Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Český pojistný trh a mezinárodní pojistný trh PF UK Praha 26.4.2010 Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Český pojistný trh a mezinárodní pojistný trh PF UK Praha 26.4.2010 Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc."— Transkript prezentace:

1 1 Český pojistný trh a mezinárodní pojistný trh PF UK Praha 26.4.2010 Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

2 2 Český pojistný trh  Analýza pojistného trhu  Pojistný trh – problémy a perspektivy  Mezinárodní srovnání  Povodně  Soukromé životní pojištění

3 3 Český pojistný trh Pojistný trh A. Nabídka a poptávka  pojistné produkty (životní a neživotní pojištění)  subjekty (pojistník, pojistitel, zajistitel, pojišťovací zprostředkovatel, regulátor, orgán dohledu, asociace)  regulace – zákony a další právní předpisy (příklady) B. Investování disponibilních prostředků  cenné papíry  nemovitosti  vklady u bank  cennosti apod.

4 4 Počet pojišťoven (ČR) 2010 2007 Počet pojišťoven celkem 54 52 -životní 8 6 -neživotní 32 29 -se smíšenou činností 14 17 Tuzemské a zahraniční pojišťovny - tuzemské 36 34 - s převaž. zahr. kapitálem 24 21 - s převaž. tuzem. kapitálem 12 13 - pobočky pojišťoven z EU 18 18 ( 36 tuzemských – 35 AS, 1 družstvo) VIG RE zajišťovna, a.s. FOS: - 625 pojišťoven a poboček z EU/EHP – přeshraniční obchod x) 2010 – k 25. 4. 2010

5 5 Výsledek po zdanění (ČR) (mld. Kč)

6 6 Předepsané pojistné (mld. Kč) 2009 = ČAP

7 7 Předepsané pojistné (hodnota) Předepsané pojistné (mld. Kč.) 2001 200220032004200520072009 Životní pojištění celkem 28,334,041,144,245,054,159,2 Neživotní pojištění52,556,664,868,472,178,880,7 Předepsané pojistné celkem 80,890,6105,9112,6117,1132,9139,9 ČAP 2009: 139,9 mld. Kč, tj. + 2,5 % (ŽP + 5, 1%; NŽP + 0,6 %)

8 8 Dynamika růstu předepsaného pojistného (indexy) Index 02/01 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 Předepsané pojistné celkem 112,5 104,1 104,2 108,2 105,2 102,5 Životní pojištění 120,9 101,7 105,1 114,0 105,1 105,1 Neživotní pojištění 108,0 105,6 103,7 104,4 105,3 100,6 2008/2007  pojištění budov a staveb občanů 107,7  pojištění domácnosti 106,9  pojištění odpovědnosti občanů 106,1  pojištění léčebných výloh v zahraničí 110,4  havarijní pojištění mot. vozidel 104,1  poj. odpovědnosti z provozu vozidla 103,3  pracovní úraz a nemoc z povolání 109,6  pojištění průmyslu a podnikatelů 106,8 2009 = ČAP

9 9 Podíl jednotlivých pojištění na předepsaném pojistném v % Rok 2002 2006 2007 2008 CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 Životní pojištění 37,6 38,7 41,3 40,7 Neživotní pojištění 62,4 61,3 58,7 59,3 Úrazové pojištění 1,8 1,7 1,7 1,7 Pojištění budov a staveb obyvatelstva 2,3 2,6 2,6 2,6 Pojištění domácnosti 1,7 1,7 1,6 1,7 Pojištění odpovědnosti za škody obyv. 0,7 0,6 0,6 0,7 Havarijní pojištění vozidel celkem 13,2 12,7 12,1 12,1 Pojištění majetku v podnikatelských pojištěních - - 11,4 12,2 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 19,8 18,1 17,1 17,2 Pojištění odpovědnosti - prac. úraz a nemoc z pov. 4,5 4,3 4,2 4,4

10 10 Vývoj technických rezerv členů ČAP (v mld. Kč) 1994 2002 2008 CELKEM 63,4 157,9 278,4 Životní pojištění 49,5 111,2 204,8 Neživotní pojištění 13,9 46,7 73,6 (stav technických rezerv životního a neživotního pojištění ke konci příslušného roku) Index 08/07: ŽP 103,8; NŽP 107,8

11 11 Skladba finančního umístění (členové ČAP; % a mld. Kč) CELKEM (2008) 302,6 mld. Kč = 100,0 % CELKEM (2002) 198,8 mld. Kč = 100,0 % Rok 2002 2008 1. Dluhové cenné papíry 67,9 74,9 2. Depozita u fin. institucí 10,2 9,6 3. Pozemky a stavby 5,6 1,7 4. Podíly v ovládaných osobách 5,4 4,1 5. Ostatní 10,9 9,7

12 12 Vybrané ukazatele pojišťoven (údaje za členy ČAP) Rok 1995 2002 2006 2008 Základní kapitál pojišťoven (mld. Kč) 7,3 13,5 16,7 17,6 Zaměstnanci pojišťoven (tis. osob) 13,4 15,3 14,0 14,2 Kmen* (v mil. ks) 11,4 16,3 22,5 24,9 - životní pojištění 7,8 8,8 - neživotní pojištění 14,7 16,1 Počet pojištěných vozidel (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 5,6 6,2 stav dlouhodobých pojištění obyvatelstva k 31.12. daného roku 2009 – ČAP: POV – pojištěných vozidel: - 6 460 tis. ks; HP – 1 438 tis. ks

13 13 Pojišťovací zprostředkovatelé ČNB: k 25. 4. 2010 - 111 846 registrací; zrušených registrací 8 106 ČAP: k 31.12. 2008 – VPA 10 970; VPZ 5 665

14 14 Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v roce 1995 (v %) ŽP: 27,2 % NŽP: 72,8 %

15 15 Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v roce 2008 (v %) ŽP: 40,7 % NŽP: 59,3 % ČAP 2009: ŽP 42,3 %; NŽP 57,7 % (předběžné výsledky)

16 16 Povodně 2002 – srpen (údaje k 31.8.2003)  škody šetřilo 17 pojišťoven  odhadovaný počet škodných událostí: 82 185  odhadovaná výše poj. škod: 36,5 mld.Kč  celkové ekonomické škody: 73 mld. Kč  vyplacená poj. plnění: 28,2 mld. Kč  vyplacená pojistná plnění k nahlášeným škodám:  občané: 91 %  průmysl a podnikatelé: 75,2 %

17 17 Celková pojištěnost v ČR (podíl předepsaného pojistného k HDP v % - běžné ceny)

18 18 Podíly pojišťoven na pojistném trhu (v % z předepsaného pojistného celkem) 2008: ČP 28,9, Kooperativa 22,0 %, Allianz 7,1 %, ČSOBP 6, 8 %, Generali 6, 1 %, ING 5, 7 %, PČS 4,8 %, ČPP 3,9 %, Uniqa 3,1 %, AXA ŽP 1, 6 %

19 19 ČR v mezinárodním srovnání (celková pojištěnost v %) 1996 2007 ČR 2,6 3,8 CEA 6,8 8,8 Rakousko 5,9 5,9 Německo 6,3 6,7 UK 11,3 17,9 Polsko 2,1 3,7 Maďarsko 2,1 3,7 Poznámka: CEA - pokles z 8, 8 % v 2007 na 7, 7 % v 2008 (ŽP z 6,0 na 4,9 %)

20 20 Celková pojištěnost – 2008 (v %) Pramen: CEA, European Insurance in Figures, October 2009

21 21 Struktura investičního portfolia evropských pojišťoven 2002-2007 Pramen: CEA, European Insurance in Figures, October 2009

22 22 Podíl investic pojišťoven na HDP v % (odvozeno z grafu; EU - 2002) 1996 2007 ČR 5,2 8,0 CEA 38,7 54,2 EU 39,5 55,9 Rakousko 21,6 26,6 Německo 34,0 51,6 UK 80,8 96,2 Polsko 1,6 10,0 Maďarsko 3,2 7,0

23 23 Co vyplývá z mezinárodního srovnání? Důvody rozdílů mezi ČR a EU/CEA  Vliv předchozího ekonomického systému  Budování pojistného trhu od roku 1991  Tendence spoléhání se na stát  Ekonomický rozvoj - specifika  Vztah veřejnosti k pojišťovnictví - priority  Daňové motivace pro soukromé ŽP až od roku 2001  Osvěta

24 24 Pojistný trh – problémy a perspektivy A. Pozitiva  Vysoká dynamika růstu do roku 2003 – pak jisté zpomalení  Uspokojivý rozsah nabídky pojistných produktů – neustálé rozšiřování a zdokonalování  Finanční stabilita  Technické rezervy – zdroj financování hospodářství  Prodej – orientace na zákazníka  Vytváření pracovních příležitostí  Zapojení zahraničního kapitálu (know-how)  Zvládnutí povodní 1997 a 2002  Pružná reakce na společenskou objednávku

25 25 Pojistný trh – problémy a perspektivy B. Problémy  Nízká propojištěnost u některých odvětví  Relativně nízký podíl PP u životního pojištění na celkovém PP  Nenaplnění podnikatelských plánů některých pojišťoven  Konkurence v sazbách

26 26 Příčiny zpomalení tempa růstu od roku 2004  snížení technické úrokové míry  vliv pojišťoven z EU – FOS (podnikatelé a průmysl)  konkurence jiných finančních produktů (spotřebitelský úvěr, hypotéky, stavební spoření apod.)  životní pojištění: daňové motivace – původní zájem je téměř vyčerpán  dopady finanční a ekonomické krize (2008 – 2009)

27 27 Perspektivy rozvoje pojistného trhu  Ekonomický růst  Legislativa – harmonizace s EU a jednotný pojistný trh EU  Životní pojištění a reforma důchodového systému  Reforma zdravotního pojištění – soukromé pojištění  Nová odpovědnostní pojištění

28 28 Důchodová reforma Soukromé životní pojištění  účinnost od 1.1.2001 (pak novely ZDP)  zájem – vysoká tempa růstu v období 2001 – 2003  rok 2006: počet vydaných potvrzení: 2,8 mil. ks 1. pilíř – parametrické změny Opt –out Návrh zákona o penzijním spoření Komise MF a MPSV - 2010


Stáhnout ppt "1 Český pojistný trh a mezinárodní pojistný trh PF UK Praha 26.4.2010 Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google