Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Zpracoval: realizační tým projektu Datum: květen 201 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Zpracoval: realizační tým projektu Datum: květen 201 2."— Transkript prezentace:

1 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Zpracoval: realizační tým projektu Datum: květen 201 2

2 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ. 1.07 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo prioritní osy: 7.1 Číslo oblasti podpory: 7.1.2 Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Číslo výzvy: 14 Typ projektu: IP Dotace: 11.008.946 Kč

3 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Hlavní cíl: - - Podpořit pozitivní sociální klima a zajistit primární soběstačnost zapojených škol v PRPCH Dílčí cíle: -Zvýšit klíčové kompetence pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikových projevů chování -Vytvořit funkční komunikační síť zapojených subjektů -Realizovat přímo práci se žáky -Vytvořit metodickou podporu – Příručku -Inovace a evaluace ŠVP a ŠPS, MPP CÍL PROJEKTU:

4 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH OBSAH PROJEKTU: 4 klíčové aktivity: 1.Vytvoření Koordinační skupiny - Síť podpory 2.Výběr pedagogických pracovníků z jednotlivých škola Moravskoslezského a Olomouckého kraje 3.Školní preventivní program 4.Tvorba metodické podpory- Příručka

5 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH ČASOVÉ ROZLOŽENÍ Program má celkem 250 hodin: 160 – sebezkušenostní část 64 – teoretická část 5 – přímá supervize 5 - nepřímá supervize 16 – lektorská činnost Celý program je rozložen do cca 13 měsíců

6 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 3 běhy, každý po 24 frekventantech I. běh – 9.2010 – 11.2011 II. běh – 6.2011 – 9.2012 III. běh – 9.2011 – 11.2012

7 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH ROZDĚLENÍ ŠKOL BĚH Č.1 Obchodní akademie Orlová Základní škola a Mateřská škola Mořkov Biskupské gymnázium Ostrava Základní škola Přerov Základní škola Bohumín - Pudlov Střední škola Bohumín Základní škola Klimkovice Církevní základní škola Ostrava Základní škola Hlučín Střední škola gastronomie a služeb Frýdek - Místek Základní škola Opava Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

8 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH

9

10 ROZDĚLENÍ ŠKOL BĚH Č.2 Základní škola a Mateřská škola Prostějov Střední škola Nový Jičín Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Základní škola Bruntál Čtyřleté a osmileté gymnázium Frýdek - Místek Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané Základní škola Mohelnice Základní škola Štěpánov Základní škola a mateřská škola Ostrava Matiční gymnázium Ostrava Střední zdr.škola a VOŠ zdravotnická Ostrava - Vítkovice Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál Gymnázium Příbor

11 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH

12

13 ROZDĚLENÍ ŠKOL BĚH Č.3 Základní škola Karviná Základní škola a mateřská škola Palkovice Gymnázium Třinec Základní škola Ostrava - Stará Bělá Gymnázium Havířov Základní škola a Mateřská škola Potštát SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk Základní škola Písek (u Jablunkova) Základní škola, Ostrava Základní škola Mikulovice Základní škola Písečná Základní škola Ostrava – Kr.Pole Základní škola Orlová

14 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH

15

16 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Přihlášeno: 39 škol z toho 14 SŠ a GY 25 ZŠ Nejčastější projevy rizikového chování: záškoláctví – častá absence, agresivita, kouření, kriminalita, … -Nefunkční třídní kolektivy Rezervy v pedagogických týmech - Komunikace mezi pedagogy, návody – co dělat když, práce s třídními kolektivy, nezájem pedagogů o problematiku prevence …

17 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH TEORETICKÁ ČÁST V souladu se standardy MŠMT, pro udělování akreditací DVPP Základní oblasti: sociální – sociálně právní ochrany dětí a mládeže a problematika rodiny pedagogická psychologická probace a mediace včasná a krizové intervence prevence kriminality legislativní a medializační

18 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Konkrétní témata 1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství 2. Legislativní rámec pro práci školního metodika o 3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 5. Systém primární prevence ve školství 6. Školní třída, její vedení a diagnostika 7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 8. Rizikové projevy chování 9. Monitorování a evaluace primární prevence

19 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH ODBORNÝ TÝM (KS – MSK) Koordinační skupinu tvoří: Manažer koordinační skupiny Lektor prevence rizikového chování v oblasti sociální – sociálně právní ochrany dětí a mládeže Lektor prevence rizikového chování v oblasti sociální – problematika rodiny Lektor prevence rizikového chování v oblasti pedagogické Lektor prevence rizikového chování v oblasti psychologické Lektor prevence rizikového chování v oblasti probace a mediace Lektor prevence rizikového chování v oblasti včasné a krizové intervence Lektor prevence rizikového chování v oblasti prevence kriminality Lektor prevence rizikového chování v oblasti legislativní a medializační

20 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH PRAKTICKÁ ČÁST Organizace programu „Studium specializovaných činností“ – prevence sociálně patologických jevů PARTNEREM PROJEKTU: Centrum nové naděje Frýdek-Místek Bc. Lucie Cábová, DIS.

21 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH PŘEHLED ZÁKL.VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 1.Sebezkušenostní část – používá dva základní prostředky – práci ve skupině s cílem získání náhledu na sebe a svoji profesní roli a práci v komunitě s cílem získání praktických dovedností, nácviků a tréninku v oblasti prevence. Celkem 160 hodin, tj. 4x 40 hodin pobytově v horském zařízení (vždy od středy do soboty)

22 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH PŘEHLED ZÁKL.VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Supervize – supervize je externí odborná podpora, která je v rámci tohoto programu zaměřena na podporu zvládání skupinové práce se skupinou (třídou) A) přímá supervize – supervizor (CNN) přichází do školy a je přítomen interaktivní práci pedagoga s třídou, po jejím ukončení mu poskytuje účinnou zpětnou vazbu, reflexi B) nepřímá supervize – supervizor (CNN) přichází po ukončení interaktivní práce s třídou a vede řízený rozhovor s pedagogem s cílem reflexe proběhlé činnosti Celkem vede pedagog min. 2 interaktivní programy. Jejich metodika je součástí tréninkové části sebezkušenostní části vzdělávání

23 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH PŘEHLED ZÁKL.VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Konzultace lektorské činnosti pedagoga. Každý pedagog v průběhu celého programu realizuje 4 setkání se svými kolegy na území své školy. Setkání s kolegy povede jako lektor. Témata setkání se týkají prevence, zejm. sociálně patologických jevů, minimálního preventivního programu a metodiku vedení těchto programů získá rovněž v tréninkové části sebezkušenostní části vzdělávání. Celkem takto absolvuje 16 hodin. Konzultant (CNN) bude této práci přítomen tak, aby poskytl pedagogovi podporu a reflexi.

24 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH PORTFOLIO ÚČASTNÍKA Každý účastník pro získání Osvědčení (potřebného i pro výkon školního metodika prevence) má mít: Min. 80% účasti v programu Sebezkušenostní části Vypracovaný MPP na aktuální školní rok a ŠPS Vypracovanou a obhájenou závěrečnou práci Zápisy ze supervizí na kterých byl přítomen

25 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Lektoři CNN

26 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Zpracoval:realizační tým projektu 19.5.2010 ODBORNÝ TÝM (CNN) Mgr. Marie Cieslarová – lektor, supervizor Mgr. Simona Lasková – lektor Mgr. Alžběta Nejedlá – lektor Mgr. Petr Oroszy – lektor, supervizor, konzultant In. Martin Lisník - lektor, supervizor, konzultant Bc. Pavel Matula - lektor, supervizor, konzultant

27 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Lektorský sbor

28 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH

29 AKTIVITA PROJEKTU SOCIOMETRICKÉ ŠETŘENÍ TŘÍD Mgr. Pavlína Němcová

30 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH SMYSL Smyslem realizace sociometrického dotazníku je zjistit klima jednotlivých tříd a tím také celé školy Zjistit, které třídy mají vztahové problémy a potřebují péči Zjistit, kteří žáci jsou ve třídách na okraji a/nebo se necítí v kolektivu dobře (a následně těmto žákům nabídnout pomoc)

31 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH POUŽITÁ METODA Sociometrický dotazník B3 vytvořený o.s. Audendo v čele s PhDr. Richardem Braunem Slouží ke zjišťování vztahů mezi dětmi ve třídě, sebevnímání dětí a jejich preferencí. Použitelnost – od 4.třídy po maturanty Administrace trvá 30-40 minut, vyhodnocení pomocí metody ON-LINE 15- 30 minut

32 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Závěrečné hodnocení projektu I.běh Dotazník „Závěrečné hodnocení projektu „ odevzdalo 22 účastníku I. běhu.

33 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 1) Jak se programový obsah sebezkušenostní části projektu (Hukvaldy) shodoval s mojí představou?

34 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 2) Sebezkušenost byla pro mně jako metoda učení se:

35 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 3) Co mi sebezkušenotní část dala:

36 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 4) Obsahově slabým místem sebezkušenostní části projektu bylo (co by se mělo zlepšit): přístup velké kruhy úvodní komunity osobní prostor málo skupin změnit lektory ( za KBT) málo hodin

37 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 5) Jak hodnotím práci lektorského týmu sebezkušenostní části:

38 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 6) Jak hodnotíte doprovodné aktivity projektu (přímá a nepřímá supervize, den prevence)

39 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 7) Které výukové bloky teorie (KÚ MSK) měli pro mne největší přínos ?

40 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 8) Organizační stránku projektu hodnotím jako:

41 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 9) Celkový přínos projektu pro mne je:

42 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 10) Jak se programový obsah projektu shodoval s mým očekáváním před vstupem do projektu ?

43 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 11) Celkově hodnotím tento projekt jako:

44 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Vyhodnocení teorie I. běhu VYPOŠ (údaje jsou v %) lektoři: Spur – PhDr. Ladislav Spurný Vel – Bc. Tomáš Velička Tom – Mgr. Stanislav Toman Hur – PhDr. Květa Hurníková Kuč – Bc. Zdena Kučná Tka – Mgr. Marek Tkáč Vít – Mgr. Petr Vítek Tich – Bc. David Tichý

45 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 1. Jak se programový obsah kursu shodoval s mojí představou ?:

46 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 2. Projev lektora ( známka jako ve škole ):

47 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 3a. Rozsah přednášené teorie by měl být:

48 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 3b. Rozsah přednášené praxe by měl být:

49 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 5. Užitečnost získaných znalostí a dovedností ( v % ):

50 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 6. Přínos semináře pro mne je:

51 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 7. Organizační stránku kurzu hodnotím jako:

52 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH 8. Celkově hodnotím kurz jako:

53 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Porady jsou konstruktivně náročné

54 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Lektoři se i mračili …

55 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH … řešili krizi …

56 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH … intervenovali …

57 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH … rozebírali rodinu …

58 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH … řešili šikanu …

59 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH … zuřivě přecházeli …

60 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH … smáli se …

61 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH … nebo inscenovali soudy.

62 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Na některé zbyla služba v kuchyni 

63 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Vše bylo pod bedlivou kontrolou

64 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH Zpracoval: realizační tým projektu Datum: květen 201 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google