Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora NCP předkladatelům projektů do Horizon 2020. Základní principy účasti v programu. Naďa Koníčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora NCP předkladatelům projektů do Horizon 2020. Základní principy účasti v programu. Naďa Koníčková."— Transkript prezentace:

1 Podpora NCP předkladatelům projektů do Horizon 2020. Základní principy účasti v programu. Naďa Koníčková

2 Obsah Základní data o dosavadní účasti ČR v H2020 – Doprava Základní podmínky účasti v H2020 Služby NCP a CZELO 2

3 H2020 – rozpočet 3 http://ipo.leitat.org/funding-allocation-per-thematic-area-in-horizon-2020-the-eu-framework-programme-for-research- and-innovation-2014-2020 /

4 Účast v TPT H2020 – základní data 4 E-CORDA-H2020 Grant Agreements v.2, 07/2015

5 H2020 – účast v TPT EU28, počet týmů 5 E-CORDA-H2020 Grant Agreements v.2, 07/2015

6 H2020 – účast ČR v prioritních oblastech a společenských výzvách 6 E-CORDA-H2020 Grant Agreements v.2, 07/2015

7 Účast ČR v TPT - projekty 7

8 Účast ČR v TPT – projekty, instituce 8

9 9 Základní typy projektů H2020 a schémata financování VYNIKAJÍCÍ VĚDAVEDOUCÍ POSTAVENÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU SPOLEČENSKÉ VÝZVY Marie Curie (jednotkové náklady) Výzkumné a inovační akce (100 %) Inovační akce (70 %, výjimka pro neziskové subjekty 100 %) Koordinační a podpůrné akce (100 %) Fast track to innovation (70 %) ERC (100%) Nástroj pro MSP (fixní částka + 70 %) Rizikový kapitál

10 Co je možné z projektu financovat? osobní náklady osob zapojených do projektu (superhrubá mzda/plat dle běžné praxe na instituci, nutný pracovně-právní vztah, evidence odpracované doby) tuzemské i zahraniční cesty (projektové meetingy, aktivní prezentace projektu) dlouhodobý majetek (odpisy) spotřební materiál práci na projektu zajištěnou externím subdodavatelem (pokud nelze vykonat nikým v konsorciu) náklady spojené s šířením výsledků (publikace, webové stránky, organizace konferencí, …) + část režijních nákladů 10 kritéria uznatelnosti nákladů (např.): nezbytný pro projekt skutečný vzniknout v době trvání projektu zanesen v účetnictví …… NUTNO SPLNIT KRITÉRIA UZNATELNOSTI NOVĚ!!! Subjekty chovající se v projektu jako neplátci DPH mohou v H2020 nárokovat náklady včetně DPH!!!

11 Výše grantu Součet všech kategorií uznatelných nákladů: přímé náklady - osobní náklady - subdodávky - ostatní přímé náklady (cestovné, spotřeba, dl. majetek, diseminace, …) + nepřímé (režijní) náklady = 25 % z přímých nákladů bez subdodávek = celkové uznatelné náklady Příspěvek EU = 100 % celkových uznatelných nákladů 70 % u inovačních akcí (neziskové subjekty 100 %) V některých případech ve výzvě omezení na doporučenou výši příspěvku EU na projekt. 11

12 Platby v projektu 12 zálohová platba -na začátku projektu -automatický odvod do garančního fondu (GF ) průběžné platby -max. do výše 85 % schváleného příspěvku EU (GF 5 % a zádržné 10 %) -po schválení průběžných zpráv EK (obsahují finanční výkazy) platba zůstatku -závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů příjemcem (vč. převodu z garančního fondu a zádržného) -po schválení závěrečné zprávy koordinátor Evropská komise partneři Grantová dohoda Konsorciální smlouva

13 13 = elektronické prostředí pro administraci projektů RP = centrální zdroj informací o RP (dokumenty, výzvy, …) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 13

14 14 Hledání výzev na PP – podle struktury H2020

15 15 Hledání výzev na PP – podle klíčových slov

16 Nezbytné informace při přípravě projektu  aktuální pracovní program a podpůrné dokumenty pro předkladatele – H2020 on-line manual  text výzvy (co a kdy)  předchozí financované projekty a návaznosti  technologické platformy a JTI – Strategické výzkumné agendy  politický a odborný kontext, evropské strategie, akční plány  relevantní konference  informační den pro dané téma pořádaný EK 16

17 Kritéria hodnocení Seznamte se podrobně se způsobem hodnocení návrhu!  3 kritéria  hodnocení sleduje strukturu projektu 17 S&T Quality Impact Implementation

18 Doplňující informace: Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava Plánované zveřejnění výzev 2016: 15. října 2015 EK hodlá uveřejnit text pracovního programu 2016/2017 po jeho schválení programovým výborem – cca v první polovině září Informační den priority Doprava: Brusel, 5. listopadu 2015 Informační den iniciativ Public-Private Partnership (vč. Green Vehicles): Brusel, 16. října 2015 Síť národních kontaktních pracovníků – projekt ETNA: http://www.transport-ncps.net/ (informace, akce, partner search…) http://www.transport-ncps.net/ 18

19 Služby NCP: Informační aktivity – před/při vyhlášení výzvy Orientace v programu, informace o výzvách (v přípravě, vyhlášené) –Forma asistence: Informační dny k výzvám, specializované semináře (2014 – 87) semináře na poptávku pro konkrétní instituci VaV (47) Individuální konzultace (453 z toho 216 osobní schůzky) Publikování informací (web, e-newsletter) 19

20 20 www.h2020.cz

21 Publikační aktivity 21

22 Služby NCP: Asistence při vyhledání partnerů Poskytnutí dat a informací o dříve řešených projektech a složení řešitelských konsorcií – podle specifikace odborného zájmu týmu/pracoviště Propagace/spoluorganizace akcí typu brokerage event –Brokerage event H2020 Ostrava, 2015 (KHK Ostrava) -Tematické BE organizované v rámci NCP sítí -BE při Informačním dnu pro Public-private partnerships, Brusel, 16.10. 2015 Zprostředkování kontaktu mezi zahr. experty se zdejšími pracovišti (např. Bio-based economy – opportunities for cooperation, v TC 29.1. 2015) Databáze nabídek/poptávek, zveřejnění nabídek na webu, cílená distribuce 22

23 Služby NCP: Asistence při přípravě a v průběhu řešení projektu Operativní zodpovídání dotazů mailem a telefonicky Školení - příprava a hodnocení výzkumných projektů H2020 (praktické využití projektu) – pro předkladatele/pro projektové manažery (prosinec 2014, únor 2015, březen 2015….) Konzultace projektů – dlouhodobá průběžná pomoc konkr. projektům (129) –vhodnost projektového záměru do výzvy –formální náležitosti projektu, podmínky účasti –asistence při sestavení rozpočtu, –uznatelnost nákladů v různých typech projektů, –složení konsorcia, pravidla financování třetích zemí –komentáře k návrhu projektu nebo dílčích částí – management, impakt, –etické aspekty, –práva k duševnímu vlastnictví v projektu –Open access v H2020 –komentáře k návrhům konsorciálních smluv, –práce na účastnickém portálu - administrativní role, validace organizace … Účast na přípravných schůzkách projektových konsorcií – na vyžádání 23

24 Služby NCP: Asistence při přípravě a v průběhu řešení projektu Interaktivní školení přípravy projektů do ERC – jak napsat kompetitivní návrh do ERC příprava na interview pro žadatele o ERC granty (od r. 2010 se počet žádostí do ERC zvýšil 2x) Správné vyúčtování nákladů, uznatelnost Reportování (finanční - form C) Asistence při řešení problému s IPR 24

25 25 Kancelář CZELO v Bruselu (1) Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (od roku 2005) Financována z programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Součást Technologického centra AV ČR CZELO nabízí podporu výzkumníkům se zájmem o zapojení do evropské výzkumné spolupráce v rámci projektů H2020 a dalších iniciativ v rámci ERA

26 Kancelář CZELO v Bruselu (2) Služby a aktivity: –Informace, konzultace –Logistická podpora, účast na jednáních –Hledání projektových partnerů, propagace českého VaV, organizace akcí –Organizace stáží Úzká spolupráce s týmem národních kontaktních pracovníků pro H2020 a neformálním sdružením styčných kanceláří v Bruselu - IGLO Všechny služby jsou poskytovány zdarma Informace na: www.czelo.cz 26

27 27 Informace k H2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm http://www.h2020.cz http://www.czelo.cz http://www.tc.cz NCP pro H2020 – Doprava: Michaela Vlková (vlkovam@tc.cz)vlkovam@tc.cz Martin Škarka (skarka@tc.cz)skarka@tc.cz tel.: 234 006 262 (M. Vlková)


Stáhnout ppt "Podpora NCP předkladatelům projektů do Horizon 2020. Základní principy účasti v programu. Naďa Koníčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google