Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o speciálním vzdělávání a primární prevenci Harrachov, 25. září 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o speciálním vzdělávání a primární prevenci Harrachov, 25. září 2015."— Transkript prezentace:

1 Informace o speciálním vzdělávání a primární prevenci Harrachov, 25. září 2015

2 Předposlední novela školského zákona § 16 – podpůrná opatření: pět stupňů PO první stupeň i bez doporučení poradenského zařízení § 16 a) upravuje činnosti školského poradenského zařízení ŠPZ škole nebo školskému zařízení poskytuje doporučení § 16 b) zpráva a doporučení ŠPZ bude podléhat revizi rodiče, škola nebo školské zařízení, ČŠI Od června 2015 – návrh vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 72/2004 Sb. a vyhlášku 73/2004 Sb. – návrh změn RVP ZV Situační analýza inkluzivního vzdělávání: od 1. 9. 2016 bude zrušena příloha RVP ZV pro LMP

3 Podfinancování regionálního školství ČR v porovnání se zeměmi OECD Výpočty na základě údajů z publikace Education at a Glance 2014

4 Asistent pedagoga pro ZP

5 Asistent pedagoga pro SZ 2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 AP SZ - fyzické osoby24292728263238 AP SZ úvazky20,620,021,922,920,521,429,3

6 Asistent pedagoga 2015 - financování 1.Asistent pedagoga pro zdravotně postižené: příplatky podle postižení – rozpis rozpočtu přímých nákladů, 90,76 úvazků 4 mil. Kč navíc 2.RP MŠMT – AP pro sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené II. kolo žádostí 1,36 mil. Kč mimořádné kolo (červenec) 0,54 mil. Kč 3.Dotační fond Libereckého kraje – finanční podpora úvazků asistenta pedagoga pro zdravotně postižené (obec, kraj) 2 mil. Kč

7 Národní ústav pro vzdělávání PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu  podmínkou uplatnění § 16 je platná vyhláška a metodické dokumenty  NIDV připravuje vzdělávání škol ve smyslu 1. stupně podpůrných opatření (bez finanční podpory)  Školení vybraných čtyř školitelů PPP a SPC pro Liberecký kraj Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb (RAMPS) Výstupy projektu – http://www.nuv.cz/rampshttp://www.nuv.cz/ramps

8 Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015) doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., předseda Akademického senátu PdF UP, hlavní řešitel hlavní partner – společnost Člověk v tísni o. p. s. Výstupy projektu – http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/ 1. Katalog podpůrných opatření – dle postižení 2. Standard práce asistenta pedagoga 3. Metodika práce asistenta pedagoga 7. Analýzy a výzkumy (20 publikací)

9 Univerzita Palackého v Olomouci Výstupy projektu: 7. Analýzy a výzkumy

10 Primární prevence Krajský školský koordinátor primární prevence rizikového chování Sociálně znevýhodnění Lokální partnerství – analýza pro Frýdlantsko: Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel ve věku 15–64 let v ČR: 1.Ústecký kraj – 10 až 17 2.Liberecký a Karlovarský kraj – 7 až 10 Od dubna 2014 – Toxi Tým policie v kraji Denní tisk v sobotu 12. 9. 2015: Náměstkyně MZ Lenka Teska Arnoštová uvedla, že ČR je na prvním místě ve světě i v EU ve spotřebě alkoholu u dětí do 18-ti let, třetina českých dětí od 13-ti do 15-ti let kouří

11 Primární prevence 21. a 22. 9. odborný seminář MŠMT v Plzni přizvána také SVP Oddělení prevence – Mgr. Martina Budinská Liberecký kraj – Bc. Matouš Korbel Dotační program MŠMT podávání žádostí do 30. 9. 2015 Na projekty PP pro školy a školská zařízení v LK: 100 000 Kč Pro poskytovatele 400 000 Kč

12 Budova KÚ 8. patro, kancelář číslo 820 1.Mgr. Jana Hauzerová – tvorba normativů, školská statistika, analytika, ústavní péče, člen Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování, člen komise OSPOD MML, kontroly, metodika celoživotního vzdělávání, člen školské rady – 485 226 224 2.Bc. Helena Černá – Dotační fond LK (asistent pedagoga a primární prevence), rozvojové programy MŠMT – v oblasti speciálního školství (asistent pedagoga, školní speciální pedagogové a psychologové, kompenzační pomůcky, diagnostické nástroje), projekt Poradenství, kontroly – 485 226 233 3.Ing. Markéta Nešporová – speciální vzdělávání (zdravotní i sociální oblast), poradenství, krajský školský koordinátor PPRCH, člen Protidrogové komise LK, člen Pracovní skupiny prevence kriminality, lokální partnerství, asistent pedagoga, dotační program MŠMT primární prevence, člen školské rady 5x – 485 226 241

13 Ing. Markéta Nešporová e-mail: marketa.nesporova@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 241marketa.nesporova@kraj-lbc.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o speciálním vzdělávání a primární prevenci Harrachov, 25. září 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google