Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_3_1_1. William Shakespeare 26.4. 1564 - 23.4. 1616 č.1 – Stratford nad Avonou č.2 -William Shakespeare.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_3_1_1. William Shakespeare 26.4. 1564 - 23.4. 1616 č.1 – Stratford nad Avonou č.2 -William Shakespeare."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_3_1_1

2 William Shakespeare 26.4. 1564 - 23.4. 1616 č.1 – Stratford nad Avonou č.2 -William Shakespeare

3 Život a dílo Stratford nad Avonou, rodina rukavičkáře v 18 letech sňatek, do r. 1585 ve Stratfordu r. 1585 -1592- tzv. „ztracená léta“ po r. 1594 členem divadelní společnosti Služebníci lorda komořího (Lord Chamberlain's Men). 1594 spoluvlastníkem divadla Globe- Londýn – herec, autor 1.hry uvedeny v Londýně již 1592, většina her vznik mezi léty 1590-1613, r.1623 vydáno První Folio, slavná kolekce všech jeho her. Získává uznání i majetek (dům v Londýně a ve Stratfrodu) od r. 1613 v rodném Strafordu pohřben v kostele "Holy Trinity Church" č.3 – Shakespearův hrob

4 37 dramat, 2 epické básně, 154 sonetů výrazně humánní charakter her, život chápán v celistvosti, kritika feudál. poměrů, náboženského fanatismu, předsudků uplatnění principů rovnosti lidí všech vrstev měřítkem hodnocení lidských činů=příroda, víra v neustálý vývoj a proměnlivost lidského života střídání verše a prózy, verš: pětistopý nerýmovaný jamb – tzv. blankvers nedodržování jednoty místa, času, děje výraznou postavou žena- nositelka renesančních ideálů- rovnocenný partner mužů Dílo:

5 Jednotlivá období Shakespearovy tvorby: 1.období- 1591-1600, zejména komedie, historická dramata, zpracování antických námětů → komedie-vítězství lásky a spravedlnosti, výrazně emancipované ženské postavy, „hrubší“ prostředky k dosažení komického efektu. Komedie plná omylů, Veselé panička windsorské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské, (Marná lásky snaha, Něco za něco, Kupec benátský aj.), též Romeo a Julie → historická dramata – Jindřich IV.,Jindřich V.,Jindřich VI., Jindřich VIII., Richard II., Richard III. 1. Proč píše autor takové množství histor.her?

6 2. období: 1601 – 1608, dílo poznamenáno pocity zklamání a rozčarování, patrný pesimismus, píše zjm. tragédie a sonety (2. z čeho pramenil autorův postoj?) Antonius a Kleopatra, Titus Andronicus, Julius Caesar, Hamlet,Macbeth, Král Lear, Othello, Romeo a Julie,Coriolanus Sonety – 1. soubor z r. 1609, témata- láska, krása, pomíjivost, politické poměry. Výskyt lyrického hrdiny- a) sonety 1 – 126 Krásný mladík (předobraz ve skutečném životě, vyjádření autorova citu k mladému muži), b) sonety 127 – 152 Černá paní-

7 b) sonety 127 – 152 Černá paní- vylíčen milostný vztah,velmi otevřené ztvárnění vztahu. c) sonety 155 – 156 básníkův soupeř – nejspíše autorův umělecký sok- Christopher Marlowe→ velmi upřímná zpověď autorových pocitů, mnohdy chápáno jako parodie na petrarcovský sonet – časté porušování formálních pravidel, řada sonetů-zřetelný erotický náboj, mnohé- politickým komentářem aktuálních událostí, parodie na krásu, změna tradičního postavení muže a ženy v milostné poezii. Význam- překlady do řady jazyků, největší vliv na světovou poezii od 19. století

8 Překlady do českého jazyka - Jos.Václav Sládek, dále Jar. Vrchlický, Jan Vladislav, Zdeněk Hron, Václav Pinkava. Martin Hilský aj. č. 4 sonety Sonet 12 Když slyším hodiny, jak jdou a jdou a vidím tmu, jak hltá světlo denní, a fialky, jak záhy uvadnou, jak vlasy havraní se v stříbro mění, jak pyšné stromy podzim otříská, a chladem chránily dřív stáda, osení uzrálo, má vousiska, vezou ho na marách a na mlat padá, bezděky vzpomenu na krásu tvou, že krutý čas i tu pomalu ničí. Květiny dobrovolně dokvetou, když pochopí, že jejich zrna klíčí. Před smrtí nic nemůže uchránit, jen zrna květů budou opět žít.

9 3. období : 1608 – 1612, typickým rysem-smírné zakončení her, určitá pokora, mnohdy smyšlená prostředí. Hry zahrnují prvky tragedie i komedie, tzv. romance. Dramata: Cymbelin, Zimní pohádka- děj se odehrává na Sicílii, jednou z postav „český král“ Polixenos, Dva vznešení příbuzní, Periklés, Bouře – poslední hra, děj na ostrově, dílo připomíná politickou utopii. (3. Proč se proměňuje celkové vyznění dramat?)

10 Zodpovězení dotazů: 1.Zájem o historická témata vyvolán tehdejšími úspěchy anglické zahraniční politiky- např. vítězná válka se Španělskem 2.Trpkost, zájem o etické problémy dány nelehkými autorovými životními zkušenostmi 3.S narůstajícím věkem touží autor po klidu, harmonii.

11 Použitá literatura: Bláhova,R. a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ, učebnice. Brno. Didaktis 2008 ISBN 978-80-7358-115-2 obr.č.1: JOHN. Commons. Wikipedia.org.[online]. 3.8.2010 [cit.2012-02-09]. Soubor: William Shakespeares birthplace, Stratford-upon-Avon 26l2007.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William_Shakespeares_birthplace,_Stratf ord-upon-Avon_26l2007.jpgCreative CommonsUveďte autora 2.0 Generic obr.č.2: In Helmolt, H.F. Commons. Wikipedia.org.[online]. 18.6.2008 [cit. 2012-02-09]. Soubor: Hw-shakespeare.png. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hw-shakespeare.png. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hw-shakespeare.png

12 obr.č.3: JONES, David. Commons. Wikipedia.org.[online]. 21.11.2008 [cit. 2012-02-09]. Soubor: Shakespeare grave -Stratford-upon-Avon - 3June2007.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic obr.č.4: SHAKESPEARE, William. Commons. Wikipedia.org.[online]. 29.7.2010 [cit. 2012-02-09]. Soubor: Sonnets1609titlepage.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shakespeare_grave_-Stratford-upon- Avon_-3June2007.jpgCreative CommonsUveďte autora 2.0 Generic http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sonnets1609titlepage.jpg

13 VY_32_INOVACE_3_1_1 Mgr. Irena Klementová Téma sady: Humanismus a renesance Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Průřezové téma: Osobnostní a komunikat.výchova Tematický okruh:William Shakespeare Anotace: Jedná se o prezentaci sloužící k výkladu nového učiva a zároveň k aktivizaci žáků. Materiál ozřejmuje základní pojmy a vede žáky k uvědomění si významu Shakespearova díla spočívajícího v originalitě autorovy tvorby i nadčasovostí jeho díla. Hlavním zdrojem informací je učebnice: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad.Interpretace.Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80- 7183-194-8

14 Autorka:Irena Klementová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: William Shakespeare Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák si uvědomí význam Shakespearova dramatického i básnického díla. Jeho nadčasovosti i autorské jedinečnosti. Dovede uvést základní znaky, jimiž se Shakespearova tvorba odlišuje od dramatické tvorby předchozí. Uvědomuje si humanistický základ Shakespearových her, význam pro světovou dramatickou tvorbu dalších období. Na Shakespearových hrách i jeho životním osudu si připomene základní proměnu lidského myšlení ve vztahu k člověku a společnosti. Speciální vzděl. potřeby: žádné Klíčová slova: rozvoj výroby, zámořské plavby, nové představy o světě a jeho uspořádání, ad fontes, změna postavení církve, renesanční umění a renesance jako epocha, jednotlivé znaky renesančního umění, knihtisk Druh učebního materiálu: aktivizace žáka

15 Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které je možné využít formou frontálního opakování (připomenutí) známého učiva nebo jako podnět pro jeho ověřování. Prezentaci lze využít též jako motivaci pro vlastní aktivity žáků – např. vytvářením vlastních prezentací ke konkrétním Shakespearovým dílům. která prohloubí znalosti této problematiky.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_3_1_1. William Shakespeare 26.4. 1564 - 23.4. 1616 č.1 – Stratford nad Avonou č.2 -William Shakespeare."

Podobné prezentace


Reklamy Google