Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Když integraci, tak skrze práci Martin Navrátil, Gabriela Melková 19. 5. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Když integraci, tak skrze práci Martin Navrátil, Gabriela Melková 19. 5. 2011."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Když integraci, tak skrze práci Martin Navrátil, Gabriela Melková 19. 5. 2011

2 www.socialni-zaclenovani.cz Situace v oblasti zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách míra nezaměstnanosti ve většině sociálně vyloučených lokalit dosahuje vysokých hodnot (nejčastěji se hovoří o 70% ní, ale v některých lokalitách až o 100%ní nezaměstnanosti) tato nezaměstnanost je často dlouhodobá nebo opakovaná a má řadu vážných dopadů na obyvatele sociálně vyloučených lokalit (ztráta pracovních návyků, závislost na sociálních dávkách, nelegální práce, zadluženost apod.) s mírou nezaměstnanosti korelují výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti (nejvyšší jsou v Ústeckém a Moravskoslezském kraji – v těchto regionech také ASZ převážně působí) ASZ považuje řešení tohoto problému za jednu ze svých priorit

3 www.socialni-zaclenovani.cz Opatření, která by měla přispívat ke zvýšení zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách (příklady) podpora vzniku a rozvoje lokálních sítí zaměstnanosti společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek - uplatňování institutu zvláštní podmínky při zadávání veřejných zakázek (viz předešlá prezentace) zavádění systému prostupného zaměstnávání podpora sociálního podnikání v sociálně vyloučených lokalitách

4 www.socialni-zaclenovani.cz Podpora vzniku a rozvoje lokálních sítí zaměstnanosti uplatnění principu lokálního partnerství (využití metodiky ASZ, lokální sítě zaměstnanosti by měly v sociálně vyloučených lokalitách fungovat i po odchodu ASZ z těchto lokalit) úzká součinnost zainteresovaných institucí při řešení problémů na lokálním trhu práce, využití synergického efektu působení těchto institucí za důležité považujeme zejména zapojení obcí do řešení problematiky ne/zaměstnanosti na jejich území

5 www.socialni-zaclenovani.cz Zavádění systému prostupného zaměstnávání od veřejné služby přes podporovaná pracovní místa (např. veřejně prospěšné práce), tranzitní sociální podnik s dotovanou mzdou k otevřenému trhu práce či sebezaměstnání cílem je pružné reagování na specifické potřeby obyvatel sociálně vyloučených lokalit, umožnit kombinaci nástrojů, jejich logickou návaznost a péči po vstupu uchazečů na pracovní místo toto opatření je v souladu s připravovaným převedením organizace veřejné služby na Úřad práce ČR, přičemž veřejnou službu bude možné delegovat na obce systém prostupného zaměstnávání je v současné době zaváděn např. v Jirkově

6 www.socialni-zaclenovani.cz Podpora sociálního podnikání v sociálně vyloučených lokalitách pro začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit na trh práce je vhodné zejména jejich zaměstnávání v integračních sociálních podnicích nebo podporování jejich vlastních podnikatelských aktivit formou OSVČ důležité je zapojení sociálního podniku do života místní komunity sociální podnikání může být přínosem jak pro obce (řešení lokální nezaměstnanosti, zajištění chybějících služeb v obci, smysluplné využití nevyužívaných objektů, regionální rozvoj), tak pro podnikatele (budování dobrého jména společnosti, podíl na rozvoji regionu, možnost využití dotací) i pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele sociálně vyloučených lokalit příklady sociálních podniků v sociálně vyloučených lokalitách: spolupráce romské firmy STERENA s firmou EKOLTES Hranice na Moravě (subdodávky), STAVZEM Odry, Malé technické služby – o. s. LIGA Bruntál, stavební firma Gábor Aver drom s. r. o.

7 www.socialni-zaclenovani.cz Problematické nastavení výzev č. 30 OP LZZ a č. 1 IOP na podporu sociálního podnikání Anketa, kterou pro MPSV provedla o. p. s. Nová ekonomika v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky, ukázala, že: Potenciální žadatelé se obávají zejména dlouhé udržitelnosti projektu, konkurenceschopnosti a tržních rizik, administrativní náročnosti žádosti/projektu a v neposlední řadě také legislativní neukotvenosti podnikání s obecně prospěšnými cíli Respondenti postrádají informace o dobrých příkladech, kterými by se mohli inspirovat a informace o způsobu, jak skloubit obecně prospěšné cíle s podnikáním, dále následuje chybějící pomoc se zpracováním podnikatelského plánu a nedostatek praktických informací ke zpracování žádosti

8 www.socialni-zaclenovani.cz Sociální firma Gábor Aver drom s.r.o. Důvod vzniku společnosti Vznik společnosti - červen 2010 Jednatel Josef Gábor Podzim 2010 – příprava koncepce sociální firmy, projektové žádosti a podnikatelského záměru Únor 2011 – poskytnutí dotace Duben 2011 - zahájení činnosti firmy Květen 2011 – zahájení realizace projektu Délka trvání projektu 2 roky (V/2011 - IV/2013)

9 www.socialni-zaclenovani.cz Podnikatelská činnost společnosti Kamenické, dlaždičské, zednické, pomocné stavební (zednické) práce, speciální práce (bourání a demolice) Marketingová strategie společnosti se opírá o tři pilíře: –zakázky pro soukromé investory –zakázky pro obce –subdodávky pro velké stavební společnosti Formy spolupráce s technickými službami: subdodavatelské zajišťování části zakázek (zejména v oblasti údržby zeleně, zimní údržby), dělba práce v péči o obec, partnerství v investičních zakázkách Podnikatelský plán, současná situace a rozvojová vize Využití dotace ze strukturálních fondů

10 www.socialni-zaclenovani.cz Vytvořená pracovní místa Vedení společnosti (realizační tým): manažer společnosti, administrativní pracovník (administrátor projektu), odborník na sociální podnikání, mistr výroby = 4 pozice (1,75 úvazku v projektu) Šest zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou (podpořených osob) – obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, nezaměstnaní, mladí do 26 let Zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou Dohody o provedení práce Prostupnost systému

11 www.socialni-zaclenovani.cz Obecně prospěšný cíl společnosti Obecně prospěšný cíl společnosti Gábor Aver drom s.r.o. je integrovat příslušníky romské komunity v Přerově na trh práce a do společnosti. Tento cíl bude naplňován konkrétně aplikací následujících bodů: Společnost Gábor Aver drom s.r.o. bude reinvestovat více než 51% čistého zisku do rozvoje společnosti. Tuto reinvestici bude využívat k péči o zaměstnance, technickému rozvoji a stabilizaci společnosti na trhu a k obecně prospěšným cílům v oblasti sociální integrace Romů. Více než 65% zaměstnanců společnosti budou tvořit Romové ohrožení sociálním vyloučením. Dva pilíře obecně prospěšného cíle: –Péče o zaměstnance –Aktivity směřované k městu a k sociálně vyloučeným obyvatelům Přerova

12 www.socialni-zaclenovani.cz Péče o zaměstnance Společnost vytvoří podmínky ke zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a umožní jim osvojit si specifické dovednosti a rekvalifikovat se, získat tak lepší postavení na trhu práce. V rámci společnosti vznikne akreditované rekvalifikační středisko Vedle toho bude posilovat sociální kompetence svých pracovníků, podporovat jejich zapojení do života obce Pomáhat řešit jejich specifické problémy ve spolupráci se sítí poskytovatelů sociálních služeb Společnost se bude snažit vytvořit pracovní místa i pro ženy

13 www.socialni-zaclenovani.cz Vztah k obci a k problému sociálního vyloučení obecně Společnost se bude zapojovat do činnosti lokálního partnerství v Přerově a to konkrétními aktivitami. Bude se podílet na vzniku a naplňování koncepce zvýšení zaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit Bude podporovat rozvoj webových stránek s romskou problematikou Bude podporovat akce směřující k integraci Romů (Den soužití apod.) Bude pomáhat při povodních Bude i v dalších oblastech spolupracovat s městem

14 www.socialni-zaclenovani.cz Sociální firma a situace na trhu Největší konkurenci společnosti tvoří práce na černo, protože uměle snižuje cenu zakázek Náklady na legální podnikání jsou mnohem vyšší, přitom rozdíl se nesmí promítnout do nabídkové ceny Jedinou strategií je minimalizace zisku Legální zaměstnání je přitom bezpodmínečný krok k sociální integraci, naopak nelegální práce drží obyvatele lokalit v pasti sociálního vyloučení

15 www.socialni-zaclenovani.cz Děkujeme za pozornost Martin Navrátil Gabriela Melková


Stáhnout ppt "Když integraci, tak skrze práci Martin Navrátil, Gabriela Melková 19. 5. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google