Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost ústavní výchovy z úhlu pohledu Federace dětských domovů ČR PaedDr. Jana Koubová 16.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost ústavní výchovy z úhlu pohledu Federace dětských domovů ČR PaedDr. Jana Koubová 16.2.2016."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost ústavní výchovy z úhlu pohledu Federace dětských domovů ČR PaedDr. Jana Koubová 16.2.2016

2 Poslání Federace dětských domovů ČR samosprávný a dobrovolný spolek rozvoj a zkvalitňování péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu prosazování práv dětí ve smyslu Deklarace práv dítěte v České republice i na mezinárodní úrovni členem každá fyzická a právnická osoba, sdružuje pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ i jiné odborné pracovníky z oblasti péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu

3 Aktivity FDD ČR shromažďování teoretických a praktických poznatků z pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších vědních oborů z oblasti NRP vzdělávací a metodická činnost (semináře aj.) předávání zkušeností a podnětů podílení se na tvorbě, úpravách a připomínkování legislativních norem v oblastech NRP

4 Možnosti spolupráce MŠMT MPSV Další ministerstva: vnitro, spravedlnost, zdravotnictví Kraje ČMOS ANV Neziskové organizace

5 Dětské domovy v současnosti Změny - zák. č. 109/2002 Sb., v pl. znění - výchovná, vzdělávací a sociální činnost - snižování kapacity DD – max. 48 dětí - rodinné skupiny 6 – 8 dětí - umisťování dětí pouze na základě nařízení ÚV soudem - kontrola státním zástupcem - úprava kapesného, věcné pomoci - práva a povinnosti dětí - práva a povinnosti ředitele - opatření ve výchově atd.

6 Dětské domovy v současnosti Pedagogičtí pracovníci: plná kvalifikovanost od 1.1. 2015 psychická způsobilost DVPP např. arteterapie, muzikoterapie, rodinná terapie Spolupráce s dalšími odborníky - externisty Standardy kvality péče

7 Dětské domovy v současnosti Péče o děti od 0 do 26 let Sourozenecké skupiny Děti – cizinci bez doprovodu Nezletilé matky s dětmi Zvyšuje se počet dětí s psychiatrickou diagnózou, děti agresivní, zdravotně a mentálně postižené Děti navrácené z pěstounské péče

8 Budoucnost ústavní výchovy Zachování sítě školských zařízení ÚV, OV Multidisciplinární přístup zainteresovaných resortů Sjednocení legislativy péče o ohrožené děti Odborná diskuze Pracovní skupiny Využití dobré praxe ze zahraničí

9 Formy péče o ohrožené děti Prevence Práce s rodinou Práce s rodinou v terénu Podpora pěstounské péče Ústavní výchova jako jedna z možností pomoci dítěti

10 Možné formy pomoci Formy pomoci podporující rodinu Formy pomoci doplňující rodinu Formy pomoci nahrazující rodinu

11 Formy pomoci podporující rodinu Nabídky Výchovné poradenství Sociálně pedagogická pomoc rodinám Sociálně pedagogická práce ve skupinách Konkrétní výchovný poradce (individuální případy) Cílová skupina Rodiny s dětmi všech věkových skupin Děti a mladiství

12 Formy pomoci doplňující rodinu Nabídky Denní skupiny – pedagogická denní péče Týdenní pobyty – pedagogická péče PO – PÁ, víkendy doma Dobrovolné pobyty Společné formy bydlení pro otce / matky s dětmi Cílová skupina Děti a mladiství Osaměle žijící rodiče s dětmi zejména předškolního věku

13 Formy pomoci nahrazující rodinu Nabídky Pěstounská péče Ústavní výchova Ostatní formy bydlení – startovací byty Cílová skupina Děti 0 – 26 let

14 Ústavní výchova Propojení s běžným životem Umístění skupin v bytech v běžné zástavbě Snižování počtu dětí v rodinných skupinách Pedagogické a terapeutické nabídky pomoci Důraz na individuální vývoj dítěte Práce s rodinou Příprava na návrat do původní rodiny Příprava na výchovu v pěstounské péči

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Budoucnost ústavní výchovy z úhlu pohledu Federace dětských domovů ČR PaedDr. Jana Koubová 16.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google