, komunikace apod.). Projekt zaměřený na optimalizaci registrů zdravotnických pracovníků. Projekt zaměřený na optimalizaci registrů zdravotnických pracovníků.

9 Zdůvodnění projektů potřeba souladu poptávky po zdravotnických pracovnících s nabídkou, zejména v období, kdy v budoucích letech dojde nejen k celkovému stárnutí populace, ale i ke stárnutí samotných zdravotnických pracovníků, zejména lékařů, potřeba souladu poptávky po zdravotnických pracovnících s nabídkou, zejména v období, kdy v budoucích letech dojde nejen k celkovému stárnutí populace, ale i ke stárnutí samotných zdravotnických pracovníků, zejména lékařů, předpoklad delší střední délky života VŠ vzdělaných osob (lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a VŠ nelékařů) Zdravotnictví je sektor, ve kterém je zaměstnáno vysoké procento VŠ vzdělaných pracovníků. Aby se stárnoucí VŠ pracovníci udrželi na trhu práce, musí se průběžně vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání. předpoklad delší střední délky života VŠ vzdělaných osob (lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a VŠ nelékařů) Zdravotnictví je sektor, ve kterém je zaměstnáno vysoké procento VŠ vzdělaných pracovníků. Aby se stárnoucí VŠ pracovníci udrželi na trhu práce, musí se průběžně vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání. očekávaný nižší podíl budoucích absolventů škol na všech úrovních z důvodu malého podílu 15 letých počínaje rokem 2009, očekávaný nižší podíl budoucích absolventů škol na všech úrovních z důvodu malého podílu 15 letých počínaje rokem 2009, identifikované profesní mezery, identifikované profesní mezery, identifikované mezery ve vzdělávací soustavě. identifikované mezery ve vzdělávací soustavě.


Stáhnout ppt "Pracovníci ve zdravotnictví a řídící pracovníci ve zdravotnictví - resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů s výhledem do roku 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google