Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem, či klávesou F5)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem, či klávesou F5)"— Transkript prezentace:

1 Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem, či klávesou F5)

2  Varianta je určena všem, kteří jdou do mateřské školy poprvé, či do MŠ chodí velice nepravidelně a je tedy možné zde uvedené schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Co je dobré vědět Co je dobré vědět  Průběhy výuky Průběhy výuky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

3  Před vlastní návštěvou školy si přednášku důkladně připravte, nachystejte veškeré pomůcky. Zkuste si přednášku na nečisto tak, abyste zjistili, kolik času Vám jednotlivé body zaberou, aby jste si sjednotili myšlenky, které dětem chcete sdělit.  Osnovu přednášky si upravujte podle vlastního uvážení a body zde uvedené nepovažujte za jediné možné, spíše jako inspiraci, kterou je dobré doplnit, upravit, jak bude pro Vás nejlepší.  V případě nezájmu dětí o výklad se snažte přenést jejich pozornost na odpovědi otázek k danému tématu, které jim kladete. Samozřejmě s vyhodnocením a odměnou.  Vybídněte je, aby Vás a celou třídu seznámily se svou vlastní příhodou nebo pozorováním zvěře v přírodě.  Nepoužívejte jen monolog, ale veďte děti k dialogu.  Když použijete mysliveckou mluvu, ihned vysvětlete její podstatu.  Výklad veďte srozumitelně. Používejte krátké, jednoduché věty se závěrečnou otázkou do diskuse.

4  Umožněte všem dětem, aby si mohly sáhnout na všechny přinesené exponáty.  Děti často chvalte a pomozte jim se vyjádřit a nebát se hovořit.  Dítě, které se do debaty nezapojuje, vyzvěte jej a v případě nesprávné odpovědi ji vhodně upravte, aby i on mohl dostat odměnu a pochvalu.  V závěru si vždy udělejte čas pro závěrečné hodnocení s dětmi - zpětnou vazbu, která Vám pomůže akci vyhodnotit a připravit se na další akce.

5  Varianta je určena všem, kteří jdou do mateřské školy poprvé, či do MŠ chodí velice nepravidelně a je tedy možné zde uvedené schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Co je dobré vědět Co je dobré vědět  Průběhy výuky Průběhy výuky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

6  Jde o období, které je často nazýváno kouzelným světem dítěte.  Je to doba fantazie, her a zaujetí pro jakoukoliv zajímavou činnost.  Dětské JÁ je veliké, subjektivní a sebestředné. Děti mají mnoho životní energie a jsou zvědavé.  Dovedou se soustředit a udržet pozornost po určitý čas. Jsou bystré, rády se učí to, co je zajímá.  Dovedou postupně rozlišit pohádkové příběhy od skutečnosti.  Mají vysokou pohybovou aktivitu.  Platí, že děti si potřebují společně hrát, ve hře dítě prožívá svůj svět. Vkládá do hry vše, co umí, co vidí doma a v přírodě kolem sebe.  V této životní etapě se spojuje to, co bylo vrozeno, s tím, co výchovou a učením vytváří základ osobnosti dítěte.

7  Varianta je určena všem, kteří jdou do mateřské školy poprvé, či do MŠ chodí velice nepravidelně a je tedy možné zde uvedené schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Co je dobré vědět Co je dobré vědět  Průběhy výuky Průběhy výuky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

8  Každá MŠ má vypracovaný Školní vzdělávací program (ŠVP), podle kterého probíhá výuka dětí. ŠVP je orientován mimo jiné na environmentální výchovu dětí.  Můžeme proto s naší aktivitou pomoci ŠVP MŠ naplnit.

9  Každý měsíc má své téma, zde jsou pro příklad uvedeny některé, které my myslivci můžeme využít: Pojď si s námi hrát. Co nám dala příroda. Když padá listí. Příroda spí zimním spánkem. Z pohádky do pohádky. Objevujeme svět kolem nás. Jak se rodí jaro. Máj zelená se háj.

10  MŠ mají v plánu vycházky a výlety do přírody vedoucí k výchově zodpovědného vztahu k přírodě a ke zvěři: - návštěvu Stanice ochránců přírody s handicapovanou, zraněnou zvěří - výlety do ZOO, do přírodovědných koutků - vycházky ke krmelci - pomáháme ptáčkům - otvírání a zavírání studánek - Den Země - Den stromů - Den dětí.  Často oslovují sami učitelé rodiče - myslivce, aby jim při podobných plánovaných akcích byli průvodci. Využijme toho!

11  Varianta je určena všem, kteří jdou do mateřské školy poprvé, či do MŠ chodí velice nepravidelně a je tedy možné zde uvedené schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Co je dobré vědět Co je dobré vědět  Průběhy výuky Průběhy výuky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

12 Úvod: (cca 5 min.)  Do třídy vstoupím v mysliveckém oděvu. Přivítám se s dětmi, posadím se s nimi do kroužku (děti si sednou podle možnosti na zem, na židle, na stoly, do půlkruhu), abychom na sebe všichni viděli.  Představím se a zeptám se, zda znají myslivecká pozdrav a kdy se používá. Naučíme se společný pozdrav. „Myslivosti zdar, Dianě zdar, Hubertovi zdar, Lovu zdar, Lovu dík“  Vznesu dotaz, zda děti myslivce znají, jestli v rodině myslivce mají. Nechám mluvit děti. Podle situace případně doplním. Musím se vyvarovat odbornosti.

13  Zeptám se jestli znají večerníčkové a pohádkové zvířecí postavičky, znají lišku Bystroušku a Budulínka, můžeme ihned ukázat kožešinu lišky a její lebku, jak má velké zuby. Od lišky plynule přejdeme k vlkovi a Karkulce. Děti znají jelena Větrníka a jeho zlaté parohy, můžeme jelení a srnčí parohy ukázat. Přirozeně se dostaneme k mláďatům, aby děti věděly, že kolouch není mládě srny, ale laně apod.  Dětem ukážu obrázky zvěře, o kterých jsme mluvili, v průběhu povídání rozdávám samolepky s obrázky zvěře.  Často se na děti obracím s otázkou na něco, co už jsem říkal, děti ihned odpovídají, namotivoval jsem je, že soutěžíme o pexeso (je to trochu živelné, ale spontánní a upřímné).  Řadou asociací a vzájemných souvislostí projdeme základní druhy zvěře, pak vznesu dotaz, zda nějakou viděli na vlastní oči, zda vědí, že zvěř se přikrmuje, co dělají myslivci pro přírodu a v čem je jejich činnost prospěšná.  Během povídání neustále prokládám rozdávání obrázků a samolepek zvěře.

14  Po ukončení povídání děti vyplňují obrázkový test, spojují pastelkami mláďata se svou maminkou, v dalším obrázkovém testu mohou být stopy, které pastelkou propojují k příslušnému zástupci zvěře, dají se koncipovat jako případné listy omalovánek.  V závěru můžeme promítnout film Toulky s lesníkem na jedno roční období, které je právě aktuální, např. na zimu, tam vidí živou lišku a její stopy, děti si mohou vytvořit spojitosti mezi kožešinou a lebkou. Mohou si vytvořit souvislosti mezi těmito střípky poznání.  Vznesu otázky k filmu, co vše tam viděli, v průběhu promítání dávám potřebné doplňující informace, ale nechávám děti, aby na ně film zapůsobil.  Neměli bychom zapomenout na společnou fotku v závěru setkání myslivce s dětmi.  Následuje domluva na návštěvu dětí lesa, cesta ke krmelci, děti i s rodiči.

15

16  Ke krmelci můžeme vzít na pohlazení loveckého psa.  Vysvětlím jakým krmivem a jakou zvěř a v jaké fázi roku přikrmujeme.  Nechám děti nasypat kaštany, žaludy do korýtka, pověsit jeřabiny na stromeček (děti v průběhu podzimu sbíraly kaštany, žaludy).  V lese můžeme mluvit o lovu, vysvětlím, proč myslivci loví zvěř, snažím se vysvětlit, že v žádném cizím jazyce nemají slovo, které by vyjadřovalo dohromady péči o zvěř a samotný lov.

17  Prezentuji se jako kamarád. Kamarád myslivec by při návštěvě v MŠ měl pomoci učitelům v těchto bodech:  vnímat krásu a bohatost podzimní přírody, plody jedlé a nejedlé, učit se jak se v lese chovat a jak přírodu chránit – poznávat různé stromy, keře, plody, rozlišovat stromy jehličnaté od listnatých, vnímat rozdíl sad – les, všímat si odlišností listí (využít nástěnných obrazů, přinést větvičky jednotlivých stromů, plody lesa podzimní či letní, provést soutěž o dárkovou pozornost, hrou naučit rozlišnosti)

18  rozvíjet poznatky dětí o způsobu života volně žijících zvířat, poznávat je a pojmenovat je, seznámit se s jejich základními vlastnostmi, získat vztah ke všemu živému kolem nás, probouzet v dětech tak citlivost a ohleduplnost k živým tvorům (nástěnné obrazy, popřípadě přivést živého psa, obrázky jednotlivé zvěře, soutěž a hra o nich)  seznamovat se s lidskou péči o les a zvěř, o ptáky, jak jim pomáhat v zimním přežití (domluvit návštěvu lesa, ke krmelci, společné krmení, zdobení stromečků v lese o vánocích, sbírání kaštanů a žaludů při vycházkách)

19  život u vody a ve vodě (i tohle jsou témata, která v MŠ mají ve školních vzdělávacích programech)  mimo výše uvedených pomůcek by se mohli děti seznámit s večerníčky V. Chaloupky, které jsou i v knižní podobě, může se číst či promítat, mohou si hrát a smysly poznávat plody atd.  účast myslivce na Dnu dětí, který MŠ pořádá na zahradě školy nebo se zúčastňuje v případě, že jej organizuje obec či město, malá dětská praktická poznávací soutěž.

20  Ideální je chodit do MŠ dvakrát ročně – jaro a podzim.  Program v mateřské škole začnu krátkým filmem a povídáním s pomůckami, s exponáty, v kroužku kolují různé myslivecké předměty a děti se je na „písknutí na patronu“ podávají okolo kruhu navzájem.  Seznamovací poznávání mohu okořenit „tajemnou poznávačkou“ (nechám dětem kolovat pytlíčky s předměty, věcmi z přírody a děti je poznávají po hmatu a pak teprve se seznámí s tajemstvím, co v pytlíčku mají (pro nejmenší to je veselá a odvážná hra).

21  Druhou polovinu programu můžeme jít ven asi na 1,5 hodiny (více by bylo dlouhé).  V přírodě můžeme hrát krátké motivační hry: „Na srnce a na zajíce“, „Zajíček ve své jamce sedí sám“, „Kočka a myš“ (vesměs se jedná o pohybové hry).  Velmi oblíbená je hra na laně se zavázanýma očima, potichu s dětmi vnímáme les a přírodu všemi smysly mimo zraku (tato hra se musí hrát velmi pomalu a opatrně a neměla by být delší než 5 minut).  Asi ½ hodiny věnujeme tvořivé činnosti dětí: stavbě doupátek, výrobě krmítka, panáky ze šišek, koláže z listí (děti by si měly z tohoto výstupu něco odnést do školy, či domů, co si vyrobily).

22  Varianta je určena všem, kteří jdou do mateřské školy poprvé, či do MŠ chodí velice nepravidelně a je tedy možné zde uvedené schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Co je dobré vědět Co je dobré vědět  Průběhy výuky Průběhy výuky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

23  Kožky lišky, kuny, srnce, jezevce.  Lebky lišky, kuny, jezevce, srnce.  Pírka sojky, bažanta, krocana, pštrosa, husy apod.  Shozy jelena, srnce, daňka.  Obrázky zvěře, které vydala ČMMJ (jsou malované a tudíž dětem velmi blízké), jinak mohou být vystřižené z kalendáře a lze použít obrázky v knihách.  Listy namnožené ze šanonu „Pojďme na to od lesa“.  Plakát „Nesahejte na nás“, je zaměřený na osvětu jak se chovat k nalezeným mláďatům zvěře.  Samolepky zvířat a zvěře, pexeso s lesní tématikou.  Do tajemných pytlíčků, šišky, kůru stromů, kaštany, žaludy, listy….  Mohou se použít různé materiály pro děti podle množnosti a dostupnosti, je vhodné, aby každé dítě drželo v ruce nějaký obrázek, pexeso, či čepici.

24  Varianta je určena všem, kteří jdou do mateřské školy poprvé, či do MŠ chodí velice nepravidelně a je tedy možné zde uvedené schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Co je dobré vědět Co je dobré vědět  Průběhy výuky Průběhy výuky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek


Stáhnout ppt "Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem, či klávesou F5)"

Podobné prezentace


Reklamy Google