Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění Jihomoravského kraje 20.12. a 21.12.2011 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění Jihomoravského kraje 20.12. a 21.12.2011 Brno."— Transkript prezentace:

1 Pojištění Jihomoravského kraje 20.12. a 21.12.2011 Brno

2 2 Program prezentace  Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění  Pojištění vozidel  Likvidace pojistných událostí

3 3 Správce pojištění od 1.1.2012  C.E.B., a.s., Lublaňská 5/57 120 00 Praha 2 Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění  Mgr. Eva Ševčíková, tel: +420 221 590 306 fax: +420 221 590 310 mobil +420 725 103 781 mail eva.sevcikova@cz-ceb.com  Luděk Tvrdý tel: +420 221 590 315 fax: +420 221 590 310 mobil +420 724 310 310 mail ludek.tvrdy@cz-ceb.com

4 4 Správce pojištění od 1.1.2012 Pojištění vozidel  Ing. Pavel Němec, tel: +420 221 590 318 fax: +420 221 590 310 mobil +420 777 165 214 mail pavel.nemec@cz-ceb.com  Martina Runtová, tel: +420 221 590 302 fax: +420 221 590 310 mobil +420 602 651 168 mail martina.runtova@cz-ceb.com

5 5 Správce pojištění od 1.1.2012 Likvidace pojistných událostí  CONTIN s.r.o. Pavlína Živělová Ladislav Burián tel: +420 539 011 854 mobil +420 731 623 822 mail skody.jmkraj@cz-ceb.com

6 6 Pojištění majetku  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 7720626442 Pojištění se vztahuje na: Živelní pojištění, odcizení, vandalismus  Veškerý majetek (nemovitosti, movité věci, zásoby, cennosti, věci zvláštní hodnoty, cizí věci převzaté, náklady na demolici...)  Přerušení provozu - ušlý zisk a náklady – limit 5 000 000 Kč  Věci během silniční přepravy Movité věci max 2 000 000 Kč, cennosti max 1 000 000 Kč, věci zvláštní hodnoty max 5 000 000 Kč

7 7 Pojištění majetku  Elektronická zařízení Nepřenosná elektronika max. 40 000 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč Přenosná elektronika max. 5 000 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč, území Evropy  Strojní zařízení max. 30 000 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč, území České a Slovenské republiky  Pojištění skla max. 1 000 000 Kč tloušťka nad 5 mm, spoluúčast 2 000 Kč max. 500 000 Kč tloušťka do 5 mm, spoluúčast 1 000 Kč

8 8 Pojištění majetku Limity plnění  200 000 000 Kč povodeň, záplava  100 000 000 Kč vichřice, krupobití  100 000 000 Kč sesuv, zřícení skal/zemin/lavin, zemětřesení  40 000 000 Kč vodovodní škody  1 000 000 Kč přepětí  1 000 000 Kč atmosférické srážky  5 000 000 Kč zpětné vystoupnutí kapaliny z odpad. potrubí

9 9 Pojištění majetku Nahlašování změn:  Nahlašování nového majetku/aktualizace pojistných částek Změny budou nahlašovány pololetně formou vyplnění „Prohlášení pojištěného“ (viz příloha). Prohlášení zaslat mailem na adresu kontaktní osoby – viz výše uvedené  Jedná se např. o pořízení / prodej / převod majetku/ změna názvu organizace / sloučení organizací apod.  Nový majetek je automaticky pojištěn. Pokud jeho hodnota nepřesáhne 10% hodnoty již pojištěného majetku, nebude pojišťovna požadovat dodatečné pojistné.

10 10 Pojištění majetku

11 11 Pojištění majetku  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k 30.4. a 31.10. - pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, správce připraví informativní rozúčtování na jednotlivé organizace i s využitím údajů, které organizace uvedou v „Prohlášení pojištěného“. První „Prohlášení pojištěného“ je nutno odevzdat nejpozději do 31.1.2012  Účtování změn, které budou v průběhu daného pololetí - bude prováděno 2x ročně podle změn nahlášených v „Prohlášení pojištěného“ viz předchozí tabulka - pojistné za změny bude účtováno samostatně zpětně za uplynulé pololetí, v dalším pololetí bude splátka případně upravena podle změn

12 12 Pojištění majetku  Pokud budou změny za 1. pololetí: kladné (nárůst pojistného) – Jihomoravský kraj doplatí poměrné pojistné do konce 1. pololetí, současně se navýší splátka pojistného za 2. pololetí (k 31.10. )  záporné (přeplatek pojistného) - pojistitel "vrátí" poměrné pojistné do konce 1. pololetí, současně se sníží splátka za 2. pololetí (k 31.10.)  Doúčtování se neprovádí pokud změna v pojistných částkách není větší než 10% ( ujednání ve smlouvě)

13 13 Pojištění odpovědnosti  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 7720626453  Obecná odpovědnostlimit 50 000 000 Kč, Evropa  Za vadu výrobkulimit 20 000 000 Kč, Evropa  Výkon veřejné mocilimit 10 000 000 Kč, ČR  Náklady zdrav. pojišťovnylimit 10 000 000 Kč, Evropa  Cizí věci převzatélimit 10 000 000 Kč, Evropa  Jiná majetková škodalimit 10 000 000 Kč, Evropa  Škody na životním prostředílimit 10 000 000 Kč, ČR  Škody na věcech zaměstnanců limit 200 000 Kč, Evropa  Škody na klenotech, cennostech, věcech umělecké, historické a sběratelské činnosti limit 200 000 Kč, Evropa  Poskytování sociálních služeb limit 50 000 000 Kč, pro jednu pojistnou událost a jednu organizaci 10 000 000 Kč, ČR

14 14 Pojištění odpovědnosti Nahlašování změn:  Nahlašování změn/aktualizace Požadavky na doplnění nebo jiné změny je třeba zaslat mailem/faxem dle kontaktů výše uvedených

15 15 Pojištění odpovědnosti  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k 30.4. a 31.10. - pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé organizace bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem

16 16 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 7720626475 Pojištění se vztahuje na:  Poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění.  Profesní pojištění odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek  Vztahuje se na škody, které byly způsobeny po 1.1.2003 ( nastala právní skutečnost, v jejímž důsledku vznikla škoda a byla uplatněna od 1.1.2012.  Odpovědnost za výrobek se vztahuje na výrobky uvedené na trh od 1.1.2003

17 17 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  Pojistná částka = celkový limit plnění je 50 000 000 Kč max. 10 000 000 Kč je limit pro jednu pojistnou událost a jednu organizaci v průběhu pojistného roku počínaje 1.1.2012. Od 1.1.2003 do 1.1.2012 je limit pro jednu poj. událost a jednu organizaci max. 5 000 000 Kč Spoluúčast5 000 Kč V rámci smlouvy jsou pojištěna zdravotnická zařízení uvedená v příloze smlouvy

18 18 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  V rámci odpovědnosti zdrav. zařízení je připojištěna odpovědnost za škodu způsobenou např. - přenosem viru HIV na 10 000 000 Kč - při klinickém hodnocení na 5 000 000 Kč - jadernou energií/zářením na 1 000 000 Kč - zavlečením nakažlivé choroby na 10 000 000 Kč - a další Pro toto pojištění jsou podstatné informace např. o počtu lékařů a dalšího zdravotnického personálu, o počtu lůžek ve zdravotnickém zařízení, a proto pro obnovu bude nutno údaje vždy aktualizovat.

19 19 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení Nahlašování změn:  Nahlašování změn/aktualizace Požadavky na doplnění nebo jiné změny je třeba zaslat mailem/faxem dle kontaktů výše uvedených

20 20 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k 30.4. a 31.10. - pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé pojištěné organizace bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem

21 21 Pojištění nemajetkové újmy  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 7720626464  Pojištění se vztahuje na:  Na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu ( z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti)  Pojistná částka/limit plnění max 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události během roku  Spoluúčast5 000 Kč

22 22 Pojištění nemajetkové újmy  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k 30.4. a 31.10. - pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé organizace bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem

23 23 Další požadavky na pojištění  Pokud bude mít organizace další požadavky na změny/doplnění rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti ( jako např. dopojištění přepravy na vyšší limity, dopojištění elektroniky nad limity ve smlouvě, další rozšíření pojištění odpovědnosti atd.), bude požadavek řešen samostatnou smlouvou pro danou organizaci a pojistné bude účtováno zvlášť.  Tyto požadavky je třeba směřovat na správce – viz kontakty výše.

24 24 Cestovní pojištění  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 504507910710  Územní rozsahcelý svět  Pobyt v délce max. 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů Pojištění se vztahuje na:  pojištění léčebných výloh do limitu 1 500 000 Kč,  úrazové pojištění (smrt následkem úrazu 100 000 Kč, trvalé následky 200 000 Kč, tělesné poškození 25 000 kč),  pojištění zavazadel (15 000 Kč),  pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a životě 2 000 000 Kč, na majetku 1 000 000 Kč, jiná nemajetková škoda 500 000 Kč),  pojištění nevyužité služební cesty (10 000 Kč)

25 25 Cestovní pojištění Nahlašování cest  elektronická forma nahlašování nejpozději 5 dnů předem  každá organizace vyplní tabulku cestujících osob. Tabulku organizace obdrží v elektronické podobě  vyplněnou tabulku organizace zašle mailem na adresu kontaktní osoby správce - zpětně obdrží do 24 hod spolu s pokyny kartičku pro pojištěné

26 26 Cestovní pojištění

27 27 Cestovní pojištění  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k 15.4. a 15.10. - pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování podle procestovaných dnů připraví správce - přehled cest obdrží pojistitel nejpozději do 10.4. a 10.10.  Pojistné za 1. pojistný rok - bude v prvním pololetí odvozeno z procestovaných dnů v roce 2011, jak bylo jednotlivými organizacemi nahlášeno - přehledy procestovaných dnů, které budou nahlášeny prostřednictvím elektronické pošty budou evidovány pro další vyúčtování

28 28 Pojištění vozidel Pro vozidla je možné sjednat:  Havarijní pojištění vozidel  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  Doplňková pojištění

29 29 Havarijní pojištění  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 2268685599 Rozsah pojištění : -havárie, živel, odcizení, vandalizmus - zdarma pojištění vozidla při činnosti pracovního stroje Spoluúčast : Osobní vozidla a užitková do 3,5t: 5% min. 5 000,- Nákladní a ostatní vozidla nad 3,5t:10% min. 10 000,- Územní rozsah: Evropa

30 30 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 6980525996 Limity plnění : 100 mil. Kč pro škody na zdraví 100 mil. Kč pro škody na majetku na ušlém zisku - v ceně základní asistenční služba zdarma (odtah do nejbližšího servisu, oprava mechanikem na místě)

31 31 Doplňková pojištění  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy 2060004508 je možné uzavřít: Pojištění čelního skla – pojištění je bez spoluúčasti Úrazové pojištění osob - smrt následkem úrazu limit plnění 150 000,- Kč - trvalé následky úrazem limit plnění 300 000,- Kč - tělesné poškození úrazem limit plnění 37 500,- Kč Pojištění zavazadel Pojištění asistence

32 32 Nahlašování vozidel do pojištění, ukončení pojištění vozidel a hlášení změn  Hlášení nového vozidla do pojištění  Hlášení ukončení pojištění vozidla  Hlášení změn v pojištění SE PROVÁDÍ ELEKTRONICKY NA e-mail: JMK@koop.cz POŽADOVANÉ ZMĚNY JE NUTNÉ VYPLNIT DO FORMULÁŘE (.xls) A ZASLAT NA VÝŠE UVEDENOU e-mailovou ADRESU

33 33 Pojištění vozidel – vyúčtování  Platba pojistného - je prováděna dle smlouvy 2x ročně k 30.4. a 31.10. - pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, - informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé pojištěné organizace a vozidla bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem. - vždy za uplynulé pololetí bude provedeno zúčtování změn (nově pojištěná a vyřazená vozidla) a na další pololetí bude stanoveno nové pojistné dle aktuálně pojištěných vozidel k počátku pololetí

34 34 Likvidace pojistných událostí  CONTIN s.r.o. Pavlína Živělová Ladislav Burián tel: +420 539 011 854 mobil +420 731 623 822 mail skody.jmkraj@cz-ceb.com


Stáhnout ppt "Pojištění Jihomoravského kraje 20.12. a 21.12.2011 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google