Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování matematické gramotnosti CERMAT, CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování matematické gramotnosti CERMAT, CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12,"— Transkript prezentace:

1 Testování matematické gramotnosti CERMAT, CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 507

2  Maturity  Projekt Kvalita I - 5. a 9. třídy  Evaluační testy pro SŠ a ZŠ  Projekt MAGMA  Výzkumná šetření Didaktické testy z matematiky - CERMAT

3 V r. 2008 se testování účastnilo 73 % žáků ze všech krajů ČR kromě Prahy Projekt Kvalita I

4 Testování  z českého jazyka  z matematiky  z obecných dovedností Dotazníky Projekt Kvalita I Výstupy  závěrečné zprávy o výstupech absolventů ZŠ  souhrnné výsledky pro školu  osvědčení pro žáka Skóre žáka Úspěšnost žáka Percentilové umístění

5 Průměrná úspěšnost v testu podle známek (M) Projekt Kvalita I r. 2007

6 Průměrná úspěšnost v testu podle zájmu o studium na SŠ Projekt Kvalita I r. 2007

7 V základní úrovni obtížnosti mají žáci problémy i s učivem ZŠ Maturita nanečisto

8 Výzkumné šetření Sonda MAGMA r. 2009 Informace o vývoji či stagnaci matematické gramotnosti žáků na ZŠ a v průběhu SŠ studia se podařilo získat v rámci "Projektu technické pomoci Studie a analýzy OP VK I" Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 507

9 Sonda MAGMA – účast v testování Stejné testy pro  studenty 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií  první, třetí a čtvrté ročníky SŠ (SOU), SOŠ, gymnázií a odpovídající ročníky víceletých gymnázií  studující pedagogických fakult

10 Účast žáků ZŠSŠ (SOU)SOŠGymn.Víceleté Počet osob 9.tř(kvarta) 341 85 1 1892704968 3 1522085775 4 46852377 1725 341387563129305

11 Výběr 28 úloh předpokládajících znalost učiva ZŠ Sonda MAGMA – didaktické testy Rozdělení úloh do dvojic testových sešitů  varianty A,B a C,D Sestavení dotazníků pro  žáky  vyučující matematiky  ředitele škol

12 Úlohy testu matematické gramotnosti Typické školské úlohy  znalost s porozuměním  aplikace v typových situacích Nestandardní situace  práce s informacemi  aplikace matematických znalostí

13 otevřené úlohy Testy z matematiky obsahovaly otevřené úlohy a uzavřené úlohy v menším počtu uzavřené úlohy podobně jako mezinárodní projekty TIMSS, PISA. CERMAT vyvinul elektronický systém k posuzování otevřených úloh. Otevřené úlohy mají nezastupitelnou roli při hodnocení výsledků ve vzdělávání v matematice.

14 Výsledky v testech (bez VG) Úspěšnost (v %)

15 Výstupy z testů po ročnících Úspěšnost (v %)

16 Výsledky Úspěšnost (v %)

17 Výsledky Úspěšnost (v %)

18 Výsledky Úspěšnost (v %)

19 Výsledky Úspěšnost (v %)

20 Výsledky Úspěšnost (v %)

21 ne40 % pedagogů Na polovinu testu nedosáhne přes 40 % budoucích pedagogů na 1. stupni na 1. stupni ZŠ

22 Úloha 1 Upravte výrazy: 1. 2. 3. ZŠ 1. SŠ(U) 3. SŠ(U) 4. SŠ(U) 1. SOŠ 3. SOŠ 4. SOŠ 1. G3. G4. G K4 VG K5 VG S7 VG S8 VG 1. 33394529466175768658677192 2. 31274238465966729067 809290 3. 34294733496073848667 838987

23 Úloha 2 Doplňte chybějící čísla. 1. Částku 1600 Kč musíme zvýšit o …………… %, abychom dostali 2 160 Kč. 2. Loňský příspěvek 24 000 Kč byl 1,25krát vyšší než letošní částka. Takže letos dostaneme pouze ………………… korun. 3. Ve skupině 225 studentů je poměr počtu zahraničních a českých studentů 2 : 7. Zahraničních studentů je celkem …………….. ZŠ 1. SŠ(U) 3. SŠ(U) 4. SŠ(U) 1. SOŠ 3. SOŠ 4. SOŠ 1. G3. G4. G K4 VG K5 VG S7 VG S8 VG 1. 3733615753647772759083858790 2. 5759616562797488755086858998 3. 33 534348608684898079919295

24 Úloha 3 Je dán rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C a stranou BC délky 4 cm (viz obrázek). 1. Určete velikost úhlu CAB. 2. Určete obsah trojúhelníka ABC. 3. Určete délku strany c trojúhelníka ABC. B A C c 4 cm ZŠ 1. SŠ(U) 3. SŠ(U) 4. SŠ(U) 1. SOŠ 3. SOŠ 4. SOŠ 1. G3. G4. G K4 VG K5 VG S7 VG S8 VG 1. 3935473358678476839289 9790 2. 22123229285657406967 468167 3. 252138314567 6479 69718679

25 Vývoj matematické gramotnosti v průběhu studia podle známek

26 Vývoj gramotnosti v průběhu studia na SOŠ

27

28 Dotazníky Názory učitelů na znalosti maturantů a vysokoškoláků Alespoň polovinu testu zvládneAnoNeNemá názor každý maturant z matematiky98,5%1,5% kterýkoliv budoucí vysokoškolák90,1%8,5%1,4% jakýkoliv maturant77,5%15,5%7,0%

29 Příčiny nezájmu některých žáků o matematikuočima učitelůočima ředitelů Silný až zásadní vliv Nepodsta tný nebo malý vliv Silný až zásadní vliv Nepodsta tný nebo malý vliv Vysoké nároky vzhledem k očekávané profesi 49% 70%26% Vysoké nároky vzhledem ke schopnostem žáků 59%33%70%26% Vysoké požadavky na přesnost a soustavnost 79%21%74%22% Neochota studentů pracovat 90%8%81%15% Nedostatek přitažlivých činností v hodinách 37%59%48% Rodinné zázemí, vzory v rodině 56%38%66%30% Devalvace hodnocení žáka, postup bez přijímacích zkoušek 90%8%74%22% Nedostatečné možnosti školy diferencovat žáky podle schopností 26%68%55%41% Nedostatečná informovanost žáků o potřebě matematických znalostí 56%34%30%67% Odtažitost novodobých matematických objevů od školní výuky 7%84%19%78% Negativní názor prezentovaný známými osobnostmi 36%59%48% Devalvace vzdělání ve společnosti 92%8%81%15%

30 S kterými problémy se potýká při výuce učitel matematiky?AnoNe Nezájem velkého počtu žáků38%62% Nízká úroveň a mezery v učivu56%44% Velké rozdíly ve schopnostech žáků58%42% Neochota učit se zpaměti (např. vzorce)55%45% Nedostatky v počítání zpaměti55%45% Liknavost k domácí přípravě79%21% Ztráta motivace žáků vzdělávat se61%39% Nekázeň některých žáků21%79% Vysoká absence žáků21%79%

31 Pracuji se zájmem, občas mám z vlastní práce dobrý pocit. Která žákovská výpověď nejvíce koreluje s úspěšností v testu? AnoNe Úspěšnost na ZŠ 42 % ± 21 %25 % ± 16 %

32 Náměty k zamyšlení, nedostatky, rozpory Žádný výzkum v ČR se v posledních desetiletích nezabýval důsledky absence plošné kontroly výstupů vzdělávání (snížení vnitřní profesní motivace žáka, změna přístupu ke vzdělávání ze strany některých rodičů, učitelů a ředitelů škol). V zahraničí: V některých zemích je kladen větší důraz na kvalitu výstupů žáků (jedno z kritérií kariérního růstu učitelů, resp. ředitelů škol), systém plošného testování. V ČR: Stát v maturitních oborech přiděluje finanční prostředky na žáky bez rozdílu, a to i školám, které přijímají žáky bez jakýchkoli předpokladů ke zdárnému studiu. Nepřeceňujme výhradně metody výuky na úkor ostatních složek ovlivňujících kvalitu školského systému.

33 Náměty k zamyšlení, nedostatky, rozpory Není garantována požadovaná úroveň osvojení matematiky při přechodu na vyšší typ školy. (Středoškolští učitelé nemohou doplnit mezery žáků v učivu ZŠ a probrat beze zbytku předepsané učivo SŠ, učitelé na VŠ konstatují stálý pokles úrovně ve výuce matematiky.) Jak vyplývá i z dotazníků, žáci na 2. stupni ZŠ a ani středoškoláci nejsou profesně motivováni k výuce matematiky - nedostatečná informovanost ze strany středních a vysokých škol (nedostatečná součinnost navazujících škol). Důsledkem je laxnost žáků v přístupu ke vzdělávání v matematice, nedostatek uchazečů o technické obory.

34 Náměty k zamyšlení – nedostatky, rozpory Konkurenceschopnost má být zajištěna masivním nárůstem vysokoškoláků. Nejsme schopni podchytit vztah žáků k matematice na základní škole. Nedokážeme získat dostatečný počet kvalitních zájemců o učitelskou profesi na 1. stupni ZŠ.

35 Náměty k zamyšlení, nedostatky, rozpory Nepodceňujme Nepodceňujme naše děti, nejsou jiné než v okolním civilizovaném světě! Na rozdíl od mnohých států je česká společnost udržována v povědomí, že matematická negramotnost není společenským problémem.

36 Děkujeme za pozornost a těšíme se na další společné setkání Eva Řídká, ridka@cermat.cz Eva Lesáková,, lesakova@cermat.cz Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 507


Stáhnout ppt "Testování matematické gramotnosti CERMAT, CZVV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12,"

Podobné prezentace


Reklamy Google