Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

“Některé aspekty rozvoje regionu“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ SE STAROSTY 1 24. 9. 2010 Luhačovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "“Některé aspekty rozvoje regionu“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ SE STAROSTY 1 24. 9. 2010 Luhačovice."— Transkript prezentace:

1 “Některé aspekty rozvoje regionu“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ SE STAROSTY 1 24. 9. 2010 Luhačovice

2 1.ROP Střední Morava 1.1 Pokrok v ROP SM 1.2 Výzvy 1.3 Čerpání finančních prostředků 2.ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZK 2.1 Strategická průmyslová zóna Holešov 2.2 Nákup el. energie na burze 3.STRATEGICKÉ DOKUMENTY ZK 2 PREZENTOVANÉ OBLASTI

3  Na ROP Střední Morava vyčleněno celkem 657,39 mil. €, což činí přibližně 2,46% veškerých prostředků z fondů EU určených pro Českou republiku.  Od konce roku 2007 doposud bylo vyhlášeno 21 výzev.  V současné době je vyhlášena výzva č. 21.  Celkový objem dotací u 534 doposud schválených projektů činí 10,07 mld. Kč.  Ve Zlínském kraji bylo schváleno 250 projektů, celková výše dotací činí 4,96 mld. Kč.  Usnesení Vlády č. 563 z 11. 8 2010 - od r. 2011 spolufinancování státního rozpočtu ČR na ROPech ve výši 0 %.  koliduje s doposud platnými pravidly pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů (Usnesení Vlády č. 560 z 23. 5. 2007)  Dopad uvedeného kroku vlády ve výši 7 594 mil. Kč za všechny ROPy v ČR.  ROP SM - do konce období 2015 nezajištěno ze st. rozpočtu 1.033 mil. Kč.   Změna podmínek v průběhu administrace žádostí  více variant řešení – usilovně se vyjednává. 1.ROP Střední Morava 3 1.1Pokrok v ROP

4  Aktuálně vyhlášená výzva: č. 21/2010 1.2Výzvy k předkládání žádostí Oblast / podoblast podporyAlokace (Kč) Termín vyhlášení 1.2.3 Obnova drážních vozidel - trolejbusy a tramvaje 641 mil. 9.8. - 8.11. 2010 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy181 mil. 9.8. - 7.10. 2010 2.4 Podpora podnikání( 366 mil. ) 9.8. - 8.11. 2010 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ H. Vsacko 8,75 mil. 9.8. - 7.10. 2010 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Luhačovicko 5 mil. 9.8. - 7.10. 2010 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby - IPRÚ H. Vsacko 13 mil. 9.8. - 7.10. 2010 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby - IPRÚ Luhačovicko 50 mil. 9.8. - 7.10. 2010 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby - IPRÚ Rožnovsko 7 mil. 9.8. - 7.10. 2010 4

5 Oblast podpory Alokace pro ZK 2007-2013 Výše dotace (mil. Kč) Počet schválených projektů Prioritní osa 1 DOPRAVA2.957,71.786,447 1.1 Regionální dopravní infrastruktura1.791,01 363,327 1.2 Veřejná doprava827,182,84 1.3 Bezmotorová doprava339,6340,316 Prioritní osa 2 INTEGROVANÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU 3.685,71.668,8112 2.1 Rozvoj regionálních center461,2331,01 2.2 Rozvoj měst2.083,9780,947 2.3 Rozvoj venkova968,3517,958 2.4 Podpora podnikání172,339,06 Prioritní osa 3 CESTOVNÍ RUCH1.828,71.474,889 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu321,5239,613 3.2 Veřejná infrastruktura a služby292,2199,715 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby1.119,3981,357 3.4 Propagace a řízení95,754,24 Prioritní osa 4 TECHNICKÁ POMOC70,429,22 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu --- 4.2 Podpora zvyšování abs. kapacity regionu70,429,22 CELKEM8.542,64.959,2250 1.3 Čerpání finančních prostředků – a) dle prioritních os 5 Stav k 1. 8. 2010

6 1.3 Čerpání finančních prostředků – b) dle ORP ORP Výše dotace (mil. Kč) Počet schválených projektů Bystřice p. H.56,0.6. Holešov 26,4. 2. Kroměříž 282,6. 15. Luhačovice 366,6. 16. Otrokovice 239,6. 14. Rožnov p. R. 333,4. 35. Uherské Hradiště 428,2. 38. Uherský Brod 306,6. 27. Valašské Klobouky 83,5. 10. Valašské Meziříčí 276,7. 18. Vizovice 41,4. 6. Vsetín 645,0. 26. Zlín 490,2. 9. Projekty s celokrajskou působností a projekty organizací ZK 1383,0. 28. CELKEM4 959,2.250. 6 Stav k 1. 8. 2010

7 2.ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK (vč. příspěvkových organizací) 7 INVESTIČNÍ PROJEKTY 2010 OBLAST Počet akcí Celkové náklady (mil. Kč) Podíl ZK (mil. Kč) Zdroje KULTURA91.138,5439ROP, OPPS SR-ČR ŠKOLSTVÍ11579,1241,7OPŽP, OPPS SR-RČ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 11485135,7 OPŽP, SR, FM EHS/NORSKO, Švýc. fondy ZDRAVOTNICTVÍ172.488,4516,5ROP, OPŽP DOPRAVA251.027307ROP, SR CELKEM735.7181.639,9

8 2.1INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV (a) Aktuální situace:  Realizace dle usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. 5. 2006.  Příprava zóny pro příchod investorů probíhá dle harmonogramu  Na podzim 2009 byla dokončena vnější infrastruktura a od začátku letošního roku jsou již podepisovány smlouvy s investory, kteří míří do zóny  Zároveň probíhá v letošním roce výstavba II. etapy infrastruktury – komunikace a inženýrské sítě uvnitř zóny zařazení zóny mezi strategické 2005 zahájení přípravných prací 2007 dokončení vnější infrastruktury 2009 příchod investorů 2010 zahájení II. etapy infrastruktury dokončení II etapy 2011 Harmonogram přípravy schválen vznik zóny 20032015 a dále obsazování zóny investory 8

9 2.2STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV (b) 9 STUDIE RENOMOVANÉHO EKONOMA P. ZAHRADNÍKA Makroekonomické dopady zóny Holešov:  Zrychlení růstu ekonomiky Zlínského kraje – v letech 2012 – 2015 očekáván pravidelný růst HDP ve Zlínském kraji v rozmezí 4,5 – 8 %.  Výrazné snížení nezaměstnanosti ve Zlínském kraji – očekávaná míra nezaměstnanosti v roce 2015 ve výši 4,7% (pod celorepublikovým průměrem)  očekávané vytvoření 14.200 pracovních míst do konce roku 2015, která budou obsazena občany Zlínského kraje  vyšší výběr sdílených daní do rozpočtu Zlínského kraje i rozpočtu obcí ve Zlínském kraji (pozitivní fiskální efekty přinesou do konce roku 2015 do veřejných rozpočtů ČR 42,5 mld. Kč) NEKONEČNÁ POLEMIKA  DLOUHODOBÝ PROJEKT  „SEDLÁK NEJDŘÍVE MUSÍ NASADIT A AŽ POTOM SKLÍZÍ“

10 2.1STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV (c) Podnikatelské investiční projekty v zóně Holešov:  Pokart s.r.o. – investice 40 mil. Kč, termín dokončení 11/2011  KART Zlín s.r.o. – investice 30 mil. Kč, termín dokončení 12/2012  MRB Sazovice s.r.o. – investice 60 mil. Kč, termín dokončení 09/2011  Foundry and Machining, s. r. o. – investice 140 – 180 mil. Kč, termín dokončení 12/2011 (první fáze) a v průběhu roku 2012 (druhá fáze)  MITAS, a. s. – investice cca 1 mld. Kč, termín dokončení 12/2013 V SOUČASNOSTI JIŽ SCHVÁLENY PROJEKTY V ZÓNĚ HOLEŠOV NA PLOŠE TÉMĚŘ 11,5 HA, KTERÉ PŘINESOU VÍCE NEŽ 1000 PRACOVNÍCH MÍST. +VLASTNÍ PROJEKT Technologický park Holešov - investiční projekt ve výši 150 mil. Kč, termín dokončení 10/2011, realizuje Industry Servis, a.s. ve spolupráci se Zlínským krajem, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Technologickým inovačním centrem s.r.o. – prostory pro začínající podnikatele (podnikatelský inkubátor), technologický park a business centrum 10 CELKOVÉ NÁKLADY CCA 2 MLD. KČ (A TO VŠE V DOBĚ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE ! ).

11  Politika koncentrace nákupu, a to i pro krajské organizace (nemocnice, školy, kulturní zařízení,…)  Zlínský kraj zrealizoval soutěž nákupu elektrické energie formou obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, díky které podstatně snížil cenu za tuto energii pro rok 2011  Ceny za el. energii jsou pro Zlínský kraj v roce 2010 v rozmezí 1.999 – 3.110,- Kč / 1 MWh, pro příští rok se nám podařilo cenu snížit na rozmezí 1.335 – 1.396,- Kč / 1 MWh Úspora oproti roku 2010 při nákupu el. energie: Celková úspora za el. energii při předpokládaném 20 % zdražení distribuce el. energie v roce 2011: 2.2ÚSPORY VEŘEJNÉHO ROZPOČTU – NÁKUP EL. ENERGIE NA BURZE (ELEKTRONICKÁ AUKCE) 11  Další komodity – plyn…

12 Základní strategické rozvojové dokumenty ZK –zpracovávány na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje –STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009- 2020 (schválena ZZK v prosinci 2009) a PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2010-2012 (předpoklad schválení ZZK v prosinci 2010) Sektorové rozvojové koncepce –tyto koncepční dokumenty dále upřesňují a rozvádějí základní strategické rozvojové dokumenty ZK –věnují se jednotlivým tematickým oblastem (např. podpora podnikání a inovací, cestovní ruch, sociální oblast, zdravotnictví, školství...) 3.STRATEGICKÝ ROZVOJ ZK (a) 12

13 PRÚOZK 2010-2012 - POZICE DOKUMENTU Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020 PRÚOZK 2010 – 2012 PRÚOZK 2013 – 2016 PRÚOZK 2017 – 2020 roční Plány rozvoje: 2010 2011 2012 roční Plány rozvoje: 2013 2014 2015 2016 roční Plány rozvoje: 2017 2018 2019 2020 3STRATEGICKÝ ROZVOJ ZK (b) 13

14 PRÚOZK 2010-2012 - PILÍŘE 3STRATEGICKÝ ROZVOJ ZK (d) 14  V současné době probíhá vyhodnocení vlivu PRÚOZK na životní prostředí, předpoklad:- veřejné projednání vyhodnocení vlivu na ŽP – říjen 2010 - schválení v ZZK – prosinec 2010  Dlouhodobý proces – dá se říci nepružný - především díky environmentálním procesům???!!!

15 Tomáš Baťa „Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby vybojoval lepší. Nesmí držet vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu.“ 20. léta minulého století 15

16 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 16


Stáhnout ppt "“Některé aspekty rozvoje regionu“ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje SETKÁNÍ SE STAROSTY 1 24. 9. 2010 Luhačovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google