Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Rožnov pod Radhoštěm 9. 10. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Rožnov pod Radhoštěm 9. 10. 2013."— Transkript prezentace:

1 Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Rožnov pod Radhoštěm 9. 10. 2013

2  V současné době již jen zlomek SOŠ setrvává u názvu a struktury oborů tradičního typu SPŠ.  Tradiční SPŠ s jedním oborem středního vzdělání s maturitou (nebo více obory podobného zaměření) rozšiřují spektrum své nabídky o další obory (i středního vzdělání s výučním listem).  Bývalá SOU dnes kromě nástavbových oborů vyučují i obory středního vzdělání s maturitou, které dřív byly doménou SPŠ.  Tento trend je podporován „optimalizací“ sítě středních škol v jednotlivých krajích. Vznikají velké komplexy se širokou nabídkou oborů vzdělání.

3 Soulady RVP a ŠVP Za období posledních tří školních let bylo provedeno hodnocení souladu ŠVP OV s RVP OV u 4 544 ŠVP OV, z celkového počtu bylo v souladu 49, 3 % ŠVP OV.

4 Soulady RVP a ŠVP Oblast Charakteristika ŠVP (nesoulad 36,3 %)  chyběly realizace klíčových kompetencí  průřezová témata - jejich začlenění včetně tematických okruhů není vždy řádně provázáno s osnovami jednotlivých vyučovacích předmětů, občas není zřejmé, jakou formou jsou průřezová témata realizována  často úplně chyběla problematika žáků se sociálním a zdravotním znevýhodněním  nebyla uvedena organizace, forma a obsah přijímacího řízení a charakteristika obsahu a formy ZZ nebo profilové části MZ

5 Oblast Učební osnovy (nesoulad 27,0 %)  neshoda počtu hodin s učebním plánem  nedodržení stanoveného obsahu vzdělávání Oblast Učební plán (nesoulad 24.7 %)  nedodržení stanovených minimálních hodinových dotací  častá neshoda počtu hodin vyučovacích předmětů s počty hodin předmětů v učebním plánu, přehledu rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP a v učebních osnovách

6 Podmínky vzdělávání  Silnou stránkou SOŠ je efektivní využívání partnerských vztahů pro zkvalitňování vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 byla úroveň partnerství ve 14 % inspektovaných SOŠ hodnocena jako příkladná, nikde nebyla zjištěna rizika.  Naopak vážná rizika byla zjištěna v 8,7 % SOŠ v organizaci vzdělávání, s čímž úzce souvisely i nedostatky v řízení těchto škol. Průběh vzdělávání  Přes zvyšující se využívání prostředků ICT a dalších moderních technických systémů, zůstává výběr forem a metod stále konzervativní. Stále převažuje zejména frontální (hromadná) výuka s metodou výkladu a vysvětlování, kde těžiště práce v hodině je většinou na pedagogovi a žáci zůstávají spíše pasivními účastníky vzdělávacího procesu.

7 Výsledky vzdělávání  Na požadované úrovní hodnotí výsledky vzdělávání 91,5% SOŠ. Rizika v této oblasti se vyskytovala pouze u 4,1% škol.

8 Institucionální hodnocení:  Rovný přístup ke vzdělávání  Materiální a ekonomické předpoklady činnosti školy  Personální podmínky škol, vedení školy, podpora pedagogickým pracovníkům, kvalita práce pedagogických pracovníků  Školní systémy prevence rizikových jevů  Podpora žáků se SVP  Podpora vzdělávání nadaných žáků

9 Specifické zaměření  Inspekce u začínajících ředitelů do 2 let praxe  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. ročníku středních škol (opatření pro adaptaci žáků při přechodu na vyšší stupeň)  Inspekce vzdělávání ve vybraných oborech odborného vzdělávání (konkrétní obory budou stanoveny v nejbližší době)  Inspekce vzdělávání v oborech gymnázia  Inspekce vzdělávání na pracovištích praktického vyučování u firem

10 Matematika:  79,2 % (55.470 žáků) základní úroveň  20,8 % (14.581 žáků) vyšší úroveň Český jazyk:  37,2 % (25.989 žáků) základní úroveň  62,8 % (43.900 žáků) vyšší úroveň Angličtina:  58,0 % (38.725 žáků) základní úroveň  42,0 % (28.002 žáků) vyšší úroveň Němčina:  76,0 % (2.550 žáků) základní úroveň  24,0 % (804 žáků) vyšší úroveň Francouzština:  75,0 % (344 žáků) základní úroveň  25,0 % (115 žáků) vyšší úroveň

11 český jazyk anglický jazyk matematika

12

13 Vize  ČŠI jako kompetentní a důvěryhodná instituce, která prostřednictvím sběru a vyhodnocování dat poskytuje spolehlivé informace o stavu vzdělávání v České republice, poskytuje kvalitní zpětnou vazbu školám, zřizovatelům, rodičům i veřejnosti, a tím se zároveň podílí na zvyšování kvality vzdělávání ve školách a školských zařízeních.  ČŠI je hodnotově orientovaným správním úřadem, který poskytuje věrohodné a spolehlivé informace o stavu vzdělávání v České republice. Za významné hodnoty, jež určují její každodenní činnost směrem ke školám i veřejnosti, považuje transparentnost, nestrannost, objektivitu a vzájemný respekt.

14 Zaměření na zvyšování kvality a relevance inspekční činnosti  metodická podpora škol v podobě vzdělávacího auditu s analýzou silných a slabých stránek konkrétní školy,  vyhledávání a identifikace úspěšných škol a příkladů dobré praxe a jejich aktivní využívání,  zefektivňování výkonu inspekční činnosti (organizace, taktika, nástroje inspekční činnosti, využitelnost výstupů) včetně nastavení a realizace pevného šestiletého inspekčního cyklu,  propojení externího a vlastního hodnocení školy (sdílení nástrojů),  příprava nástrojů, které umožní zohlednit socioekonomické zázemí jednotlivých žáků i celých škol při hodnocení kvality i výsledků vzdělávání,  využívání dat získaných z mezinárodních šetření a jejich propojování s vlastní inspekční činností.

15 Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 www.csicr.cz Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor tel. +420 251 023 106 e-mail: tomas.zatloukal@csicr.cz


Stáhnout ppt "Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol Rožnov pod Radhoštěm 9. 10. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google