Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Petr Fabián  Kdo je dítětem v ohrožení  Zdroje ohrožení dítěte  Souhrnná data  Základní filozofie – potřeby dětí a rodiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Petr Fabián  Kdo je dítětem v ohrožení  Zdroje ohrožení dítěte  Souhrnná data  Základní filozofie – potřeby dětí a rodiny."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Petr Fabián fabian@dcctyrlistek.cz

2  Kdo je dítětem v ohrožení  Zdroje ohrožení dítěte  Souhrnná data  Základní filozofie – potřeby dětí a rodiny  Způsoby práce a nabídka  Proces pobytu a propuštění dítěte  Závěrem

3  Výsledkem deprivace je osoba označovaná jako deprivant.  Deprivant je člověk, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně o ni přišel. Důsledky deprivantsví jsou výraznější v citové, než v intelektuální oblasti. Ve vztahu k normalitě jsou lidé v různém rozsahu „nepovedení“ nebo „zmrzačení“, nikoli nemocní.  Velmi zjednodušeně je lze rozlišit podle několika znaků:  Mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku a na manipulaci jinými lidmi (obzvláště ofenzivní typy deprivantů).  Mívají náhradní program lidství, postrádající přiměřenou dávku odpovědnosti, altruismu i tvořivosti.  Deprivanti mívají tendenci sdružovat se do koalic.  Ničí vyšší, diferencovanější citové a morální hodnoty.  Destruktivita je někdy jejich základní životní program.

4  Rodina – základní zdroj deprivačních činitelů, je nejméně vidět, je vleklý a dlouhodobý, tváří se, že je v pořádku. Heslo „Právo na rodinnou péči“ tuto iluzi posiluje. Rodina ve své případné nepodnětnosti a nezájmu k potřebám dítěte je formujícím činitelem osobnosti dítěte. Jedná se o nejzákeřnější formu deprivace. Domácí násilí a týrání dětí, je jen statisticky nevýznamný projev této deprivace. Společnost – přílišná akcentace práv některé ze skupin obyvatelstva. Např. právo dítěte na rodinu, nesděluje se, že toto právo s sebou nese povinnost dodržovat rodinná pravidla, a povinnost pro rodiče nastavovat pravidla – viz deprivační činitel deprivace psychické a sociální. Právo na vzdělání, s sebou nese povinnost navštěvovat školu, povinnost nevyrušovat ve výuce. Vyrušování ve výuce působí trestný čin, omezování práv spolužáků a omezování práva učitele na odvedení dobré práce. Akcentace práv menšiny, s sebou nese psychickou deprivaci většiny, která vyústí ve společenské nepokoje. Sekty, vyhraněné minority atd. Ústavní výchova – v raném věku, je jí statisticky nejméně. Ústavní výchova je výsledkem předchozích deprivačních činitelů, je opravným nástrojem předchozího deprivačního působení rodiny.

5  Kojenecké ústavy – ročně cca. 2 000 dětí, do rodiny odchází asi 95% dětí.  Dětské domovy – 4 000 dětí  Dětské domovy se školou (nápravná zařízení) – 4 500 dětí  Rodina a společnost – 5-25% - min. 80 000 dětí.

6  Zařízení orientované na dítě a rodinu (Matějček, Langmeier), život blížící se rodinnému životu, s maximem rozvojových aktivit.  Možnost přijímat děti bez omezení věku, tak aby zůstaly sourozenecké skupiny.  Pro děti týrané (rok 2010 – 5800 týraných dětí), podle odborníků je ideální pro tyto děti malé institucionální zařízení, orientované na dítě, se snadno dosažitelným multioborovým profesionálním týmem. Není vhodná pěstounská péče na přechodnou dobu. Situace těchto dětí se má vyřešit do 6 měsíců.  Profesionální zdravotnický tým s dovedností rozvoje psychomotoriky, pro děti s tělesným nebo duševním postižením, jako pojistka pro ranou péči, a především jako možnost pro rodinu.  Pro dítě s asociálním chováním má stále fungovat institucionální zařízení (Bolwby, Matějček).  Prof. Matějček doporučuje při přechodu do NRP, aby dítě i rodič měli dostatek času v prostředí dítěte k navazování vztahu, před jeho odchodem do nové rodiny.

7  Jsme pořád na cestě, musíme stále hledat nové možnosti, tak abychom odpovídali na potřeby dětí.  80% příjmů v roce 2010 bylo na žádost rodičů, rodiče se nechtěli o dítě starat, neměli zájem dítě navštěvovat.  Máme opačnou zkušenost než prof. Matějček, dítě po umístění do zařízení se překotně rozběhne v rozvoji, po 6 měsících však již rozvoj ustává, je nutný odchod do fungující rodiny.  „Postarejte se mi o dítě, přece mám právo na zábavu a kvuli děcku nemůžu do kina“ realita 23.11.2011.  Multidisciplinární mezioborové centrum. V Opavě máme: pediatra, psychologa, fyzioterapeuta, logopeda (zároveň je to odborník na správné techniky krmení a bucofaciální techniky), psychoterapeuta, laktační poradnu, sociálního pracovníka, výukové centrum pro kojenecké masáže, odborný rehabilitační stacionář, denní centrum pro „problémové“ děti v předškolním věku, pobytové prostory pro nezletilé matky a rodiče na zácvik.

8  Pracujeme v malých skupinách tzv. rodinných nebo domácích buňkách. Život je uzpůsoben modelu rodiny.  Zásadně jsou sourozenci společně.  Personál opouští nemocniční stejnokroje, minimum pečujících osob, aby dítě umělo navazovat vztah.  Přijímáme děti od 0 -18 let, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  Kteříkoliv rodiče mohou u nás najít pomoc pod jednou střechou.  Všechny naše služby jsou dostupné široké veřejnosti, pro některé jsme jedinými poskytovateli v okrese.  Nezasahujeme do dětí s postižením zraku, na to jsou v Opavě lepší odborníci.  Od roku 1997 jsme pro všechny děti do 6 let našli rodinu, žádné neodešlo do dětského domova školského typu, naopak, někdy jsme dali zpátky k sobě sourozence, které systém rozdělil.  Průměrná doba pobytu: Opava 2,5 měsíců, Havířov 4 měsíce

9 Hledáme správné propojení vazeb mezi dítětem (dětmi) a novými rodiči Dítě musí být tak připravené, aby mohlo veškerou svou energii věnovat navázání vztahu. Rodiče potřebují informace, které posílí osobní zkušenost, aby mohli rozumět svému dítěti. Neztratit pro dítě jeho historii, milníky ve vývoji. Přiblížit jeho pobyt v Dětském centru, životu v rodině, dítě žije v minimální skupině – tzv. domácí buňce, má podobný režim dne jako dítě doma. Udělat vše pro to, aby to byl jeho první a poslední pobyt mimo fungující rodinu.

10  Každé rodině je nabídnut rozvoj rodičovských kompetencí.  Za mých 7 let práce v dětském centru, možnosti rozvoje rodičovských kompetencí využily 2 (slovy dvě) rodiny. Dodnes se s nimi setkávám, děti jsou velmi spokojené.  V případě problémového dítěte či rodiče (psychiatrická diagnóza, slabší intelekt, dlouhý pobyt v inkubátoru), přijímáme rodiče s dítětem na zácvik v péči o dítě.  Návštěvy jsou každý den, podle možností rodičů.  Při odchodu dítěte do rodiny, jsou rodiče na tří denním pobytu, aby dítě i rodiče měli čas se sžít. Celou tuto dobu společně bydlí, osoby které pracovaly s dítětem předávají rodičům informace a zkušenosti. Zahraniční rodiče u nás pobývají 14 dnů.  Rodiče dětí s postižením, které nemohou vzhledem ke svému postižení pobývat doma, mohou u nás trávit víkendy i týdny se svým dítětem.  Pokud rodina postiženého dítěte se potřebuje věnovat i zbývajícím zdravým dětem, může u nás jejich dítě krátkodobě pobývat, a rodina může odjet na dovolenou.

11  Pobyt má být pro dítě takový, aby změna při odchodu domů, byla co nejmenší. Mít čas a energii věnovat se vztahu.  Propuštění dítěte začíná jeho příjmem.  Dítě je přijato na domácí buňku, to je bytová jednotka s minimem střídajícího se personálu.  Sociální pracovník do 48 hodin od přijetí kontaktuje příslušného pracovníka sociálního odboru a žádá plán péče o rodinu.  Po adaptaci dítěte na nový domov se stanoví optimální plán psychomotorického rozvoje dítěte, psychologické vyšetření.  Paralelně probíhá práce s rodinou  Ve chvíli kdy je to možné, dítě navštěvuje školku, režim dne se maximálně přibližuje chodu domácnosti.  Všechny odborníky má dítě na dosah, nemusí jako v rodině několik měsíců čekat na odborné vyšetření či pomoc. Příklad: čekací doba na logopeda je na Opavsku 9 měsíců, dítě v naší péči ji má okamžitě.

12

13

14

15 Rodič–e jsou na pobytu 3 dny, již bydlí s dítětem, mají dost času na získání všech potřebných informací  Rodiče během pobytu, navštěvují pod odborným dohledem prenatální terapii, slouží k navázání hluboké vnitřní vazby.  Rodiče jsou seznámeni se zvyky dítěte.  Prochází seznámením se všemi terapiemi, které dítě absolvovalo včetně osob, které s dítětem pracovaly. Mají možnost se pak v případě dotazů obrátit na konkrétní osobu.  Naším cílem je to, aby dítě odešlo do funkční rodiny, a pro něj to byla poslední zkušenost s ústavní výchovou.

16  Dítě prochází loučením se svým dobrovolníkem, dostává domů krabici vzpomínek – vše na čem společně s vlastním dobrovolníkem pracovali.  Snažíme se, aby PMV vývoj mírně předbíhal „normu“, předpokládáme, že během emoční adaptace, dítě spotřebovává veškerou energii na vytváření vazby, a nemusí mít čas na PMV vývoj. Bezpečná vazba nás doprovází do dospělosti, pokud nevznikne, dítě má tendence chovat se asociálně.  Rodiče zveme 2x ročně na setkání rodičů a dětí, děti získávají přirozený vztah ke své historii, rodiče se mohou doptat na vše potřebné, my vidíme jak se daří dětem.

17  Bývá u nás obvyklé (v Čechách), že pokud chceme s něčím novým prorazit, hledáme argumenty v cizině, ačkoliv v domácí tradici jich máme dostatek na dosah ruky, a to často velmi originálních, pokrokových a důkladných. PhDr. Matějček, Doc.Langmeier, Psychická deprivace v dětství, Avicenum 1968, třetí vydání 1974.


Stáhnout ppt "Mgr. Petr Fabián  Kdo je dítětem v ohrožení  Zdroje ohrožení dítěte  Souhrnná data  Základní filozofie – potřeby dětí a rodiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google