Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009."— Transkript prezentace:

1 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2 Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit lze dělit podle: lze dělit podle: skupenství hmoty - pevné a kapalnéskupenství hmoty - pevné a kapalné původu - odpady z těžby, průmyslové odpady,původu - odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady zemědělské odpady a komunální odpady

3 Odpady z těžby jsou všeobecně veškeré vyprodukované materiály z těžebního průmyslu, které už nemají další využití jsou všeobecně veškeré vyprodukované materiály z těžebního průmyslu, které už nemají další využití např.:- vyřazená těžební technika např.:- vyřazená těžební technika - použité chemické látky (kyanidové) - použité chemické látky (kyanidové) - vytěžené skrývky (hlušiny)

4 Průmyslové odpady je druh odpadu produkovaného průmyslovou aktivitou, takový jako továren, mlýny a doly je druh odpadu produkovaného průmyslovou aktivitou, takový jako továren, mlýny a doly nebezpečné nebezpečné recyklace recyklace např.:- železo např.:- železo - sloučeniny - autobaterie

5 Zemědělské odpady zahrnují jak organické, tak anorganické vedlejší produkty při zemědělských činnostech zahrnují jak organické, tak anorganické vedlejší produkty při zemědělských činnostech např.: - přírodní zbytky např.: - přírodní zbytky - živočišné zbytky - živočišné zbytky

6 Komunální odpad směsný odpad ze služeb a obchodů, veřejných úřadů a institucí, drobných řemeslných provozoven a odpad z bydlení (domovní odpad). směsný odpad ze služeb a obchodů, veřejných úřadů a institucí, drobných řemeslných provozoven a odpad z bydlení (domovní odpad). – papír – plast – sklo – dřevo – textil

7 Nakládání s odpadem opětovné využití opětovné využití materiálové využití materiálové využití – recyklace – kompostování energetické využití energetické využití – přímé spalování / zplyňování – výroba paliv uložení na skládce odpadů uložení na skládce odpadů jaderný odpad jaderný odpad

8 Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a v některých případech může omezovat zátěž životního prostředí umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a v některých případech může omezovat zátěž životního prostředí Přímá: znovuvyužití věci bez další úpravy Přímá: znovuvyužití věci bez další úpravy Nepřímá: znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu Nepřímá: znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu kovy, papír, textilie, plasty, sklo kovy, papír, textilie, plasty, sklo

9 Kompostování je aerobní proces přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity na kompost je aerobní proces přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity na kompost biologicky rozložitelný biologicky rozložitelný např.: např.: – hnůj – rašelina – tráva

10 Skládka odpadů zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na hygienická, geologická a ekologická hlediska tak, aby bylo zamezeno ohrožení životního prostředí zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na hygienická, geologická a ekologická hlediska tak, aby bylo zamezeno ohrožení životního prostředí

11 Jaderný odpad je materiál, který má radioaktivní vlastnosti a nemá již další hodnotné využití je materiál, který má radioaktivní vlastnosti a nemá již další hodnotné využití podle aktivity: podle aktivity: – nízko aktivní – středně aktivní – vysoce aktivní podle původu: podle původu: – vyhořelé jaderné palivo – zbytky z diagnostiky ve zdravotnictví

12 Třídění odpadů je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby každý odpad má svůj kontejner každý odpad má svůj kontejner

13 Papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly nehází se mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly nehází se mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly modrý modrý

14 Plasty stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek žlutý žlutý

15 Sklo nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky bílý, zelený bílý, zelený

16 Bioodpad zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny

17 Nebezpečný odpad léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, ledničky - mrazničky, barvy, lepidla a oleje. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, ledničky - mrazničky, barvy, lepidla a oleje. jedovatý odpad: nějaký druh odpadu, který je škodlivý lidem, rostlin nebo zvířat, ale obvykle to je říkáno o odpadu, který zraní lidi jedovatý odpad: nějaký druh odpadu, který je škodlivý lidem, rostlin nebo zvířat, ale obvykle to je říkáno o odpadu, který zraní lidi

18 Kolik produkujeme odpadů? asi 150 - 200 kg/rok asi 150 - 200 kg/rok

19 Likvidace odpadů 1. omezování vzniku odpadů (bezodpadové a máloodpadové technologie) 2. používání výrobků s dlouhou životností (nepoužívat jednorázové obaly) 3. zpracování odpadů (kde je nutným předpokladem samozřejmě oddělený sběr a třídění odpadů už v domácnostech a v provozech): (kde je nutným předpokladem samozřejmě oddělený sběr a třídění odpadů už v domácnostech a v provozech): - recyklace (kovy, plasty, sklo, papír; je nutné podpořit výkup druhotných surovin) - kompostování a zkrmování (organické odpady bez škodlivých příměsí – zbytky jídel aj.) - spálení (vysokoteplotní spalování – přes 1 300°C, popel - odpad) - skládkování (ty odpady, které nelze zpracovat jinak; řízené skládky) - vitrifikace - uskladnění radioaktivního nebo jiného nebezpečného odpadu (obsahujícího těžké kovy, chemikálie, popílky, sklářské kaly)

20 http://www.jaktridit.cz/odpady/index.html http://www.jaktridit.cz/odpady/index.html http://www.jaktridit.cz/odpady/index.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpady http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpady http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpady http://www.itr.si/javno/youth_farm/cz/index.html http://www.itr.si/javno/youth_farm/cz/index.html http://www.itr.si/javno/youth_farm/cz/index.html http://www.sos-ub.cz/clovek.htm http://www.sos-ub.cz/clovek.htm Zdroje


Stáhnout ppt "Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google