Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROWIN a. s. KOLEKTIVNÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROWIN a. s. KOLEKTIVNÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ."— Transkript prezentace:

1 ELEKTROWIN a. s. KOLEKTIVNÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

2 Struktura odpadů v ČR

3 Kolik se prodává každý den ?

4 Kolik kusů ročně prodá BSH? 5 milionů myček nádobí 8 milionů sporáků, varných desek 6 milionů ledniček 7 milionů praček 20 milionů fénů, konvic,toasterů, kavovarů

5 Vývoj obalů BSH

6 Jak se vyvíjí mobilní telefony?

7 Vývoj obalů Nokia

8 Historie zpětného odběru v ČR Filozofie zákona – jeden systém pro historická elektrozařízení v jedné skupině EEZ, byla připravována od roku 2003 v rámci několika pracovních skupin v rámci MŽP, a to včetně projektu implementace směrnice financovaného holandskou vládou – Senter - IBIS v letech 2003 – 2005, dále v rámci řešeného projektu VaV 720/07/03 Bezpečná recyklace elektrošrotu a v neposlední řadě i Realizační program POH ČR. Hlavním důvodem byl požadavek na eliminaci nákladů na oddělenou správu financí a rovnost podmínek pro všechny výrobce, aby nebyla porušena jejich konkurenceschopnost na trhu, pokud mají převzít povinnosti za elektroodpad z elektrozařízení, které z největší části ani v České republice na trh neuvedli Výrobci z 1. a 2. skupiny EEZ se od roku 2002 na přijetí zákona aktivně připravovali a této filozofii podřídili způsob realizace zpětného odběru i financování Česká republika jako jedna z mála zemí EU přijala Směrnici 2002/96/ES ve stanoveném termínu Zákon o odpadech – díl 8 - je se Směrnicí 2002/96/ES plně kompatibilní (nutno vzít v úvahu připravovanou novelu této Směrnice)

9 Kolektivní systém Kolektivní systém by měl splňovat následující kritéria: – Nezisková společnost – Rovný majetkový podíl všech zakladatelských firem – Kolektivní systém založený, vlastněný, řízený a kontrolovaný výhradně výrobci elektrozařízení – Převzetí povinností účastníků KS vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění (§ 37h, odst. 1, písm. c) – Stejné podmínky jak pro zakladatelské společnosti, tak i pro ostatní účastníky kolektivního systému – Oddělení logistických a recyklačních procesů – křížová kontrola – Viditelný příspěvek a jeho aktualizace – Transparentnost všech činností kolektivního systému – Zapojení logistických a recyklačních společností do systému výhradně formou výběrových řízení – Vysoký stupeň zabezpečení dat – Povinný audit prováděný renomovanou auditorskou společností – Certifikace dle norem ISO 9001, 14001 eventuelně 27001

10 Povinnosti výrobců Nepoužívat nebo omezit nebezpečné látky při výrobě nových spotřebičů a označit elektrozařízení Uvádění elektrozařízení na trh Zápis do seznamu výrobců elektrozařízení Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu Zpracování a využití elektroodpadu Financování Informování

11 Skupiny elektrozařízení – příloha č. 7, zákona 1.velké domácí spotřebiče 2.malé domácí spotřebiče 3.IT a telekomunikační zařízení 4.spotřebitelská zařízení a solární panely 5.osvětlovací zařízení 6.elektrické a elektronické nástroje 7.hračky, vybavení pro volný čas a sport 8.lékařské přístroje 9.Přístroje pro monitorování a kontrolu 10.automaty

12 Financování Zpětný odběr elektrozařízení z domácností uvedeného na trh před 13. 8. 2005, jeho zpracování, využití a další související náklady - PHE Zpětný odběr elektrozařízení z domácností uvedeného na trh po 13. 8. 2005, jeho zpracování, využití a další související náklady - PNE

13 Systém s rezervami Způsob financování tak, aby nebyli ohroženi výrobci sami mezi sebou na trhu Základ = viditelné příspěvky stejné podmínky pro všechny výrobce Finanční rezervy tak, aby v budoucnu nenesl žádný výrobce zátěž za zkrachovalého výrobce nebo výrobce, který odejde z českého trhu, apod. Využité zkušeností systémů již dlouhodobě fungujících v rámci EU Výhody se projevily při poklesu prodejů a nárůstu ZO

14 Průběžný systém Aktuálně může nabídnout nižší ceny Netvoří rezervy v budoucnu hrozí zvýšení nákladů za zaniklé výrobce Extrémní tlak na snižování nákladů využívání „levných“ zpracovatelů „Nakupování čísel“ Zvýšení nákladů pro výrobce v okamžiku zvýšení ZO a poklesu trhu

15 Způsob výpočtu příspěvku I.

16 Způsob výpočtu příspěvku II.

17 Schéma finančních toků a zajištění povinnosti zpětného odběru a recyklace elektrozařízení VÝROBCI PHE + PNE VÝROBCE PHE + PNE VÝROBCE PHE+ PNE ELEKTROWIN FINANCOVÁNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU OBCE FINANCOVÁNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU PRODEJCI FINANCOVÁNÍ PŘEPRAVY ZPĚTNĚ ODEBRANÝCH EEZ DOPRAVCI A SVOZOVÉ FIRMY FINANCOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVATELÉ PŘÍMÉ NÁKLADY SYSTÉMU INFORMOVANOST ADMINISTR. NÁKLADY AUDITY INFORMAČNÍ SYSTÉM TVORBA REZERVY NA BUDOUCÍ ZPĚTNÝ ODBĚR A RECYKLACI HISTORICKÝCH EEZ

18 Výrobci mohou účtovat PHE pouze po dobu 8 – 10 let, ale musí zajistit financování historických EEZ po celou dobu životnosti, která např. u velkých domácích spotřebičů může přesáhnout i 20 let, tedy do roku 2025 PHE – financování EEZ

19 Model financování ZO a stav rezerv na zpracování EZZ

20 Příklad financování ZO EEZ uvedených na trh v roce 2006 a rozpouštění příspěvků PNE

21 Problémy ZO Nedostatečné vymáhání legislativy ze strany MŽP Nekompletnost elektrozařízení Aktivity „nelegálních zpracovatelů“ Existence Free riders Nepřiměřené nároky potenciálních partnerů Existence různých finančních systémů Není povinnost uvádět viditelně příspěvek Nízké povědomí o problémech životního prostředí Vliv odpadových společností Nízký podíl malých EEZ v ZO

22 WEEE Forum

23 Vývoj sběru v Evropě 2012 - 2014

24 Uvedení na trh 2012- 2014 (v tunách)

25

26 Uvedení na trh 2012- 2014 (45% průměru v kg/obyvatele)

27 Zpětný odběr 2012 – 2014 (v tunách)

28 Zpětný odběr 2012-2014 (kg/obyv.)

29 Míra sběru – sběr/uvedení na trh 2014

30 Zpětný odběr (kg/obyvatel) cíl pro rok 2016 /ZO 2012

31 Novela směrnice EU Zvýšení cílů ZO Snížení počtu sběrných skupin Posílení opětovného použití Možnost uvádět příspěvek odděleně Kontrola vývozu WEEE Standardy pro nakládání s WEEE Cíl : Zajistit suroviny pro Evropu

32 Integrovaná strategie EU v oblasti surovin Zajistit rovné podmínky v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích Udržitelné dodávky z evropských zdrojů Zvýšit efektivitu využívání zdrojů a recyklaci (urban mining – „těžba“ ve městě)

33 Závislost EU na importu

34 Vývoj těžby Much more technology metals mined in the last 3 decades than in the entire history of mankind

35 Přírodní zdroje vzácných prvků Production concentration of critical raw mineral materials

36 Těžba a rezervy vzácných prvků Rare earth mining is a new industry that rapidly grew - and now fully depends on China -

37 Projekty vzácných prvků mimo Čínu

38 Porovnání rizika

39 Zdroje v Evropě

40 Primární využití prvků v elektronice

41 Co obsahují spotřebiče ?

42 Míra využití prvků z elektrozařízení

43 Je velké množství „starých“ spotřebičů problémem? V evropských domácnostech stále čeká 188 milionů velkých domácích spotřebičů starších 10 let. Důvody: 1.Stále nízké povědomí o efektu výměny starého spotřebiče za nový. 2.Spotřebitelé používají spotřebič až do jeho rozbití, k výměně je přinutí pouze vysoká cena opravy.

44 Využití WEEE

45 5g Au v 1 t rudy 200g Au v 1 t PCBs 300g Au v 1t mobilů „Těžba“ zlata ve městě

46 Rozdělení recyklace WEEE

47 ELEKTROWIN a.s. STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení, založený, řízený a kontrolovaný výrobci

48 Akcionáři ELEKTROWIN a. s. BSH domácí spotřebiče s.r.o. CANDY HOOVER ČR s.r.o. ELECTROLUX, s.r.o. ETA a.s. FAST ČR, a.s. Gorenje spol. s r.o. Groupe SEB ČR s.r.o. Indesit Company Česká s.r.o. MIELE, spol. s r.o. Philips Česká republika s.r.o. Whirlpool CR, spol. s r.o.

49 O společnosti založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů nezisková společnost (a. s. s veřejně neobchodovatelnými akciemi) Předmět činnosti: provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování

50 RP – Příklady Chlazení 160,00 Kč ( chladničky, mrazničky) Velké spotřebiče 57,00 Kč ( pračky, myčky…) Střední spotřebiče 12,90 Kč ( vysavače, mikrovlnky..) Malé spotřebiče 2,90 Kč (žehličky, fény..) Nářadí a nástroje 3,90 Kč (vrtačky, pily..) Drobné spotřebiče 0 Kč ( <100 g – např. hodinky)

51 Sběrná síť základní síť míst zpětného odběru je vytvářena ve spolupráci s obcemi místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na sběrných místech obcí > 1 500 sběrných dvorů v 1 400 obcích zapojeny i obce bez sběrných míst pomocí mobilních svozů > 4 000 Wintejnery – pro sběrné dvory, při větším objemu objednávaných spotřebičů a při splnění technických parametrů Zapojení posledních prodejců >2 300 netradiční sběrná místa – školy, SDH, firmy a instituce >5 100 logistická návaznost na síť zpracovatelů ELEKTROWIN a. s. přispívá na sběr a motivuje ke zvýšení míry sběru prostřednictvím několika programů

52 Zpracovatelé

53 Plnění cíle EU - 4 kg/os/rok v ČR rok200620072008200920102011201220132014 Celkem ZO20 13630 56944 62558 12354 00055 00053 00053 92458 261 kg/osoba/rok1,962,974,35,65,2 5,1 5,5

54 Vývoj ZO v EW v tunách

55 Vývoj ZO v EW v %

56 Vývoj nákladů EW na sběr v %

57 Výsledky EW 2014 - místa zpětného odběru

58 Vývoj sběru v krajích 2008 - 2014 Sběr EEZ v jednotlivých krajích (t) Výtěžnost sběru EEZ v jednotlivých krajích (kg/obyv.)

59 Spolupráce s obcemi odvoz spotřebičů a jejich recyklaci zdarma jednorázová paušální odměnu2 000 Kč paušální odměna – chlazení0,30 Kč/ kg čtvrtletní odměna za kg ostatních elektrospotřebičů (s výjimkou chlazení) 2,15 Kč/kg naplnění Wintejneru: chlazeníaž 0,95Kč/kg VMSaž 2,35Kč/kg roční odměna za kg elektrospotřebičů podle výtěžnosti na obyvatele (s výjimkou chlazení) až do 2 Kč/kg odměna z motivačního programu při splnění kritérií 15 000-50 000 Kč informační materiály - letáky, plakáty apod. zdarma CD s informačními články a inzeráty k otištění v místním zpravodaji s odměnuročně až 5 000 Kč finanční podpora vlastních informačních aktivit obce podporující sběr a třídění elektrozařízení – podle rozpočtu a na základě vlastního podnětu obce

60 Spolupráce s prodejci motivovační program za každý zpětně odebraný kus čtvrtletně VS - 200 Kč bag - 150 Kč Roční bonus až 150 Kč/ks Možnost získat informační materiály pro spotřebitele, včetně samolepky s prostorem pro dopsání informace o možnosti odevzdání vysloužilého spotřebiče na nejbližší místo zpětného odběru vytvořeného na základě smlouvy s obcí.

61 Projekty na podporu sběru Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - školy Spolupráce s kraji Recyklujte s hasiči Spolupráce s e-shopy Dny Země, ZOO, roadshow

62 Proč WINTEJNER? Optimální skladování WEEE Ochrana před počasím a zloději Reklamní plocha – 10 m²

63 za období 2005 – 2015 Množství sebraných spotřebičů v tunách: 245 000 v kusech: 14 700 000 Úspora elektrická energie (MWh) 1 478 000 Úspora ropy (l) 143 600 000 Snížení produkce skleníkových plynů (t CO 2 ekv.) 2 800 000 Velké, malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje

64 ELEKTROWIN a.s 2005 – 2015: – meziroční vývoj zpětného odběru 2006 – 2015 průměr 2006 – 2009 nárůst o 37% rok 2010 pokles o 13 % rok 2011 nárůst o 2 % rok 2012 pokles o 4% rok 2013nárůst o 8% rok 2014nárůst o 11% rok 2015nárůst o 18% celkem odebráno > 245 324 t EEZ úspory obcí > 1 725 000 000 Kč finanční podpora zpětného odběru > 231 300 000 Kč

65 Děkuji za Vaši pozornost a přeji příjemný zbytek dne.


Stáhnout ppt "ELEKTROWIN a. s. KOLEKTIVNÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google