Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA m.petricek@email.cz

2 Makroekonomie Sleduje makroekonomický výkon hospodářství a nástroje k jeho optimalizaci Makroekonomické výstupy měří zpravidla statistický úřad v systému národních účtů ▫Monitoruje koloběh produktů a důchodů mezi jednotlivými sektory národního hospodářství

3 Sektory v NH 3+1 ▫Domácnosti ▫Firmy ▫Vláda ▫- zahraniční subjekty (zahraniční obchod)

4 Třísektorový model ekonomiky

5 Makroekonomické výstupy Hrubý domácí produkt (HDP, GDP) Čistý domácí produkt ▫ponížen o hrubé investice Nezaměstnanost

6 Metody výpočtu HDP Výrobní metoda ▫Součet přidaných hodnot jednotlivých subjektů, podílejících se na výrobě Vstupy (ceny výrobních vstupů) Výstupy (tržby z prodeje) Přidaná hodnota (VA) 1. dřevorubci01000000 2. pila100000020000001000000 3. truhlář200000050000003000000 4. obchodníci5000000100000005000000

7 Metody výpočtu HDP Výdajová metoda ▫Součet všech agregátních výdajů ▫GDP = C + I(G) + G + NX ▫C – výdaje domácností na spotřebu ▫I(G) – hrubé soukromé investiční výdaje ▫Celkové hrubé investice se dělí na:  Investice obnovovací (přibližně odpovídají hodnotě opotřebení fixních kapitálových statků a jsou kryty amortizací)  Investice čisté (jejich hodnota zvyšuje zásobu kapitálových statků)

8 Metody výpočtu HDP Výdajová metoda ▫G – vládní výdaje na nákupy zboží a služeb ▫NX – čistý export (rozdíl mezi vývozy a dovozy)  Vývozy: objem výdajů na zboží a služby vyrobené v domácí ekonomice, ale prodané a zaplacené jsou v zahraničí, které tedy hodnotu domácího HDP zvyšují o příliv výdajů ze zahraničí  Dovozy: hodnota výdajů, které směřují od domácích subjektů zahraničním výrobcům, a hodnotu HDP tedy snižují

9 Metody výpočtu HDP Důchodová metoda ▫Součet důchodů, plynoucích z využívání výrobních faktorů při produkci daných statků ▫Sleduje rozdělování HDP v ekonomice ▫Sleduje tvorbu důchodů, které plynou z využívání výrobních faktorů při produkci daných statků. ▫Zachycuje tok důchodů před zdaněním. Součtem agregovaných důchodů jednotlivých ekonomických subjektů.

10 Spotřeba, úspory, investice Jak se rozpadá koruna důchodu ▫Y (důchod): Y=C+S  Spotřeba (C)  Ca – autonomní  c * Y - indukovaná  Úspory (S)  -Sa  s * Y

11 Keynesova funkce spotřeby a úspor Lawrence Klein (1947)

12 Agregátní výdaje C – spotřeba I – investice G – vládní výdyje Celkové výdaje v rámci ekonomiky E – rovnováha ekonomiky (operuje na potenciálním produktu)

13 Investiční multiplikátor Jak velký nárůst produkce (celkového důchodu) je způsoben daným nárůstem investic Vyšší investice -> větší důchod domácnostem -> více úspor -> vyšší investice

14 Inflace Pojem cenová hladina ▫CPI, PPI Trvalý růst cenové hladiny – pokles kupní síly peněz Míra inflace měří tempo růstu cenové hladiny Klasifikace inflace ▫Mírná: 0 – 10 % ▫Pádivá: 10 – 50 % ▫Hyperinflace: 50% ->

15 Inflace Reálné vs. nominální veličiny Deflace Dezinflace Stagflace

16 Inflace Příčiny vzniku inflace ▫Neekonomické příčiny ▫Ekonomické příčiny  Monetární  Poptávkové inflace  Nemonetární  Poptávková inflace  Nákladová inflace

17 Fisherova transakční rovnice směny M * V = P * Q P – cenová hladina Q – množství produkce V – rychlost obratu peněz M – množství peněz v ekonomice ▫Peněžní agragáty: ▫M1 – hotovost, BÚ ▫M2 – TV, dluhopisy ▫M3 – akcie Co způsobí zvýšení M!?

18 Peníze a měny Měnové agregáty ▫M1 – BÚ, hotovost ▫M2 – M1 + dvouleté vklady ▫M3 – M2 + OPF Klasifikace měn ▫Konvertibilní  S omezenou oscilací kurzu  S neomezenou oscilací kurzu ▫Nekonvertibilní  S vnitřní směnitelností  Bez vnitřní směnitelnosti

19 Peníze a měny Apreciace, depreciace Devalvace, revalvace

20 Bankovní systém Dvoustupňová bankovní soustava ▫Centrální banka  Emise bankovek  Bankovní dozor  Správa účtů SR  Bankou komerčních bank  Monetární politika ▫Komerční banky  Poskytování úvěrů  Vedení BÚ, platebního styku  Stanovení výše úrokových sazeb svých produktů  Zprostředkovatel vstupu na trh CP

21 Nezaměstnanost Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ▫15 let a více ▫Zaměstnaní  Osvč, zaměstnanci ▫Nezaměstnaní  Bez práce  Práci aktivně hledali  Mohli nastoupit do práce ▫Ostatní  Studenti, nehledající práci, ženy v domácnosti… Míra nezaměstnanosti ▫u=U/L (U – nezaměstnaní; L – zaměstnanci a ostatní)

22 Nezaměstnanost Dělení: ▫Frikční ▫Strukturální ▫Sezónní ▫Cyklická ▫Dobrovolná ▫Nedobrovolná

23 Nezaměstnanost Přirozená míra nezaměstnanosti ▫plná zaměstnanost ▫nastává při nulové cyklické nezaměstnanosti ▫ekonomika operuje na úrovni potenciálu ▫dlouhodobě rovnovážná

24 Nezaměstnanost Phillipsova křivka

25 Nezaměstnanost Dopady nezaměstnanosti na hospodářství Každý nezaměstnaný představuje ekonomickou ztrátu Negativní jsou také výdaje ze státního rozpočtu (transfery) Nezaměstnanost s sebou přináší ztrátu kvalifikace Možnost působení proti nezaměstnanosti Stimulace poptávky ze strany státu ▫Vytváření pracovních míst státní sférou ▫Daňové úlevy podnikatelům Regulace nabídky práce ▫Omezování vstupu zahraničních pracovníků ▫Rekvalifikace ▫Podpora k získání práce

26 Fiskální politika Rozpočtová politika státu Veřejná správa se snaží pomocí FP ovlivnit vývoj ekonomiky Hlavní cíle: ▫Utlumit negativní dopady hosp. cyklu ▫Podpořit růst ekonomiky při nízké míře inflace ▫Eliminovat negativní důsledku působení tržního mechanismu

27 Fiskální politika Nástroje fiskální politiky ▫Vestavěné stabilizátory (např.)  Pojistné sociálního zabezpečení  Garantovaný výkup zemědělské produkce  Stanovuje se min. cena  Podpora soběstačnosti ekonomiky  Může podporovat zaměstnanost  Může znamenat dražší potraviny?  Stabilní daňová soustava  Hosp. růst zvyšuje příjmy z daní ▫Diskrétní zásahy  Změny daňové soustavy  Změny v důchodovém systému  …

28 Fiskální politika Státní rozpočet – funkce ▫Alokační  Poskytuje produkty mimo tržní mechanismus (obrana státu, zdravotní péče,…) ▫Redistribuční  Zmírňuje sociální nerovnosti ▫Stabilizační  Utlumuje cyklický vývoj ekonomiky

29 Fiskální politika Fiskální expanze ▫Nižší příjmy ▫Vyšší výdaje Fiskální restrikce ▫Vyšší příjmy ▫Nižší výdaje Struktura SR

30 Monetární politika Monetární expanze ▫Nabídka peněz roste rychleji než poptávka Monetární restrikce ▫Nabídka peněz klesá Nástroje monetární politiky ▫Nepřímé  Operace na volném trhu (nákup, prodej domácí měny, cenných papírů,…)  Výše minimálních rezerv  Výše úrokových měr ▫Přímé  Úvěrové limity  Administrativní omezení přílivu/odlivu kapitálu z/do zahraničí,…

31 Monetární politika – základní úrokové sazby v ekonomice 2T REPO (0,05 %) Lombardní sazba (0,25 %) ▫úvěr pro KB od CB oproti zástavě CP Diskontní sazba (0,05%) ▫Automatizovaná depozitní facilita ▫Přebytečná likvidita, bez zajištění PMR LIBOR PRIBOR

32 Monetární politika – základní úrokové sazby v ekonomice

33 Hospodářský cyklus

34 Příčiny vzniku ▫Neoklasické pojetí  Zásahy na straně nabídky peněz (vyšší M, snižuje i, zvyšuje I - > recese, očištění od nerentabilních investic ▫Škola racionálního očekávání  Nedůvěra domácností v další vývoj ekonomiky ▫Politický cyklus  Střídání vlád s různými preferencemi ▫Keynesiánské pojetí  Spojeno s multiplikátorem investic, princip akcelerátoru – závislé na míře investic

35 Mezinárodní obchod Platební bilance běžný účetbilance zbožíbilance služeb bilance ostatních plateb finanční účet bilance přímých zahr. investic (zakládání a nákup firem) bilance portfoliových zahr. investic (akcie, vklady)

36 Mezinárodní obchod Běžný účet platební bilance  Saldo běžného účtu – celkový objem vývozů zboží a služeb z domácí ekonomiky a celkový objem dovozů ze zahraničí

37 Mezinárodní obchod Teorie absolutních a komparativních výhod Stav před specializacíStav po specializaci Země IZemě IIZemě IZemě II Náklady na produkt A686+60 Náklady na produkt B8606+6 Celkové náklady14 12 Stav před specializacíStav po specializaci Země IZemě IIZemě IZemě II Náklady na produkt A6126+60 Náklady na produkt B8909+9 Celkové náklady14211218

38 Magický čtyřúhelník Vyšší plocha znamená vyšší výkon ekonomiky

39 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google