Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné knihovny - místa mezigeneračního setkávání PhDr. Ivana Štrossová Krajská knihovna Vysočiny Jihlava, 31.března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné knihovny - místa mezigeneračního setkávání PhDr. Ivana Štrossová Krajská knihovna Vysočiny Jihlava, 31.března 2011."— Transkript prezentace:

1 Veřejné knihovny - místa mezigeneračního setkávání PhDr. Ivana Štrossová Krajská knihovna Vysočiny Jihlava, 31.března 2011

2 U nás asi není občana, který by neznal nebo nevěděl, co je to knihovna. I ti nejstarší navštěvují knihovnu a maminky půjčují dětem knížky, které ještě neumí číst. Potřebovaly by jsme velké prostory a více počítačů. z ankety Kamarádka knihovna

3 Co jsou veřejné knihovny Knihovna je strašně dobrý dům. z ankety Kamarádka knihovna zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb rovný přístup ke službám a informacím budování knihovních fondů a jejich zpřístupňování.

4 Poslání a cíle Uklidňuje mě a pomáhá mě připravit se do života. z ankety Kamarádka knihovna Poslání - celoživotní vzdělávání jednotlivců i skupin Cíl: - podpora čtenářství, vzdělávání, sebevzdělávání, informační a počítačové gramotnosti - zajištění informovanosti, kulturnosti, přístupu ke kulturnímu dědictví - uchování a rozvoj mezigeneračních vztahů, regionálních a kulturních tradic

5 Knihovny v kraji Vysočina Cestou do knihovny protáhnu líné kosti z ankety Kamarádka knihovna Síť knihoven v kraji Vysočina - Krajská knihovna Vysočiny, - 4 MěK v bývalých okresních městech, - 35 MěK/MK s profesionálními pracovníky, - 497 MK s neprofesionálními pracovníky - 75 poboček Knihovny a projekt MOPPS -zapojení veřejných knihoven do vzdělávacích a informačních aktivit projektu

6 Role veřejných knihoven Jen tak dál, co bych si bez vás počala? z ankety Kamarádka knihovna Průzkumy agentury DEMA a.s -rok 2007 a 2009 a jejich porovnání Knihovna funguje jako: -půjčovna dokumentů, prostor k četbě a studiu, práce s počítačem, přístup na Internet -místo pro setkávání s lidmi a přáteli -místo pro kulturní a osvětová činnost (výstavy, přednášky, besedy)

7 Centrum dění Naše knihovna je velmi dobré pracoviště pro vyhledávání různých zajímavých informací, ale také dobrý prostor pro zábavu. z ankety Kamarádka knihovna Knihovny a jejich komunitní role -místní služba pro místní společnost -centrum vzdělávání a poskytování informací -porovnání výsledků průzkumů v letech 2007 a 2009 ukazuje, že společnost si komunitní roli knihoven uvědomuje

8 Možnosti veřejných knihoven No je tam prdec, ale spokojená bych byla i bez knih z ankety Kamarádka knihovna Knihovny nabízejí: -poskytování základních knihovnických a informačních služeb a bohatý knihovní fond -pozitivní trávení volného času, informace pro všechny, vzdělání, Internet, místo pro setkávání, estetické vnímání, účast na životě v obci, rozvoj pozitivního vztahu k místu (obci), rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi

9 Knihovny a volný čas Abych si odpočinula od všeho! z ankety Kamarádka knihovna Kulturní a vzdělávací akce - Statistické ukazatele 2009: - 52 724 kulturních akcí pro 1 516 341 návštěvníků - 24 629 vzdělávacích akcí pro 529 340 návštěvníků - 1 199 747 registrovaných čtenářů - 5 432 v r. 2009 veřejných knihoven

10 Knihovny a rodina Naše knihovna je prostě skvělá, je mi tam dobře. z ankety Kamarádka knihovna Aktivity veřejných knihoven -rodiče a knihovna -prostředí přátelské rodině a mezigeneračnímu setkávání -četba a studium -kulturní akce -ostatní akce podporující děti, rodiče i mezigenerační dialog

11 Prostředí knihoven Na stěnách je krásná pohádková výzdoba. Je zde útulně a nikdy se mi nechce jít zpět do školy. Píše to za mne paní učitelka, protože jsem tělesně postižená a nemohu psát. z ankety Kamarádka knihovna Přístupnost knihoven: -dobrá poloha v centru obce a dostupnost, -otevřené provozy bez bariér, vyhovující otevírací doba -ochotný a odborně vyškolený personál -knihovny a soutěž Společnost přátelská rodině

12 Četba a studium S pomocí knihovnice si vyberu vždy alespoň jednu knihu, která mi padne do noty. Vždy, když mám volný čas, jdu do knihovny. z ankety Kamarádka knihovna Propagace čtení a čtenářství: -Celé Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu, Březen měsíc čtenářství (BMČ) -zapojení knihoven v kraji Vysočina do akce BMČ -soutěž o nejlepšího čtenáře -mezigenerační vztahy v aktivitách knihoven

13 Kulturní akce pro celou rodinu Tuto knihovnu bych nevyměnila za žádný nejdokonalejší počítač. z ankety Kamarádka knihovna Aktivity veřejných knihoven -akce pro vybrané cílové skupiny (besedy, povídání o literatuře, cestování, hudbě nebo poslech hudby) -Den dětí, Den pro dětskou knihu, Poprvé do školy – poprvé do knihovny -Noc s Andersenem -Knihovny pro všechny (Týden knihoven 2010)

14 Četba a studium S pomocí knihovnice si vyberu vždy alespoň jednu knihu, která mi padne do noty. Vždy, když mám volný čas, jdu do knihovny. z ankety Kamarádka knihovna Propagace čtení a čtenářství: -Celé Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu, Březen měsíc čtenářství (BMČ) -soutěž o nejlepšího čtenáře -prorodinné aktivity (rodinné průkazky, Babičky čtěte vnoučatům, vnoučata čtěte babičkám …)

15 Vzdělávací akce Nemusím sedět doma a koukat do stropu z ankety Kamarádka knihovna Knihovny a vzdělávání: -důležitá role v oblasti celoživotního vzdělávání -spolupráce s tradičními partnery (školy) -vzdělávací aktivity -spolupráce se neziskovým sektorem, státní správou a samosprávou -rodina, rodičovství, manželství, mezigenerační vztahy v aktivitách knihoven

16 Co knihovny nabízejí Líbí se mi programy, projekty a další akce, které vymýšlí. Knihovnicím přeji hodně další nápadů a aby to s námi (dětmi) vydržely. z ankety Kamarádka knihovna Co knihovny nabízejí: -výtvarné dílny na nejrůznější téma -pasování prvňáčků, výstavy fotografií na téma rodiny, soutěže pro rodiny, oslavy tradičních svátků (Vánoce, Velikonoce…) -prostory pro volný čas (čajovny, cukrárny, herny…) -aktivity k lokální historii a k lokálnímu dění

17 Spolupráce z různých pohledů Byla jednou jedna knihovna a ta knihovna byla a pořád ještě je to nejhezčí v našem městě. z ankety Kamarádka knihovna Spolupráce mezi knihovnami -formální a neformální spolupráce mezi knihovnami Spolupráce s obcí/městem -vztah zřizovatel/knihovna Spolupráce s ostatními subjekty -spolupráce s neziskovým sektorem

18 Co brání v rozvoji Jen jedno se mi nelíbí: myslím, že by si zasloužila VĚTŠÍ, přehlednější a novější prostor. A z toho, co slyším od spolužáků, by tím jistě přilákala víc čtenářů. z ankety Kamarádka knihovna Omezení: -stagnující a snižující se rozpočty knihoven -omezené prostory a tím omezené kapacity na realizaci akcí -omezené lidské zdroje

19 Co pomáhá v rozvoji Naše knihovna je opravdu naše! Jsou zde milé a ochotné knihovnice, které poradí, pomohou a jsou vždy k dispozici. Knihovna je vždy, když přijdu, pěkně vyzdobena. z ankety Kamarádka knihovna Co pomáhá: -kreativita personálu knihoven, schopnost najít správné téma, ochota hledat partnery a sponzory, schopnost komunikovat, informovanost, propagace, vytrvalost, znalost komunity a oslovení široké veřejnosti (čtenáři – nečtenáři), aktivní zapojení rodin do akcí knihoven, správné vyhodnocení možností

20 Závěr Máme tam ideální knihovnice. Jsou to dvě dámy a nepředstavujte si žádné zapšklé ženy, které ničemu nerozumí, tak to vůbec není. Jsou to dámy s velkým D vybraných způsobů a ochotné poradit vám v jakékoliv situaci. Jsou to knihovnice, které mají takový přehled, že by jim to mohl kdekdo závidět. Jsou to opravdu ty nejúžasnější paní, které jsem kdy potkala. z ankety Kamarádka knihovna

21 Použitá literatura -DEMA a.s.: Veřejné knihovny II. Základní výsledky výzkumu. Reprezentativní výzkum v kraji Vysočina. Zpráva Vydána 17.9.2009. -JOZÍFKOVÁ, Bohumíra: Role veřejných knihoven v tvorbě prorodinného klimatu I. – Čtenář, Čtenář, 2008, roč. 60, č. 5 -JOZÍFKOVÁ, Bohumíra: Role veřejných knihoven v tvorbě prorodinného klimatu II. – Čtenář, Čtenář, 2008, roč. 60, č. 6 -webové stránky veřejných knihoven ČR, SKIP, SDRUK -legislativní dokumenty a doporučení k problematice rozvoje a fungování veřejných knihoven

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Veřejné knihovny - místa mezigeneračního setkávání PhDr. Ivana Štrossová Krajská knihovna Vysočiny Jihlava, 31.března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google