Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinská slovesa Lingvistický úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinská slovesa Lingvistický úvod."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinská slovesa Lingvistický úvod

2 Obecné vlastnosti sloves Latinská slovesa nalezneme v šesti časech Přísně dodržují časovou souslednost Používají se tři osoby Latina pracuje s jednotným i množným číslem Slovesa se vyskytují v aktivním i pasivním rodu V latině nerozlišujeme u sloves rod podmětu Můžeme využít mnoho slovesných způsobů

3 Konjugace V latině se pro časování sloves užívá název konjugace Celkový počet konjugací (vzorů) je čtyři Vzory se dělí podle typických samohlásek v poslední slabice A E I + souhlásková konjugace

4 1. Konjugace (-A-) První konjugace platí pro slovesa, jejichž kmen končí na „ā“ vocā|re (zpívat) amā|re (milovat) laudā|re (chválit) pulsā|re (bít) cantā|re (zpívat) apod.

5 2. Konjugace (-E-) Druhá konjugace se užívá pro slovesa, jejichž kmen končí na „ē“ monē|re (povzbuzovat) respondē|re (odpovídat) habē|re (mít) parē|re (poslouchat) tenē|re (držet) apod.

6 3. Konjugace (-souhl.-) Třetí konjugace zastřešuje slovesa, jejichž kmen končí na souhlásku leg|ere (číst) disced|ere (odpovídat) dic|ere (říkat) corrig|ere (opravovat) scrib|ere (psát) apod.

7 4. Konjugace (-I-) Poslední konjugace se užívá pro slovesa, jejichž kmen končí na „ī “ aud ῑ |re (slyšet) dorm ῑ |re (spát) ven ῑ |re (přicházet) aper ῑ |re (otevírat) claud ῑ |re (zavírat) apod.

8 Nepravidelná slovesa Jako skoro každý jazyk má i latina své výjimky Např.: esse (být) ferre (nést) dare (dát) a mnohá další Nepravidelnosti se většinou projevují v minulých časech a kondicionálu

9 Slovesný rod Latina rozlišuje dva rody: –Aktivní (kdy podmět je původcem děje) např: Amat, monet, leget, audit –Pasivní (kdy je podmět trpitelem děje) např: Amātur, monētur, legitur, audītur (latina nevyužívá v pasivu pomocné sloveso)  Pasiv je velmi často používán  Existují více možných pasivních tvarů (v češtině některá slovesa v pasivu nelze použít)

10 Způsoby Latina zná způsoby podobné jako jazyk český: –INFINITIV (infinitivus) – neurčitý způsob –IMPERATIV (imperativus) – rozkazovací způsob –INDIKATIV (indikativus) – oznamovací způsob –KONJUNKTIV (coniunctivus) – podmiňov. způsob –PA RTICIPIUM –SUPINUM –GERUNDIUM

11 Infinitivy aktivní Latinský jazyk vytváří infinitiv tří časů (pro přehlednost je uveden jen prézentní tvar): INFINITIV PRÉZENTU amā|re, monē|re, leg|ere, audī|re (užívá se nejčastěji) INFINITIV PERFEKTA INFINITIV FUTURA

12 Infinitivy pasivní Latinský jazyk vytváří infinitiv tří časů i v pasivním rodu: INFINITIV PRÉZENTU amā|rī, monē|rī, leg|ī, audī|rī INFINITIV PERFEKTA INFINITIV FUTURA

13 Imperativ V latině můžeme použít imperativ stejně jako v češtině – singulár a plurál: IMPERATIV SG. amā, monē, leg|e, audī IMPERATIV PL. amā|te, monē|te, leg|ite, audī|te

14 Konjunktiv Podmiňovací způsob má v latině mnoho užití, lze s ním vyjádřit přání a podmínku dokonce ve čtyřech časech: coniūnct ῑ vus praesēns coniūnct ῑ vus imperfectum coniūnct ῑ vus perfectum coniūnct ῑ vus plūsquamperfectum vzhledem ke složitosti vytváření nejsou pro zjednodušení uvedeny příklady

15 Slovesné časy K popisu přítomnosti užívá latina pouze: praesēns K popisu minulosti existují tři samostatné časy: perfectum (dokonavý min. čas) Imperfectum (nedokonavý min. čas) plūsquamperfectum (pro možnost souslednosti časů v minulosti) K popisu budoucnosti pak: futūrum futūrum perfectum

16 Ukázky tvoření slovesných tvarů Jako příklad užití kmene a příslušných koncovek použijeme praesēns. Koncovky pro jednotlivé osoby: osobaSingulárPlurál 1. ōmus 2. stis 3. tnt osobaSingulárPlurál 1. ormur 2. ris min ῑ 3. turntur aktivumpasivum

17 1. Konjugace - praesēns aktivumpasivum osobaSingulárPlurál 1. amōamā|mus 2. amā|samā|tis 3. ama|tama|nt osobaSingulárPlurál 1. am|oramā|mur 2. amā|risamā|minī 3. amā|turama|ntur A

18 2. Konjugace - praesēns aktivumpasivum osobaSingulárPlurál 1. mone|ōmonē|mus 2. monē|smonē|tis 3. mone|tmone|nt E osobaSingulárPlurál 1. mone|ormonē|mur 2. monē|rismonē|minī 3. monē|turmone|ntur

19 3. Konjugace - praesēns aktivumpasivum osobaSingulárPlurál 1. leg|ōleg|imus 2. leg|isleg|itis 3. leg|itleg|unt souhl. osobaSingulárPlurál 1. leg|orleg|imur 2. leg|erisleg|iminī 3. leg|eturleg|untur povšimněte si pomocné samohlásky

20 4. Konjugace - praesēns aktivumpasivum osobaSingulárPlurál 1. audi|ōaudī|mus 2. audī|saudī|tis 3. audi|taudi|unt I osobaSingulárPlurál 1. mone|ormonē|mur 2. monē|rismonē|minī 3. monē|turmone|ntur

21 Použité zdroje a literatura Úvodní obrázek: ØRBERG, Hans. Lingua latina per se ilustrata - Pars I: Familia Romana. Newburyport: Focus Publishing, 2005 KEPARTOVÁ, Jana. Orbis Romanus et Latinus. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1997. KLOSOVÁ, Markéta : Vestibulum. Praha: Universita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004

22 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Mgr. Vojtěch Vykouk Předmět: latina Datum: 9. 3. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinská slovesa Lingvistický úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google