Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 15. Česká poezie po roce 1945, Vladimír Holan II. Ročník Čtvrtý středních škol Datum tvorby 1.pololetí školního roku 2012/2013 AnotaceVladimír Holan, připomenutí jeho poezie 30. let, rysy jeho tvorby, životní podmínky v padesátých letech, 2 linie tvorby: a) expresivní lyrika: sbírky Bez názvu, Na postupu, Bolest, b) epická linie: Příběhy, Noc s Hamletem, práce s textem. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Aktivizuje žáky při výkladu, směřuje k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti, pozorné práci s textem a prohlubuje orientaci ve vývoji poezie. Klíčová slova:Vladimír Holan, rysy jeho tvorby, 2 linie tvorby: a) expresivní lyrika: sbírky Bez názvu, Na postupu, Bolest, b) epická linie: Příběhy, Noc s Hamletem, práce s textem.

2 Williama Shakespeara 6) Které z následujících básnických prostředků užívá Vladimír Holan nejčastěji.:anaforu, apostrofu, apoziopezi, epizeuxis, inverzi, paralelismus, polysyndeton, metaforu, personifikaci, synestézii, oxymoron, metonymie, hyperbolu? 4) Doložte verši, co obdivuje na mamince a) její trpělivost, to její zas a zase,které by mohlo oddalovat věčnost 5) Kterého básníka považuje Holan za největšího génia? b) Nejmenšími dveřmi vstoupí, když je nám nejhůř tiché krůčky, když jsi stonal, b) ohleduplnost c) bezmezná láska polštář třeba natřásti pod hlavou syna, i kdyby to byl vrah

3 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

4 V. HOLAN II. 15. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1956

5 Vladimír Holan (1901-1980) nejsložitější český básník a překladatel http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=6&id=135

6 Doplňte do textu chybějící slova o poezii VLADIMÍRA HOLANA : Představitel n……….. a………….. m…………. poezie Odmítá zautomatizované užívání jazyka, slova k…… například spojuje slova k…………. a a……….. (kvasnice hněvu, tančíme účastenství), Tvorba je mu pr…………… poz…., snaží se dobrat se p………... Rád …………………. s jazykem : vytváří …………….. (kráčivec, loučenec s loučenkou), náročné abstraktní meditativní podstaty poznáníprostředkem kříží abstraktn í konkrétní experimentuje neologismy

7 Náročnou abstraktní meditativní poezii. Brání se každému stereotypu a experimentuje s jazykem – nezvyklý způsob vyjádření, vytváří neologismy, „kříží“ slova konkrétní a abstraktní, spojuje slova ze vzdálených oblastí, užívá slova z technických oborů, složité metafory. Dětství prožil v Praze a v Bělé pod Bezdězem. 1) Jakou krajinou z dětství byl básník ve své tvorbě ovlivněn ? 2) Jaký typ poezie Vladimír Holan tvořil? OPAKOVÁNÍ: 3) Co je typické pro formu jeho básní?

8 http://www.pametnidesky.estranky.cz/img/mid/680/bela-pod-bezdezem--masarykovo-nam.--2007-07-14--9-.jpg

9 4) Ve kterých sbírkách ve 30. letech si už vytvořil vlastní básnický styl? Triumf smrti (1930),Vanutí (1932), Oblouk (1934) Kameni, přicházíš (1937) – meditativní poezie. 5) Která sbírka mění tematiku jeho poezie v občanskou a přináší také zjednodušení výrazu? Září 1938 (1938) – reakce na mnichovskou zradu a obraz mobilizace. 6) Které jeho básně-příběhy vznikaly už za okupace? První testament (1940), Terezka Planetová (1943)

10 http://b.wz.cz/photo800600/m/milice_blgz_cz/80/DSCN3649.jpg Historicko-politický kontext: v r. 1948 Únorový převrat

11 Jak se změnila situace v literatuře? Socialistický realismus –jediná přípustná metoda v umění Obnovení přísné cenzury – zastaveny Lidové noviny a další nekomunistická periodika (Akord), ideologicky nevhodné knihy ničeny, přibližně 27 milionů. Zrušení Syndikátu československých spisovatelů a jeho nahrazení Svazem československých spisovatelů – Odpůrci postiženi zákazem publikace a účasti na veřejném životě, někteří odsouzeni k dlouholetému žaláři (J. Zahradníček)

12 Ještě k 28. říjnu 1948 byl Holan vyznamenán státní cenou, ale potom už nemohl publikovat. Psal stále, ale vydávány byly jen starší politické básně, ojediněle překlady a sbírka veršů pro děti Bajaja (1955). Ze života : Podstatně se zhoršila jeho existenční situace. Básník těžce nesl i zdravotní postižení vytouženého dítěte, dcery Kateřiny. 28. 9. 1948 je datovaná báseň Nepřátelům s proslulým závěrem: A už mám dost vaší sprostoty, a nezabil-li jsem se ještě, pak jen proto, že jsem si nedal život a že ještě kohosi miluju, protože miluju sebe… Můžete se smát, ale orla napadne jen orlice a raněného Achilla jen Briseovna. Být není lehké… Lehká jsou jen hovna….

13 Na Kampě kousek od Karlova mostu je osamělý dům s atmosférou tajemství. Na konci 18. století zde bydlel Josef Dobrovský. Po válce v letech 1946-48 tu v přízemním bytě s obloukovitými okny bydlel Jiří Voskovec a nad ním jeho přítel Jan Werich. Když Jiří Voskovec odešel na západ, tak se do jeho bytu v srpnu 1949 nastěhoval Vladimír Holan se svou rodinou. http://www.praha.eu/public/f6/63/18/1587478_381142_kampa_werichova_vila_ilus.jpgwww.praha.eu/public/f6/63/18/1587478_381142_kampa_werichova_vila_ilus.jpg

14 Holan si v přízemním bytě vybral pro sebe největší místnost se třemi lunetovými okny, směřujícími k Vltavě. Její vybavení bylo skromné: lůžko, obyčejný dřevěný stůl s jedním šuplíkem, jedna židle, mohutná násypná kamna, velká knihovna uvnitř půlkruhových nik a těžký závěs přepažující uprostřed dlouhou pracovnu. Neprostupné závěsy byly i na oknech. Svůj útulek, kterému přátelé říkali Holanesie, básník skoro neopouštěl. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Ko%C5%BEelu%C5%BEna_tzv._Werichova_vila_(Mal%C3%A1_Strana).JPG

15 Velká knihovna uvnitř půlkruhových nik. http://i.idnes.cz/13/013/cl6/OB38985a_holan.jpg

16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/VLADIMIR_HOLAN.jpg

17 Neprostupné závěsy byly i na oknech. Místnosti na opačné straně domu, směrem k Čertovce, obývala jeho manželka s dcerou Kateřinou. „Doba, kterou Vladimír Holan strávil na Kampě, patřila v jeho básnické tvorbě k nejplodnějším.", tvrdí literární historik Vladimír Justl. http://www.fototuristika.cz/data/wysiwyg/tips/475/image/werichova_vila_1.jpg

18 Jaroslav Seifert ve své knize Všecky krásy světa vzpomíná: Holan pracoval celou noc. Bylo ho někdy vídat za vysokým přízemním oknem…Na toto okno bušili občas i jiní básníci, kterým se nechtělo v noci ještě domů. Pokud vím, bylo jim vždycky otevřeno …“ http://rebstein.files.wordpress.com/2013/04/holan.jpg

19 Překlady byly až do roku 1962 hlavním zdrojem Holanových finančních prostředků…od konce roku 1951 dostával od Svazu československých spisovatelů pravidelnou měsíční podporu, většinou zásluhou Viléma Závady. Kromě toho získával peníze opisováním svých básní… Ze života : „Vážený pane Sudku – vzpomínaje na to naše jarní setkání, prosím Vás o toto: měl by někdo z Vašich známých zájem o mé verše, které nesmějí vyjít? Přepsal bych je na slušném papíře za nějaký ten obolos. Jde o lyriku „nezávadnou.“ – Jsme bez groše. Trapno je žít.“ (14. července 1953) Vladimír Justl, Životopis Vladimíra Holana (Sebrané spisy V. H., sv. XI, 1988)

20 Vladimír Holan přečkal krutá padesátá léta a přestál také vážné zdravotní komplikace. Se zmírňováním politického útlaku se dokonce dočkal veřejných poct – r. 1969 byl spisovatelským svazem navržen na Nobelovu cenu. Souběžně začaly vycházet jeho verše starší i tvorba ze šedesátých let. Ze života : V době normalizace se publikační možnosti pro Vladimíra Holana podstatně zmenšily. Po smrti dcery r. 1977 už nepsal. Sbírky, které básník sestavil ze své tvorby posledního desetiletí byly knižně vydány až posmrtně, r. 2002 v Sebraných spisech.

21 Po 15letém nuceném odmlčení nejdříve vyšly výběry z celého jeho dosavadního díla Noční hlídka srdce (1963) a Ptala se tě…(1965). Oba výbory uspořádal Vladimír Justl. Z díla : Jeho tvorbu můžeme rozdělit do 2 linií : a) expresivní lyriku Pluje-li život po proudu a smrt proti proudu – nemůžem poznat ústí. 3. období tvorby - šedesátá a sedmdesátá léta Bez názvu (1963, verše z let 1939-42) Pluje-li život po proudu a smrt po proudu – nemůžem poznat pramen. Poznání V této básni se dotýká stejné myšlenky jako Josef Kainar v básni Ryby:

22 Básně zde obsažené představují určité rozhraní, a to obsahově, i z hlediska poetiky: Z díla : Básník nám naznačuje, že příště bude klást menší důraz na dokonalost formy a nevyhne se pravdivému zobrazení drsných výjevů. Básníka nemůže omluvit nic, ani jeho smrt. A přece z jeho nebezpečného bytí zůstává zde vždycky ještě jaksi navíc několik jeho znamení. A v nich věru ne dokonalost, i kdyby jí byl ráj, nýbrž pravdivost, i kdyby jí mělo být peklo… Na postupu (1964, verše z let 1943-48 ) Na postupu

23 Nevím, říká-li se ještě ženám moje holubičko, nikdy jsem se tě neptal, jsi-li šťastna, zázračná, nedbáš a přicházíš do mého zbožňování, aniž bych musil lhát, žárlit či zasloužit si lásku, štěpná, tiskneš se k mé ostré bídě a dáváš se jí celá, aniž bych se cítil provinilcem, jíš a piješ se mnou všechny mé nenávistné zmatky, které jsi prozářila svojí vidoucí prostotou, dojímáš mne, aniž bych se cítil lepším, než jsem, jako to pociťujeme při fantazii stvořené pro dvě stě klavírů, svobodná, osvobozuješ, a nemohu chtít víc, nemohu chtít víc - Kdo jsi? Lyrický mluvčí se vyznává vděčně z lásky k vlastní ženě, přitom však s vědomím, že ji nikdy nepozná a zůstane navždy sám.

24 a přece ta mučivá úzkost ve mně, a úzkost o někoho, jehož nikdy nepoznám! Být sám je příliš mnoho na dvojníka, ale s tebou jsi mi vždycky chyběla ty…. Ptala se tě Ptala se tě mladá dívka: Co je poézie? Chtěl jsi jí říci: Také to, že jsi, ach ano, že jsi, a že ve strachu a úžasu, Které jsou svědectvím zázraku, bolestně žárlím na plnost tvé krásy, a že tě nesmím líbat a že s tebou nesmím spát, a že nic nemám, a že ten, kdo nemá, co by daroval, musí zpívat…. Ale neřekl jsi jí to, mlčel jsi a ona ten zpěv neslyšela…. Romantičtí básníci také prožívali bolestný rozpor mezi vysněným ideálem a skutečností, že se nesetkávali s pochopením.. Tyto verše nám něčím mohou připomenout romantiky. Čím?

25 Sbírka drobných básní, mezi základní motivy patří opět láska: I když mi, lásko, stále unikáš, jsi moje ustavičná přítomnost, ó jistě! Tak jako vodopád: i když jej stále opouští voda stále táž, on stále zůstává na tomtéž místě…. Bolest (1965, verše z let 1949-55) I když… Tělo ženy Všechna má slova, zničená nahým úžasem, mluví o těle ženy…Vědomo své krásy vyzývá mou němotu k stesku, písni, zbožňování, ba k věštbě, ale jako by se mělo ještě doplnit, co chybí, už je tu chtíč… Každá láska je nešťastná. S obrazem ženy se u Holana setkáváme v nejrůznějších podobách, nejvýše stojí panna (úžas z krásy nevinnosti), manželka (vděčnost za toleranci a lásku) a matka. Sexuální podobu ženy představuje obraz nevěstky. U pozdního Holana se setkáváme s vyjádřením, že se žena nemůže zbavit svého fyziologického určení, i kdyby byla světicí

26 http://www.antikvariatmotyl.cz/media/images/lamento.jpg http://www.paseka.cz/webdata/0000002413_03.jpg

27 Jsou věnovány těm nejbezbrannějším a trpícím. Návrat s tématem hledání matčina hrobu. Óda na radost o tragickém osudu krásné dívky, uklizečky a švadleny, která jednou při práci uhořela. Druhou linii tvorby, která vzniká souběžně s lyrikou je : b) tvorba příběhová, lyrickoepická Příběhy (1963 ) Na sotnách (1967, verše z let 1961-65 ) Asklepiovi kohouta (1970, verše z let 1966-67 ) V prvním oddílu jsou shromážděny tři Holanovy skladby (První testament, Terezka Planetová, Cesta mraku ), jež vznikaly za války a jsou psány v pravidelných strofách. Druhou část tvoří jedenáct dramatických příběhů, komponovaných volným veršem a zachycujících nejrůznější motivy.

28 Vrcholná meditativní skladba. Noční rozhovor básnického subjektu s Hamletem a Shakespearem, kterého považuje za největšího básníka všech dob. Noc s Hamletem (1964 ) http://i.sme.sk/vydania/20100401/photo2/sm-0401-021c-scan1.rw.jpg http://audioteka.cz/images/products/vladimir-holan/noc-s-hamletem-duze.jpg

29 Otevírá se řada témat : nářek nad úpadkem člověka, pocity samoty a izolace člověka. Hamletovu otázku být, či nebýt Holan parafrázuje jako zda člověk je, či není ztracen v dějinách.Skladba je polemikou s konvencemi, nesvobodou a dějinami, které autor chápe jako stále se opakující lži. Hamlet je zobrazen jako proklatec vydaný napospas své smyslovosti a smyslnosti. Jeho milostný úděl je tragický nejen, že je poznamenán vraždou, nýbrž zejména proto, že je mu odepřen vyšší stupeň lásky, ovládá ho chlípnost. Hamletovskou beznaděj autor vyvážil vloženou parafrází příběhu Orfea a Eurydiky jako příklad poezie erotiky manželské a rodinné. Proti Ovidiově verzi tohoto mýtu z proměn nechá vyvést Eurydiku z podsvětí, kdy šťastný návrat manželské dvojice je zvýrazněn motivem čekajícího dítěte – jedna ze světlých pasáží tragicky působící noční skladby. Celou skladbu lze také číst jako spor mezi „hamletovskou a orfeovskou vizí lásky.“ Přesto, že zobrazení života básnickým subjektem je chmurné, nalézá také pozitivní jistoty: dětství, mileneckou a mateřskou láska a především umění.

30 Před vydáním Noci s Hamletem byla báseň uvedena v „poetické kavárně“ Viola (a pak ještě asi sto padesát krát) 18. 11. 1963 http://kyklop.blokuje.cz/img/hamlet01.jpg

31 A přece zatím všechno, všechno zde je zázračné jen jednou: jen jednou krev Ábelova, která měla zničit všechny války, jen jednou neopakovatelnost a nevědomí dětství, jen jednou mladost a jen jednou zpěv, jen jednou láska a současně být ztracen, Jen jednou všechno proti dědičnosti a zvyku, … Říkám ti, že umění je nářek, Něco pro někoho, nic pro všechny, neboť už tím, že doufáš, jsi v budoucnosti… Stále nás něco přesahuje, protože láska je jenom částí naší jistoty…Atonální harmonie…, Noc s Hamletem

32 … Není mi lhostejný ani jeden krůček a pád dítěte v kopřivách…I když mu matka říká: Jdi pro rum do čaje, ono jde a stále si opakuje:rum do čaje, rum do čaje, až nakonec zašeptá: čum do ráje… nene, není mi lhostejný ani jediný pád dítěte …A přece zlo stoupá míchou lidstva krvavě poplivanou jako schody k zubařovi…Je věkovité to zlo a unavené a každé jeho šlápnutí se štítí,

33 ale stoupá znovu a znovu k mozku pýchy, neboť po tolikerých pokusech světců a básníků, po tolikerých pokusech světců a básníků vypnout proud - věří už jenom v souhlasnou chvíli, kdy dojde ke krátkému spojení mezi nebem a peklem. Ale ovšem…Můžeme také čekat, až něco bouchne a spadne na nás láska… Anebo že naděje je v trpělivosti a v dlouhočekání….Představ si konečnou stanici života… …

34 Když mne důvěřivě přijímá mé dětství, dávám se do zpěvu. Když pomyslím na trnovou korunu Pána Krista, zmlkám úděsem. Když pohlédnu na trnitý keř a vidím v něm ptačí hnízdo, začínám naslouchat. Ale když poznávám člověka, dávám se znovu do nářku… … Není poznání….Žijeme jen a jen v přeludech. A přece jsme prochvíváni úzkostí, že ani ty nám nezůstanou, -nebo že nám zůstanou navždycky …

35 MAMINKA! Ta stále na nástupišti loučení a nakonec sama! …Nejmenšími dveřmi vstoupí, když je nám zle, k její oslavě by nestačila noc, i kdyby hvězdy jednou rukou zvedly vůz, do kterého by usedla, jen aby spěchajíc ke svému dítěti, dorazila dřív než její úzkost, zatímco tma blázní. kdesi osvětlené okno šilhá blbě žlutým okem v sýru budhismu a zlé předtuchy jako zamaštěné karty všudypřítomné vědmy zdají se rozhodovat osud při mariacelské svíčce…

36 MATKA!... Ta její trpělivost, to její zas a zase, které by mohlo oddalovat věčnost, kdyby tou věčností už nebylo…. Ty její tiché krůčky, když jsi stonal, … Ale ne, byla tu zase MAMINKA a náhle řekla: VÁNOCE! – i když to vlastně říkala po celý rok… … A předešla tě, nalévajíc víno, a tehdy poprvé sis všiml jejích rukou, že zestárly, že jsou vrásčité a žilnaté, ty ruce lehounké, jako by pokušení křídel bylo v nich, ale ty ruce věrné všemu vezdejšímu, co jako polštář třeba natřásti pod hlavou syna, i kdyby to byl vrah…

37 Všechny války a příkoří člověku pro majetek nebo moc. Úkoly a řešení:: 3) Doložte verši, co oceňuje autor na dětství. 1) Jaký druh poezie představuje skladba Noc s Hamletem? Je to meditativní lyrickoepická skladba 2) Představíte si pod abstraktním obrazem: „ je věkovité to zlo a stoupá míchou lidstva krvavě poplivanou“ něco konkrétního? Že je nevinné a bez stereotypů: Jen jednou neopakovatelnost a nevědomí dětství,

38 Williama Shakespeara 6) Které z následujících básnických prostředků užívá Vladimír Holan nejčastěji.:anaforu, apostrofu, apoziopezi, epizeuxis, inverzi, paralelismus, polysyndeton, metaforu, personifikaci, synestézii, oxymoron, metonymie, hyperbolu? 4) Doložte verši, co obdivuje na mamince a) její trpělivost, to její zas a zase,které by mohlo oddalovat věčnost 5) Kterého básníka považuje Holan za největšího génia? b) Nejmenšími dveřmi vstoupí, když je nám nejhůř tiché krůčky, když jsi stonal, b) ohleduplnost c) bezmezná láska polštář třeba natřásti pod hlavou syna, i kdyby to byl vrah

39 Slovníček použitých básnických prostředků: 1 anafora opakování slov na začátku veršů metafora epizeuxis synekdocha opakování stejných slov za sebou v jednom verši označení celku jeho částí, věcná souvislost kvantity přenesení významu na základě podobnost paralelismus obdobná gramatická stavba více veršů apoziopeze úmyslné přerušení výpovědi označené tečkami

40 Slovníček použitých básnických prostředků: 2 synestézie personifikace oxymoron přisouzení lidských vlastností neživým věcem spojení významově protikladných slov zaměňování vjemů různého smyslového původu apostrofa oslovení nepřítomné nebo neživé věci naturalismus zobrazuje odpudivé jevy: krev, zranění, umírající

41 Náročnou abstraktní meditativní poezii. Brání se každému stereotypu a experimentuje s jazykem – nezvyklý způsob vyjádření, novotvary, složité metafory.. Dětství prožil v Praze a v Bělé pod Bezdězem. 1) Jakou krajinou z dětství byl básník ve své tvorbě ovlivněn ? 2) Jaký typ poezie Vladimír Holan tvořil? SHRNUTÍ 3)Co je typické pro formu jeho básní? 4) Které jeho básně-příběhy vznikaly už za okupace? První testament (1940), Terezka Planetová (1943)

42 Hoznauer, Miloslav: Česká literatura po roce 1945, Fortuna 1992 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literatuře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literatuře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Holan, Vladimír: Noční hlídka srdce, KPP, Československý spisovatel, Praha 1963 Křivánek, Vladimír: Kolik příležitostí má báseň, Host, Brno 2007 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Použité zdroje: Literatura

43 Použité zdroje: Obrázky http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=6&id=135 http://www.pametnidesky.estranky.cz/img/mid/680/bela-pod-bezdezem--masarykovo-nam.--2007-07-14--9-.jpg http://b.wz.cz/photo800600/m/milice_blgz_cz/80/DSCN3649.jpg http://img.ihned.cz/attachment.php/750/38648750/otu4CD7IKNkl6PQWbcefghqrxyz0U9Vm/90.jpg http://www.praha.eu/public/f6/63/18/1587478_381142_kampa_werichova_vila_ilus.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Ko%C5%BEelu%C5%BEna_tzv._Werichova_vila_ (Mal%C3%A1_Strana).JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/VLADIMIR_HOLAN.jpg http://www.fototuristika.cz/data/wysiwyg/tips/475/image/werichova_vila_1.jpg http://rebstein.files.wordpress.com/2013/04/holan.jpg http://www.paseka.cz/webdata/0000002413_03.jpg http://www.antikvariatmotyl.cz/media/images/lamento.jpg http://audioteka.cz/images/products/vladimir-holan/noc-s-hamletem-duze.jpg http://i.sme.sk/vydania/20100401/photo2/sm-0401-021c-scan1.rw.jpg http://kyklop.blokuje.cz/img/hamlet01.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce."

Podobné prezentace


Reklamy Google