Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize v rodině U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize v rodině U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško."— Transkript prezentace:

1 Krize v rodině U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško

2 Obsah přednášky krize rodina v krizi, krize v rodině typologie krizí v rodině ◦ rozvod, rozchod partnerů ◦ život s jedním rodičem ◦ domácí násilí ◦ alkoholismus v rodině ◦ nezaměstnanost rodičů 2Krize v rodině

3 Krize Krize v rodině3

4 Krize v dysfunkčních rodinách se vyskytuje velké množství opakujících se krizí  dlouhodobá zátěž pojem krize se velmi často užívá ve všech oblastech, které souvisí s lidskou aktivitou, označují negativní či problematickou situaci. může se jednat např. o krizi ekonomickou, hospodářskou, vládní, nebo také může jít o krizi středního věku, životní krizi, krizi stárnutí apod. 4Krize v rodině

5 Krize krize je označována také jako nevyhnutelný jev lidské civilizace. jedná se o subjektivně ohrožující situaci s velkým dynamickým nábojem a potenciálem změny. Bez krize by nebylo možné dosáhnout životního posunu. Krize v rodině5

6 Krize V sociálních vědách je pojem krize úzce spojen s radikální změnou, kterou prošly instituce tradiční společnosti při změně na společnost moderní. Např. krize manželství, krize rodiny nebo také krize morálky či hodnot. Krize v rodině6

7 7

8 Krize je vnitřní či vnější událostí v rodině, která narušuje interakce a vyžaduje změny v rodinném systému. V rámci rodinné krize přestává členům rodiny vyhovovat stávající život, ve kterém se necítí dobře ani spokojeně, a je žádoucí jej změnit. 8Krize v rodině

9 Výraz a důsledek rodinného problému, jež se týká všech osob. Změna jednoho člena rodiny v zásadě vždy znamená změnu ekosystému všech dalších členů rodiny. Procesy vývoje jednotlivých členů rodiny a s nimi spojené krize jsou vzájemně propojené. 9Krize v rodině

10 Typologie krizí v rodině Krize v rodině10

11 pravidelné a očekávané krize, kt. souvisí s normálním během času (např. vytvoření nové rodiny, narození dítěte, vstup dítěte do školy či odchod jednoho z rodičů do důchodu); nepravidelné a nečekané krize (jen u některých rodin, např. o rozchod partnerů, rozvod, ztrátu zaměstnání, narození postiženého dítěte, úmrtí jednoho z rodičů, těžká nemoc, či úraz apod. ); dlouhotrvající a silnější vliv mají krize, týkají se většího počtu rodin určitého geografického nebo sociokulturního okruhu v konkr. historické době (např. přírodní katastrofy či válečné konflikty). Krize v rodině11

12 V rodinách s dětmi dochází podle Vyhnálkové (2002) nejčastěji k těmto krizím: Krize, která souvisí s vývojem dítěte. Krize, která souvisí s vývojovými etapami v rodině. Krize spojená s poruchami osobnosti a poruchami chování jednoho nebo více členů v rodině. Krize v souvislosti s manželskou krizí. Tranzitorní (normální) rodinné krize. Krize a náhlé životní události v životě dítěte a rodiny. Krize v rodině12

13 Rozvod nebo rozchod partnerů Krize v rodině13

14 Rozvod je definován jako právní úkon, kterým je ukončeno manželství. Manželům zanikají vzájemná práva a povinnosti, které k sobě měli. Nezanikají ovšem povinnosti, jež mají vůči svým dětem. Rozvod je velmi často doprovázen mnoha dlouhotrvajícími konflikty. Průběh rozvodu bývá pro účastníky většinou traumatický a může mít dlouhodobé následky v oblasti ekonomické, sociální a psychologické. Krize v rodině14

15 Rozpad rodiny má hlavní vliv na příjem rodiny  pod určitou hladinou životní úrovně se velmi špatně vychovávají děti tak, aby byly i nadále šťastné z materiálního hlediska. Krize v rodině15

16 Život s jedním rodičem 16Krize v rodině

17 Dítě může žít s jedním rodičem z mnoha příčin (narodily se bez přítomnosti otce, otec od rodiny odešel nebo zemřel, případně rodinu opustila matka)  vždy je nutné, aby rodič chybějícího rodiče alespoň částečně zastoupil. Krize v rodině17

18 „Život s jedním rodičem bývá pro mnohé děti náročný bez ohledu na to, zda důvodem je rozvod, smrt nebo prostě to, že se matka rozhodla zůstat sama“. Krize v rodině18

19 Domácí násilí Krize v rodině19

20 Domácí násilí násilné chování mezi dospělými členy existující či bývalé domácnosti, nebo mezi jedinci, kteří mají společně děti. Domácí násilí může být postaveno na vynucování si něčeho jinak nedosažitelného, nebo může být odplatou na někom jiném. vzniká obvykle jako důsledek frustrace určité potřeby násilníka. Krize v rodině20

21 Nejčastěji mívají sklony osoby, které tyto neshody zažily ve své původní rodině. K násilným projevům mohou patřit nadávky, zesměšňování, výhružky, fyzické útoky, omezování vlastní svobody, ničení majetku, případně vynucování sexuálního styku. Krize v rodině21

22 Nejčastější příčiny domácího násilí: alkohol, projevy agresivity, majetkové spory, konfliktní osobnostní rysy agresora, spory o děti, dlouhodobě narušené vzájemné vztahy. Krize v rodině22

23 pokud ji vůbec vyhledají Oběti násilí vyhledávají krizovou pomoc obvykle až jako krajní řešení, pokud ji vůbec vyhledají. Pomoc by měla být především včasná a efektivní, aby byla zajištěna ochrana oběti prostřednictvím nalezení náhradní formy bydlení apod. Krize v rodině23

24 Alkoholismus v rodině Krize v rodině24

25 problémy s alkoholem Rodiče, kteří mají problémy s alkoholem, vnáší do rodiny spoustu negativního. Pod vlivem alkoholu nejedná spousta rodičů normálně s ostatními členy domácnosti, takový jedinec není schopen ani pružně o svých činech rozhodovat. ovlivňuje vztahy Alkohol také negativně ovlivňuje vztahy v rodině, když jsou všichni jedinci střízliví a zkresluje správnou představu rodičovské role svému dítěti. Krize v rodině25

26 Nezaměstnanost rodičů Krize v rodině26

27 Náhlá ztráta zaměstnání znamená pro většinu lidí velký zásah do života  největší dopad na oblast sociální, psychologickou a zdravotní.  vzniká také rodinná a osobní nejistota a dochází k omezení sociálních kontaktů jedince mimo rodinu. Reakce na ztrátu zaměstnání: psychický šok, pasivita a rezignace, obranný postoj a v neposlední řadě výzva k hledání nové práce. Krize v rodině27

28 Ztrátu zaměstnání pociťují všichni členové jeho rodiny. Dopady: finanční potíže, narušení denních zvyklostí, změna sociálních vztahů, sociální izolovanost rodiny, změny v rozdělení domácí práce celková změna nezaměstnaného v rodinném systému Krize v rodině28


Stáhnout ppt "Krize v rodině U3V 13.3.2013 Mgr. Michaela Vaško."

Podobné prezentace


Reklamy Google