Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Ing. Jan Sláma Předmět:Ekonomika

3 Obsah Intrakomunitární plnění1 2 3 Obchodování se zeměmi mimo EU4 5 Osvobozená plnění6 7 8 9 Sazby daně10

4 Obsah Základ daně11 Výpočet daně12 Daňové doklady13 Odpočet DPH na vstupu14 Odpočet DPH na vstupu15 Odpočet DPH na vstupu16 Krácení odpočtu DPH na vstupu17 Nadměrný odpočet18 Zdaňovací období19 Splatnost DPH20

5 Intrakomunitární plnění - vozidla Pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU Za nové je pro účely zákona o DPH považováno vozidlo do 6ti měsíců od prvého uvedení do provozu nebo takové, které má najeto méně než 6 000 km. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2 1

6 Intrakomunitární plnění - vozidla Dovezené vozidlo se daní vždy v tuzemsku, lhostejno jestli dovozce je plátce či neplátce DPH nebo jestli bylo vozidlo dovezeno nepodnikatelem. Neplátce podává daňové přiznání k DPH a přikládá hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 2

7 Intrakomunitární plnění - vozidla Vývoz dopravních prostředků do zemí EU je osvobozeným plněním s nárokem na odpočet DPH na vstupu. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 3

8 Obchodování se zeměmi mimo EU Vývoz zboží i služeb je obvykle osvobozeným plněním s nárokem na odpočet na vstupu. Dovoz služeb ze třetích zemí není předmětem daně DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 4

9 Obchodování se zeměmi mimo EU Při dovozu zboží ze třetích zemí vzniká daňová povinnost propuštěním zboží do volného oběhu, do režimu dočasného použití a u pasivního zušlechťovacího styku. Plátce DPH si uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 5

10 Osvobozená plnění S nárokem na odpočet DPH na vstupu – vývoz zboží a služeb do zemí mimo EU – vývoz zboží do zemí EU plátci DPH Daň na výstupu se neuplatňuje, daň na vstupu lze uplatnit v plné výši Vývoz nutno doložit přepravním dokladem DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 6

11 Osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH na vstupu – poštovní služby – rozhlasové a televizní vysílání (s výjimkou reklam a teleshoppingu) – finanční činnosti DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 7

12 Osvobozená plnění – pojišťovací činnosti – výchova a vzdělávání (vyjma neakreditovaných studijních programů jako jsou přípravné kursy ke zkouškám, studiu ap.) – zdravotnické služby a zboží (včetně dopravních služeb vozidly zdravotnické služby – sanitami) – sociální pomoc DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 8

13 Osvobozená plnění U těchto plnění nelze uplatnit DPH na vstupu z přijatých zdanitelných plnění (dodávek) která se vztahují k těmto osvobozeným plněním. Plátce daně musí přiznat i tato plnění. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 9

14 Sazby daně Základní = 21% => platí pro veškeré zboží a služby s výjimkou položek uvedených v přílohách 1 a 2 k zákonu o DPH. Snížená = 15% Uplatňuje se u vyjmenovaných položek zboží a služeb uvedených v přílohách DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 10

15 Základ daně Základem daně je cena bez DPH. Zahrnuje i clo a další poplatky spojené s dovozem zboží a u zboží podléhajícího spotřební dani i spotřební daň. Zahrnuje i účtované vedlejší výdaje jako balné, dopravné, pojištění a případné provize. U služeb materiál přímo související se službou. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 11

16 Výpočet daně Výpočet z ceny bez daně DPH = základ daně x sazba /100 Výpočet z ceny včetně DPH DPH = částka s daní x koef. koef. = sazba daně / (sazba + 100) (zaokr. matematicky na 4 des. místa) DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 12

17 Daňové doklady viz §§26 – 34 Náležitosti daňového dokladu §29 Zjednodušený daňový doklad lze vystavit pokud celková částka nepřesáhne 10 000,- Kč DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 13

18 Odpočet DPH na vstupu může uplatnit jen plátce DPH pokud pořídil vstupy od plátce DPH => má daňový doklad Nárok lze uplatnit nejdříve v měsíci či čtvrtletí nákupu; nejpozději v posledním zdaňovacím obd. roku v němž vstupy pořídil (v přiznání). Později pak do 3 let v dodatečném přiznání. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 14

19 Odpočet DPH na vstupu Plátce může uplatnit odpočet DPH na vstupu u majetku evidovaného ke dni registrace pokud byl pořízen nejdéle 12 měsíců před registrací a nákupy jsou doložené daňovými doklady. U zásob provedeme odpočet DPH z pořizovacích cen, u DM. z daňové zůstatkové ceny. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 15

20 Odpočet DPH na vstupu Při zrušení registrace je nutno obdobným způsobem vypořádat DPH, která byla vůči FÚ uplatněna. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 16

21 Krácení odpočtu DPH na vstupu pokud plátce uskutečňuje zdanitelná plnění s nárokem na odpočet i bez nároku Koeficient = podíl veškerých uskutečněných plnění k uskutečněným plněním osvobozeným bez nároku na odpočet. (Na 2 desetinná místa, zaokr. nahoru. Koef. ≥ 0,95 => plný odpočet DPH na vstupu). DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 17

22 Nadměrný odpočet Vzniká pokud daň na vstupu převyšuje daň na výstupu. Např. u exportu s nárokem na osvobození FÚ vrátí plátci částku nadměrného odpočtu do 30ti dnů od vyměření DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 18

23 Zdaňovací období Kalendářní měsíc obrat v předcházejícím kalendářním roce 10 000 000,- Kč a více Kalendářní čtvrtletí obrat plátce nepřesáhl částku 2 000 000,- Kč Mezi 2 a 10 mil. Kč volitelně DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 2 19

24 Splatnost DPH ve lhůtě pro podání daň přiznání => do 25. dne měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 20

25 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21

26 Vančurová, Daňový systém ČR 2006, ISBN 80-86324-60-5, nakl. 1. VOX 2006 Marková H.;Daňové zákony 2013, 2014, nakl. GRADA Publishing a.s.,Praha; ISBN 978-80-247-4643-2 (2013); 978-80-247-5171-9 (2014) www.podnikatel.cz https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_D5i3YDRUu0J41hFz9lhK6- ulUpCa6_fKiik-jACxEWRcmyjlpA https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_D5i3YDRUu0J41hFz9lhK6- ulUpCa6_fKiik-jACxEWRcmyjlpA http://www.kkspedition.cz/pic/oa.jpg http://blog.idnes.cz/blog/2480/243704/Ren-vitejte.jpg Použité zdroje


Stáhnout ppt "EKONOMIKA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google