Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření s majetkem státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření s majetkem státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření s majetkem státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče

2 Úvod Systém logistiky Armády České republiky Majetková, zásobovací a odborná péče Možné směry aplikovaného výzkumu v logistice Závěr

3 Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče Úvod Cílem přednášky je objasnit studentům systém logistiky Armády České republiky, vysvětlit základní úkoly logistiky a možné směry aplikovaného výzkumu, které odráží současné potřeby nejen naší armády, ale také armád členských států NATO

4 Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče Úvod V roce 2013 došlo k zásadním změnám v oblasti logistiky Armády České republiky, které byly způsobeny zrušením některých právních předpisů a následným nahrazením RMO a NV MO, které výrazně změnily a upravily některé procesy v oblasti hospodaření s majetkem státu

5 Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče Úvod Rovněž nedílnou součástí transformace logistiky, bylo i vytvoření nové organizační struktury například Agentury logistiky, která jednotlivé procesy v logistice řídí s celoarmádní působností V následujícím tématu bude vysvětlen systém logistiky Armády České republiky a objasněny postupy pro logisticky nesamostatné útvary a zařízení

6 Systém logistiky Armády České republiky Hlavní myšlenkou v následujícím tématu je naučit studenty se orientovat v organizační struktuře logistiky, realizací logistiky na jednotlivých stupních a pochopit širší souvislosti logistických procesů, které jsou nezbytnou součástí útvarů a zařízení Armády České republiky Na základě těchto skutečností lze vyslovit domněnku, že kvalita logistiky zásadně ovlivňuje výsledek plnění úkolů útvarů například v zahraničních misích

7 Systém logistiky Armády České republiky Logistika je soubor činností, jejichž cílem je zajistit s přiměřenými náklady, aby věcné zdroje byly v požadovaném rozsahu, čase, množství a kvalitě ve správném místě Zahrnuje systém, jehož základem jsou síly a prostředky (jednotky a zařízení) logistiky

8 Systém logistiky Armády České republiky Základní úkoly logistiky Logistika zajišťuje v rozsahu dostupných zdrojů uspokojování potřeb v oblasti výcviku a přípravy vojsk, jejich nasazení v operacích, včetně zajištění běžného života v posádkách Účastní se na definování potřeb k zajištění stanovených úkolů a dosažení cílů ve prospěch příslušných velitelů a manažerů.

9 Systém logistiky Armády České republiky Logistické služby jsou vytvářeny k naplnění cílů logistiky. Jsou členěny podle charakteru činností. K zajištění řízení jejich činnosti jsou vytvářena systemizovaná místa s označením náčelník služby Jejich zařazení do organizační struktury je odvislé od charakteru vojska a úrovně, na kterém je logistika realizována. Služby lze vzájemně spojovat dle konkrétních podmínek útvarů a zařízení

10 Systém logistiky Armády České republiky Logistické služby jsou rozděleny: zbrojní služba technická služba (včetně provozu a oprav) služba metrologie a odborného technického dozoru inženýrsko-letecká služba letecká radionavigační služba služba leteckého technického a provozního zabezpečení

11 Systém logistiky Armády České republiky služba letištního zabezpečení služba pohonných hmot a maziv proviantní služba výstrojní služba ubytovací služba služba požární ochrany služba ochrany životního prostředí služba bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonu služby vojenská doprava

12 Systém logistiky Armády České republiky Logistika je realizována na těchto základních úrovních: jednotka, prapor (samostatně vedoucí evidenci majetku, bez charakteru nákladového střediska) brigáda, letecká základna, pluk a další, – dále jen brigáda (organizační celek na úrovni nákladového střediska) Agentura logistiky Sekce podpory MO

13 Majetková, zásobovací a odborná péče Vysvětlit na příkladech studentům majetkovou, zásobovací a odbornou péči. Problematiku lze graficky znázornit a jednotlivé vazby detailně popsat Náčelník Generálního štábu Armády České republiky stanovuje komplexní zabezpečení rezortu majetkovou, zásobovací a odbornou péčí

14 Majetková, zásobovací a odborná péče Náčelník Generálního štábu Armády České republiky upřesňuje komplexní zabezpečení vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů majetkovou, zásobovací a odbornou péčí a stanovuje způsob dohovoru, práva a povinnosti jednotlivých subjektů podle majetkových uskupení

15 Majetková, zásobovací a odborná péče Přidělení do majetkové, zásobovací a odborné péče nezprošťuje vedoucího logisticky nesamostatného organizačního celku rezortu jeho povinností při hospodaření a nakládání s majetkem Majetek se vydává a přijímá na základě skutečně vzniklé majetkové potřeby na základě pokynů příslušných majetkových orgánů v rámci stanoveného systému zásobování, maximálně do výše stanovené v tabulkách mírových počtů a norem

16 Graficky znázornit procesy logistiky (nákup/opravy-doprava-účtování-evidence- skladování-oprava) a na nich nastínit možné směry výzkumu v oblasti logistiky: informační technologie (řízení logistických procesů/edukační) stanovení životnosti ND a jejich specifikace pro systém tendermarket Možné směry aplikovaného výzkumu v logistice

17 stanovení četnosti poruch v závislosti na provozních podmínkách s přímou vazbou na plánování finančních prostředku u nákladového střediska kontejnerizace stanovení podmínek skladování ND, pro optimalizaci skladových zásob a nákupu nové technologie ukládání vojenské techniky a materiálu dočasné opravy vojenské techniky Možné směry aplikovaného výzkumu v logistice

18 RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. Odborný pokyn „Základní koncepce logistiky“ Čj. 128-4/2014-3416, Praha 2014. Literatura

19 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

20 1.Prostudovat RMO č. 48/2013 a Odborný pokyn-Základní koncepce logistiky, Čj. 128- 4/2014-3416, Praha 2014 2.Detailně prostudovat učební otázku číslo 2 3.Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit hlavní úkoly logistiky Úkoly pro samostatnou práci Téma 4

21 4.Na modelovém příkladu nákladového střediska objasněte zásady úkoly logisticky nesamostatného útvaru (skladování, provoz, údržba, parková služba). 5.Popište jednotlivé úrovně logistiky a jejich hlavní úkoly. Úkoly pro samostatnou práci Téma 4


Stáhnout ppt "Hospodaření s majetkem státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google