Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – POHON CNG Z POHLEDU VÝROBCE Josef Jeleček TEDOM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – POHON CNG Z POHLEDU VÝROBCE Josef Jeleček TEDOM."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – POHON CNG Z POHLEDU VÝROBCE Josef Jeleček TEDOM

2 PLYNOVÉ A NAFTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY  KOGENERAČNÍ JEDNOTKY NA BÁZI PLYNOVÝCH MOTORŮ VÝROBA TEPLA A ELEKTŘINY, OZE AUTOBUSY SPECIALIZACE NA CNG MĚSTSKÉ, LOW ENTRY PRODUKT TEDOM VÝROBCE PROVOZOVATEL

3 ZEMNÍ PLYN JAKO POHONNÁ HMOTA CNG – Compressed Natural Gas (Stlačený zemní plyn), LNG – Liquefied Natural Gas (zkapalněný zemní plyn) - ?? Obsahuje 96–98% metanu Těžba - ropná (naftový) nebo uhelná (karbonský) ložiska CNG uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách o tlaku 200 bar LNG uskladněn v kapalném skupenství při tlaku v řádech jednotek barů při kryogenních teplotách (-167 st. C) Lehčí než vzduch Oktanové číslo 130

4 SCÉNÁŘ ROZVOJE ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ V EU Evropa (15) – záměr:  23,5 mil. CNG vozidel  47 mld. m 3 zemního plynu  20 000 plnících stanic Druh paliva2005201020152020 Zemní plyn%2510 Biopaliva%2678 Vodík%25 Celkem%281423

5 PODPORA ROZVOJE CNG V ČR  Rok 2001 - Bílá kniha dopravní politiky EU - do r. 2020 nahradit 10% kapalných paliv v dopravě zemním plynem;  dne 11.5.2005 - k cílům EU se přihlásila i vláda ČR Usnesením č. 563 + uložila ministrům zajistit vytvoření podmínek k naplnění cíle;  dne 16.3.2006 - uzavřena Dohoda mezi MPO ČR a plynárenskými společnostmi o výstavbě 100 plnících stanic CNG v hodnotě cca 1 mld. Kč a na dalších oboustranných aktivitách, stabilizaci spotřebních daní, apod.

6 ÚPRAVA SPOTŘEBNÍ DANĚ NA CNG  nové znění zákona o spotřební dani, platnost od 1.1.2007.  od 2020 – sazba 3 355 Kč/t, (100 EUR?) resp. minimální nově stanovená EU.

7 „Dobrovolná“ dohoda Závazky plynárenství  Plynárenské společnosti vybudují plnící stanici pro autobusovou dopravu, při vhodných podmínkách (počet autobusů 4 ks (, odběr plynu 100 tis. m3/rok, což je do 200 tis. km/rok v MHD), dále každý rok další 4 ks až do počtu 16  vybudují plnící stanice CNG podél hlavních silničních a tranzitních tahů;  vybudují plnící stanici CNG v dalších vhodných lokalitách - celkem do r. 2020 výstavba 100 plnících stanic.  finanční příspěvky na plynové autobusy 200 tis. Kč/bus - max. 10 mil.Kč/rok, což je 50 autobusů ročně

8 ČR – SOUČASNOST A CÍLOVÝ STAV  Současnost: v České republice bude do konce roku 2007 provozováno 20 plnících stanic CNG. V provozu je okolo 630 CNG automobilů, z toho 180 autobusů.  Od r. 2007 po snížení sazby spotřební daně je očekáván zvýšený zájem dopravních podniků o provozování plynových autobusů a zájem společností s flotilami dodávkových a osobních automobilů  Cíl k r. 2020: roční prodej 600 - 800 mil. m 3, 350 - 450 000 CNG automobilů, 350 - 450 veřejných plnících stanic

9 VEŘEJNÉ PLNÍCÍ STANICE CNG po r. 2010

10 CNG v dopravě = EMISE Ve srovnání s naftou PM - 100 % (EURO …) SO2 - 100 % (EURO …) NOxsrovnatelné HxCx=uhlovodíky srovnatelné COsrovnatelné Výrazně nižší hlučnost!!! CO2- 15 %

11 DALŠÍ DŮVODY PRO CNG  Silniční doprava v EU : Spotřebovává 26% primární energie Produkuje 23% emisí CO2  V mnoha zemích se intenzivně přechází na CNG zejména z důvodu: Snížení emisí CO2 až o 25% Snížení emisí hluku Snížení emisí částic a škodlivin – nízká ventilace měst  Technologie se nejvíce podobá klasické a je dobře odzkoušena

12 Ekonomika provozu MHD na CNG průměrné ceny k 1.5.2007  Cena 1 litru dieselového paliva: včetně DPH: 27,- Kč bez DPH: 22,70 Kč.  Cena 1 kg CNG: včetně DPH: 20,- Kč bez DPH: 16,80 Kč  Srovnání spotřeby: 1 l nafty = 0,9 kg CNG.  Faktor úspory: 0,9 *16,80/22,70 = 0,67. Závěrem lze konstatovat, že náklady na palivo v případě autobusu na CNG budou tvořit 67% nákladů na naftu v cenách k 1.5.2007, neboli provoz na CNG bude v nákladech na palivo o 33% levnější.

13 Další ekonomické aspekty provozu na CNG  Autobus na CNG musí mít jinak srovnatelné náklady na provoz, aby nižší náklady na palivo tvořily profit pro dopravce. Ostatní náklady na vozidlo nemají důvod být vyšší než u dieselových autobusů  Vhodný motor a kvalitní plynová instalace jsou tedy klíčem k dobré ekonomice provozu MHD na CNG.  U autobusu na CNG je tedy nutno věnovat ZÁSADNÍ pozornost servisním nákladům

14 Požadavky na motor CNG autobusu  Dlouhý servisní interval – musí být podobný či shodný s naftovými vozidly  Musí být rozumná četnost výměny tzv. „spotřebního“ materiálu, jako jsou svíčky, kabely, vstřikovače, prvky plynové trasy – regulátory, filtry, atd.  Spotřeba oleje, cena oleje – plynové oleje jsou někdy dražší  Musí být rozumná cena uvedeného materiálu  Spolehlivost vozidla musí být srovnatelná s dieselem  Měly by být podobné výkonové a momentové parametry – dodržování jízdního řádu. Plynové motory jsou zážehové a mají jinou charakteristiku, motor by měl mít dostatečný objem, vyšší než diesel

15 Možnosti dotací  Dotační tituly ROP v rámci  Dotační tituly ROP v rámci NUTS II – evropské strukturální fondy. Ve všech krajích dotační tituly na nákup ekologických vozidel, alternativní pohony, CNG, atd.  Dotace od dodavatele plynu 200 tis. Kč/autobus  Dotace z MD pro rok 2007 – 800 tis. Kč/CNG autobus Noví dopravci či města na základě těchto skutečností zvažují přechod na plyn – Brno, Třebíč, Znojmo, Mladá Boleslav, Tábor, Praha??

16 Závěr  MHD na CNG je ekologická  MHD na CNG je ekonomická, pokud jsou splněny tyto předpoklady: Kvalitní a spolehlivý autobus na CNG Spolehlivý dodavatel CNG  Kombinace obojího přinese spokojeného klienta spokojeného dopravce spokojeného občana města Spokojenou radnici

17 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Josef Jeleček TEDOM www.tedom.eu


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – POHON CNG Z POHLEDU VÝROBCE Josef Jeleček TEDOM."

Podobné prezentace


Reklamy Google