Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Krajská konference EVVO 13. listopadu 2014, Zlín Škola není skleník, aneb škola je součástí komunity a musí to být vidět! (Místní a globální spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Krajská konference EVVO 13. listopadu 2014, Zlín Škola není skleník, aneb škola je součástí komunity a musí to být vidět! (Místní a globální spolupráce."— Transkript prezentace:

1 . Krajská konference EVVO 13. listopadu 2014, Zlín Škola není skleník, aneb škola je součástí komunity a musí to být vidět! (Místní a globální spolupráce v EVVO – příklady na cestě k udržitelnosti) Jaroslava Ševčíková

2 . Žák není skříň, kterou je třeba zaskládat pěkně urovnanými informacemi... žák je pochodeň, kterou je třeba zapálit… a učitel je pak Fénix, který s každým žákem, s každou vyučovací hodinou, povstává z popela… pohled učitelky * členky NO * muzejnice * občanky města

3 . - zpráva na iDnes… titulek zněl: Děti trpí školní fóbií, konce mohou být tragické… Útok na školu? - Ne! Většina dětí, které trpí školní fóbií se neobává svého selhání v oblasti vzdělávací - to vůbec ne… děti se bojí „společnosti“ - tyto děti se bojí komunikovat se svými spolužáky, protože to NEUMÍ!! Lidi neumí mluvit s lidmi, děti neumí mluvit s dětmi… protože dnes se společenský kontakt redukoval na chat, Facebook, mejl a on-line PC hry.

4 . Položila jsem svým žákům otázku – kde se nejraději setkáváš s vrstevníky (kamarády)? Nejčastější odpovědí bylo – na Facebooku, při on-line hrách Doplňující otázka: A proč? Odpověď: Když mě někdo naštve, tak ho vypnu.

5 . Tak ho vypnu!

6 . Současné školy se stávají skleníky, uzavřeným, uměle vytvořeným prostředím, sešněrovaným obrovským množstvím bezpečnostních předpisů, … a zcela se izolují od okolního světa. a po škole... -rodiče vozí děti autem tam i zpět -odpoledne do organizovaných kroužků -doma - každý do svého kouta, ke svému připojení

7 . Svět jsou kulisy a děti se v něm zřejmě cítí jako herci, kteří mohou zavřít dveře divadla (světa) a odejít do svého životního virtuálního prostoru. Kde se stala chyba a jak to napravit? -rodina? -škola?

8 . V RVP se uvádí, že:“ vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.“ Škola může alespoň trochu pomoci tím, že se otevře do komunity, ale i do okolního globálního světa…

9 . Učitel se zeptá:... a kdy, v kterém čase to má škola dělat, když sotva stíháme „odučit“ „povinné“ učivo, tedy vzdělávací obsahy (učivo + výstupy) Odpověď ?... při troše přemýšlení se dá „povinné učivo“ mnohých předmětů realizovat i mimo třídu, jen to vyžaduje větší úsilí a připravenost učitelů, změnu myšlení i přístupů.

10 . Za nejdůležitější považuji posilovat mezi dětmi vědomí, že na každém jednotlivci záleží, že je nutné společně komunikovat, přemýšlet a hledat cesty, protože i mladý člověk může měnit běh dějin… příkladem je letošní Nobelova cena míru, kterou obdržela sedmnáctiletá pákistánská aktivistka Malalaj Júsufzaiová.

11 . Globální témata - otvírejme s dětmi globální témata (to se nám dnes i daří...) chudoba * hlad * ničení ŽP * epidemie * války a konflikty * drancování přírodních zdrojů * kácení pralesů... Chápu že, když si žáci vyslechnout informace o kácení deštných pralesů a o tom, že se díky tomu negativně mění klima na Zemi … tak se zeptají, ale co já s tím mohu dělat?

12 . Globální témata Buďme konkrétní... Hledejme a nabízejme řešení pro jednotlivce! - pralesy na Sumatře - palmový olej - výrobky/nekupuj! - zodpovědná spotřeba - neplýtvej! - regionální potraviny... - třídění... - voda z vodovodu...

13 . Globální témata Prosím - nebuďme skeptičtí – opravdu i my můžeme měnit svět a tím pádem i naši žáci

14 . Globální témata Učitel = FM práce všeho druhu = pansofista. - věřím, že i matikář může měnit pohled žáků na globální problémy, může jim otevírat oči – připraví si slovní úlohy s pravdivými aktuálními statistickými údaji, - v ČJ čteme aktuální články, v cizím jazyce překládáme, ve VV a HV...

15 . Otevření škol směrem do komunity Školy je třeba zasíťovat v komunitě, propojit s úřady samosprávy i (neziskovými) organizacemi a přírodním okolím. Tradice - žáci vychází ze škol zejména za sportovními akcemi, ale jde JEN o setkání škol se školami! (ředitelé = bývalí učitelé TV?)

16 . Otevření škol směrem do komunity Jak na spolupráci s obcí? Podílet se na veřejném životě obce! Významné dny, svátky, události – tam všude má být školu vidět. 27.1.- Mezinárodní den památky obětí holocaustu 28.10. –Den vzniku samostatného Československa 17.11.-den boje za svobodu a demokracii …to jsou dny, kdy se na veřejnosti JEN ukážeme, žáci dají najevo, že nežijí jen ve své bublině, že o světě kolem vědí – velký přínos. Žáci přicházejí na jednání zastupitelstva - buď jen pozorují, či sami vystoupí… Kulatý stůl mladých v rámci akce - S námi pro vás za jeden provaz, kterou pravidelně organizuje radnice ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst v rámci MA 21 Workshop - malování zdi parkoviště (veřejný prostor) Sledujeme Nešvary města

17 . Otevření škol směrem do komunity...na jednání zastupitelstva...

18 . Otevření škol směrem do komunity...S námi pro vás za jeden provaz... kulatý stůl mladých

19 . Otevření škol směrem do komunity...Brazilské dny - velvyslanec

20 . Otevření škol směrem do komunity Líska-o.s. + město kampaně, do kterých se aktivně zapojujeme, i díky Lísce –o.s. -týden pro fair trade v květnu -Vsetín proti chudobě v říjnu - školy za lepší svět (spol. i s podnikateli) -EV kampaně zakomponované do regionu a místa: Stromy a my, Ptáci-žijí tady s námi, -Poctivě vyrobené – kampaň k regionálním výrobcům a potravinám -den vody, den Země...

21 . Otevření škol směrem do komunity Líska-o.s. + město Vsetínské školy proti chudobě

22 . Otevření škol směrem do komunity Líska-o.s. + město F-T

23 . Otevření škol směrem do komunity Líska-o.s. + město F-T

24 . Otevření škol směrem do komunity Líska-o.s. kampaně...

25 . Otevření škol směrem do komunity Líska-o.s. Projekt Poctivě vyrobené...

26 . Otevření škol směrem do komunity Líska-o.s. ŽA-BA-KO

27 . Otevření škol směrem do komunity Muzeum regionu Valašsko spolupráce s muzeem: muzeum = paměť místa, regionu, komunity Smlouva o dlouhodobé spolupráci v rámci edukace Poznávání historie – Vyznám se v dějinách vsetínského zámku… Poznáváme přírodu a sami ji mapujeme a chráníme – mapování výskytu chráněných rostlin a živočichů, PP V-D atd… Společné prožívání rodičů + dětí na akcích

28 . Otevření škol směrem do komunity Muzeum regionu Valašsko Společné akce

29 . Otevření škol směrem do komunity Muzeum regionu Valašsko Mapování přírody v okolí školy

30 . Otevření škol směrem do komunity Celorepublikové události... které naopak MY přineseme k nám… a obohatíme tak život města… Projekt Naše revoluce k 25. výročí sametové z r. 1989

31 . Otevření škol směrem do komunity Reagujeme na výzvy jiných organizací na území města a okolí -Diakonie Vsetín - Šumný Vsetín Spolupráce se spádovými MŠ - S dětmi, tak i s rodiči s dětmi (rodinami) Rodiče ve škole na akcích -Rodiče našich žáků na akcích školy Nakonec... propojovat školu s komunitou není nutné jen v době výuky.

32 . Otevření škol směrem do komunity

33 . Nedělejme ze škol skleníky, nepěstujme v nich choulostivé květinky- žáky, kteří prožívají selhání při prvním setkání s realitou... Otevřeme se světu Globálnímu – o něm diskutujme a snažme se ho pozitivně ovlivnit Komunitnímu - ten pomáhejme budovat dle svých představ. Škola je součást místní komunity, využijme toho!

34 . Děkuji za pozornost Přeji krásné prožitky na konferenci. Užijme si to, pečujme i o sebe!


Stáhnout ppt ". Krajská konference EVVO 13. listopadu 2014, Zlín Škola není skleník, aneb škola je součástí komunity a musí to být vidět! (Místní a globální spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google