Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATEŘSKÁ ŠK LA FÜGNEROVO NÁM. 47 adresa: MŠ Fügnerovo nám. 47, 397 01 Písek tel.: 382 214 546 vedoucí učitelka: Marcela Habartová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATEŘSKÁ ŠK LA FÜGNEROVO NÁM. 47 adresa: MŠ Fügnerovo nám. 47, 397 01 Písek tel.: 382 214 546 vedoucí učitelka: Marcela Habartová."— Transkript prezentace:

1 MATEŘSKÁ ŠK LA FÜGNEROVO NÁM. 47 adresa: MŠ Fügnerovo nám. 47, 397 01 Písek e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 vedoucí učitelka: Marcela Habartová

2 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 CHARAKTERISTIKA ŠK LY – Naše mateřská škola leží blízko středu města v klidnějším prostředí u městského parku. – Škola má dlouholetu tradici. Byla zřízena již v roce 1948 z bývalého Satlerova domu. V roce 1983 byla provedena rekonstrukce. – Ve dvou propojených budovách jsou 4 třídy s celodenním provozem. – K mateřské škole patří zahrada vybavená pískovišti, houpačkami, skluzavkou, zahradními domečky, šplhadly, prolézačkami atd. – V létě se děti sprchují nebo využívají bazénků a v zimním období se využívá nerovný terén k bobování či klouzání

3 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 PROVOZ ŠK LY 6:30 – 16:30 hod. – po dohodě s učitelkami rodiče své děti přivádějí a odvádějí podle potřeby – adaptační období, kdy si děti zvykají na nové prostředí, mohou rodiče absolvovat spolu s dětmi.

4 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ – V mateřské škole jsou čtyři třídy s celodenním provozem – Děti jsou přijímány od tří let a rozdělené do tříd podle věku – Třídy jsou prostorné a umožňují dětem různé aktivity – Pedagogický kolektiv tvoří 7 učitelek, které mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost – K provozním zaměstnancům patří 2 uklízečky, školník, pradlena a 2 pracovnice školní jídelny.

5 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 6.30 – 9.45 hod – spontánní hry, činnosti – jazykové chvilky, smyslové hry – řízené činnosti (didakticky zacílené) – tělovýchovná chvilka – hygiena, svačina 9.45 – 11.45 hod – pobyt venku 11.45 – 12.15 hod – hygiena, oběd 12.15 – 14.15 hod – hygiena, spánek nebo odpočinek – logopedická péče – náhradní nespací aktivity 14.15 – 16.30 hod – hygiena, odpolední svačina – spontánní aktivity, individuální a skupinové činnosti

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Hlavní filosofie naší mateřské školy je obsažena i v mottu „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ R.Fulghum Posláním naší mateřské školy je: – předávat a zprostředkovávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování potřeb a zájmů – rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí –dítě se svými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu našeho zájmu i práce.

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY – O všechno se rozděl – Hraj fér – Nikoho nebij – Vracej věci tam, kde jsi je našel – Uklízej po sobě – Neber si nic, co ti nepatří – Když někomu ublížíš, řekni promiň – Před jídlem si umyj ruce – Splachuj – Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře – Žij vyrovnaně – trochu se uč trochu přemýšlej, každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj – Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě

8 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – Náš vzdělávací program – Rok v mateřské škole – vychází z požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání – rozpracován do 6 integrovaných bloků: VŠE, CO POTŘEBUJI ZNÁT PODZIMNÍČEK A JEHO KRÁLOVSTVÍ KOUZELNÝ ČAS ADVENTU BÍLÁ PANÍ ZIMA JEDE NA SANÍCH JARO UŽ SE SMĚJE, SLUNÍČKO NÁS HŘEJE HRAJEME SI CELÝ DEN

9 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – Integrované bloky si učitelky samy zpracovávají ve svých třídních plánech do podtémat a přizpůsobují je věku dětí – Cíle a obsah předškolního vzdělávání formulované v našem vzdělávacím programu směrují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnostmi pokud možno: – jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem, – co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, – s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, – jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a zodpovědní, – ochotní nejen přijímat, ale také dávat, – schopní se dále rozvíjet, – aktivně čelit problémům, které život přináší.

10 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 DALŠÍ AKCE A NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ – Pro děti se špatnou výslovností zajišťujeme logopedickou prevenci a logopedii – spolupracujeme s klinickou logopedkou Mgr.M. Čupovou – Pořádáme karneval, vánoční a mikulášské nadělování, besídky pro rodiče, loučení se školáčky s přespáním v mateřské škole – Jezdíme do ZOO, za zvířátky do Makova, na výlov rybníků – Účastníme se plaveckého výcviku, lovíme vánočního kapra – V souvislosti s náhradními činnostmi pro nejstarší děti během odpoledního spánku mohou zájemci navštěvovat výuku anglického a německého jazyka, hru na zobcovou flétnu a přípravné rytmické krůčky

11 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 DALŠÍ AKCE A NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ – Pořádáme společné výlety, hledání pokladu, sportovní zápolení, hry – Připravujeme oslavy svátků a lidových tradic – Účastníme se kulturních akcí (divadélka jezdí k nám do mat.školy) – Připravujeme Canisterapii – terapii, která využívá pozitivní působení psa na zdraví člověka – Spolupracujeme s organizací Adra (Adra školka) v zastoupení p.Malafové

12 MATEŘSKÁ ŠKOLA FÜGNEROVO NÁM. 47 e-mail: 5.MS@zstylova.cz tel.: 382 214 546 Už jste někdy zažili, Jak se děti těšily? Na autíčko, na panenku. Na kolotoč, stromy venku. Na písničku veselou, Která hraje s kapelou? Že to víte, že to znáte? Do školky že pospícháte? Že nevíte ale kam? Povíme Vám, přece k nám. Naše školka na Vás mává, Vaše děti očekává. Těšíme se, jak jinak – Přijďte se k nám podívat! Uvidíte kamarády, Co si spolu hrají rády. © Marcela Habartová 2007


Stáhnout ppt "MATEŘSKÁ ŠK LA FÜGNEROVO NÁM. 47 adresa: MŠ Fügnerovo nám. 47, 397 01 Písek tel.: 382 214 546 vedoucí učitelka: Marcela Habartová."

Podobné prezentace


Reklamy Google