Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a literatura (klíčová aktivita III/2) Téma Stanislav Kostka Neumann Ročník 3. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace představuje jednoho z nejvýznamnějších básníků v české literatuře první poloviny 20. století. Snaží se žákům objektivně přiblížit životní osudy a dílo tohoto autora. S ohledem na regionální dějiny literatury je část prezentace zaměřena na jeho pobyt v brněnském regionu. Datum tvorby8. 10. 2013

2 STANISLAV KOSTKA NEUMANN © Dušan Kráčmar 2013

3 STANISLAV KOSTKA NEUMANN ÚVOD narozen 5. 6. 1875 v Praze, kde také 28. 6. 1947 zemřel český básník, prozaik, novinář a překladatel (především z francouzštiny) propagátor moderních uměleckých směrů v literatuře – např. dekadence, symbolismu nebo civilismu tvůrce tzv. proletářské poezie fotografie a karikatury S. K. Neumanna – první od Františka Tichého, další dvě od Františka Gellnera a poslední od Adolfa Hoffmeistera

4 STANISLAV KOSTKA NEUMANN ŽIVOTNÍ OSUDY pocházel z „dobré“ rodiny staročeského poslance Říšské rady, když mu v pěti letech zemřel otec, byl vychováván matkou a tetami od mládí byl politicky aktivní a ve svých názorech nekonformní a radikální  v 19 letech byl odsouzen k čtrnáctiměsíčnímu vězení v tzv. procesu s Omladinou – z velké části vykonstruovaný proces se názorově velmi rozrůzněnou skupinou revoltující mládeže (souzen mj. i Alois Rašín)  po návratu z vězení se stal zastáncem anarchistického hnutí - byl vůdčím představitelem tzv. generace buřičů, kam mj. patřil i Fráňa Šrámek nebo František Gellner; deklarovali absolutní svobodu člověka, zcela odmítali autority, vystupovali proti válečnému násilí, vedli bohémský život  měl celoživotní odpor k maloměšťáctví a klerikalismu (zejména pak katolicismu)  před první světovou válkou žil v Brně a v Bílovicích nad Svitavou (viz samostatné snímky)

5 STANISLAV KOSTKA NEUMANN ŽIVOTNÍ OSUDY první světovou válku prožil na albánské frontě od anarchistických názorů postupně přešel ke socialistickému smýšlení (společná platforma v boji za sociální spravedlnost), následně se po válce stal zakládajícím členem Komunistické strany Československa v roce 1929 podepsal tzv. Manifest sedmi – ostrý protest komunistických spisovatelů proti vedení strany v čele s Klementem Gottwaldem – následně byl spolu s ostatními z KSČ vyloučen (mj. i Jaroslav Seifert nebo Vladislav Vančura), brzy se však do ní vrátil ve 30. letech onemocněl srdeční chorobou, s níž se léčil v Poděbradech, kde i bydlel vzhledem ke svým předválečným protifašistickým aktivitám strávil válku „ukryt“ v obci Vápenný Podol v Železných horách (Českomoravská vrchovina) po válce se vrací do Prahy, kde v červnu 1947 po těžké nemoci umírá

6 STANISLAV KOSTKA NEUMANN ŽIVOTNÍ OSUDY především v období do druhé světové války budil S. K. Neumann nejen svými názory, ale rovněž i způsobem života velkou pozornost a často i pohoršení byl dvakrát ženatý (rozvod nebyl tehdy tak běžnou záležitostí jako dnes) a následně měl třetí dlouhodobý vztah, všechny byly provázeny nevěrami rád se účastnil bujarých alkoholických večírků a několikadenních flámů měl dvě děti, syna a dceru  syn Stanislav z prvního manželství se stal známým hercem (např. role krále v Pyšné princezně, čerta v pohádce Hrátky s čertem nebo kuchaře v Princezně se zlatou hvězdou )  vnuk, opět Stanislav Neumann, byl nadšeným komunistickým básníkem, který po deziluzi z vývoje společnosti (např. okupace roku 1968) spáchal sebevraždu totalitní komunistický režim z S. K. Neumanna po roce 1948 udělal jednu ze svých spisovatelských „ikon“ (mrtvý - …. ví), je však přinejmenším sporné, jak by se S. K. Neumann postavil k způsobu komunistické vlády syn Stanislav Neumann

7 STANISLAV KOSTKA NEUMANN LITERÁRNÍ ZEMĚPIS Místopis S. K. Neumanna: Praha – místo narození a úmrtí Albánie - pobyt za první světové války Brněnsko - místo pobytu před první světovou válkou Poděbrady - pobyt ve 30. letech 20. století Vápenný Podol - pobyt za druhé světové války

8 STANISLAV KOSTKA NEUMANN POBYT V BRNĚ A V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU na Brněnsko přijel S. K. Neumann za svou družkou a pozdější druhou manželkou Boženou Hodačovou v roce 1905 nejprve žili v Brně – Řečkovicích (ty tehdy však ještě nebyly součástí Brna), když byli odsud pro skandály vypovězeni, přestěhovali se v roce 1907 do Bílovic nad Svitavou, kde S. K. Neumann žil až do svého odchodu na frontu v roce 1915 sám hodnotí léta zde strávená jako velmi šťastná, vytvořil si zde okruh přátel, s nimiž se stýkal (např. Rudolf Těsnohlídek), hodně se procházel zdejší přírodou, která mu učarovala doba zde strávená byla úspěšná i literárně, svůj vztah ke zdejší přírodě vylíčil v díle Kniha lesů, vod a strání - sbírka lyrické poezie plná radosti ze života

9 STANISLAV KOSTKA NEUMANN POBYT V BRNĚ A V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU Mateřídouškou ruce mi voní; ležel jsem na mezi, naslouchal skřivanu, zda je to pták či snad srdce mi to zvoní mně po ránu. Procitlá země, nadechlý sen, slibovala mi rozkošný den. Kniha lesů, vod a strání (ukázka) busta S. K. Neumanna a Neumannova vila v Bílovicích nad Svitavou S. K. Neumann v bílovických lesích

10 STANISLAV KOSTKA NEUMANN NOVINÁŘSKÁ ČINNOST plně vždy koresponduje s názory, které v daném období života razil, publikuje v např. časopisech:  Moderní revue – dekadentní a symbolistická díla  Nový kult - revue anarchistických buřičů  Červen, Kmen, Proletkult, Komunistická revue, Reflektor - časopisy, které redigoval a propagoval v nich proletářskou poezii a marxistické vidění světa

11 STANISLAV KOSTKA NEUMANN DÍLO dekadentní poezie  Satanova sláva mezi námi (1897) – sbírka rebelských veršů, včetně oslavy satanství (provokace nenáviděného kléru?) Vypučel jsem nad bahna Vypučel jsem nad bahna.. Vypučel jsem nad bahna do měsíčné noci jednou, a ráno, když stříbrnou radost svého života skřivan střásal na zemi, ke žhnoucím nebesům vzepjatý, zřel jsem se vzkvétat. Osudu tvrdou pěstí zasetý, přišel jsem z tropů a hrdým gestem odmítl jsem aklimatizovat se. Vypučel jsem do vzduchu, jenž zemdlený chvěje se bázní a předtuchou slavného otectví, o jehož příchodu zpívám ; vypučel jsem vysoko a barvami vetřelce kvetu, nad bahny kvetu úbělem a uprostřed mdloby žárem. Ale ty v bahnech moje kořeny ! Uprostřed pláně stojím samoten a vysoko zdvihám svá hubená ramena vstříc mým snům nejdražší vlasti. Sám Pyšný věčné nepřátelství vypověděl jsem plazům, jež kolem s jedovatou vegetací živoří nečisté dny své, a svoji nenávist jako štít jasný jsem pozvedl a čekám rány. (ukázka)

12 STANISLAV KOSTKA NEUMANN DÍLO symbolistická poezie  Kniha mládí a vzdoru (1920) – obsahuje verše z přelomu století, shrnuje zkušenosti po návratu z vězení civilismus  Nové zpěvy (1918) – sbírka oslavující technický pokrok, lidskou práci i přírodu  oslavná báseň  Pozdrav Tomáši G. Masarykovi (1918) báseň nezapadá do Neumannovy tvůrčí a ani názorové koncepce – Masaryk (přestože silně sociálně cítící) byl silným kritikem marxistické filosofie a komunismu dílo vzniklo zřejmě z euforie po vzniku samostatného Československa (???)

13 STANISLAV KOSTKA NEUMANN DÍLO Chvála rotačky (Nové zpěvy) Důstojný slone, v pralese zdiva zavřený jako ve vězení, a přece na svém a jediném možném místě! Olej a barvy, jimiž tě krmí zpocení lidé v zasklené stáji, noří tě v tropickou atmosféru, jež je ti po chuti a lepí se ti na hladké, lesklé údy. Syt stále, opatrován, cíděn jak na svatbu dívka, na dané znamení, věrně konáš svůj nejlepší kousek, ač nepřicházejí a neplatí vstupné, aby ti zatleskat mohli, ač děvčátko v slaměném kloboučku s červenou stuhou nepodává ti kostky cukru. - - - Zatímco příroda přestala rodit živočišné tvé předky, nádherné rody, velebné nad pomyšlení, z nového věku a lidského mozku se rodíš, obludo mechanická, obludo krásná, moudrá, stále se zdokonalující a jedna ze stera podobných tobě i nepodobných z nesčetné rodiny dobývající světa. - - - Horoucí slavíku, jenž k zemi jsi přimontován a přece vášnivě tlučeš ve velkoměstských nocích, ve všech, kromě neděl a velikých svátků! (ukázka) Pozdrav Tomáši G. Masarykovi Červenou růži dáváme národa synu nade vše věrnému, jenž ve chvíli, kdy temně udeřila hodina strašlivých soudů, vyrazil, střela, jež se rozpálila a rodnou opustiv hroudu, šel, aby spatřil a zvítězil. Jak Hus nám k slávě umíral, tak On teď nám k slávě žil. Po světě vyvinuv nadlidské úsilí, pro poklad národní drahocennou mosaiku, pro historii epickou báseň novou, v zápolu s mocnostmi egoismu a násilí vyrval jim pro národ nových božích bojovníků jako ze skály desku mi-amorovou — svobodu. (ukázka)

14 STANISLAV KOSTKA NEUMANN DÍLO proletářská poezie  Rudé zpěvy (1923) – bojovná agitační poezie, obdiv k Sovětskému svazu Socialisttickým ženám Soudružky, zastavte proudy své výmluvnosti, zadržte řinčivé výhrůžky! Házíte hladovým ohlodané kosti, a revoluce není řečnický výlet: Učte se střílet! Pryč s feminismem! Je žena X a muž je Y, leč srdcí dvé můž zníti jako jeden zvon, když s puškou v ruce jde se za cílem. S manlicherovkou vojandy rudé ve vratech, oknech, na vozech tramvají – s těmi to pu’de na města šampusů, vesnice keťasů. Ti, co se chechtají pak budou kvílet: Učte se střílet! Nechte si lékařské rady! Je revoluce nejlepší hygiena. Jen obvazů pro kamarády ať máte plné kapsy! Buď každá jak blesk a krvavá fena, a na psy! Kulomet bude šílet: Učte se střílet! Pryč s akademickou prací a dolů s kazatelen! Aut revolučních buďte síla hnací, by z měšťáka stal se jelen. Pryč s moralinem, maloměšťačky! Se sentimentalitou krbu! Na mračna nesete řehtačky, ctnost vidíte ve svém hrbu. Nechte si tirády proti alkoholu! Tím nevyprázdníte sklepů. Až přijde den, tak rozbijeme spolu všecko, co ničí energii molů v kožiše panstva. Zahoďte dětské trumpetky! Zbytečně piští a kvičí. Odhoďte sobectví, přijměte důsledky! Vítězem ten, kdo sebe v díle zničí. Matky a ženy, dcery a milenky, na řetěz citečky sladké i bolné! Spalte své myrty, spalte své pomněnky, soudružky, buďte volné. Jen kázeň revoluce chtějte s námi sdílet, učte se střílet!

15 STANISLAV KOSTKA NEUMANN DÍLO protifašistická poezie  Srdce a mračna (1935) – kritika fašismu a kapitalismu, idealizace poměrů v Sovětském svazu  Sonáta horizontálního života (1937) Staří dělníci dni našeho života dni všední a všecky svátky takové naděje taková temnota ten pohled do vroucí dálky dni našeho života po celé zeměkouli staří dělníci stromy vykotlané kariatidy sešlé klubka únavy staří dělníci kořist opuštěná dárci zapomenutí věřitelé marní ti staří dělníci a jejich ruce především ruce a jejich nohy a jejich bedra a jejich oči a jejich tváře dojemná krása starých dělníků staří dělníci ruce na klíně ruce na dýmce na zlatém slunci se hřející ruce se chvějící lehýnce ruce starých dělníků větve usýchající kladiva rozbitá vesla puklá ruce starých dělníků štandarty zvětralé talíře mozolů fijaly ústraní ruce starých dělníků chodily by ještě pro munici ty ruce starých dělníků puškami vonějící staří dělníci nemají stání ani nohy jim nemohou zapomenouti z práce do práce z práce do práce chodily bez ustání nohy jež teď se div nezhroutí nohy starých dělníků v kolenou nalomené městkami tatované nohy starých dělníků pilíře včerejška stoupy opotřebované rahna zbavená plachet nohy starých dělníků taktovky rozloučení stvoly před kosou průvodkyně do země nohy starých dělníků marnotratnice vykořistěné poutnice oloupené poslice nevděku nohy starých dělníků které stávaly před četníky šiky s dlažby a silnice pod nimiž duněla země nohy starých dělníků tváře starých dělníků stránky strašné kroniky prázdné nory kleteb dokumenty jha staří dělníci odcházejí druh za druhem staří dělníci přicházejí kamarád s kamarády ti staří dělníci okrašlují dni našeho života dřina je strašlivá bolest je těžká smrt není dni našeho života dni nesené dělníky k vykoupení

16 STANISLAV KOSTKA NEUMANN DÍLO prozaická tvorba  S městem za zády (1923) – kniha fejetonů z období před narukováním na frontu  Ať žije život (1920) – fejetony a úvahy o umění  Anti – Gide neboli Optimismus bez pověr a iluzí (1937) ostrá polemika s francouzským spisovatelem André Gidem (pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu), který napsal knihu o svých zkušenostech ze Sovětského svazu, z nějž byl, byť silně levicově orientovaný, velmi rozčarován S. K. Neumann mu, byť bez vlastní zkušenosti, oponuje, hájí Sovětský svaz v duchu stalinské rétoriky

17 STANISLAV KOSTKA NEUMANN ZDROJE Literatura pro 3. ročník středních škol – Učebnice. 1. Vyd. Brno, Didaktis 2009. 151 s. ISBN 978-80-7358-135-0 AUTOR NEUVEDEN. Stanislav Kostka Neumann [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Kostka_Neumann NEZVAL, Vítězslav. Moderní básnické směry. Praha: československý spisovatel, 1969, ISBN NEUVEDENO. AUTOR NEUVEDEN. CojeCo [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=64648&s_lang=2 GELLNER, František. Wikimedia Commons [online]. [cit. 8.10.2013…]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SKNeumann_by_Gellner.jpg HOFFMANN, Bohuslav; STRYALOVÁ, Jaroslava. Literatura pro II. ročník středních škol. Praha: SPN, 1985, ISBN NEUVEDENO. AUTOR NEUVEDEN. Stanislav Kostka Neumann [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Kostka_Neumann AUTOR NEUVEDEN. Stanislav Kostka Neumann [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://encyklopedie.brna.cz/home- mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10466 GROMBÍŘ, Jakub. Neumannová versus Neumann [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://aluze.cz/1999_01/neumannova.php KOVÁŘÍK, Vladimír. Literární toulky Moravou. Praha: Albatros, 1985, ISBN NEUVEDENO. AUTOR NEUVEDEN. Autogramy z kosího hnízda [online]. [cit. 9.3.2014]. Dostupný na WWW: http://autogramy.blgz.cz/2010/12/Stanislav-Neumann.html#foto KOLEKTIV AUTORŮ. Školní atlas České republiky. Praha: kartografie Praha, 2004, ISBN 80-7011-657-9. KOLEKTIV AUTORŮ. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, 2004, ISBN 80-7011-730-3. AUTOR NEUVEDEN. Encyklopedie dějin Brna [online]. [cit.8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://encyklopedie.brna.cz/home- mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10466 AUTOR NEUVEDEN. Bílovice nad Svitavou - oficiální web obce [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.bilovice-nad- svitavou.cz/vismo/galerie2.asp?id_galerie=1025&n=bilovice%2Dnad%2Dsvitavou&p1=68&pocet=25&stranka=2 NEUMANN, Stanislav Kostka. Chvála rotačky [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/stanislav-kostka-neumann/chvala- rotacky-nove-zpevy.html NEUMANN, Stanislav Kostka. Pozdrav Tomáši G. Masarykovi [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://archive.org/stream/tgmasarykoslavn00bl/tgmasarykoslavn00bl_djvu.txt

18 STANISLAV KOSTKA NEUMANN ZDROJE Literatura pro 3. Ročník středních škol – Učebnice. 1. Vyd. Brno, Didaktis 2009. 151 s. ISBN 978-80-7358-135-0 NEUMANN, Stanislav Kostka. Socialistickým ženám [online]. [cit. 8.10.2013]. Dostupný na WWW: http://terezka.8bit.cz/rude-zpevy/ NEUMANN, Stanislav Kostka. Staří dělníci [online]. [cit.8. 10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/umbrtka/stari-delnici-392416

19 STANISLAV KOSTKA NEUMANN DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google