Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Lucie Poláková, Odbor územního plánování 16. září 2014 Přístup MMR k problematice postavení a působnosti městského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Lucie Poláková, Odbor územního plánování 16. září 2014 Přístup MMR k problematice postavení a působnosti městského."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Lucie Poláková, Odbor územního plánování 16. září 2014 Přístup MMR k problematice postavení a působnosti městského architekta

2 Účel zakázky:  získání odborného podkladu, který zohlední názor odborné veřejnosti na problematiku postavení a působnosti městských architektů  nastínění základních východisek pro možné přenesení některých pravomocí a odpovědností na „pozici městského architekta“. Zpracovatel zakázky: Společnost Petra Parléře, o.p.s. „Postavení, působnost a náplň práce městského architekta“ - zakázka MMR

3 OBSAH 1.Analýza postavení a působnosti současných architektů měst 2.Návrh postavení a náplň práce městského architekta – „Vize pro budoucí architekty měst“

4 část 1. - analýza Celková bilance působení městských architektů (MA) v obcích s rozšířenou působností (205 ORP + Praha):  Město má MA, který je interním zaměstnancem  Město využívá služeb externího MA  Město má zřízen jiný útvar vykonávající činnost MA  Město nemá zřízenou funkci MA, ale architekt/referent ji vykonává (nesystémově)  Město nemá MA  Město uvažuje o zavedení funkce MA, příp. je vypsáno výběrové řízení

5 Celková bilance působení MA v ORP: Externí architekt: 44 Interní zaměstnanec: 27 Útvar: 4 Architekt vykonávající činnost, ale funkce není oficiálně zřízena: 10 ∑ 85

6 kraj celkem ORPORP s MA Jihočeský 1710 Jihomoravský 215 Karlovarský 71 Královéhradecký 156 Liberecký kraj 104 Moravskoslezský 228 Olomoucký 136 Pardubický 158 Plzeňský kraj 153 Středočeský kraj 2611 Ústecký kraj 169 Vysočina 153

7 Bilance působení MA Postavení MAKRAJSKÁ MĚSTA + HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (13) STATUTÁRNÍ MĚSTA (25) Město má MA, který je interním zaměstnancem 813 Město využívá služeb externího MA Město má zřízen jiný útvar vykonávající činnost MA 33 Město nemá zřízenou funkci MA, ale architekt/referent ji vykonává (nesystémově) 23 Město nemá MA 6

8 Začlenění MA v současné praxi MA působí 1.v rámci samosprávy - podléhající pouze samosprávě (smluvní vztah nebo např. zřízení útvaru), nebo 2.v rámci státní správy - začleněný do struktury státní správy (interní zaměstnanec městského úřadu, působí na některém z odborů, např. v odboru hlavního architekta nebo odboru územního plánování a pod.) Rozdíly v: kompetencích, náplni práce, vztahu MA k městu/obci, financování. Oba uvedené modely (1., 2.) v současné praxi fungují. Preference začlenění MA do systému veřejné správy nejsou jednoznačné, oba modely mají svá pro a proti.

9 část 2. - Návrh postavení a náplň práce MA – otázky MMR 1.Má být garantem koncepce vývoje města? 2.Má být projektantem územního plánu? 3.Má mít ve své územní působnosti i malé obce ve správním obvodu úřadu územního plánování? 4.Má mít možnost pořizovat regulační plány a územní studie pro území jeho působnosti? 5.Má být projektantem regulačních plánů a územních studií? 6.Má stanovovat podmínky do řízení vedených stavebním úřadem z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, popř. vyplývající z územních studií? 7.Má stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky k záměrům v řízeních vedených stavebním úřadem? 8.Pokud by měl stanovovat požadavky podle předchozích dvou otázek 6. a 7., má vydávat závazné stanovisko nebo vyjádření, od kterého se stavební úřad může v odůvodněných případech odchýlit? 9.Má být organizátorem územní přípravy předcházející zpracování dokumentace k územnímu řízení pro jednotlivé stavby nebo soubor staveb (např. v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů, kde je nezbytná přeparcelace nebo v území, do kterého má vstoupit více investorů)? 10.Jaký má mít vztah k úřadu územního plánování? 11.Má mít zakázáno zpracovávat projektovou dokumentaci ve své územní působnosti?

10 Závěry části 2. „Návrh postavení a náplň práce MA“ výsledek - 2 okruhy názorů na činnost a kompetence MA MA začleněný ve struktuře státní správy / MA podléhající samosprávě pro možné upřednostnění určitého modelu vyjasnit:  zařazení MA ve struktuře města (MA - zařazen mezi odborná pracoviště pro podporu samosprávy, nebo má mít MA postavení úřadu územního plánování?)  požadavky kompetence a náplň práce MA Současná legislativa nebrání zřízení funkce MA, resp. jeho začlenění do struktury úřadu či uzavření smluvního vztahu obce s MA. Pro případné pevnější legislativní ukotvení pozice MA je nutné napřed dospět k většinové názorové shodě nad okruhem činností MA.

11 Činnost MMR MMR v současné době připravuje ve spolupráci s ČKA, ČKAIT, SFRB dokument: „Politika architektury a stavební kultury České republiky“ obsah - základní informace, stanovení vizí a témat k řešení a definice cílů, které by měly vést ke zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Jedním ze stanovených cílů je např.: Vyhodnotit a posílit úlohu hlavních (městských / oblastních) architektů a stanovení implementačních opatření:  Prověřit postavení a pravomoci hlavních (městských, oblastních) architektů, jejich kompetence a zodpovědnost. Prověřit nutnost eventuální legislativní úpravy. (T:2016)  V návaznosti na výsledky předchozího opatření posílit vzdělávání v oboru urbanismus a územní plánování pro úlohu hlavního architekta jako koordinátora urbanistické koncepce a kompozice sídel a mediátora mezi zájmovými skupinami. (T:2018)

12 Činnost MMR Přípravy novely stavebního zákona Hlavním cílem novely bude v souladu s programovým prohlášením vlády především – zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Jednou ze základní tezí novely stavebního zákona je : Vydávat jedno rozhodnutí zahrnující všechna povolení potřebná k realizaci záměru Orgány územního plánování budou v řízení vydávat závazná stanoviska jako ostatní dotčené orgány.

13 Postavení orgánů územního plánování  do všech řízení budou vydávat závazná stanoviska - stavební úřad už nebude přezkoumávat soulad s cíli, úkoly a záměry územního plánování;  zodpovědnost územního plánování za koordinaci využívání území bude zachována. Úřad územního plánování (ÚÚP) - dotčený orgán – vydávající závazné stanovisko  MA na ÚÚP – v rámci státní správy - posílení kompetencí (závazné stanovisko do řízení) pro města/obce nadále možnost (nepovinné)  MA na obci – podléhající samosprávě – (možnost za obec jako účastníka řízení uplatnit námitky)

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Lucie Poláková, Odbor územního plánování 16. září 2014 Přístup MMR k problematice postavení a působnosti městského."

Podobné prezentace


Reklamy Google