Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Kde hledat pomoc v krizových situacích N á zev sady: Výuka občanské nauky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Kde hledat pomoc v krizových situacích N á zev sady: Výuka občanské nauky."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Kde hledat pomoc v krizových situacích N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na řešení krizových situací.

3 K DE HLEDAT POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

4 Ú VOD Dnešní doba je složitá a každý člověk se může dostat do situace, kterou nebude schopen sám zvládnout. Je důležité si umět o pomoc říci a vědět, kde je možné o tuto pomoc požádat.

5 C O JE KRIZOVÁ SITUACE Mimořádná událost = náročná životní situace, která obvykle postihuje větší množství osob, je nebezpečná, obtížně zvladatelná, ohrožuje život a zdraví, např. hromadné neštěstí, katastrofa Krize = důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami zvládnout

6 S POUŠTĚČE KRIZE 1. Vnější - ztráta objektu = čehokoli, k čemu jsme vázáni - nutnost volby řešení, jedné cesty, tím ztrácíme druhou - změna 2. Vnitřní - neschopnost vyhovět požadavkům okolí, vývoje situace – např. problém rodiny s osamostatněním dospívajícího dítěte

7 D ALŠÍ SPOUŠTĚČE KRIZE Meziosobní vztahy, sociální vazby - osamělost, odcizení - úpadek základní mezilidské soudržnosti - změna hodnot - ztráta autority - nemoc, tělesné oslabení prohlubují krizi

8 C HOVÁNÍ ČLOVĚKA V KRIZI Člověk v krizi danou situaci prožívá jako naléhavou, neodkladnou, akutní, intenzivně vnímá panický strach, nevidí žádné východisko či řešení dané situace, vnímá svou bezmocnost, omezení jako zásadní překážku v řešení situace. Prvotní snaha zvládnout krizi sám - zaspat ji, potřeba vyplakat se, vypovídat se, modlitba, exces – podpora alkoholem, apod.

9 Ř EŠENÍ KRIZE 1. Svépomocí - zaměření se na náhradní aktivitu, tendence něco změnit „změnit aspoň to, co změnit mohu“, zneužívání alkoholu, psychofarmak apod. 2. Vzájemná pomoc (rodina – vyslechnutí) 3. Krizová intervence – vyhledání odborné pomoci

10 K RIZOVÁ INTERVENCE = specializovaná pomoc osobám, které se ocitli v krizi. Není jen individuální psychoterapeutickou podporou, ale také široká podpora rodiny, (někdy indikovány psychofarmaka, krátká hospitalizace,…)

11 Z AŘÍZENÍ KRIZOVÉ INTERVENCE - azylové domy - domy pro matky s dětmi - noclehárny - zařízení pro denní pobyt osob bez přístřeší - domy na půl cesty - nízkoprahová centra - poradny – pro oběti násilí, pro rodinu, … - kontaktní centra

12 P RINCIPY KRIZOVÉ INTERVENCE - pomoc musí být okamžitá – odložení krizi prohlubuje - pomoc musí být snadno dosažitelná - péče by měla být kontinuální – spolupráce s rodinou, odborníky, … - péče by měla mít definované cíle – KI nemůže vyřešit všechny problémy současně, ale má podpořit klienta v hledání řešení konkrétní situace

13 M AJÍ ŽIVOTNÍ KRIZE SMYSL ? Citát : „Bože, dej mi klid, abych přijal věci, které nemohu změnit, odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu, a moudrost, abych rozlišil jedno od druhého.“ (Friedrich Oetinger) Krize a problémy patří k našemu životu. Překonáváním překážek se člověk učí a posiluje. Podle většiny psychologů se životní spokojenost týká především lásky a spokojeného rodinného života a dobrého pocitu z práce.

14 K ONTROLNÍ OTÁZKY 1. Co rozumíme pod pojmem krizová situace, jaké jsou v dnešní době nejčastější důvody krizových situací ? 2. Jak se obvykle chová člověk v obtížné situaci ? 3. Kde je možné najít pomoc v situaci, kterou člověk není schopen zvládnout sám ?

15 Z DROJE NEZNÁMÝ. Krizová intervence [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://www.oslipka.cz/cms_dokumenty/3-krizova- intervence-pdf http://www.oslipka.cz/cms_dokumenty/3-krizova- intervence-pdf ZAPLETALOVÁ, Barbora. Životní krize jako cesta ke smysluplnému životu [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/70 54/zapletalov%C3%A1_2008_dp.pdf?sequence=1 http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/70 54/zapletalov%C3%A1_2008_dp.pdf?sequence=1 Ilustrace : www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Kde hledat pomoc v krizových situacích N á zev sady: Výuka občanské nauky."

Podobné prezentace


Reklamy Google