Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS - rizika a ohrožení Michal Jarolímek, Jihočeská univerzita České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS - rizika a ohrožení Michal Jarolímek, Jihočeská univerzita České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 MAS - rizika a ohrožení Michal Jarolímek, Jihočeská univerzita České Budějovice

2 MAS - rizika a ohrožení Místní akční skupiny jsou živým organismem, který prochází stálým vývojem ovlivňovaným vnitřními a vnějšími podněty Specifika MAS Setkávají se zde zástupci sektorů, kteří si sice mohou významně pomáhat, ale kteří ve skutečnosti k sobě obtížně hledají cestu Berou na sebe morální odpovědnost za vývoj určitého území Berou na sebe faktickou odpovědnost za přidělování peněz konkrétním subjektům, o kterých jsou přesvědčeni, že dané území rozvíjí

3 Činnost místní akční skupiny Činnost MAS vyplývá z její role „mikroregionální grantové agentury či nadace“ 1) Období přípravy „grantového“ programu 2) Období přípravy výzvy pro předkládání projektů 3) Období příjmu projektů a žádostí 4) Období hodnocení a výběru projektů 5) Období realizace podpořených projektů 6) Období ukončení projektů 7) Období sledování (monitoringu) výsledků projektů

4 Období přípravy výzvy Cílem je 1) Propagovat nabídku programu MAS 2) Vyškolit potencionální žadatele v přípravě projektů 3) Vyškolit členy a zaměstnance MAS 4) Připravit srozumitelné informace pro žadatele (příručka pro žadatele, jasná a konkrétní výzva: co, kdo, kdy, kde, kolik)

5 Období příjmu žádostí a projektů 1) Pokračování propagace nabídky programu MAS (hledat vhodné formy) 2) Pokračování školení potencionálních žadatelů v přípravě projektů 3) Poradenství pro přípravu projektů 4) Příjem projektů (deadline), jejich registrace, prvotní kontrola při jejich předání

6 Hodnocení a výběr projektů Tři stupně hodnocení 1) Administrativní kontrola (možnost oprav) 2) Hodnocení přijatelnosti projektů ( ano – ne kritéria přijatelnosti, jasné formulace 3) Bodové hodnocení (kritéria, systém hodnocení) Podmínky: transparentnost, odborná zdatnost, jednotný přístup, striktní dodržování předem stanovených pravidel

7 Období realizace, vyúčtování a monitoringu Cílem je, aby všechny podpořené projekty byly zrealizovány tak, že dosáhnou deklarované výstupy a výsledky Úkolem MAS je 1) Kontrola 2) Poradenství a pomoc 3) Získat informace pro zpětnou vazbu – úprava pravidel, hodnocení programu, plánování dalšího programu

8 Fáze vývoje MAS Práce v MAS Vznik Příprava na činnost – plánování Realizace plánů Sledování výsledků a další plánování Atmosféra v MAS Nadšení Dobrovolnictví Únava Profesionalizace

9 Rizika a ohrožení Vznik MAS Motivace pro vznik  společná práce a její výsledek  peníze  osobní ambice zakladatelů Způsob zakládání (organizační struktura, volby, řád, právní forma)  hledání shody a kompromisů  dominance jednoho či více osob  nezájem či nezkušenost a tím snadná možnost manipulace  uzavřenost vůči novým zájemcům a veřejnosti

10 Rizika a ohrožení Vznik MAS Zdroje  čas  lidi  peníze  informace  know – how

11 Rizika a ohrožení Plánování Od stolu bez zapojení partnerů a veřejnosti Prosazování partikulárních zájmů Podcenění implementace Všeobecnost (rozvíjet vše, všude a stále) Nedostatečná vazba na bodování Chybí varianta pro případ nevybrání MAS

12 Rizika a ohrožení Realizace plánu Absorpční kapacita území  nedostatek peněz na spolu- a předfinancování projektů  nedostatek jednoduše podaných informací  nedostatek dovedností při tvorbě projektů  psychické bariéry před „byrokracií“  chybí poptávka po podporovaných tématech  chybně nastavená prováděcí pravidla Nedostatečná propagace programu  Spoléhání se na jeden informační zdroj (např. úřední desky)  Nedostatek osobního kontaktu s možnými žadateli  Snaha, aby konkurence byla co nejmenší  Negativistický přístup poradců

13 Rizika a ohrožení Realizace plánu Výběr projektů  Nezkušenost hodnotitelů  Neprůhlednost procedur  Příliš velká subjektivita při výběru  Střet zájmů  Málo uspokojených a mnoho zklamaných (1:3) Realizace projektů  Nedostatečné poradenství  Absence zpětné vazby  Kontrolní mechanismy MAS

14 Základní podmínky udržitelnosti MAS 1) Vzdělávání a kvalifikace členů MAS 2) Profesionalizace 3) Vícezdrojové financování 4) Otevřenost vůči veřejnosti

15 Děkuji za pozornost Michal Jarolímek Tel: 776296285 E-mail: novnos@tiscali.cznovnos@tiscali.cz


Stáhnout ppt "MAS - rizika a ohrožení Michal Jarolímek, Jihočeská univerzita České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google