Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROČ?  Pozitivní příklad  Zviditelnění  Zlepšení image městského obvodu  Podpora „dobré věci“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROČ?  Pozitivní příklad  Zviditelnění  Zlepšení image městského obvodu  Podpora „dobré věci“"— Transkript prezentace:

1

2 PROČ?  Pozitivní příklad  Zviditelnění  Zlepšení image městského obvodu  Podpora „dobré věci“

3 KDO?  Pracovníci úřadu  Samospráva  Pracovní skupina  Občané

4 JAK?  Výběr procesu pracovní skupinou  Informování o vybraném procesu  Využití příkladů dobré praxe z ČR

5 CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?  Mechanismus, který umožňuje obyvatelům města zapojit se do rozhodování o části investic z městského rozpočtu  Zapadá do širšího konceptu snahy o kvalitní veřejnou správu  Naplňuje principy místní Agendy 21 (MA21) – cesta k udržitelnému rozvoji města, Poruba k programu přistoupila jako jediný ostravský obvod v r. 2008  Je to opakovaný proces s předem stanovenými pravidly, rozdělený do etap s jasným harmonogramem

6 RADNICE UVOLNÍ ČÁST ROZPOČTU LIDÉ PŘIJDOU S NÁPADY, CO VYLEPŠIT NÁVRHY ODEVZDAJÍ PÍSEMNĚ ZKONZULTUJÍ JE S ÚŘADEM A PŘEDSTAVÍ SOUSEDŮM OBYVATELÉ HLASUJÍ O NEJLEPŠÍCH NÁVRZÍCH RADNICE VÍTĚZNÉ NÁVRHY ZREALIZUJE JAK FUNGUJE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

7 PŘÍKLADY Z ČR A ZAHRANIČÍ  Poprvé se participativní rozpočet uplatnil v brazilském Porto Alegre, metodu postupně přebírala další města  Dnes v rámci Evropy již stovky úspěšných příkladů, tisíce příkladů z celého světa  Z našich nejbližších sousedů vhodné příklady v Německu a Polsku – realizované projekty: výstavba dětských hřišť, parkovišť, oprava chodníků, výstavba komunitního centra, kulturní a sportovní akce  V ČR první zkušenosti: Praha-Zbraslav, Praha 10, Třanovice, Příbor  V roce 2016 plánuje realizaci participativního rozpočtu MOb Ostrava-Jih

8 PŘÍKLADY Z ČR O projektu Moje stopa Moje stopa je unikátním projektem radnice Prahy 10, který vychází z principů tzv. participativního rozpočtu. Smyslem participativního rozpočtu je přiblížit veřejnosti samosprávu, a to formou jejího zapojení do rozhodování o rozvoji městské části. V rámci právě spouštěného pilotního procesu vyzývá radnice městské části Praha 10 prostřednictvím projektu Zanech stopu na mapě Prahy 10 své občany, kteří mají potřebu něco změnit ve veřejném prostoru v místě svého života a mají konkrétní nápad, jak tuto potřebu řešit, aby se stali navrhovateli a zapojili se do rozhodování o Praze 10. Může se jednat o například o návrhy na vybudování, či obnovy dětských hřišť, úpravy parků, rekonstrukce vybraných objektů a další úpravy veřejných prostor. Finanční limity na jeden návrh jsou stanoveny v rozmezí 50 000 - 1 000 000 Kč.

9 PŘÍKLADY Z ČR Role obyvatel je v uplatnění participativního rozpočtu klíčová, úřad v procesu plní funkci organizátora, odborného konzultanta a realizátora investic. Rozhodující moc je v rukou občanů, kteří z podaných návrhů vyberou ty, které radnice zrealizuje. Realizovány budou návrhy investiční povahy, jejichž souhrnné náklady nepřekročí částku 5 000 000 Kč, která je v rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2015 na tyto investice určena. Politické vedení nebude do procesu zasahovat, zastupitelstvo MČ Praha 10 bude o průběhu procesu a o výsledcích pouze informováno. https://www.facebook.com/praha10

10 6 DŮVODŮ PRO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET Participativní rozpočet Prohlubuje se VZTAH obyvatel K MÍSTU, kde žijí Otevírá DIALOG o nejlepším využití veřejných peněz Ukazuje, že SPOLUPRÁCE mezi radnicí a občany může fungovat Studnice NOVÝCH NÁPADŮ Posiluje DŮVĚRU lidí v politiky a úřad jako instituci OBČANÉ spoluvytváří budoucí tvář obce

11 JAK TO MŮŽE V PRAXI VYPADAT?

12 PROCES

13 PORUBSKÝ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET  Konkrétní podoba procesu bude navržena pracovní skupinou  Navržená částka pro pilotní ročník: 1 000 000 Kč  Navržený harmonogram  informační kampaň: únor – květen 2016  výzva k podávání návrhů: červen 2016  posouzení proveditelnosti návrhů: září – říjen 2016  hlasování o projektech: říjen – listopad 2016  realizace vítězných projektů: 2017

14 VARIANTY Využití již existujících postupů – příklad Prahy 10 + rozšíření o tzv. klikací rozpočet Předvýběr tří projektů, o kterých budou lidé hlasovat Klikací rozpočet – finanční částka určená pro neziskové organizace v obvodu, lidé rozdělují Tzv. uliční projekt – sběr návrhů projektů dle jednotlivých částí v obvodu, doprovázeno např. pocitovou mapou nebo fotografickou soutěží, předvýběr projektů uličních, výběr prioritních, hlasování veřejnosti. ……..

15 „Participativní rozpočet je nástrojem spolupráce a lepšího poznávání potřeb občanů. Princip, kdy zastupitelstvo bere občany jako partnery, kterým se jednak sdělují a vysvětlují zásadní informace a se kterými se spolupracuje na tom, aby byl život v jejich obci příjemnější.“ Ilona Švihlíková, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Dana Diváková Institut komunitního rozvoje


Stáhnout ppt "PROČ?  Pozitivní příklad  Zviditelnění  Zlepšení image městského obvodu  Podpora „dobré věci“"

Podobné prezentace


Reklamy Google