Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Sága rodu Velsungů a Nibelungů Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-16 Šablona: III/2 Inovace a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Sága rodu Velsungů a Nibelungů Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-16 Šablona: III/2 Inovace a."— Transkript prezentace:

1

2 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Sága rodu Velsungů a Nibelungů Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-16 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název sady vzdělávacích materiálů: ICT1 – D - Dějiny středověku a raného novověku Autor: Marek Brožek Datum vytvoření: 17.4.2014 Garant (kontrola): Markéta Křížková Ročník: sekunda, 1.-2. ročník čtyřletého gymnázia Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis, Český jazyk a literatura Téma: Děj – ZŠ: utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj SŠ: utváření středověké Evropy ČJ – literární historie, vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury Anotace: formou příběhu, jehož pokračování si žáci sami voli ze dvou možností, se seznámí čtenář se ságou o Sigmundovi a Sigfrídovi. Na konci prezentace je vysvětlen historicko-literární kontext, neboť příběhy vznikly v raném středověku na pozadí stěhování národů. Časový rozvrh: 30 min. Zdroj pro motiv pozadí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Poetick%C3%A1_Eddahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Poetick%C3%A1_Edda Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

3 Sága rodu Velsungů a Nibelungů …staňte se součástí příběhu germánských hrdinů Sigmunda a Sigfrieda. Nechte si příběh vyprávět a sami volte správou variantu jeho pokračování…

4 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

5 Kdysi dávno se udatnému králi Velsimu a jeho manželce, jedné z Valkýr, narodilo dohromady jedenáct dětí. Mezi nimi byla i dvojčata – chlapec Sigmund a děvče Signi. Když ze Signi dospěla krásná žena, vybrali jí za ženicha Sighera, krále z Gotlandu. Při svatbě se najednou zjevil záhadný cizinec, který… Zarazil do kmene stromu meč,o němž prohlásil, že je nejlepší zbraní na světě, a vyzval přítomné muže, aby jej vytáhli Varoval svatebčany, že pokud se Signi vdá za Sighera, stihne celý rod Velsungů neštěstí.

6 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

7 Poté, co všichni svatebčané vyzkoušeli svoji sílu, podařilo se to nakonec mladému Sigmundovi. Sigher mu však božský meč záviděl, a proto po několika měsících pozval tchána i s rodinou na ostrov Gotland. Když malá družina krále Velsiho dorazila na ostrov, byla zákeřně přepadena Sigherovou přesilou. Všichni kromě deseti bratrů padli. Ti pak byli zajati a v lese vsazeni do klády, aby zemřeli rozsápáni dravou zvěří. Nedaleko klády měla své doupě vlčice. Vlčice měla v té době mladé a postupně začala zabíjet všechny bratry, aby nakrmila mláďata Vlčice byla pomocnicí bohů, přehryzala kládu a osvobodila tak bratry

8 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

9 Opravdu, všechny bratry až na Sigmunda zadávila. Sigmund přišel na řadu poslední a při zápase se mu podařilo vlčici přemoci a při zápolení se uvolnila kláda. Signi pak našla vyčerpaného bratra v lese a pomohla mu zotavit se. Společně pak chystali pomstu. Aby měl Sigmund pomoc, splodili spolu syna Sinfjotliho. Když syn dospěl, zapálili spolu palác, v němž byl proradný Sigher a jeho družina, a u východů z paláce dobíjeli ty, kteří se snažili uprchnout. Signi pak jen symbolicky pohřbila pozůstatky manžela a spolu se pak všichni vrátili do vlasti Signi se dobrovolně vrhla do paláce vědoma si povinností manželky k Sigherovi a shořela

10 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

11 Je to tak, povinnosti manželky byly v silně patriarchální společnosti Germánů brány velice vážně. Sigmund se pak ve své vlasti stal váženým králem, avšak po nějaké době umírá Sinfjotli otráven Sigmundovou manželkou Borghildou. Na svých dobrodružných cestách totiž omylem zabil jejího bratra. Utrápený Sigmund vyhnal manželku a celý rok truchlil. Pak se přece jen rozhodl, že rod Velsungů nesmí vymřít a vzal si krásnou Jordis z Dánska. Když si Jordis po svatbě vezl domů, byl přepaden žárlivým nápadníkem s družinou. Poslal Jordis napřed a sám celý den statečně bojoval božským mečem. Ubránil se, ale Jordis byla chycena a unesena na hrad nápadníka V boji se utkal se záhadným bojovníkem, který mu zlomil meč dřevěným kopím

12 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

13 Samozřejmě, že obyčejné dřevěné kopí by nezlomilo nejlepší meč, ale tento bojovník byl posel boha Odina, který tak vymezil hrdinovi Sigmundovi čas, kdy si jej povolá k sobě do síně slávy Valhaly. Jordis se v pořádku vrátila k otci do Dánska, kde porodila Sigmundova pohrobka Sigfrieda. Ten vyrůstal na královském dvoře a často se potuloval v okolních lesích. Jednoho dne tam narazil … Na polorozpadlou chýši, kterou obýval poustevník Regnir. Ten jej seznámil s historií jeho rodu a naučil jej všem vědám i magii. Na kovárnu, v níž pracoval malý, ale dovedný kovář Mim. Mladíka práce zaujala a často k Mimovi chodil

14 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

15 Mim věděl, že je z rodu hrdinů a může mu pomoci. Vyprávěl mu proto rodinný příběh o tom, jak se svým otcem a bratrem získali od bohů zlatý poklad. Kvůli tomu se pak pohádali, jeho bratr zabil otce a za trest se proměnil v draka, který střeží svůj poklad – poklad Nibelungů. Mladíka se přirozeně zmocnila touha draka zabít a získat poklad.(netušil ovšem, že na pokladu vězí prokletí a přináší majitelům nepřátele a smrt). Kovář mu tedy vykoval vynikající meč srovnatelný s mečem jeho otce. Po krutém souboji draka zabil a poklad byl jeho. Pak se o poklad rozdělil s Mimem a ten mu za odměnu prozradil, že koupelí v dračí krvi získá nezranitelnost Sigfried se odmítl s Mimem rozdělit, pohádali se a Sigfried Mima zabil

16 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

17 Ano, Sigfried Mima opravdu zabil, ale nebylo to z jeho chamtivosti či nevděku. Při souboji náhodou olízl dračí krev a začal rozumět řeči zvířat. Ta mu pověděla, že koupelí v dračí krvi získá nezranitelnost, a že Mim se chystá sníst dračí srdce, jímž získá nadlidskou sílu a pak Sigfrieda zabije a zmocní se pokladu. Neváhal tedy, Mima zlikvidoval a sám snědl dračí srdce, které z něj učinilo neporazitelného hrdinu. Pak zažil Sigfríd mnohá dobrodružství a stal se z něj uznávaný hrdina. Sám bůh Odin jej učil umění boje a taktiky. Navíc byl majitelem obrovského zlatého pokladu. Na svých výpravách se také dostal do země krutého rodu Nibelungů v Burgundsku a dobyl jejich království a osvobodil lid z otrocké poroby. Na svých výpravách se dostal také do země rodu Nibelungů v Burgundsku a velmi se s ním spřátelil. Se syny krále uzavřel pokrevní bratrství

18 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

19 V Burgundsku byl opravdu vřele uvítán, stal se členem rodiny a král mu dal za ženu dokonce krásnou princeznu Krimhildu. Ale žádný happy- end nebude. Do Burgundska se roznesla pověst o krásné Brunhildě, která se nechala uvěznit za zeď z plamenů a čeká na nejstatečnějšího z hrdinů, který ji vysvobodí. Král Gunter po ní zatoužil,ale vědom si svým možností požádal o pomoc Sigfrída. Ten po dlouhém přemlouvání na sebe vzal podobu Guntera (díky Mimovi vládl touto schopností) a vysvobodil krásnou Brunhildu. Ale … Brunhilda hned po osvobození hrdinu vyzvala, aby se jí zmocnil jako muž a Sigfríd se v podobě Guntera nemohl vymlouvat na manželku. Navíc okouzlen její krásou jí podlehl Brunhilda hned po osvobození hrdinu vyzvala, aby se jí zmocnil jako muž, ale ten odolal. Aby princeznu neurazil, vzal si od ní alespoň prsten

20 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

21 Gunter pak snadno přišel ke krásné manželce a byl Sigfrídovi vděčný. Sigfríd ovšem ke své budoucí škodě se vyzpovídal manželce a ukázal jí prsten. To se vymstilo, když došlo mezi královnou Brunhildou a princeznou Krimhildou ke sporu o to, která má statečnějšího muže. Krimhilda ve zlobě vmetla pyšné Brunhildě do tváře celou pravdu a dokázala to prstenem. Navíc před dvořany naznačila, že si Sigfríd odnesl i jinou kořist než prsten. Tím spustila řetězec tragických událostí. Král Gunter byl nahlodán, zda získal za manželku opravdu pannu, cítil se podveden a Sigfrída i s Krimhildou vyhnal z království Zhrzená Brunhilda žádala pomstu za svoji urážku a nabádala k zabití Sigfrída

22 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

23 Čest Brunhildy byla natolik potupena, že mohla být podle ní očištěna jen její vlastní smrtí či smrtí původce podvodu – Sigfrída. Nakonec Guner nerad slíbil, že Sigfrída zabije. K tomu se uvolil věrný šlechtic blízký rodině Hagen, který zřejmě viděl i možnost zisku pokladu. Protože vědí, že Sigfríd je díky dračí krví a srdci nezranitelný, žádají Krimhildu, aby jim prozradila jeho slabé místo. Krimhilda rozhořčeně odmítne zradit manžela, a Hagen ze strachu před prozrazením plánu Krimhildu otráví Krimhilda prozradí jediné Sigfrídovo zranitelné místo na těle, protože Hagen jí obelstí

24 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

25 Ano, kromě toho, že Hagen byl statečný bojovník věrný králi, byl také filuta vykutálený. Namluvil Krimhildě, že chce jejího muže na následujícím vojenském tažení ochráňovat a ona mu důvěřivě svěřila, že při koupeli v dračí krvi mu mezi lopatkami zůstal stromový lístek, takže pod něj se krev nedostala. Aby Hagen věděl, jaké místo má chránit, vyšila manželovi na košili značku právě na to jediné místo, kde byl zranitelný. Na fingované vojenské výpravě pak Hagen napadl ze zálohy bezbranného Sigfrída. Hagen pak sekl hrdinu mečem přesně do toho místa a zabil jej Hagen se chystal seknout hrdinu mečem do zranitelného místa, avšak Odin vyslal Valkýru, která mu meč vytrhla a Sigfríd pak snadno bezbranného Hagena uškrtil.

26 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

27 Poklad přinesl Sigfrídovi zkázu a opravdu zmírá rukou obyčejného smrtelníka. Nibelungové získali tak Sigfrídův poklad. Ale poklad potřísněn krví přinášel i nadále svým majitelům smůlu. Pro Brunhildu neměl život bez největšího hrdiny smysl a utopila se v řece Rýnu. Krimhilda rozzuřena zločinem a zradou své důvěry myslela na pomstu manžela. Po několika letech přijala Krimhilda nabídku k sňatku od mocného krále Hunů Attily, který by se stal nástrojem pomsty Krimhilda porodila Sigfrídova syna Lungwa a vychovávala jej v tajné nenávisti ke Gunterovi a Hagenovi. Připravovala jej na pomstu

28 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

29 Když již žila s Attilou třináct let, rozhodla se, že nastala vhodná chvíle pro pomstu. Naoko dobrosrdečně předstírala, že Gunterovi a Hagenovi odpustila a pozvala je na návštěvu k Attilovi. Ti se netušíce nic zlého vypravili s tisícičlenným vojem na Attilův dvůr. Když tam však dorazili, Krimhilda na ně poslala vojáky a nastala obrovská řež. Bojovalo se několik dní a na konci zbyli již jen dva nejlepší bojovníci: Hagen a Gunter. Byli tak zdatní, že je nemohl nikdo přemoci, až se podařilo silákovi Ditrichovi z Bernu oba hrdiny přemoci a spoutat. Jako poddaný Atiily i královny je oba Krimhildě předal. Krimhilda oba zajatce mučí, aby prozradili, kde Nibelunzký poklad. Když to z nich dostane. Nechá je oba upálit Krimhilda vyzvídá od vězňů, kde je poklad Nibelungů a když jí to neprozradí, oba nechá setnout

30 Špatná volba Tak takhle to podle Tebe bylo dále? No, ještě jednou si to promysli, máš několik sekund na správné rozhodnutí…

31 Z Krimhildy se ke konci příběhu opravdu stala krvežíznivá královna. Když jí ani jeden z hrdinů nechce prozradit, kde poklad je, nechá Guntera setnout a nenáviděného vraha Hagena setne vlastnoručně. A jak skončila Krimhilda? Sama nešťastná nad osudem svého rodu nedokáže dále žít a skočí ze skály do Dunaje Attila znechucen potupnou smrtí obou hrdinů nechá svého pobočníka Hildebranda Krimhildu zabít

32 Gratuluji Ti, že jsi dospěl(a) až na konec příběhu, který je inspirován islandskou knihou legend Eddou a v Německu sepsané Písni o Nibelunzích.

33 historické souvislosti ságy uvedené starogermánské ságy vycházejí z literárních pramenů: a) Prozaická Edda (také mladší Edda) – soubor starogermánských pověstí zapsaný na Islandu ve 13. století Snorri Sturlusonem. Hovoří o zrodu světa, bohů, bájných bytostí, soubojích bohů a konci světa. b) Píseň o Nibelunzích – středověký hrdinský epos ze 13. století inspirovaný starogermánskou pověstí o hrdinovi Sigrfídovi: mezi pohádkové motivy vstupují zřejmě i historické události. Podle jedné verze jsou Nibelungové vládnoucí rod kmene Burgundů, který byl okolo r. 440 zničen Huny pod Attilovým (Etzelovým) vedením. Jsou udávána místní jména Xanten a Worms. více informacívíce informací

34 ukázka z Písně o Nibelunzích Rázem se jejich štíty vzepřely o špice, jezdci se obcválali jako dvě vichřice pak po rytířsku strhli své koně mocí uzd a chopili se mečů boj počal povážlivě růst. Když Krimhilda a Siegfried se dotkli podušek a když svou paní objal, v duchu ptal se náš rek, zda života či lásky si nyní cení víc; za tuto, za jedinou by nechtěl dívek na tisíc. Ale i kdyby stokrát vzácnější zboží měla, pokud by vešel život do Siegfriedova těla, jeho choť by s ním nesla i almužnicnou hůl. Sotva kdo k svému srdci věrnější ženu přivinul! http://www.ctenarsky-denik- cj.estranky.cz/clanky/ctenarsky-denik--1.- pololeti-2010-11/pisen-o-nibelunzich.html


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Sága rodu Velsungů a Nibelungů Číslo vzdělávacího materiálu: ICT1-16 Šablona: III/2 Inovace a."

Podobné prezentace


Reklamy Google