Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PŘEDMĚTU – PLAVÁNÍ I Lekce č. 1 KPS UK FTVS Jitka Pokorná Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PŘEDMĚTU – PLAVÁNÍ I Lekce č. 1 KPS UK FTVS Jitka Pokorná Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU – PLAVÁNÍ I Lekce č. 1 KPS UK FTVS Jitka Pokorná Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Obsah Společenské uplatnění plavání Oblasti plaveckých aktivit Současná didaktika plavání – zaměření Osvojování komplexní plavecké dovednosti jako dlouhodobý proces Plavání jako součást výuky na FTVS PLAVÁNÍ I – obsah Zápočtové požadavky Základní pojmy Základní literatura Bezpečnostní a hygienická pravidla výuky

3 Společenské uplatnění plavání patří k základním pohybovým dovednostem (ochraňuje lidský život v kontaktu s vodním prostředím) má pozitivní zdravotní účinky na organismus člověka (vlivy vodního prostředí – tepelné, mechanické, chemické + vliv vlastní činnosti) může být vhodnou celoživotní pohybovou aktivitou podporující zdraví významný socializační činitel.

4 Oblasti plaveckých aktivit Plavecké sporty (sportovec, divák) plavání, dálkové plavání, plavání masters, zimní plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, sportovní potápění, víceboje s plaveckou částí, soutěže vodních záchranářů Aplikované plavání kondiční, zdravotní, rehabilitační, záchranné, rekreační, branné, potápění, kojenecké Předpoklad jiných pohybových aktivit jachting a surfing, vodní lyžování, vodní motorismus, kanoistika, rafting, veslování, vodní turistika atd. Součást profesního zaměření záchranáři, policie, hasiči, pedagogové, vojáci atd.

5 Současná didaktika plavání – zaměření Cíl  plavecká kompetence tzn. v procesu motorického učení osvojení si komplexní plavecké dovednosti tj. dostatečné zvládnutí vodního prostředí (tzn. techniky konkrétního plaveckého způsobu a nekontrolovatelného vstupu – pádu do vody) na základě adaptace na vodní prostředí a elementárních plavecké dovednosti Didaktické postupy v plavecké výuce - komplexní (u těžce rozložitelných pohybových činností) X analyticko – syntetický + jejich kombinace Cvičení na suchu Využití plaveckých pomůcek

6 Osvojování komplexní plavecké dovednosti jako dlouhodobý proces PLAVECKÁ VÝUKA PLAVÁNÍ VE SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH UŽITÉ PLAVÁNÍ

7 Plavání jako součást výuky na FTVS Bakalářské programy povinné předměty – povinně volitelné (studijní obory – Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport v kombinacích, Management, Fyzioterapie) Magisterské programy povinné předměty – povinně volitelné (studijní obory – Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport v kombinacích, Fyzioterapie)

8 PLAVÁNÍ I – obsah Charakteristika: Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí technik plavání kraul, prsa, znak, základů techniky motýlek, plaveckých obrátek a startů v souladu s pravidly sportovního plavání; součástí jsou výuky jsou i další vybraná téma.  Úvod do předmětu, diagnostika plaveckých dovedností  Adaptace na vodní prostředí  Technika kraul, obrátky  Technika prsa, obrátka  Technika znak, obrátky  Technika motýlek – delfínové vlnění  Startovní skok z bloku, startovní skok z vody,  Základy sebezáchrany a záchrany tonoucího  Plavání v kondičních a zdravotních programech

9 Zápočtové požadavky aktivní účast na přímé výuce z 80 % (60 % praktické účasti) 50 m prsa prezentovanou technikou ve výuce a dle pravidel plavání 200m technika kraul (s pádem vzad) 25 m znak - dolní končetiny vědomostní test

10 Základní pojmy Plavecký způsob – je určen plaveckými pravidly, vymezuje lokomoci plavce ve vodě Plavecká technika – obecný způsob řešení daného pohybového úkolu člověkem na základě jeho předpokladů v souladu s mechanickými zákony a pravidly závodění Plavecký styl – představuje individuální zvládnutí plavecké techniky daného plaveckého způsobu Popis techniky plaveckých způsobů je specifikován pro: polohu těla na hladině činnost horních končetin (souhra) činnost dolních končetin (souhra) dýchání souhru.

11 Základní literatura Základní literatura: HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 100 s. ISBN 80-246-0169-9. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1. BĚLKOVÁ, T. Plavání : zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4. MILER, T. Záchranář – bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. SVOZIL, Z. Učební postupy v plavání. 1. vyd. Olomouc : FTV UP, 1997. MOTYČKA, J. aj. Teorie plaveckých sportů. 1. vyd. Brno : MU PF, 2001. ISBN 80-210-2711-8. GIEHRL, J., HAHN, M. Plavání. 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 2000. ISBN 80-7232-126-9. ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 132 s ISBN 80-247-0211-8. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua - fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. 130 s. ISBN 80-247-0462-5. Pravidla plavání a dálkového plavání. 1. vyd. Praha : Český svaz plaveckých sportů, 2002. http://plavani.cstv.cz/Soubory/P2002_pravidla_plavani.doc a http://plavani.cstv.cz/Soubory/O20051024PR_PL_zmeny2005.dochttp://plavani.cstv.cz/Soubory/P2002_pravidla_plavani.doc http://plavani.cstv.cz/Soubory/O20051024PR_PL_zmeny2005.doc Pozn. V každé lekci je dále literatura specifikována dle zaměření.

12 Bezpečnostní a hygienická pravidla výuky Pro pobyt v bazénech a souvisejících prostorách platí v plném rozsahu místní Lázeňský – návštěvní a provozní řád, se kterým je student povinen se seznámit. Studenti mohou vstupovat do prostoru šaten nejdříve 15 min před zahájením výuky a to vždy za přítomnosti vyučujícího v prostorách bazénu (tzn. vestibul, vlastní bazén apod.). Klíč od šatny je vydáván recepční proti finanční záloze nebo platnému osobnímu dokladu např. kolejence, průkazu studenta, ŘP apod. (mimo OP nebo cestovnímu pasu). Před vstupem na bazén je nutné se osprchovat bez plavek. Při pobytu v bazénu platí zákaz používání žvýkaček, konzumace jídla, alkoholických a slazených nápojů. V prostoru sprch a bazénu platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob. V čisté části bazénových prostor lze používat výhradně bazénovou obuv. Při pohybu v šatnách, sociálním zázemí a na bazénu je nutné respektovat specifiku prostředí (kluzká podlaha, stavební členitost, funkce brodítek, uložení pomůcek na ploše, zvýšené okraje bazénové vany apod.). V uvedených prostorách se pohybujeme klidnou chůzí. Je přísně zakázáno vzájemné strkání a házení se do vody. Výuková hodina je zahájena nástupem učební skupiny. Student, který se dostaví po čase stanoveném k zahájení výukové hodiny, nebude vpuštěn do výukových prostor.

13 Bezpečnostní a hygienická pravidla výuky Organizační strukturu výuky stanoví vyučující. Zahájení praktické výuky a tím i organizovaný vstup do bazénu se uskuteční výhradně na pokyn vyučujícího. Tvoří–li součást výukové hodiny i teoretická část, mohou se studenti dostavit k bazénu bez osprchování. Tuto skutečnost oznámí studentům vyučující při závěru předchozí hodiny nebo při odbavení v recepci. Studenti se následně sprchují před zahájením praktické výuky. Případná zranění nebo nevolnost oznámí student neprodleně vyučujícímu, který zajistí případnou zdravotnickou pomoc. Výuka je zakončena nástupem. Po rozchodu se studenti odeberou do šatnových prostor a urychleně opustí recepci bazénu tak, aby bylo možno zajistit střídání skupin. Při ztrátě šatnového klíče oznámí tuto skutečnost student v recepci. Skříňka bude násilně otevřena a student proti písemnému potvrzení uhradí náklady na pořízení nového zámku. Student, který absolvuje výuku ve vnitřních prostorách bazénu pouze pasivně, je povinen být z hygienických důvodů převlečen (triko, krátké kalhoty) tzn. oděv musí být odlišný od oblečení, v kterém student přišel z venkovních prostor. Vyučující má právo vykázat z výuky studenta, který nerespektuje tato ustanovení, zásadně porušuje kázeň při výuce nebo je zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Student svým podpisem potvrzuje znalost těchto pravidel, místního návštěvního a provozního řádu a platnost své sportovní prohlídky na příslušný studijní rok.

14 Kontrolní otázky 1) Jaký je společenský význam plavání? 2) Jmenuj bezpečnostní pravidla v plavecké výuce. 3) Vysvětli pojmy: plavecký způsob, plavecká technika, plavecký styl. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PŘEDMĚTU – PLAVÁNÍ I Lekce č. 1 KPS UK FTVS Jitka Pokorná Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google