Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění Jihomoravského kraje 20.12. a 21.12.2011 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění Jihomoravského kraje 20.12. a 21.12.2011 Brno."— Transkript prezentace:

1 Pojištění Jihomoravského kraje a Brno

2 2 Program prezentace  Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění  Pojištění vozidel  Likvidace pojistných událostí

3 3 Správce pojištění od  C.E.B., a.s., Lublaňská 5/ Praha 2 Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění  Mgr. Eva Ševčíková, tel: fax: mobil mail  Luděk Tvrdý tel: fax: mobil mail

4 4 Správce pojištění od Pojištění vozidel  Ing. Pavel Němec, tel: fax: mobil mail  Martina Runtová, tel: fax: mobil mail

5 5 Správce pojištění od Likvidace pojistných událostí  CONTIN s.r.o. Pavlína Živělová Ladislav Burián tel: mobil mail

6 6 Pojištění majetku  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy Pojištění se vztahuje na: Živelní pojištění, odcizení, vandalismus  Veškerý majetek (nemovitosti, movité věci, zásoby, cennosti, věci zvláštní hodnoty, cizí věci převzaté, náklady na demolici...)  Přerušení provozu - ušlý zisk a náklady – limit Kč  Věci během silniční přepravy Movité věci max Kč, cennosti max Kč, věci zvláštní hodnoty max Kč

7 7 Pojištění majetku  Elektronická zařízení Nepřenosná elektronika max Kč, spoluúčast Kč Přenosná elektronika max Kč, spoluúčast Kč, území Evropy  Strojní zařízení max Kč, spoluúčast Kč, území České a Slovenské republiky  Pojištění skla max Kč tloušťka nad 5 mm, spoluúčast Kč max Kč tloušťka do 5 mm, spoluúčast Kč

8 8 Pojištění majetku Limity plnění  Kč povodeň, záplava  Kč vichřice, krupobití  Kč sesuv, zřícení skal/zemin/lavin, zemětřesení  Kč vodovodní škody  Kč přepětí  Kč atmosférické srážky  Kč zpětné vystoupnutí kapaliny z odpad. potrubí

9 9 Pojištění majetku Nahlašování změn:  Nahlašování nového majetku/aktualizace pojistných částek Změny budou nahlašovány pololetně formou vyplnění „Prohlášení pojištěného“ (viz příloha). Prohlášení zaslat mailem na adresu kontaktní osoby – viz výše uvedené  Jedná se např. o pořízení / prodej / převod majetku/ změna názvu organizace / sloučení organizací apod.  Nový majetek je automaticky pojištěn. Pokud jeho hodnota nepřesáhne 10% hodnoty již pojištěného majetku, nebude pojišťovna požadovat dodatečné pojistné.

10 10 Pojištění majetku

11 11 Pojištění majetku  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k a pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, správce připraví informativní rozúčtování na jednotlivé organizace i s využitím údajů, které organizace uvedou v „Prohlášení pojištěného“. První „Prohlášení pojištěného“ je nutno odevzdat nejpozději do  Účtování změn, které budou v průběhu daného pololetí - bude prováděno 2x ročně podle změn nahlášených v „Prohlášení pojištěného“ viz předchozí tabulka - pojistné za změny bude účtováno samostatně zpětně za uplynulé pololetí, v dalším pololetí bude splátka případně upravena podle změn

12 12 Pojištění majetku  Pokud budou změny za 1. pololetí: kladné (nárůst pojistného) – Jihomoravský kraj doplatí poměrné pojistné do konce 1. pololetí, současně se navýší splátka pojistného za 2. pololetí (k )  záporné (přeplatek pojistného) - pojistitel "vrátí" poměrné pojistné do konce 1. pololetí, současně se sníží splátka za 2. pololetí (k )  Doúčtování se neprovádí pokud změna v pojistných částkách není větší než 10% ( ujednání ve smlouvě)

13 13 Pojištění odpovědnosti  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy  Obecná odpovědnostlimit Kč, Evropa  Za vadu výrobkulimit Kč, Evropa  Výkon veřejné mocilimit Kč, ČR  Náklady zdrav. pojišťovnylimit Kč, Evropa  Cizí věci převzatélimit Kč, Evropa  Jiná majetková škodalimit Kč, Evropa  Škody na životním prostředílimit Kč, ČR  Škody na věcech zaměstnanců limit Kč, Evropa  Škody na klenotech, cennostech, věcech umělecké, historické a sběratelské činnosti limit Kč, Evropa  Poskytování sociálních služeb limit Kč, pro jednu pojistnou událost a jednu organizaci Kč, ČR

14 14 Pojištění odpovědnosti Nahlašování změn:  Nahlašování změn/aktualizace Požadavky na doplnění nebo jiné změny je třeba zaslat mailem/faxem dle kontaktů výše uvedených

15 15 Pojištění odpovědnosti  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k a pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé organizace bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem

16 16 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy Pojištění se vztahuje na:  Poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění.  Profesní pojištění odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek  Vztahuje se na škody, které byly způsobeny po ( nastala právní skutečnost, v jejímž důsledku vznikla škoda a byla uplatněna od  Odpovědnost za výrobek se vztahuje na výrobky uvedené na trh od

17 17 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  Pojistná částka = celkový limit plnění je Kč max Kč je limit pro jednu pojistnou událost a jednu organizaci v průběhu pojistného roku počínaje Od do je limit pro jednu poj. událost a jednu organizaci max Kč Spoluúčast5 000 Kč V rámci smlouvy jsou pojištěna zdravotnická zařízení uvedená v příloze smlouvy

18 18 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  V rámci odpovědnosti zdrav. zařízení je připojištěna odpovědnost za škodu způsobenou např. - přenosem viru HIV na Kč - při klinickém hodnocení na Kč - jadernou energií/zářením na Kč - zavlečením nakažlivé choroby na Kč - a další Pro toto pojištění jsou podstatné informace např. o počtu lékařů a dalšího zdravotnického personálu, o počtu lůžek ve zdravotnickém zařízení, a proto pro obnovu bude nutno údaje vždy aktualizovat.

19 19 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení Nahlašování změn:  Nahlašování změn/aktualizace Požadavky na doplnění nebo jiné změny je třeba zaslat mailem/faxem dle kontaktů výše uvedených

20 20 Pojištění odpovědnosti zdrav. zařízení  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k a pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé pojištěné organizace bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem

21 21 Pojištění nemajetkové újmy  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy  Pojištění se vztahuje na:  Na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu ( z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti)  Pojistná částka/limit plnění max Kč pro jednu a všechny pojistné události během roku  Spoluúčast5 000 Kč

22 22 Pojištění nemajetkové újmy  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k a pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé organizace bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem

23 23 Další požadavky na pojištění  Pokud bude mít organizace další požadavky na změny/doplnění rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti ( jako např. dopojištění přepravy na vyšší limity, dopojištění elektroniky nad limity ve smlouvě, další rozšíření pojištění odpovědnosti atd.), bude požadavek řešen samostatnou smlouvou pro danou organizaci a pojistné bude účtováno zvlášť.  Tyto požadavky je třeba směřovat na správce – viz kontakty výše.

24 24 Cestovní pojištění  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy  Územní rozsahcelý svět  Pobyt v délce max. 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů Pojištění se vztahuje na:  pojištění léčebných výloh do limitu Kč,  úrazové pojištění (smrt následkem úrazu Kč, trvalé následky Kč, tělesné poškození kč),  pojištění zavazadel ( Kč),  pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a životě Kč, na majetku Kč, jiná nemajetková škoda Kč),  pojištění nevyužité služební cesty ( Kč)

25 25 Cestovní pojištění Nahlašování cest  elektronická forma nahlašování nejpozději 5 dnů předem  každá organizace vyplní tabulku cestujících osob. Tabulku organizace obdrží v elektronické podobě  vyplněnou tabulku organizace zašle mailem na adresu kontaktní osoby správce - zpětně obdrží do 24 hod spolu s pokyny kartičku pro pojištěné

26 26 Cestovní pojištění

27 27 Cestovní pojištění  Platba pojistného - je prováděna podle smlouvy 2x ročně k a pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, informativní rozúčtování podle procestovaných dnů připraví správce - přehled cest obdrží pojistitel nejpozději do a  Pojistné za 1. pojistný rok - bude v prvním pololetí odvozeno z procestovaných dnů v roce 2011, jak bylo jednotlivými organizacemi nahlášeno - přehledy procestovaných dnů, které budou nahlášeny prostřednictvím elektronické pošty budou evidovány pro další vyúčtování

28 28 Pojištění vozidel Pro vozidla je možné sjednat:  Havarijní pojištění vozidel  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  Doplňková pojištění

29 29 Havarijní pojištění  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy Rozsah pojištění : -havárie, živel, odcizení, vandalizmus - zdarma pojištění vozidla při činnosti pracovního stroje Spoluúčast : Osobní vozidla a užitková do 3,5t: 5% min ,- Nákladní a ostatní vozidla nad 3,5t:10% min ,- Územní rozsah: Evropa

30 30 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy Limity plnění : 100 mil. Kč pro škody na zdraví 100 mil. Kč pro škody na majetku na ušlém zisku - v ceně základní asistenční služba zdarma (odtah do nejbližšího servisu, oprava mechanikem na místě)

31 31 Doplňková pojištění  Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a.s.  Číslo pojistné smlouvy je možné uzavřít: Pojištění čelního skla – pojištění je bez spoluúčasti Úrazové pojištění osob - smrt následkem úrazu limit plnění ,- Kč - trvalé následky úrazem limit plnění ,- Kč - tělesné poškození úrazem limit plnění ,- Kč Pojištění zavazadel Pojištění asistence

32 32 Nahlašování vozidel do pojištění, ukončení pojištění vozidel a hlášení změn  Hlášení nového vozidla do pojištění  Hlášení ukončení pojištění vozidla  Hlášení změn v pojištění SE PROVÁDÍ ELEKTRONICKY NA POŽADOVANÉ ZMĚNY JE NUTNÉ VYPLNIT DO FORMULÁŘE (.xls) A ZASLAT NA VÝŠE UVEDENOU ovou ADRESU

33 33 Pojištění vozidel – vyúčtování  Platba pojistného - je prováděna dle smlouvy 2x ročně k a pojistné hradí pojistiteli Jihomoravský kraj, - informativní rozúčtování pojistného na jednotlivé pojištěné organizace a vozidla bude pro Jihomoravský kraj provedeno správcem. - vždy za uplynulé pololetí bude provedeno zúčtování změn (nově pojištěná a vyřazená vozidla) a na další pololetí bude stanoveno nové pojistné dle aktuálně pojištěných vozidel k počátku pololetí

34 34 Likvidace pojistných událostí  CONTIN s.r.o. Pavlína Živělová Ladislav Burián tel: mobil mail


Stáhnout ppt "Pojištění Jihomoravského kraje 20.12. a 21.12.2011 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google