Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura Pardubického kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura Pardubického kraje."— Transkript prezentace:

1 Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura Pardubického kraje

2 Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura Pardubického kraje obsah prezentace Veřejná autobusová a drážní doprava Pardubického kraje (Pk) Problematika dopravní cesty a kolejových vozidel Splavnění do Pardubic – Přístav Pardubice, Letiště Pardubice Stav silničního hospodářství silnic II. a III. třídy Pk, východiska a zaměstnanost

3 Veřejná doprava Pardubického kraje hlavní ukazatele roku 2013 RozsahRozpočet Autobusová doprava16,8 mil. km (16,3 mil km předpoklad) 297 mil Kč Drážní doprava4,8 mil. vlkm324,1 mil Kč (Pk) 135,4 mil. Kč (MD) Trolejbusová doprava 170 tis. km5 mil Kč

4 Organizace veřejné dopravy V rámci KrÚ Pk, oddělení dopravní obslužnosti jsou zajišťovány následující hlavní činnosti: -tvorba a schvalování autobusových jízdních řádů, -tvorba drážních jízdních řádů, -koncepce veřejné dopravy, -uzavírání smluvních vztahů s dopravci, -udělování licencí v autobusové dopravě, -kontrolní činnost u dopravců, -vyřizování stížností a podnětů občanů, -komunikace se zástupci samospráv.

5 Organizace veřejné dopravy Ze strany spol. OREDO s.r.o. jsou pro Pk zajišťovány tyto hlavní činnosti: -realizace projektu odbavovacích a informačních zařízení I.etapa, -tarifní a přepravní podmínky, -clearing, rozúčtování tržeb, -provoz a správa čipových karet IREDO.

6 Předpokládané změny v oblasti autobusové dopravy v roce 2014 Úpravy jízdních řádů na území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí. Podpora nasazovaní kapacitně odpovídajících vozidel. Snížení rozsahu autobusové dopravy. Jednání o výši ceny dopravního výkonu.

7 7 Budoucnost regionální železniční dopravy (memorandum a závislost jeho trvání na RUD) Budoucnost regionální železniční dopravy se odvíjí od několika zásadních prvků: Rychlá, bezpečná a rozvíjející se dopravní cesta. Kvalitní, rychlá a bezpečná kolejová vozidla. Odpovídající služby cestující veřejnosti. Udržitelná výše poplatku za jednotku dopravního výkonu. Návaznost na ostatní druhy dopravy.

8 Rychlá, bezpečná a rozvíjející se dopravní cesta Rychlá = umožňující snížením časových hodnot cestovního času plně konkurovat silniční dopravě veřejné a individuální. Bezpečná = kvalitní zabezpečovací zařízení, jenž musí být zárukou minimalizace vzniku mimořádných událostí a nehod chybami lidského faktoru nebo ostatními faktory. Rozvíjející = řešení realizace nových úseků tratí, přeložky stávajících stop, nové napojení do železničních uzlů, přiblížení zastávek blíže k obcím v obsluhovaném území, zvyšování kapacity dopravní cesty. 8

9 Kvalitní, rychlá a bezpečná kolejová vozidla Kvalitní vozidla – vozidla, která svým zpracování zaručují dlouhou životnost a dále splňují požadavky objednavatele na komfortní dopravu cestující veřejnosti za minimální náklady Rychlá vozidla – vozidla dosahující rychlostních parametrů využitelných na moderní dopravní cestě Bezpečná kolejová vozidla – vysoký stupeň zabezpečení s minimalizací vzniku chyb lidského faktoru odpovídající úrovni zabezpečení stanovené legislativou Evropské unie 9

10 Odpovídající služby cestující veřejnosti Kultura cestování – kvalitní a čistá železniční vozidla; udržované přístupové cesty k zastávkám; čisté a funkční prostory přístupné cestující veřejnosti, včetně sociálního zařízení. Dostupnost návazných a ostatních služeb ve veřejných prostorech železničních stanic a zastávek – návazné služby (úschovny, zavazadla, ad.); v oblasti ostatních služeb, jako jsou doplňkový prodej, občerstvení, ad. Bezproblémové odbavení jízdními doklady použitelnými i v navazujících dopravních systémech Informační zařízení – vypovídající o možném spojení, přestupech, zpoždění a návaznosti spojů Návazností na ostatní druhy dopravy u regionální železniční dopravy je především na dopravu silniční. Návaznost na autobusovou dopravu lze zavést formou promyšleně a dobře fungujícím integrovaným dopravním systémem. 10

11 Udržitelná výše poplatku za jednotku dopravního výkonu. V současnosti nejdiskutovanější faktor, který ve srovnání s ostatními druhy dopravy v žádném případě neupřednostňuje železniční dopravu 11

12 Splavnění do Pardubic Splavnění do Pardubic představuje prodloužení labské vodní cesty z přístavu Chvaletic do Kunětic o 33 km. Labe na území ČR tak dosáhne splavné délky 247 km. V současnosti, po dokončení úpravy koryta mezi Chvaleticemi a Přeloučí v roce 2006, je Labe splavné v délce 222,5 km. Pro splavnost do Pardubic chybí realizace stavby nazvané Stupeň Přelouč II, která představuje vybudování plavební komory na 3 km dlouhém plavením kanále. Dále do Pardubice je již cesta splavná. Předpokládané investiční náklady 3 063 mil Kč.

13 Letiště Pardubice Pro další rozvoj mezinárodního letiště Pardubice, je nezbytně nutné v co nejkratší době realizovat výstavbu nové odbavovací haly. Tato nezbytnost je vynucena jak kapacitní nedostatečností současných odbavovacích prostor, tak stále rostoucími nároky na splnění velmi přísných bezpečnostních požadavků a v neposlední řadě i stále se zvyšujícími požadavky cestující veřejnosti na úroveň odbavení a poskytovaných služeb. Nesplnění těchto požadavků může s vysokou pravděpodobností vyústit ve výrazný pokles zájmu o letiště Pardubice s logickým dopadem na jeho ekonomiku. V současné době probíhá zpracování studie rozvoje Letiště Pardubice

14 Plánovaný počet odbavených cestujících Plánovaný stav odbavených cestujících ve výše popsaných variantách pro období 2013 až 2022 je znázorněn v následujícím grafu:

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Stáhnout ppt "Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura Pardubického kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google