Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina – 1. setkání ZŠ a MŠ Chotoviny 10. června 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina – 1. setkání ZŠ a MŠ Chotoviny 10. června 2016."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina – 1. setkání ZŠ a MŠ Chotoviny 10. června 2016

2 Program 1. setkání PS Představení členů PS Možné otázky k projektu. Rekapitulace již probraných témat z rozhovorů. Ustavení ŘV – po 1 zástupci z řad rodičů, ředitelů, zřizovatelů popř. ZUŠ (kdokoli se přihlásí, musí být zapsán). U rodičů musí být souhlas školní rady, př. jiného školního orgánu. Pracovní skupina vysloví souhlas se jmenováním do ŘV. Nominace do ŘV musí být do 14. 6. Diskuze a vytvoření vize Strategického rámce MAP. Prezentace webových stránek MAP http://www.taborcz.eu/mistni- akcni-plan-map-pro-orp-tabor/ds-2359/p1=55055http://www.taborcz.eu/mistni- akcni-plan-map-pro-orp-tabor/ds-2359/p1=55055 FOCENÍ s propagační tabulí

3 Členové PS ZŠ a MŠČlen/ka PSemailtelefon DražiceMgr. Marcela Vosátkova Marcela.vosatkova@sezn am.cz 723637129 ChotovinyMgr. Petr Havlíkreditel@zschotoviny.cz381284113 JistebniceMgr. Dušan Petrželskola@zsjistebnice.cz389822620 Mladá Vožice Mgr. Hana Váchováreditel@zsvozice.cz607994303 OpařanyMgr. Jiří Kravarreditel@zs.oparany.cz381287049 Ratibořské Hory Mgr. Irena Melicharová info@zsrathory.cz723841796 BorotínMgr. Lenka Pípalová piplalova.zsborotin@sezn am.cz 739572481 NadějkovMgr. Regina Mihulová mihulovaregina@seznam.cz 739234509

4 Místní akční plán - vzniká na základě partnerské spolupráce a komunikace - Souhrnný dokument, kt. zahrnuje: analytickou část (metaanalýza, analýza problémů) strategický rámec MAP akční plán MAP (roční plán aktivit)

5 Strategický rámec MAP Povinná opatření = témata Předškolní vzdělávání a péče:dostupnost-inkluze-kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučená opatření = témata Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (věda, technologie, inženýring, matematika) Kariérové poradenství v základních školách Průřezová a volitelná témata Rozvoj kompetencí, osobnosti, zájmu a nadání každého dítěte a žáka („Zažít úspěch“)

6 Formulace VIZE SR MAP Obecně uvést, jakého stavu chceme v budoucnosti dosáhnout. Vize je sdílená představa všech aktérů o rozvoji územích, vymezuje změnu, které má být dosaženo, a nastavuje rámec při realizaci této změny. Vznikne zapojením cílových skupin a aktérů MAP.

7 Šetření problémů

8 Chování žáků 1.Problémy s chováním žáků jsou v rámci normy, snížené známky z chování nejsou udělovány. 2.Problémy s chováním se vyskytují u jednotlivců. 3.Vyskytuje se méně problémů než na velké škole ve městě (všichni se navzájem znají – učitelé, žáci, rodiče – je zde menší anonymita). 4.Vadí individualita dětí a jejich prosazování v rámci a na úkor kolektivu. 5.Jsou problémy s profilováním leadrů třídy. 6.Škola potřebuje lépe komunikovat s rodiči sociálně slabých rodin 7.Na malotřídních školách by uvítali lepší mezigenerační vztahy mezi žáky.

9 Nedostatek/nadbytek žáků – kapacity 1.Ve výhledu se bude počet dětí snižovat. 2.Školy trápí populační vlny 3.S kapacitou MŠ nejsou v současné době problémy, požadavky na rozšíření kapacity (spíše zvýšení kvality) jsou ojedinělé (ZŠ a MŠ Jistebnice). 4.Převážná většina škol s II. stupněm nemá s kapacitou školy problém. Přechodně má problém s prostorovou kapacitou školy pouze ZŠ Borotín. (jen ojediněle se vyskytují problémy s kapacitou navazujícího stravovacího zařízení – ZŠ a MŠ Borotín). 5.U ZŠ s pouze 1. stupněm, které mají problém s nedostatkem žáků (ZŠ Nadějkov, ZŠ Ratibořské Hory) i u těch které jich mají dostatek (ZŠ Dražice)je kapacita dostačující.

10 Nedostatek financí 1.Se zřizovateli nemají školy problémy. 2.Chybí finanční prostředky na odměny učitelům (na nadstandardní práce tj. za doučování, za vedení zájmových kroužků apod. 3.Je potřeba posílit nadtarifní složku platů i nepedagogických zaměstnanců školy. 4.Některé školy pociťují nedostatek finančních prostředků na větší investiční záměry tj. na rekonstrukci apod. 5.Některé školy nemají peníze na vybavení (nábytek, pomůcky,zázemí pro pedagogy), servis a údržbu nově pořizovaného vybavení, administrativního pracovníka školy …

11 Nedostatek či úroveň učitelů – nízká atraktivita profese 1.Na všech dotazovaných školách působí aprobovaní učitelé. 2.Znalostní a odborná úroveň učitelů je dobrá, učitelé se průběžně vzdělávají. 3.Učitelů je dostatek. 4.Do „venkovských“ škol dojíždějí i učitelé z Tábora (jsou zde menší výchovné problémy). 5.Problémem je feminizace školství. 6.Nástupní platy začínajících učitelů jsou nízké (16 000 Kč čistého). 7.Problém je sehnat kvalitní učitele na první stupeň do spojených tříd (u malotřídních škol). 8.Chybí učitel s aprobací Ma/Fy (ZŠ Borotín). 9.Atraktivitu povolání učitele zvyšují spíše sociální jistoty (např. dovolená) než podpora veřejnosti.

12 Dopravní dostupnost školy 1.Problematika dopravní dostupnosti je specifická pro dotazované školy (zřízení autobusové linky, zakoupení mikrobusů, vybudování přístřešku na kola…). 2.Dojíždějící mnohdy přijíždějí do školy již kolem 7 hodiny ráno, a i dříve, ale výuka začíná až v 8:00 – děti jsou nevyspalé.

13 Stravování 1.Některé školní kuchyně mají zastaralé vybavení. 2.V některých případech nepostačuje kapacita a/nebo je potřeba provést rekonstrukci a/nebo nově vybavit prostory školní jídelny (ZŠ i MŠ). 3.Některé školní kuchyně vyvíjejí doplňkovou činnost, která přináší stabilizaci pracovních míst a finanční prostředky do rozpočtu školy.

14 Hodnocení kvality vzdělávání Oslovené školy provádějí hodnocení kvality vzdělávání různými způsoby: 1.výsledky přijímacích zkoušek na střední školy 2.účast a umístění na olympiádách 3.prostřednictvím vlastních testů nebo pořízeného testovacího software 4.testy firem, které se problematikou zabývají: Kalibro, Scio Problémem je v některých případech to, že: 1.žáci přistupují k testování pasivně 2.rodiče si nepřejí provádění testování dětí (zvláště méně nadaných) 3.testování se provádí za úplatu

15 Logopedická péče 1.Děti špatně mluví v MŠ i na prvním stupni ZŠ.

16 Právní poradenství 1.Chybí kvalitní právní servis pro školy na území ORP Tábor

17 Investiční projekty Název ZŠ a MŠPočet projektůZ toho nenaceněné projekty Předpokládané náklady na realizaci Dražice 61 2.150.000,- Kč Chotoviny10019.960.000,- Kč Jistebnice33658.270.000,- Kč Mladá Vožice28024.486.300,- Kč Opařany5042.000.000,- Kč Ratibořské Hory60 1.775.000,-Kč Borotín20135.650.000,- Kč Nadějkov??? CELKEM1088184.291.300,- Kč

18 Plánovaná podpora školám z IROP Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencí V oblastech komunikace v cizích jazycích V oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd Ve schopnostech práce s digitálními technologiemi Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

19 Delegáti pro Řídicí výbor Zastupce ředitelů: Mgr. Petr Havlík, ZŠ a MŠ Chotoviny Zástupce zřizovatelů: Mgr. Lenka Pípalová, Městys Borotín Zástupce rodičů: ………………………..


Stáhnout ppt "Pracovní skupina – 1. setkání ZŠ a MŠ Chotoviny 10. června 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google