Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik vesmíru a význam lidské existence Velikost božího stvoření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik vesmíru a význam lidské existence Velikost božího stvoření."— Transkript prezentace:

1 Vznik vesmíru a význam lidské existence Velikost božího stvoření

2 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – smysl života Úvod Člověk je nejnižší inteligentní (kreativní) tvor, kterého Bůh stvořil Člověk je nejvyšší tvor, který se v přírodě vyvinul Člověk je vrcholem vývoje. Neexistuje nikdo, komu by byl člověk zodpovědný. Člověk je tvůrcem správných norem chování. Vše se vytvořilo samo: - život je produkt vývoje – potrat, eutanázie - za nic nemusíme děkovat Po smrti nic není (neexistuje duše) - mohu si dělat co chci (beztrestnost) - není nutná příprava na smrt - důležité je si užít toho hmotného, co svět poskytuje Člověk je nejnižší inteligentní (kreativní) tvor, kterého Bůh (evolucí) stvořil. Normy správného chování dostal člověk od Boha (desatero přikázání). Vše vytvořil Bůh (vše je dar od Boha): - život je cenný dar (nutnost ochrany) - za vše děkujeme Bohu Po smrti následuje věčný život (duše) - výběr posmrtného života (peklo, nebe) - důležité je to duchovní, a ne to hmotné

3 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 3/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – teorie Gen 1,3 Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“. Byl večer a bylo jitro: první den Bible: Vesmír byl stvořen v jednom okamžiku Stvořitelem. Duch (Bůh) byl dříve a byl příčinou vzniku vesmíru. Život: - Také dílo Stvořitele. Člověk (první lidé – Adam a Eva) Člověk je nejnižší inteligentní (kreativní) tvor, kterého Bůh stvořil Dialektický materialismus: Hmota je věčná a byla tu vždycky, vědomí vzniklo až následně dalším vývojem hmoty. Život: - Oparinova teorie samoplození - Darwinova teorie přirozeného výběru druhů Člověk je nejvyšší tvor, který se v přírodě vyvinul Kde jsme

4 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 4/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – okamžik stvoření Nejnovější poznatky ukazují, že vesmír vzniknul v jednom okamžiku před 13,7 miliardami let. Moderní fyzika umí popsat stav hmoty bezprostředně po vzniku vesmíru (zlomky vteřiny po vzniku), ale neumí vysvětlit vlastní příčinu vzniku. Kde jsme

5 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 5/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – rozpínání vesmíru V raných fázích musel vesmír mít hustotu kritickou s přesností na 1:10 15. Větší odchylka by způsobila buď tepelnou smrt, nebo velký křach a vesmír by nemohl existovat takový, jaký ho dnes známe. Tolerance rychlosti rozpínání vesmíru: ± 0,000 000 000 000 001 Přepočteno to znamená, že se vesmír rozpíná 13,7 miliardy let na vteřinu přesně. Kde jsme

6 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 6/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – Země Žijeme na nedokonalé kouli s poloměrem 6 378 km Tato koule obíhá jako třetí planeta kolem Slunce průměrnou rychlostí 29,783 km/s Země je od Slunce vzdálená zhruba 150 mil. km (8,3 světelné minuty) Země za jeden rok urazí dráhu 940 mil. km Kde jsme

7 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 7/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – nejbližší soused Naším nejbližším sousedem je Měsíc (velká poloosa 384 400 km). Měsíc je od Země vzdálen zhruba 1 světelnou vteřinu. Rychlostí 300 km/hod bychom na Měsíc cestovali 53 dnů. Kde jsme

8 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 8/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – Sluneční soustava Slunce vyzařuje energii s výkonem 3,9. 10 26 W a to již několik miliard let. Během vteřiny vyzáří tolik energie, že by to lidstvu stačilo na 1 000 let. Přemění přitom během vteřiny 600 mil. tun vodíku na helium a zhubne při tom asi o 4,3 miliony tun (6,1. 10 26 kg / 4,5 mld. let) Hmotnost Slunce je 1,9891 × 10 30 kg (332 950 Zemí) Kde jsme

9 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 9/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – nejbližší hvězda Proxima Centauri – Typ = M5, Magnituda = 11,0, Vzdálenost = 4,22 světelných let (světlo k nám letí asi jedno volební období) Tento slabý červený trpaslík je nejbližší hvězda ke Slunci a je to člen systému Alpha Centauri a leží 0,24 světelných let od hlavního páru, který oběhne jednou za více než 1 milion let. Proximu objevil v roce 1915 Robert Innes Počet hvězd (v rámci 12,5 světelných let) = 33 Kde jsme

10 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 10/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – naše galaxie Celá naše Sluneční soustava je součástí galaxie Mléčná dráha 100 000 ly Před 100 000 lety začali lidé migrovat z Afriky Doba oběhu Slunce kolem centra Mléčné dráhy je asi 250 mil. let Kde jsme

11 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 11/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – nejbližší galaxie (2.54M ±0.06M ly) Galaxie v Andromedě je, po naší galaxii, nejprozkoumanějším vesmírným objektem. Má průměr kolem 150 000 - 200 000 ly. Obsahuje více než 450 miliard hvězd. Je dvakrát větší a třikrát hmotnější než Naše galaxie – pro srovnání je stejně těžká jako 360 miliard Sluncí. Z posuvu jejich spektrálních čar je možno pomocí Dopplerova posunu vypočítat, že Galaxie v Andromedě se k té naší přibližuje rychlostí 266 km/s. To znamená, že se za 2,8 miliard let obě galaxie srazí, čímž vznikne jediná galaxie. První lidé (Homo habilis) Kde jsme

12 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 12/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – okolní galaxie Galaxie, které leží v dosahu 20 milionů světelných let, v supergalaktické rovině. Kde jsme

13 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 13/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – kupy galaxií Pravděpodobně největšími jednotnými strukturami ve vesmíru jsou nadkupy galaxií. Jsou to seskupení tisíců až stovek tisíců jednotlivých galaxií Kde jsme

14 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 14/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – známý viditelný vesmír Z předešlého je jasné, že hmota tu nebyla vždycky a je velkou otázkou, zda hmota ve formě jak ji známe bude moct existovat nekonečně dlouho. Kde jsme

15 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 15/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – vzdálený vesmír 32 Mly ± 3 M ly19 Mly2,92 Mly ±0,1312 až 15 Gly 1 600 ly Kde jsme

16 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 16/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – co je člověk Co jsme Gen 3,19 V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, protože z ní jsi byl vzat. Neboť prach jsi a v prach se obrátíš. Člověk - chemicky: Většinu tvoří voda (kyslík a vodík), organické sloučeniny (uhlovodíky – vodík a uhlík), další prvky (železo, vápník, hořčík…). Všechny tyto prvky vznikly jako produkt hoření v 1. generaci hvězd (hvězdný popel a prach). Člověk – biologicky: Lidské tělo se skládá asi z 10 14 buněk. Z tohoto počtu plných 90 % připadá na mikroorganismy (= 1 kg). Ty se nacházejí především v trávicím traktu (GIT). Zatímco horní části GIT, tedy žaludek, dvanácterník a tenké střevo, jsou relativně velice málo osídleny mikroorganismy, dolní část gastrointestinálního traktu je jimi hustě osídlena. Je to mikrobiologický ráj. Člověk - fyzikálně: Lidské tělo se skládá asi z 10 29 kvarků a elektronů

17 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 17/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – faktory vzniku života na Zemi Vznik života je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, přeměňovat svoje okolí a vyvíjela se. Jedná se o filosoficko-nábožensko-vědecký spor, kdy se jednotlivé strany snaží přinést svojí teorii, či důkazy o tom, jak k této události došlo. Zásadních okamžiků při vzniku života je mnoho. Patří mezi ně například: přítomnost biogeních prvků - tzv. prvků života, vznik složitých organických látek a zejména aminokyselin - stavebních jednotek bílkovin, vznik selektivní ("polopropustné") membrány, vznik molekuly dědičnosti DNA - deoxyribonukleové kyseliny - reprodukční molekuly schopné přenosu genetické informace z mateřské buňky na dceřinou (replikace, transkripce, translace). Co jsme

18 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 18/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – množství informací v DNA Virus: 10 000 bitů (představuje asi jednu stránku informací v průměrné knize) Bakterie: 1 mil. bitů (představuje asi 100 stran knihy) Prvok: 400 mil. bitů (představuje asi 80 knih po 500 stranách) Člověk: 5 mld. bitů (představuje asi 1 000 knih) 5 mld. bitů = 625 MB (Windows XP => 5,48 GB) Carl Sagan: Cosmos; Disk 4 Carl Sagan (známý evolucionista): 1. Život měl na vývoj dost času (slepá evoluce během miliard let) 2. Příroda nás vybavila nadbytečnou genetickou výbavou (lidská DNA obsahuje nadbytečné množství informací) Co jsme

19 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 19/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – množství informací v DNA Byla opravdu doba existence vesmíru 13,7 mld. let dostatečně dlouhá pro to, aby se nahodilými pokusy mohl z neživé hmoty vyvinout život? „Vývoj vesmíru začal asi před 10 mld. let žhavou látkou (kterou Gamow nazval ylem), sestávající pouze z elementárních částic. Působením čtyř základních interakcí mezi částicemi se z této původní nejprimitivnější látky vyvinula rozmanitost dnešního vesmíru. Z hlediska pozemšťanů vývoj na Zemi vyvrcholil vznikem života – procesem, který sestává z obrovského množství účelně uspořádaných chemických reakcí (v lidském organismu asi 100 000).“ (Josip Kleczek: Velká encyklopedie vesmíru) I vir jako nejednoduší organismus je součástí křehkého a složitého ekosystému. Je otázkou zda viry vznikly jako první – pro množení potřebují jiné organismy, které napadají a mění DNA jejich buněk. Všechny možné kombinace pro 10 000 bitů Počet bitů v DNA viru je asi 10 000: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10 000 x … Co jsme

20 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 20/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – velikost Oparinovy organické „louže“ Každá z buněk by musela testovat jinou část kombinací nastavení rychlostí 1 pokus/s Buňky v bazénu by musely být stabilní 10 mld. let (nesměly by odumírat). Náš vesmír je však prázdný (vakuum) a v televizi není slyšet o tom, že by se na Zemi každý den objevovaly miliardy nových živočišných a rostlinných druhů. Pro děj, jehož pravděpodobnost se prakticky rovná nule a přesto se stane, mají lidé jediný výraz zázrak. Co jsme

21 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 21/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – množství informací v DNA Obsahuje naše DNA opravdu nadbytečné množství informací? Během 9 měsíců se jediná buňka v matčině lůně namnoží a přemění na 10 000 000 000 000 buněk různého druhu, které vytvoří jeden funkční celek. (během 9 měsíců z jednoho zrna pšenice tolik zrn, jako z 1/6 osetého našeho okresu 500 klasů/m 2 a 90 zrn z jednoho klasu) Aby byl tento růst jednoznačně popsán, musí kmenové buňky mít informaci o tom kde (3 souřadnice – minimálně informace o velikosti slova), kdy (čas - také informace o minimální délce slova) a na jakou buňku (také informace o délce slova) se mají přeměnit. To je mnohokrát více informací, než je 5 mld. bitů v DNA. Co jsme

22 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 22/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – živý tvor jako boží dar Co jsme Čím je pro mě jiný člověk nebo jiný živý tvor? Je to produkt slepé náhody, nebo cílevědomé činnosti vyšší bytosti?

23 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 23/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – genetika – Adam a Eva byli Afričani DNA chromozomu Y Chromozom Y se dědí pouze z otce na syna. V chromozomu Y je tedy uložena genetická informace předávaná v mužské linii. Mitochondriální DNA (mtDNA) V mitochondriích je uložena genetická informace předávaná v ženské linii. Na další pokolení je dědičná informace přenášena ve vajíčku matky. MtDNA se mezi generacemi žen mění jen málo a je tedy vhodná ke sledování vývoje etnik ve sledu až stovek generací. Důležitým vodítkem při zjišťování jednotlivých linií jsou markery neboli spontánní mutace různých částí genomu. Markery od sebe odlišují různé skupiny lidské populace, přičemž je možné stanovit dobu, kdy ke konkrétní změně v genové výbavě došlo. Takto lze každého člověka zařadit do konkrétní větve lidského rodokmenu. U ženské rodové linie se sledují markery v mitochondriální DNA u mužů pak chromozom Y. Co jsme

24 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 24/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – genetika – Adam a Eva byli Afričani Adam Mužským prapředkem dnes žijících lidí byl jeden jediný muž žijící asi před 50 až 70 tisíci lety ve východní Africe. Podobal se zřejmě dnešním jihoafrickým křovákům, kteří patří k nejstarší linii našeho rodokmenu. Existence východoafrického Adama neznamená, že byl tehdy jediným existujícím mužem, ale to, že se jeho potomci postupně rozšířili, zatímco přímí potomci ostatních mužů vymřeli. Eva Ženským prapředkem byla žena žijící asi před 100 až 150 tis. lety v Africe. Také v tomto případě přežili do dnešních dní pouze potomci této africké Evy, potomstvo ostatních žen zmizelo v propadlišti dějin. Dnešní typ člověka (Homo sapiens) se vyvinul ve východní Africe asi před 100 až 150 tis. lety. Zhruba před 40 000 lety opustila relativně malá skupina lidí africký kontinent a její potomci postupovali přes Blízký východ podél pobřeží dále do Asie a Austrálie. Tam dorazili asi před 35 000 lety. Od té doby se až do současnosti vystřídalo asi 2 000 generací. Během těchto generací vznikly veškeré rozdíly ve fyzickém vzhledu jednotlivých ras, odlišné kultury a jazyky Co jsme

25 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 25/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – genetika – Adam a Eva byli Afričani Co jsme

26 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 26/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – enzymy „Aby se naše tělo mohlo po celý život měnit a obnovovat, potřebuje přítomnost a činnost více než 50 000 různých enzymů, které často s neuvěřitelnou rychlostí zajišťují to, co život potřebuje. Miliony tělesných buněk v každé minutě lidského života odumírají, jsou rozkládány a odstraňovány.“ Z knihy Enzymy Prof. Dr. Klaus Miehlke, Prof. Dr. R. Michael Williams Enzymy se skládají z aminokyselin, jsou bílkovinami nebo proteiny. Co jsme Moderní automobil se v dnešní době skládá z cca 7 500 součástek

27 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 27/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – konstrukce orgánů odpovídá fyzikálním zákonům Rozsah viditelného spektra lidského zraku: 380-760 nm Počet tyčinek a čípků v lidském oku: tyčinky 130.000.000, čípky 7.000.000 Optická mohutnost oka: 58 dioptrií! Co jsme

28 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 28/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – lidský mozek v číslech Počet buněk celého mozku: 30 mld. buněk Počet synapsí v mozku: 500 bilionů, tj. 500 000 000 000 000 synapsí Délka všech nervových vláken v těle: 500 000 km (více než trasa Země-Měsíc!!!) Počet zpracovaných informací mozkem za sekundu: 109 informací/s 98% činnosti mozku je podvědomá Co jsme

29 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 29/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – umělá inteligence 2000: Procesor Pentium® 4 Tento procesor obsahoval 42 milióny tranzistorů a obvodové spoje o tloušťce 0,18 mikronů. V současnosti jsme schopni vytvářet integrované obvody počtem trasistorů srovnatelné s počtem buněk v lidském mozku. Přesto tyto integrované obvody nejsou inteligentní. Lidská inteligence musí nejdříve inteligenci do počítačů vložit. Může inteligenci vytvořit jen přírodní vlivy (vítr, déšť, el. výboje…)? Moderní kybernetika se snaží některé složité úkoly řešit vkládáním prvků umělé inteligence do daných přístrojů (výzkumná vozítka na Marsu) Co jsme

30 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 30/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – soulad mezi hardwarem a firmwarem V přírodě jsou všichni tvorové vybaveni pro svůj život vhodným hardwarem (tělem) i firmwarem (funkcemi) Pavouk se živí létavým hmyzem. Proto ho příroda vybavila buňkami, které vyrábí látku pro stavbu sítí a jedem, který rozkládá vnitřnosti hmyzu. Zároveň příroda pavouka vybavila „programem“ pro tkaní pavučin Byl by tento soulad mezi tělem a vloženými funkcemi samozřejmostí při „slepé“ evoluci? Co jsme

31 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 31/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – podmínky vzniku života na planetě Přítomnost vody v tekutém stavu – planeta musí obíhat svoji hvězdu v té správné vzdálenosti Dostatečná stabilita a délka vhodných podmínek: -životodárnými hvězdami nemohou být masivní hvězdy (vývoj proběhne méně než 100 mil. let, intenzivní ultrafialové a rentgenové záření) -životodárnými hvězdami nemohou být vícenásobné a proměnné hvězdy (velké změny zářivosti) -životodárnými hvězdami mohou být jen osamocené hvězdy na hlavní posloupnosti, spektrálních tříd F,G,K a M (těch je v galaxii asi 15 mld.) -naše Země má silné magnetické pole (ochrana atmosféry před slunečním větrem) – vodivé jádro a dostatečně rychlá rotace planety -náš Měsíc stabilizuje rotaci naší Země (omezuje kývání osy, čímž zabezpečuje stabilní klima) - vhodné složení půdy (na Marsu byla zjištěna přítomnost toxinů) Za 14 000 let bude Polárkou Vega v souhvězdí Lyry Co jsme

32 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 32/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – podmínky vzniku života na planetě Jemné vyladění vesmíru pro život: -silná jaderná interakce větší pouze o 2 procenta, dva protony by mohly tvořit jádra právě se dvěma protony. Hvězdy obsahující hélium by zářily jen několik miliónů let -ve vesmíru existuje 92 přirozených chemických prvků. Velikosti silné jaderné interakce a elektromagnetické interakce vytváří strukturu atomového jádra. Jejich relativní velikosti určují počet chemických prvků. -pokud by velikost silné jaderné interakce byla nepatrně menší než nyní, počet stabilních chemických prvků by byl menší a železo by mohlo být radioaktivní (krevní barvivo). -k dramatické změně by došlo v případě, že by silná jaderná interakce byla slabší o 5 procent. V jádrech hvězd by nemohly vzniknout žádné těžší chemické prvky a život by byl zcela vyloučen. -podobně malé změny velikosti slabé jaderné interakce, elektromag- netické interakce, rychlosti světla, Planckovy konstanty, Boltzmannovy konstanty hmotnosti protonu a elektronu by měly závažné důsledky pro existenci života. Co jsme

33 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 33/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – je nám vše jasné? (nové objevy v mikrosvětě) vydáno: 06.04.2011, 16:13 České noviny New York - Mezinárodní skupina vědců pracující v Chicagu na urychlovači Tevatron je možná na stopě objevu, který by mohl otřást světem fyziky. Během svých pozorování narazili na nepravidelnost, jež by mohla svědčit o zcela nové základní částici, anebo dokonce o nové přírodní síle. Podle jednoho z možných vysvětlení by záhadná anomálie mohla být důkazem Higgsova bosonu. Nepravidelnost by ale mohla být také důkazem nové přírodní síly, která by doplnila gravitaci, elektromagnetismus, silnou jadernou sílu a slabou jadernou sílu. Přes veškerý pokrok vědy nevíme co tvoří 95% vesmíru a neumíme vysvětlit podstatu magnetismu. Poslední výzkumy na urychlovačích částic naznačují, že by námi desítky let budovaný „standardní model“ mohl pozbýt svoji platnost. Co jsme

34 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 34/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – původ života na Zemi Výzkum molekul DNA a vztahů všeho živého v biosféře naznačuje, že Nejstarším společným předkem mohou být jednoduché organismy žijící v horkých pramenech (s metabolismem síry). Genetická a metabolická rozmanitost v dnešních organismech už (pravděpodobně) existovala ve fosiliích z dob před 3,5 mld. let. Anglický astronom Fred Hoyle svými pokusy dokazoval, že absorpční prohlubeň u 3µm v infračerveném spektru vzdálených kosmických objektů je způsobena pohlcením všudypřítomnými spórami v mezihvězdném prostoru. (Josip Kleczek: Velká encyklopedie vesmíru) Co jsme

35 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 35/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – dar života je velice cenný Zatím nikdo nedokázal syntetizovat život (z neživé hmoty vytvořit vytvořit živý organismus). V současné době umí vědci pouze měnit genetický kód existujících živých organismů. Japonským vědcům se v laboratorních podmínkách podařilo vyrobit elektrickými výboji pouze aminokyseliny. Docenti organické chemie z Masarykovy university, se kterými jsem měl možnost mluvit, byli v otázce syntetizace života velice skeptičtí. Mezi lidmi proto není nikdo autorizován k tomu, aby rozhodoval o tom, od kolika buněk je živý organismu životem nebo ne!!!!! Co jsme

36 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 36/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – budoucnost lidstva Budoucnost Mt 24,29 Ihned po souženích oněch dnů se zatmí slunce, měsíc už nevydá svůj svit, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny. Jaká je perspektiva člověka a lidstva? Jisté je, že za 1 mld. let bude Země neobyvatelná protože Slunce bude stále teplejší. Za 5 mld. let, se Slunce ve stádiu rudého obra zvětší asi 180x. Merkur a Venuše se vypaří, pro Zemi existuje šance, že přežije. Existuje několik scénářů konce vesmíru, ale žádný není pro přežití lidstva příznivý (věčná expanze vesmíru, imploze vesmíru, vše bude roztrháno temnou energií – asi za 50. mld. let). Je vysoce pravděpodobné, že vše co lidstvo vybuduje, jednou bezezbytku zanikne. Může lidstvo existovat věčně? Lk 21,26 lidé budou omdlévat hrůzou v očekávání toho, co ohrožuje obydlený svět, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny.

37 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 37/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – existuje jen hmotný svět? Závisí smysl existence člověka jen na materiálním světě? Skončí smysl existence lidstva s koncem vesmíru? Má existence složitého vesmíru a vzácného života vůbec nějakou cenu? Což nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží Duch? Kor 3,16 Díval jsem se na všechna díla, která pod sluncem se dějí: a hle, vše je marnost a honba za větrem! Kaz 1,14 Jsme jen hmota?

38 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 38/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – vědomí Vědomí je jeden z ústředních pojmů novověké filosofie od Descarta přes Hegela a Schopenhauera až po Husserlovu fenomenologii a existencialismus. Jak ukázal Immanuel Kant, podílejí se na každé naší zkušenosti „apriorní formy“ vědomí, jako je prostor a čas, bez nichž by se ani smyslové vjemy nemohly stát zkušenostmi. Někteří filosofové a teologové však používají starší pojem „duše“, aby připomněli i ty stránky lidské osoby, které nemají povahu vědění a poznávání. Body diskuze na téma „vědomí a duše:“ - je vědomí neoddělitelně spojeno s funkcí zdravého hmotného mozku? - je pojem lidského vědomí roven „zastaralému“ pojmu duše? - kvantová mechanika, princip neurčitosti, pozorovatel ovlivňuje svojí přítomností výsledky pozorování - ovlivňování hmotného okolí nehmotným vědomím Můj závěr: Pokud je lidské vědomí rovné duši a je závislé na existenci a funkci hmotného mozku, nemá lidský život smysl. Existují na Zemi děje, které by bylo možné chápat jako vzkaz Stvořitele („Svět s jeho pravidly jsem stvořil já a já mám možnost tyto pravidla, kdykoliv budu chtít, změnit“)? Jsme jen hmota?

39 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 39/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – stigmata Jako stigmata se v křesťanství označují rány na těle v místech, kde byl podle Bible zraněn Kristus během ukřižování. Křesťané věří, že stigmata se mohou projevit na velmi omilostněných věřících, u nichž jsou podle tajemství křesťanské mystiky symbolem ran Kristových. Stigmata se údajně objevují u lidí hluboké víry, oddaných službě Kristu. V křesťanství jsou chápána, jako dar i závazek vůči Bohu, který svou milostí tímto způsobem sdílí tajemství svého utrpení na kříži. Stigmata nemívají jen známí světci, ale například i skrytí řeholníci v klášterech. Stigmata se objevují i u osob v moderní době. U patera Pia se podle jeho výpovědi vyskytly po duchovním zážitku, a to již v mladém věku. Asi nejznámější stigmatičkou současnosti je Catalina Rivas žijící v Bolívii. U ní se stigmata objevují jen jednou do roka na velký pátek. Dalším současným nositelem stigmat je p. James Manjackal. Stigmata se u něj projevují zejména při mši svaté při proměňování. Jsme jen hmota?

40 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 40/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – svatá Bernardetta Lurdy (francouzsky Lourdes) je jihofrancouzské město ležící v podhůří Pyrenejí v departementu Hautes-Pyrénées. V roce 1858 zde došlo k mariánskému zjevení mladé Bernadettě Soubirousové, a brzy poté se Lurdy staly jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst světa. Později exhumované a v městečku Nevers vystavené tělo Bernadetty Soubirousové zůstalo dodnes neporušeno. V roce 1989 bylo uznáno zázračné uzdravení Delíziy Cirolli. V jejich deseti letech jí lékaři objevili osteosarkom - zhoubnou rakovinu kostí. K divu nedošlo přímo v Lurdech: Až dva měsíce po jejich návštěvě se dívka prostě jedno ráno probudila a cítila se zdravá. Kontrolní vyšetření ukázala, že po sarkomu není ani památky. Delíziin lékař, profesor Quintino Mollca, nemohl uzdravení uvěřit. Dodnes není schopen tuto věc vysvětlit. * 7. ledna 1844 † 16. dubna 1879 Exhumace 20. září 1908 Tělo je vystaveno v klášterní kapli v Neversu Jsme jen hmota?

41 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 41/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – neporušená těla světců V současné době je evidováno více něž 250 světců, jejichž těla nepodlehla po smrti zkáze. sv. Otec Pio († 1968) sv. Rita z Cascia († 1457) sv. Franceska Xavier Cabrini († 1917) sv. Imelda Lambertini († 1333) sv. Pius X († 1914) sv. Margareta z Metoly († 1320) sv. Marie Goretti († 1902) sv. Agnes z Montepalciana († 1317) sv. Jan Bosco († 1888) sv. Klara z Montefaca († 1308) sv. Marie Mazzarelle († 1881) sv. Zita († 1278) sv. Catherine Laboure († 1876) sv. Klara z Asissi († 1253) sv. Jan Nepomuk Neumann († 1866) sv. Agatha († 251) sv. Jan Maria Vianneye († 1859) sv. Cecilie († 170) sv. Vincenc Pallotti († 1850) bl. Anna Marie Taigi († 1837) sv. Silvan (Thébské legie) († 304) sv. Veronica Giuliani († 1727) - svátek 10. července sv. Margareta Marie Alacoque († 1690) sv. Teresa Margaret († 1770) ct. Marie z Agredy († 1665) sv. Louise De Marillac († 1660) sv. Jan od Kříže († 1591) sv. Cuthbert († 1577) sv. František Xaverský († 1552) sv. Angela Merici († 1540) sv. Kateřina Boloňská († 1463) Thébská legie: Jedná se o část armády, která byla vytvořena z mužů pocházejících z Horního Egypta, převážně z Théb (dnes Karnak) a okolí. Výjimečná byla tím, že byla sestavena z křesťanů, kteří dokázali být věrni své víře a nikdo a nic je od Krista nemohl odloučit. Hlavním velitelem byl Mauricius (Mořic) a dalšími veliteli Exsuperius a Kandidus. Svým vojákům byli příkladem statečností i křesťanskou zásadovostí. Počet armády ani mučedníků této legie není přesně znám. Zlatá legenda hovoří o 6666 mužích. Jejich postupná poprava spadá do doby pronásledování za císaře Diokleciána a Maximiana, kteří spolu vládli do roku 305. Mauriciova legie dostala příkaz k přesunu a měla se připojit k Maximiánově armádě poblíž Ženevského jezera. Maximian po překročení Alp tábořil na úpatí hory sv. Bernarda v údolí Rhónském u Oktodura (pozdější Martigny) a nechal zde konat slavnosti s oběťmi pohanským bohům, které měly armádě zajistit vítězství. Vojáci asi měli u pohanských oltářů i skládat přísahu, že budou bojovat proti Bagaudům a stíhat křesťany jako nepřátele státu a bohů. Thébská legie se o tom dozvěděla a pozměnila směr cesty. Pokračovala mimo císařský tábor přes úžlabinu Agaunskou k Ženevskému jezeru. Císařské rozkazy je však dostihly a Mauricius na ně odpověděl přibližně takto: "Jsme odhodláni císaři sloužit věrně a statečně proti nepřátelům, ale nemůžeme obětovat modlám ani se podílet na pronásledování svých křesťanských bratrů a sester." Odpovědí císaře bylo opakované decimování legie. Nakonec svým vojskem Thébskou legii obklíčil a nařídil jejich zmasakrování. Jsme jen hmota?

42 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 42/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – kanonizační zázraky Kritéria pro schválení zázračného uzdravení (papež Benedikt XIV. 18 stol.) a) Nemoc musí být smrtelná Tomáš Akvinský (Summa theologica): „Zázrak má své opodstatnění jedině v Bohu. V evangeliu je zázrak důkazem božství Kristova.“ b) Musí být ve svém posledním stádiu c) Použité léky nebyly schopny nemocného uzdravit d) Uzdravení musí být okamžité e) Uzdravení musí být dokonalé a úplné f) Nesmí mu předcházet ulehčení g) Uzdravení musí být stabilní a trvalé De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, Bologna 1734 Jsme jen hmota?

43 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 43/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – kanonizační zázrak – Jan Pavel II Léčba Parkinsonovy choroby není ani v současné době. Existují pouze prostředky, které umožňují mírnit průběh nemoci. Lidové noviny 20. ledna 2011 Devětačtyřicetiletá Marie Simon-Pierre, někdejším občanským příjmením Normandová, se v červnu roku 2005 znenadání uzdravila z vážného onemocnění Parkinsonovou chorobou. Stalo se tak poté, co se ona i další řádové sestry francouzské kongregace Katolických sestřiček mateřství (PSMC) několik dní modlily ke krátce předtím zesnulému papeži Janu Pavlu II. „Proč zrovna já? Na to neumím odpovědět. Kolem mě je mnoho nemocných a mezi nimi i děti, ale asi je to tím, že se za mě dlouho modlily i sestry a neztrácely víru v mé uzdravení,“ řekla usměvavá Marie Simon-Pierre novinářům na tiskové konferenci. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané černá substance. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony). Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Jsme jen hmota?

44 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 44/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – kanonizační zázrak – svatá Zdislava (* 1220 Křižanov) Zázraky ke kanonizaci českých světců (Náhlé a trvalé uzdravení Františka Straky; chirurg v Novém Městě na Mor.) Přes maximální péči celého týmu odborníků a pečlivě řízenou medikaci zůstává skutečností, že teprve po téměř 3 hodinách neodkladné resuscitace se objevuje měřitelný tep a krevní tlak, když krátce předtím v klinickém nálezu neurolog a internista diagnostikovali smrt mozku. Přesto se v resuscitaci pokračovalo dále na žádost manželky. Za lékařsky nevysvětlitelné a zázračné je nutno považovat, že nastala úprava všech mozkových funkcí ad integrum. Listopad 1994, Dr. Marie Gronátová Termín mozková smrt, jež je definovaná jako nevratné vymizení všech funkcí celého mozku. Za normálních okolností mozek odumírá během několika málo minut po zastavení dýchání nebo srdečního tepu, ale v případě, že je člověk podchlazen (například v ledové vodě), může se mozková smrt oddálit (jsou zaznamenány případy, kdy byl za těchto okolností topící se člověk oživen až po 20 minutách, aniž by to zanechalo nějaké následky Jsme jen hmota?

45 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 45/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – eucharistické zázraky Eucharistický zázrak v Lancianu (Itálie) Eucharistie pod Způsobami chleba a vína se před třinácti stoletími díky pochybnosti kněze změnila na skutečné fyzické Tělo a skutečnou fyzickou Krev Páně. Obojí je uchováváno bez jakékoli ochrany před vlivy vnějšího prostředí, obojí je stále tělem a krví živého člověka. V r. 1971 se uskutečnilo důkladné šetření relikvií podle nejnovějších vědeckých poznatků. V dobrozdání Vienské univerzity z 26.2.1971 je pravost partikulí (částeček) znovu potvrzena. Šetření ukázalo, že jde o lidskou tkáň srdečního svalu a lidskou krev skupiny AB. Vyšetřování provedli věhlasní vědci. Církevní historie zaznamenává víc než sto šedesát uznaných eucharistických zázraků. Na začátku osmého století jistý baziliánský mnich z Lanciana byl po pronesení slov Proměňování během mše sv. mučený pochybnostmi. Svatá hostie se před jeho očima proměnila na Tělo, mimo středu, ve kterém svátostný způsob zůstal nedotknutý. Konsekrované víno se změnilo na jasně červenou krev, která vytvořila pět malých sraženin. Tato zázračná Hostie a Krev se zachovaly do dnešního dne. Jsme jen hmota?

46 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 46/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – zjevení Zjevení měli už první apoštolové (Jan – Apokalypsa, Pavel u Damašku) Lurdy (r. 1858 – „Neposkvrněné početí“) Pokání, pokání, pokání Fatima (r. 1917 - "Královna růžence") Pokání, tři fatimská tajemství, růženec je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru sv. Faustyna Kowalská (r. 1931 – „zjevení milosrdného Pána Ježíše ) Kristus touží, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvláště pro ubohé hříšníky.“ Zjevení probíhají i v současné době Mariánská zjevení, jako všechna ostatní soukromá zjevení, nesměřují k rozšíření nauky víry, ale k praktickému chování věřících. Jsme jen hmota?

47 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 47/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – existuje jen hmotný svět? Existuje velké množství zázračných uzdravení i zjevení, která mohou být mnohdy potvrzena i velkým množstvím svědků. Občas je popularizována nějaká zvláštní událost (strašidelný dům v Bobrové – TV Nova březen 2006) Existenci ďábla jako zlé duchovní bytosti dokládá každodenní praxe mnoha exorcistů po celém světě. Někteří světci popsali své mystické zážitky a je možné si o nich přečíst (svatá Faustyna). I mnozí obyčejní věřící zažili něco mystického a při hovorech s nimi se o nich můžeme dozvědět. Existuje i velké množství písemně zachycených svědectví takových věřících Jsme jen hmota?

48 Budoucnost Co jsme? 20.02.2011 ing. Josef Tuček Slide 48/48 Kde jsme? Jsme jen hmota? Úvod Velikost božího stvoření – shrnutí Pokud neexistuje nesmrtelná duše, nemá lidský život žádný smysl. (Skutečně se slepá příroda pachtila s nastavením 5. mld. bitů mé DNA jen proto, abych mohl po krátkou dobu na tomto světě konzumovat?) Spojovat smysl svého života s existencí a úspěchy lidstva je velice ošidné a nejisté. Každý lidský život má sám o sobě nezávisle na ostatních velkou cenu. Od Boha jsme dostali smrtelné hmotné tělo, aby si naše nesmrtelná a svobodná duše vybrala, zda dá přednost hmotnému a pomíjejícímu světu, nebo zda bude hledat něco jiného a trvanlivého. Jsme jen hmota? On na počátku stvořil člověka a ponechal mu možnost rozhodovat se. Budeš-li chtít, budeš zachovávat přikázání, abys zůstal věrný jeho svrchované vůli. Před tebe položil oheň i vodu, podle svého přání vztáhni ruku. Před lidmi je život i smrt, po libosti se jim dostává jednoho či druhého. Sir 15,14 - 17


Stáhnout ppt "Vznik vesmíru a význam lidské existence Velikost božího stvoření."

Podobné prezentace


Reklamy Google