Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světové hospodářství. Hospodářské sektory sektor – vznikne seskupením hospodářských vztahů na základě podobných znaků 1.PRIMÁRNÍ SEKTOR – prvovýroba -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světové hospodářství. Hospodářské sektory sektor – vznikne seskupením hospodářských vztahů na základě podobných znaků 1.PRIMÁRNÍ SEKTOR – prvovýroba -"— Transkript prezentace:

1 Světové hospodářství

2 Hospodářské sektory sektor – vznikne seskupením hospodářských vztahů na základě podobných znaků 1.PRIMÁRNÍ SEKTOR – prvovýroba - získání surovin a produktů z přírody a obdělávání půdy těžba, lesnictví, zemědělství rybářství 2.SEKUNDÁRNÍ SEKTOR – druhovýroba – zpracování produktů z prvovýroby a výroba hmotných statků průmysl 3.TERCIÁRNÍ SEKTOR – oblast služeb doprava, zdravotnictví, obchod, školství, kultura, komunální služby 4.KVARTÉRNÍ SEKTOR – peněžnictví, pojišťovnictví, obchod s nemovitostmi 5.KVINTÉRNÍ SEKTOR – vysokoškolské vzdělávání, věda a výzkum, státní správa, zdravotnictví vyčleňují se z terciéru pouze ve vyspělých regionech

3 Vývoj lidské společnosti a hospodářství I. lovci a sběrači => rolníci => neolitická revoluce (zemědělství) – tropická jihovýchodní Asie – soukromé vlastnictví – trvalá sídla – člověk krajinotvorným činitelem – rozhodujícím sektorem hospodářství = primární sektor (zemědělství, lov, rybolov)

4 Vývoj lidské společnosti a hospodářství II. konec středověku => využití tekoucí vody, parní síly => manufaktury (SZ Evropa, textil) tepelná energie, stroje, masová produkce = továrny = průmyslová revoluce – Anglie 18. století – osvobození nevolníků, rolníků = pracovní síla do továren – nárůst urbanizace (rozvoj měst) – revoluce v dopravě (železniční, námořní) – zrovnoprávnění obyvatel (ženy, vzdělání) – nejvyspělejší země – hlavním hospodářským sektorem = sekundární sektor (průmysl, stavebnictví, nákladní doprava) – zvětšující se rozdíly mezi bohatým „severem“ a chudým „jihem“

5 Vývoj lidské společnosti a hospodářství III. průmyslová revoluce – změny klíčových odvětví textilní potravinářský energetický hutnický strojírenský – po 1. sv. v. dominance USA, poté Japonsko – svoboda člověka, právo na vzdělání, zdravotní péči, urbanizace – člověk významným krajinotvorným činitelem (přímo i nepřímo) – rozvoj terciéru (služby) – v nejvyspělejších zemích dominantním sektorem (60 % obyvatel) chemický (zprac. ropy a zemnímu plynu) dopravní strojírenství (auta) přesné strojírenství elektrotechnika

6 Vývoj lidské společnosti a hospodářství IV. informační revoluce – již 30 let zpět – velký rozmach informačních technologií – vědecké parky (USA, Indie) – informační společnost – nejvyspělejší země – zvyšování kvality života občanů

7 Hospodářství = ekonomika, = celková hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území – využívá se pro určování výkonnosti ekonomiky stát – HDP – HNP

8 Hlavní trendy současné ekonomiky po 2. sv. válce – západ = vliv hospodářství USA, integrace EHS, … => nadnárodní výrobní a finanční organizace (internacionalizace) – Japonsko – přestavělo celou strukturu průmyslu (na strojírenství, spotřební zboží) = „hospodářský zázrak“ => internacionalizace (kvůli kapacitě, ceně, ochraně prostředí) => investice => „asijští tygři“ – 1. vlna = – 2. vlna = » textilní a oděvní průmysl, spotřební zboží, lodě, výroba oceli, umělá vlákna, dopravní prostředky, elektronika

9 Hlavní trendy současné ekonomiky ekonomické integrace (atlas str. 40) – politické a ekonomické cíle … – jednotlivé produkty cín, káva, banány – EU

10 Hlavní trendy současné ekonomiky globalizace hospodářství – šíření technických inovací „know-how“ dvoustranné a vícestranné dohody o spolupráci a o vzájemných výhodách (cla, daňové úlevy, …) – propad či problémy jedné velké firmy nebo jednoho státu mohou rozkolísat celý světový hospodářský systém

11 globalizace hospodářství – životní styl stravovací návyky kulturu (televize, rádio, film) => prosazovaní euroamerického pojetí těchto sfér je pro řadu režim, náboženství a sociálních skupin nepřijatelné – globalizace = nezastavitelný proces má klady i zápory! Hlavní trendy současné ekonomiky

12 Úkoly Které globální firmy působí i na území ČR? Které české firmy byly či jsou zapojeny do procesu internacionalizace rozšiřováním výroby do zahraničí? Jaké výroby se dostávají na náš trh z produkce „asijských tygrů“? V čem vidíte výhody a nevýhody globalizace ekonomiky? Jak se projevuje internacionalizace hospodářství ve vašem městě?


Stáhnout ppt "Světové hospodářství. Hospodářské sektory sektor – vznikne seskupením hospodářských vztahů na základě podobných znaků 1.PRIMÁRNÍ SEKTOR – prvovýroba -"

Podobné prezentace


Reklamy Google