Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdíly mezi psychoterapeutickými přístupy PhDr. David Unger 23.4.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdíly mezi psychoterapeutickými přístupy PhDr. David Unger 23.4.2009."— Transkript prezentace:

1 Rozdíly mezi psychoterapeutickými přístupy PhDr. David Unger 23.4.2009

2 Psychoterapie Jako etablovaný obor léčby duševních poruch vznikl koncem 19. stoletíJako etablovaný obor léčby duševních poruch vznikl koncem 19. století Vídeňští lékaři Josef Breuer a Sigmund Freud používali metodu hypnotického odreagování potlačených zážitkůVídeňští lékaři Josef Breuer a Sigmund Freud používali metodu hypnotického odreagování potlačených zážitků V současnosti zahrnuje přes 200 různých škol a směrů a přes 400 různých technikV současnosti zahrnuje přes 200 různých škol a směrů a přes 400 různých technik

3 Směry Terapeutický přístup, směr nebo technika je jen jedním s tzv. účinných faktorů psychoterapieTerapeutický přístup, směr nebo technika je jen jedním s tzv. účinných faktorů psychoterapie Velmi přibližně na základě současných vědecky ověřených poznatků:Velmi přibližně na základě současných vědecky ověřených poznatků: Klient – 40%Klient – 40% Vztah mezi klientem a terapeutem – 30%Vztah mezi klientem a terapeutem – 30% Očekávání z terapie – 15%Očekávání z terapie – 15% Směr, metody, techniky – 15%Směr, metody, techniky – 15%

4 Směry Žádný s psychoterapeutů nedělá určitý „čistý přístup“, tedy čistou psychoanalýzu nebo čistou kognitivně- behaviorální terapiiŽádný s psychoterapeutů nedělá určitý „čistý přístup“, tedy čistou psychoanalýzu nebo čistou kognitivně- behaviorální terapii Do terapie se významně promítá specifický individuální styl každého terapeuta, ten by měl být přizpůsoben individualitě klientaDo terapie se významně promítá specifický individuální styl každého terapeuta, ten by měl být přizpůsoben individualitě klienta V současnosti se přístupy mísí, různé směry používají podobných metod, i když je třeba jinak nazývajíV současnosti se přístupy mísí, různé směry používají podobných metod, i když je třeba jinak nazývají Přesto psychoterapeuti (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci) jsou vzděláváni postgraduálně ve vzdělávacích institutech, které vycházejí z určitého směru (školy)Přesto psychoterapeuti (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci) jsou vzděláváni postgraduálně ve vzdělávacích institutech, které vycházejí z určitého směru (školy)

5 Základní dělení 1.Psychoanalytické a dynamické směry 2.Kognitivní a behaviorální směry 3.Humanistické směry 4.Rodinné směry

6 Psychoanalytické směry Zakladatelem psychoanalýzy je Sigmund FreudZakladatelem psychoanalýzy je Sigmund Freud Celá „škola“ směrů, které se vzájemně inspirují nebo proti sobě vymezujíCelá „škola“ směrů, které se vzájemně inspirují nebo proti sobě vymezují Psychoanalýza – může být jen se zájmu o zkoumání klientova nevědomíPsychoanalýza – může být jen se zájmu o zkoumání klientova nevědomí Psychoanalytická psychoterapie – léčba duševních poruch nebo problémůPsychoanalytická psychoterapie – léčba duševních poruch nebo problémů (Psycho)dynamické směry – modernější, méně vycházejí z Freudovy pudové teorie, nezaměřují se tolik na sexualitu, ale více na vztahy v minulosti jedince a jeho výchovné prostředí(Psycho)dynamické směry – modernější, méně vycházejí z Freudovy pudové teorie, nezaměřují se tolik na sexualitu, ale více na vztahy v minulosti jedince a jeho výchovné prostředí

7 Psychoanalytická psychoterapie V nevědomí jsou vnitřní konflikty, které mají kořeny v minulosti jedinceV nevědomí jsou vnitřní konflikty, které mají kořeny v minulosti jedince Ovlivňují jeho chování, i když si je neuvědomujeOvlivňují jeho chování, i když si je neuvědomuje Konflikty se projevují ve snech a v chybných úkonechKonflikty se projevují ve snech a v chybných úkonech Svoje zkušenosti s blízkými osobami v minulosti v terapii přenáší do vztahu s terapeutem, vzniká tzv. přenosSvoje zkušenosti s blízkými osobami v minulosti v terapii přenáší do vztahu s terapeutem, vzniká tzv. přenos p.a. psychoterapie je hodně rozumová, analyzuje se, interpretuje se, zkoumají se minulé zkušenosti v klientových vztazích a jejich vliv na současnostp.a. psychoterapie je hodně rozumová, analyzuje se, interpretuje se, zkoumají se minulé zkušenosti v klientových vztazích a jejich vliv na současnost Analýza snůAnalýza snů imaginaceimaginace

8 Ukázka z rozhovoru psychoanalytické psychoterapie K: Určitě mám nemocné srdce. Můj lékař ale řekl, že mi nic není. Teď když jsem u vás, tak je bolest ještě horší. T: Myslíte, že já jsem zranil vaše srdce? K: To asi ne… T: A co když vaše srdce vezmeme jako symbol, nezranil jsem ho nějak? K: No… teď mně napadlo, jak jste říkal, že by mi pomohla zkušenost být sama. Brala jsem to jako že nejsem podle vás atraktivní… T: Aha, to je zajímavé. Neznáte něco podobného ze svého života? K: Vlastně ano. Když jsme se s otcem hádali, vždycky mě urážel a smál se mi, že mě takovou žádnej kluk nebude chtít. T: To s tím může souviset. Chci vám jen říct, že mi vůbec nepřijdete neatraktivní, právě naopak, myslím, že jste atraktivní žena. Jen jsem měl na mysli, že se nemusíte vrhat ze vztahu do vztahu, ale můžete si nějakou dobu vyzkoušet, jaké to je být sama…

9 Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) Vznikla sloučením kognitivní a behaviorální terapie v 80. letechVznikla sloučením kognitivní a behaviorální terapie v 80. letech Kognitivní – zaměřena na procesy v myšlení, myšlení =>emoce a chováníKognitivní – zaměřena na procesy v myšlení, myšlení =>emoce a chování Behaviorální – důraz na změny v chování, vychází z teorií učení (chování je naučeno podmiňováním) – předchůdce I.P.PavlovBehaviorální – důraz na změny v chování, vychází z teorií učení (chování je naučeno podmiňováním) – předchůdce I.P.Pavlov Je strukturovaná, časově omezená, jasně formulované cíle (x PA- psychoterapie)Je strukturovaná, časově omezená, jasně formulované cíle (x PA- psychoterapie) Zaměřena spíše na problémZaměřena spíše na problém Využívá se nácvikových technik, deníků, domácích úkolů, osobních záznamů problémového chování apod.Využívá se nácvikových technik, deníků, domácích úkolů, osobních záznamů problémového chování apod. Klade důraz na vědecké ověřování užitečnosti všech terapeutických metodKlade důraz na vědecké ověřování užitečnosti všech terapeutických metod Terapeutický vztah je pracovním vztahem dvou expertůTerapeutický vztah je pracovním vztahem dvou expertů

10 Techniky KBT expoziceexpozice systematická desenzibilizacesystematická desenzibilizace sledování a rozbor negativních automatických myšlenek a iracionálních přesvědčení, zamyšlení se nad jejich užitečností a nahrazení efektivnějšími vzorci myšlení („Jdu na přednášku. Určitě se ztrapním a bude mi z toho špatně.)sledování a rozbor negativních automatických myšlenek a iracionálních přesvědčení, zamyšlení se nad jejich užitečností a nahrazení efektivnějšími vzorci myšlení („Jdu na přednášku. Určitě se ztrapním a bude mi z toho špatně.) Sókratovský dialog („poručík Columbo“) - metoda dialogu, kdy vhodnými otázkami zkoumáme klientovy myšlenky k problému, budíme dojem nezištnosti a zájmu o pravdu, ve skutečnosti jej záměrně vedeme k rozporu v jeho myšlení a vytváříme podmínky pro změnu myšleníSókratovský dialog („poručík Columbo“) - metoda dialogu, kdy vhodnými otázkami zkoumáme klientovy myšlenky k problému, budíme dojem nezištnosti a zájmu o pravdu, ve skutečnosti jej záměrně vedeme k rozporu v jeho myšlení a vytváříme podmínky pro změnu myšlení

11 Ukázka z rozhovoru v KBT K: „Určitě mám nemocné srdce.“K: „Určitě mám nemocné srdce.“ T: „Ano, říkala jste, že míváte záchvaty úzkosti s bušením srdce, to by mohlo váš pohled potvrzovat. Ale zároveň jste říkala, že když se vaše dítě popálilo, běžela jste s ním v náručí celý kilometr. To mně nesedí. Myslíte si, že člověk s nemocným srdcem by dokázal tak rychle kilometr uběhnout?“T: „Ano, říkala jste, že míváte záchvaty úzkosti s bušením srdce, to by mohlo váš pohled potvrzovat. Ale zároveň jste říkala, že když se vaše dítě popálilo, běžela jste s ním v náručí celý kilometr. To mně nesedí. Myslíte si, že člověk s nemocným srdcem by dokázal tak rychle kilometr uběhnout?“ K: „No, je to divné, fakt je, že to bušení srdce vždy cítím, ale ten kilometr jsem uběhla velmi rychle…“K: „No, je to divné, fakt je, že to bušení srdce vždy cítím, ale ten kilometr jsem uběhla velmi rychle…“ T: „Popište mi přesně situaci, kdy vás srdce bolí…“T: „Popište mi přesně situaci, kdy vás srdce bolí…“

12 Humanistické směry I. – přístup C.Rogerse (terapie zaměřená na člověka) zal. Carl Rogers v 60. letech 20. stol.zal. Carl Rogers v 60. letech 20. stol. kritika psychoanalýzy i behaviorální terapiekritika psychoanalýzy i behaviorální terapie obě jsou příliš úzce zaměřeny a opomíjejí lidský vztah a smysl života, „odosobňují“obě jsou příliš úzce zaměřeny a opomíjejí lidský vztah a smysl života, „odosobňují“ nestrukturovaná terapie, založena jen na třech principech:nestrukturovaná terapie, založena jen na třech principech: 1. Bezpodmínečné přijetí klienta (akceptace) 2. Autenticita terapeuta 3. Empatie (vcítění) Tyto tři podmínky stačí k uvolnění vnitřních konfliktůTyto tři podmínky stačí k uvolnění vnitřních konfliktů Rogers věřil, že v člověku jsou zdravé síly, které směřují k úzdravě a k naplnění, jde jen o to, je v terapeutickém vztahu odblokovatRogers věřil, že v člověku jsou zdravé síly, které směřují k úzdravě a k naplnění, jde jen o to, je v terapeutickém vztahu odblokovat Tzv. „Hmmm-terapie“Tzv. „Hmmm-terapie“ Terapeut není expertem, ale druhým člevěkem, klient osobnostně roste v setkání svou lidských bytostí, v dialoguTerapeut není expertem, ale druhým člevěkem, klient osobnostně roste v setkání svou lidských bytostí, v dialogu Je zaměřena pozitivně (ne na negativní symptomy jako KBT nebo PA), věří v člověka a jeho schopnostiJe zaměřena pozitivně (ne na negativní symptomy jako KBT nebo PA), věří v člověka a jeho schopnosti

13 Humanistické směry II. gestalt-terapie Gestalt – něm. celek nebo tvarGestalt – něm. celek nebo tvar zal. manželé Perlsovi, 60. léta 20. stol., USAzal. manželé Perlsovi, 60. léta 20. stol., USA Práce s prožitky, myšlením i chováním (celek)Práce s prožitky, myšlením i chováním (celek) Co se děje tady-a-teď, co teď v klientovi děje – na rozdíl od PA, kde se interpretuje a analyzuje minulost, s minulostí se pracuje, ale jen v přítomnosti, ve vztahu s klientem a v dialogu s nímCo se děje tady-a-teď, co teď v klientovi děje – na rozdíl od PA, kde se interpretuje a analyzuje minulost, s minulostí se pracuje, ale jen v přítomnosti, ve vztahu s klientem a v dialogu s ním Důraz na uvědomování svých myšlenek, prožitků, potřeb, tělesných pocitů, nic není nadřazenoDůraz na uvědomování svých myšlenek, prožitků, potřeb, tělesných pocitů, nic není nadřazeno Obsahy klienta se zkoumají více ve vztahu, jeho vztahové vzorce se odehrávají samozřejmě i ve vztahu s terapeutemObsahy klienta se zkoumají více ve vztahu, jeho vztahové vzorce se odehrávají samozřejmě i ve vztahu s terapeutem Terapeut pomáhá klientovi, aby si je uvědomil a mohl se chovat jinakTerapeut pomáhá klientovi, aby si je uvědomil a mohl se chovat jinak Tím že tyto vzorce terapeut uvědomuje, může reagovat jinak, než jaké reakce zná klient od svého okolí, klient se tak v terapii učí jiným způsobům chováníTím že tyto vzorce terapeut uvědomuje, může reagovat jinak, než jaké reakce zná klient od svého okolí, klient se tak v terapii učí jiným způsobům chování Změnit můžeme jen to, o čem vímeZměnit můžeme jen to, o čem víme Problémy nejsou v člověku izolovaně, ale jsou na hranici kontaktu s druhými, tvoříme „celek“ se svým okolímProblémy nejsou v člověku izolovaně, ale jsou na hranici kontaktu s druhými, tvoříme „celek“ se svým okolím Využívá se „experimentů“, klient si zkouší různé situace v terapii „naživo“Využívá se „experimentů“, klient si zkouší různé situace v terapii „naživo“

14 Ukázka z rozhovoru v gestalt-terapii K: „Určitě mám nemocné srdce.“K: „Určitě mám nemocné srdce.“ T: „Co se s vámi při tom děje?“T: „Co se s vámi při tom děje?“ K: „Cítím, jak mi buší a mám velký strach.“K: „Cítím, jak mi buší a mám velký strach.“ T: „ Co by vám vaše srdce sdělilo, kdyby mohlo mluvit?T: „ Co by vám vaše srdce sdělilo, kdyby mohlo mluvit? K: „To netuším.“K: „To netuším.“ T: „Napadá mně, že vám vaše srdce chce něco důležitého sdělit. Mám pro vás návrh. Sednete si sem a zkusíte na chvíli být vaším srdcem a řeknete mi, co se s vámi děje. Potom se vrátíte na svou židli a budete zase sama s sebou.“T: „Napadá mně, že vám vaše srdce chce něco důležitého sdělit. Mám pro vás návrh. Sednete si sem a zkusíte na chvíli být vaším srdcem a řeknete mi, co se s vámi děje. Potom se vrátíte na svou židli a budete zase sama s sebou.“

15 Humanistické směry III. - logoterapie logos (řec.) – smysl, řádlogos (řec.) – smysl, řád zal. vídeňský lékař V. E. Frankl, rodina pocházela z Pohořelic u Brna (pod. S. Freud rodák z Příboru na severní Moravě)zal. vídeňský lékař V. E. Frankl, rodina pocházela z Pohořelic u Brna (pod. S. Freud rodák z Příboru na severní Moravě) Člověk má především touhu po smyslu, lidské problémy mají kořeny v nedostatku smysluČlověk má především touhu po smyslu, lidské problémy mají kořeny v nedostatku smyslu Psychoterapie je nalézáním nového smyslu života, probíhá v dialoguPsychoterapie je nalézáním nového smyslu života, probíhá v dialogu Směr zaměřený hodně filozoficky a racionálněSměr zaměřený hodně filozoficky a racionálně Původně doplnění příliš pudově zaměřené psychoanalýzy, nyní svébytný směrPůvodně doplnění příliš pudově zaměřené psychoanalýzy, nyní svébytný směr V krizi se ptáme, k čemu nám krize je, co nám přinesla, jaký je její smysl a co si z ní můžeme odnéstV krizi se ptáme, k čemu nám krize je, co nám přinesla, jaký je její smysl a co si z ní můžeme odnést

16 Rodinné směry Vznik z teorie systémů v 50. - 60. letech 20. stol.Vznik z teorie systémů v 50. - 60. letech 20. stol. Problémy nejsou záležitostí jedince, ale jeho rodinného systému, vztahy v něm jsou propojenyProblémy nejsou záležitostí jedince, ale jeho rodinného systému, vztahy v něm jsou propojeny Například dítě může určitým symptomem demonstrovat skrytý manželský konflikt, po jeho odstranění mizí i symptomNapříklad dítě může určitým symptomem demonstrovat skrytý manželský konflikt, po jeho odstranění mizí i symptom Cílem terapie je přeskupit vzorce chování v rodině tak, aby byla funkčnější, příznak, se kterým někdo z rodiny přichází, je signálem, že „něco nefunguje“Cílem terapie je přeskupit vzorce chování v rodině tak, aby byla funkčnější, příznak, se kterým někdo z rodiny přichází, je signálem, že „něco nefunguje“ Někdy je obtížné pro „zdravého“ člena rodiny přiznat, že nějakým způsobem přispívá k příznaku u „nemocného“Někdy je obtížné pro „zdravého“ člena rodiny přiznat, že nějakým způsobem přispívá k příznaku u „nemocného“ Podle rodinných směrů je třeba léčit rodinu (systém), nikoli jedince, „nemocná“ je celá rodinaPodle rodinných směrů je třeba léčit rodinu (systém), nikoli jedince, „nemocná“ je celá rodina Může se přitom i terapeuticky pracovat s jednotlivcemMůže se přitom i terapeuticky pracovat s jednotlivcem Důležité je, jak problém vnímá jednotlivec, nikoli jak „je ve skutečnosti“, důraz na subjektivituDůležité je, jak problém vnímá jednotlivec, nikoli jak „je ve skutečnosti“, důraz na subjektivitu

17 Ukázka z rozhovoru v rodinné terapii K: „Určitě mám nemocné srdce.“K: „Určitě mám nemocné srdce.“ T: „A co na to vaše okolí?“T: „A co na to vaše okolí?“ K: „Manžel si bere míň práce, aby mi pomohl doma s dětmi, když mi není dobře.“K: „Manžel si bere míň práce, aby mi pomohl doma s dětmi, když mi není dobře.“ T: „Jak si myslíte, že to on bere?“T: „Jak si myslíte, že to on bere?“ K: „Určitě má starost.“K: „Určitě má starost.“ T: „A co myslíte dřív, měl o vás starost?“T: „A co myslíte dřív, měl o vás starost?“ K: „No … myslím, že moc ne.“K: „No … myslím, že moc ne.“ T: „Tak mě napadá, že od té doby, co cítíte bolest u srdce, jeví o vás manžel mnohem větší zájem…“T: „Tak mě napadá, že od té doby, co cítíte bolest u srdce, jeví o vás manžel mnohem větší zájem…“

18 Závěr V dnešní době se rozdíly mezi směry stírají, směry se přibližují, učí se od sebe, přejímají metody a poznatkyV dnešní době se rozdíly mezi směry stírají, směry se přibližují, učí se od sebe, přejímají metody a poznatky Hodně terapeutů pracuje integrativně nebo eklekticky – vybírají si přístupy a metody z různých směrůHodně terapeutů pracuje integrativně nebo eklekticky – vybírají si přístupy a metody z různých směrů Vzdělávají se ve více psychoterapeutických směrechVzdělávají se ve více psychoterapeutických směrech Terapie na míru klienta, někomu vyhovuje určitý způsob práceTerapie na míru klienta, někomu vyhovuje určitý způsob práce

19 Děkuji vám za pozornost. PhDr. David Unger www.psychoterapie-unger.cz


Stáhnout ppt "Rozdíly mezi psychoterapeutickými přístupy PhDr. David Unger 23.4.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google