Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční gramotnost: Rizika a jak se proti nim zabezpečit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční gramotnost: Rizika a jak se proti nim zabezpečit."— Transkript prezentace:

1 Finanční gramotnost: Rizika a jak se proti nim zabezpečit

2 PROČ CHTÍT VĚDĚT VÍC … „Nehody a náhody nechodí po horách ale po lidech. A jsme národ velmi vynalézavý... slušně ochránit svůj majetek můžeme už za 500. V nejisté době zejména ochrana příjmů stojí za úvahu.“ 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 2

3 CO SE NÁM MŮŽE STÁT?  můžeme spoléhat na štěstí  být opatrní  na lecos se připravit, lecčemu zabránit Ovšem na to samé musíme spoléhat i u druhých! 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 3  Náš příjem, rozpočet i naše plány do budoucna mohou ovlivnit různé události: Úrazy, nehody, nešťastné náhody Škody na majetku (přírodní živly, krádeže atd.) Nezaměstnanost Pracovní neschopnost (zejména ta, jež trvá delší dobu - nemoc)  Proti některým rizikům se lidé chrání, často ne proti těm největším a nejčastějším …

4 JAK SE MŮŽEME CHRÁNIT?  Zabezpečení majetku náhrada škody za poškozený nebo odcizený majetek pojištění majetku  Zabezpečení úspor (ev. majetku) náhrada škody v případech, kdy škodu způsobíme někomu jinému pojištění odpovědnosti  Zabezpečení příjmů dorovnání našich příjmů v případech kdy jsou omezeny životní pojištění úrazové pojištění a pojištění nemoci 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 4

5 POJIŠTĚNÍ  jedno z nejstarších odvětví finančních služeb  první zmínka - 2 500 před n.l. Egypt – kamenické spolky  první pojištění majetku, první zákonná úprava – 2 000 před n.l. Babylon – obchodní karavany 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 5

6 ZABEZPEČENÍ MAJETKU  pojištění domácnosti  pojištění nemovitosti  havarijní pojištění  základní rizika – FLEXA: F – fire – požár L – lightning – přímý úder blesku EX – explostion – výbuch A – aircraft – pád letadla nebo jeho části  další rizika povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdu nebo laviny, pád stromu, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, vodovodní škody odcizení a vandalismus 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 6

7 ZABEZPEČENÍ MAJETKU A ÚSPOR rozlišuje se odpovědnost za zavinění (subjektivní) a za výsledek (objektivní) povinnost k náhradě újmy může být na majetku, na zdraví či životě 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 7 Pojištění odpovědnosti  pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)  odpovědnost v občanském životě  odpovědnost vlastníka nemovitosti  odpovědnost zaměstnance za újmu způsobenou zaměstnavateli

8 ZABEZPEČENÍ PŘÍJMŮ RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Nejstarší typ životní pojištění (dříve nazýváno „pojištění na život“ nebo „pohřební pojištění“) Pojištění pro případ smrti Bez tvorby kapitálové hodnoty 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 8 1.příjmové riziko - ÚMRTÍ 4.příjmové riziko – ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ 2.příjmové riziko – INVALIDITA 3.příjmové riziko – PRACOVNÍ NESCHOPNOST KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ dožití nebo smrti Spořící složka je investována do rezerv pojišťovny, jejíž zhodnocení je garantováno výší technické úrokové míry -> pojišťovna není oprávněna technickou úrokovou míru u konkrétní smlouvy změnit.

9 ZABEZPEČENÍ PŘÍJMŮ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ dožití nebo dřívější smrti Investiční riziko je přeneseno z pojistitele na pojistníka Není stanovena pojistná částka pro případ dožití (vyplácí se aktuální hodnota fondu) Umožňuje částečný výběr prostředků v průběhu doby trvání pojištění 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 9 POJIŠTĚNÍ INVALIDITY Kryje riziko invalidity – běžně ve 3. a 2.stupni invalidity, někteří pojistitelé již i v 1.stupni Pojistnou událostí je tedy obvykle přiznání invalidního důchodu od ČSSZ za daný stupeň invalidity HOSPITALIZACE Plnění je stanoveno jako denní dávka za každý lékařem nařízený a nezbytný den strávený v nemocnici. Obvykle nemá karenční dobu, existují i pouze úrazové varianty tohoto připojištění.

10 ZABEZPEČENÍ PŘÍJMŮ 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 10 POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Plnění - denní dávka za každý den lékařem potvrzené pracovní neschopnosti po uplynutí předem stanovené karenční doby. (v nabídce bývá několik karenčních dob, nejkratší je 14 dní, nejdelší 60 dní. Existují i pouze úrazové varianty tohoto připojištění) POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ Pojištění kryje diagnostikování a nebo smrt následkem některého z vyjmenovaných závažných onemocnění. Vztahuje se na tzv. „civilizační“ choroby a případně další onemocnění, která významně mohou zasáhnout do lidského života

11 DALŠÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění kauce Pojištění záruky Pojištění úvěru Pojištění právní ochrany Pojištění finančních ztrát – např. pojištění pro případ ztráty zaměstnání, zneužití platební karty atp. 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 11

12 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ SMRT ÚRAZEM Riziko smrti následkem úrazu je relativně nízké a díky tomu je i toto připojištění velmi levné. TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU Plnění se stanovuje jako podíl sjednané pojistné částky podle typu úrazu. Rozlišuje se progresivní a lineární plnění. DENNÍ ODŠKODNÉ V zásadě jde o „bolestné“ za prodělaný úraz bez trvalých následků. Může sloužit jako náhrada příjmu při krátkodobém výpadku příjmů v důsledku úrazu. 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 12

13 NA CO SI DÁT POZOR?  Pojištění má bezpočet variant. Vždy dobře zvažme: jaká rizika, za jakých podmínek a za kolik chceme pojistit  Hlavní zásadou je pojistit rizika, která bychom sami finančně nezvládli, nepojišťovat drobné škody.  Cenu škodového pojištění a újmy snižuje spoluúčast – vždy dobře zvažme, kolik je pro nás únosné.  Uvádějme pravdivé údaje, nezamlčujme.  Pojištění není vhodný produkt pro dlouhodobé spoření.  Při pojištění nemovitosti/domácnosti nezapomínejme na připojištění odpovědnosti - tam se často uplatňují větší újmy než na majetku samotném.  Hlídejme si a plaťme povinné ručení, je povinné ze zákona, neplacení stíhají vysoké sankce. 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 13

14 OTÁZKY Proč má smysl uzavírat pojistné smlouvy? Jaké hlavní 4 druhy pojištění fyzických osob známe? Co je hlavním cílem životního pojištění? Kdo v rodině má životní pojištění mít? Měla by výše pojistného nějak souviset s výší příjmu a jak? Jaký je rozdíl mezi rizikovým, investičním a kapitálovým životním pojištěním? Jaké majetkové pojištění bychom měli uzavřít, bydlíme-li v nájemním bytě? Má smysl i odpovědnost? Je nějaké pojištění odpovědnosti povinné ze zákona? (které) Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením? Jakou újmu kryje jedno či druhé? 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 14

15 1.Počítání s procenty 2.Peníze a jejich časová hodnota 3.Půjčky a úvěry 4.Platební karty 5.Rizika a jak se zabezpečit 6.Hospodaření s penězi 7.Spoření a investování 8.Financování bydlení 9.Zabezpečení vlastního stáří, renta 10.Kdo nám může poradit NAVAZUJÍCÍ TÉMATA 05 Rizika a jak se proti nim zabezpečit 15


Stáhnout ppt "Finanční gramotnost: Rizika a jak se proti nim zabezpečit."

Podobné prezentace


Reklamy Google