Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁŠKOLÁCTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁŠKOLÁCTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 ZÁŠKOLÁCTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220216 6. února 2014

2 C O TO VLASTNĚ JE ? ,,chození za školu“ (od slova)  Neomluvená absence (žáka (absenci žáka omlouvá pedagog, nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce či plnoletého žáka, vždy v souladu s pravidly školy o omlouvání absence) základní či střední školy ve škole)  Úmyslné zanedbávání školní docházky (Je chápáno jako porušení školního řádu (pravidel stanovených školou), současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku.)  Forma odporu ke škole (nejvýraznější forma odporu ke škole)

3 D RUHY  Pravé záškoláctví (žák se ve škole neukazuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí)  Záškoláctví s vědomím rodičů (rodiče, kteří mají odmítavý postoj ke škole, velká slabost ve vztahu k dítěti nebo rodiče závislí na pomoci dítěte v domácnosti)  Záškoláctví s klamáním rodičů (děti, které umí rodiče přesvědčit, že jsou nemocné, těžko k rozlišení od Záškoláctví s vědomím rodičů)  Útěky ze školy (žáci přijdou do školy, nechají si zapsat přítomnost a během vyučování na pár hodin odejdou)  Odmítání školy (některým žákům činí představa školní docházky psychické potíže, třeba při strachu z šikany, problémů ve škole souvisejících s obtížností učiva, nebo výskyt školní fobie a deprese)

4 P ŘÍČINY ?  Negativní vztah ke škole (vysoké požadavky školních povinností, menší rozumové nadání, mimořádné rozumové nadání, strach)  Vliv rodinného prostředí (nezájem rodičů, přehnaná péče a vysoké nároky, přísnost)  Nevhodné trávení volného času ( nevhodný a nekonstruktivně trávený volný čas pod negativním vlivem vrstevníků v partě, závislostní chování ( zneužívání drog, shánění peněz na ně), ale i chudoba dítěte nebo rodiny, což způsobuje obstarávání peněz nelegální cestou ( prostituce, drobné krádeže- dítě je k tomu v podstatě dotlačeno vnějšími okolnostmi a vlivem dospělých)

5 P REVENCE ?  Ve školním řádu (školní docházku eviduje třídní učitel a v případě podezření na záškoláctví se obrací na zákonného zástupce nezletilého žáka, možnost požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán.)  Vhodné sociální klima školského zařízení  Vedení absence žáků  Spolupráce s rodiči  Vzájemná informovanost

6 Řešení  Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog), PPP (pedagogicko-psychologická poradenství), SVP (střediska výchovné péče), OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí), Policie ČR  motivovat žáka k návratu do školy  odstranit příčiny - ve spolupráci s učiteli a odborníky zvyšovat odolnost vůči zátěži, oceňovat, pokud se projeví snaha překážky překonat

7 Řešení  učit žáka žádoucím způsobům chování  všímat si podezřelých signálů které mohou záškoláctví předcházet  školní nároky přizpůsobit možnostem žáka (volit přiměřený typ studia)  obrátit se na odborníky s žádostí o radu o pomoc, v případě potřeby vyhledat psychoterapeutickou péči

8 PRAMENY  KYRIAOU, CH., Řešení výchovných problémů ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 152 s. ISBN 80-7178-945-3  CARR-GREGG, M., SHALE, E. Puberťáci a adolescenti. Praha: Portál, 2010. Počet stran 200. ISBN: 978-80-7367-662-9.  Záškoláctví. In: Www.ostrovzl.cz [online]. [cit. 2014-02-06]. Dostupné z: http://www.ostrovzl.cz/prevence/zaskolactvi/


Stáhnout ppt "ZÁŠKOLÁCTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google