Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 5. Česká poezie po roce 1945, František Halas II. Ročník Čtvrtý Datum tvorby 1.pololetí školního roku 2012/2013 AnotaceZopakování 1.období tvorby probraného ve 3.ročníku, Připomenutí událostí Pražského povstání. Ohlas války v poezii Františka Halase. Sbírky V řadě a A co? Rozbor básně Barikáda. Materiál je určen k práci s texty v hodinách, aktivizuje žáky při výkladu, směřuje k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků, pozorné práci s textem prohlubuje orientaci ve vývoji poezie. Metodický pokynPrezentace slouží k práci s učebnicí Literatura pro IV. ročníku SŠ a doplňuje její výklad o texty, které nejsou obsaženy v Pracovním sešitě k učebnici. Je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Klíčová slova: přehled díla F. Halase v 30. a 40. letech.Květnové povstání, ohlas války v jeho poezii, sbírky V řadě a A co?. básnické jazykové prostředky: personifikace, metafora

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 FRANTIŠEK HALAS (1901-1949) překladatel básník http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=11&thmb&id=129

4 Jakým básnickým vývojem dosud prošel? (probráno ve 3. ročníku ) 1. období subjektivní a meditativní poezie s motivy motivy smrti (od 1. pol. 30. let) 2. období občanské a bojovné lyriky (od 2. pol. 30. let) Dokořán (1936)–inspirováno španělskou občanskou válkou Kohout plaší smrt (1930), Tvář (1931), Staré ženy (1935) Naše paní Božena Němcová (1940)–17 básní je oslavou krásy českého jazyka a vykupitelského poslání tvorby Torzo naděje (1938)–reaguje na mnichovskou zradu Ladění (1942)–drobnější lyrika,říkadla a hádanky pro děti Já se tam vrátím (1947)– oslava rodného kraje - Vysočiny

5 Úkoly a řešení : Přiřaďte následující ukázky básní do období vývoje tvorby Františka Halase, případně se pokuste určit název skladby nebo sbírky, ze kterých jsou následující ukázky:

6 Byla krásná až to k víře není prameny nocí z vlasů tryskaly a ty oči uhrančivé ach ty oči uhrančivé zeleň moří a dva křišťály Trochu posmutnělá touha za úsměvem písnička ne ještě a už za předzpěvem Určete název sbírky F. Halase, ze které je ukázka: Sbírka Naše paní Božena Němcová (1940). Název básně? Podobizna naší paní

7 oči starých žen vyplakané a plaché tesklivé a mírné vy obrácené k zániku oříšky bez jádra misky bez obětin předsíňky mrákot úryvky dávné hudby studánky zasypané oblohy zatažené noci bez dnění Určete název známé skladby Františka Halase 1. období – Intimní lyrika – Staré ženy (1935)

8 Doznání Dojat vším co je láska k tobě se přimykám smuten vším co je láska před tebou utíkám Překvapen vším co je láska mlčím ve střehu churav vším co je láska soužím se pro něhu Zařaďte ukázku do období vývoje poezie F. Halase 1. období – Intimní lyrika – sbírka Tvář (1931)

9 Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon Čí ruce ho rozhoupaly Francie sladká hrdý Albion a my jsme je milovali Viděl jsem slzy v očích žen Viděl jsem pěsti zaťaté Počkejte málo málo jen však vy nás poznáte Určete název sbírky a básně Františka Halase 2. Sbírka Torzo naděje (1938)– báseň Zpěv úzkosti

10 Znáte historické okolnosti konce II. světové války u nás? V okolních zemích válka už skončila, jen Praha a okolí byla v moci německých vojsk. Podle úmluv spojenců byla Praha v sovětské osvobozovací zóně - na západě Čech však už stály vojenské jednotky USA (Plzeňsko). Německé vojenské jednotky se snažily na poslední chvíli způsobit v Praze co největší škody a probít se západ do amerického zajetí. Historicko-politický kontext (1945 – 1948)

11 Vojenské velení Rudé armády urychleně organizovalo osvobození Čech ze severu - první jednotky překročily hranice v ranních hodinách 9. května 1945. Pražané se 5. května 1945 tomuto řádění vzepřeli a jako mohutné lidové povstání ubránili to nejcennější v Praze - vysíláním z osvobozeného Českého rozhlasu koordinovali boje v ulicích a žádali o vyslání urychlené vojenské pomoci.

12 Květnové povstání pražského lidu 5. – 9. května 1945 http://myjsmetonevzdali.cz/data/multimedia/4/215c9157-ec20-446a-ab21-338592b2d486.jpg

13 Pražské povstání v květnu 1945 - barikády byly stavěny nejprve z lehkého materiálu, později z vytrhané dlažby. http://druhavalkakonec.euweb.cz/images/praha5.jpg

14 http://www.czsk.net/svet/obrazky/barikada_povstani.jpg Květnové povstání pražského lidu 5. – 9. května 1945

15 Něpřítel se na poslední chvíli snažil zničit i symboly české státnosti - ostřelování Staroměstké radnice skončilo úplným zničením budovy z poč. 19. století, později nebyla obnovena. http://www.orloj.eu/img/xx/pov_1.jpg

16 http://blog.denik.cz/blog/4011/34614/clanok_foto.jpg http://www.zlate-mince.cz/i/F779_prazske_povstani_1.jpg Pražané bránili každý most - pohled z Karlovy ulice ze Starého Města na Staroměstskou mosteckou věž. Pražský barikádník vyzbrojený ukořistěnými pancéřovými pěsťmi, které se používaly na zničení tanků.

17 http://img.fdb.cz/galerie/6/67d96d458abdef21792e6d8e590244779.jpg Příjezd Rudé armády znamenalo zlom ve vývoji - příjíždějící jednotky byly nadšeně vítány obránci barikád.

18 http://worldatwar.eu/data/pictures/history/facts/ppovstani3.jpg Nadšení Pražanů bylo spontánní a bezmezné - Václavské náměstí v pozadí s Národním muzeem a sochou sv. Václava.

19 Nadšení z osvobození ovládlo celou Prahu - sovětský tank osazený i samotnými Pražany. http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/361/797/69bab6e440_25735705_o2.jpg

20 http://www.paukertova.cz/view.php?cisloclanku=2009020004 Vůně a květy šeříku umocňovaly radost z konce války.

21 STŘEDNÍ GENERACE BÁSNÍKŮ F. HALAS II. 5. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

22 STŘEDNÍ GENERACE BÁSNÍKŮ (narozených po r. 1900) FRANTIŠEK HALAS Těsně po válce vznikaly spontánně básně vracející se k válce a vyjadřující nadšení z osvobození. Vedoucí postavení mezi tvůrci měla střední generace básníků, kteří dozrávali v době první republiky. Jako hodnoty nejtrvalejší se z odstupu času ukázaly být básně a sbírky Františka Halase, Jaroslava Seiferta a Vladimíra Holana.

23 Z tvorby: 3. období po válce sbírka příležitostné, vzpomínkové a občanské poezie věnovaná hrdinům odboje a oslavě svobodného života psaná za protektorátu pro ilegální tisk a v poválečném období V řadě (1948) Název naznačuje společenský postoj básnického subjektu. I pozitivní očekávání, ale i znepokojení z nedemokratických současných praktik levice.

24 A bylo ticho pod zkurveným křížem Do kostí zalézalo neslyšitelné hryzení zlobného času Konečně Z němoty vyšlá vyjevená slova pobíhala hrozebně a vztekle A tu začala růst z magnetických polí nenávisti z podzemí krví prosáklého rostla partyzánská 24 V řadě (1948) Barikáda (1945)

25 Rostla Věci vybíhaly s chtivostí sloužit Noc hledala zbraně zaleželé zrezavělé dávno žadonící stále odbývané trpce konejšené štěkavé zbraně ze skrýší a hlíny vyrazily

26 Čenich děl větřil krev a mordy esesmanů gestapáků dávily hrůzu potvorstva rostla Křik amoretů řvaní karyatid draných kulomety koval město

27 A zatím někde na hranicích rudoarmejec hlásil komandýrům Volají o pomoc Rodila mstu a rostla Barikáda Krev stříkala po zdech

28 z krytů svist nenávisti brousil nůž o skla Svist střel přehlušoval … A náhle Už jsou tadý Křik hrdla rozdírá a posel zaklíná se Východe hvězd pěticípých bláznivě uvítaný Vy krasavice I mrtví běží těla odhodivše po boku tanků

29 … Strašná nálož vzdechů zatajených nářků zapíraných vybuchuje z žen Strhněte barikády Jen dědička května Barikáda Praha strmět bude do bezčasí a za ní její mrtví mrtví z koncentráků káznic rozestaví hlídky k střežení budoucnosti Ty východe hvězd pěticípých

30 Slovníček použitých básnických prostředků: 3 apostrofa oslovení nepřítomné nebo neživé věci metafora personifikace naturalismus přisouzení lidských vlastností neživým věcem zobrazuje odpudivé jevy: krev, zranění, umírající přenesení významu na základě podobnosti

31 4)Zamyslete se překvapivými metaforami Úkoly: 5) Čeho dosahuje básník užitím apostrof? 7) Vyhledejte naturalistická a expresivní pojmenování 6) Najděte výraz nespisovný a doložte funkčnost 1) Najděte verše odrážející atmosféru protektorátu 2)Vyhledejte slova vyjadřující odhodlání bojovat 3) Všimněte si v textu působivých personifikací

32 A bylo ticho pod zkurveným křížem Do kostí zalézalo neslyšitelné hryzení zlobného času Z němoty vyšlá vyjevená slova pobíhala hrozebně a vztekle A tu začala růst z magnetických polí nenávisti z podzemí krví prosáklého rostla partyzánská 1) Verše odrážející atmosféru protektorátu: Řešení:

33 Rostla Věci vybíhaly s chtivostí sloužit Noc hledala zbraně zaleželé zrezavělé dávno žadonící Stále odbývané trpce konejšené Štěkavé zbraně ze skrýší a hlíny vyrazily

34 Křik amoretů řvaní karyatid draných kulomety koval město A zatím Někde na hranicích rudoarmejec Hlásil komandýrům Volají o pomoc Rodila mstu a rostla Barikáda Krev stříkala po zdech

35 ….. Strašná nálož vzdechů zatajených nářků zapíraných vybuchuje z žen Strhněte barikády Jen dědička května Barikáda Praha strmět bude do bezčasí a za ní její mrtví mrtví z koncentráků káznic rozestaví hlídky k střežení budoucnosti Ty východe hvězd pěticípých

36 Barikáda (1945) A bylo ticho pod zkurveným křížem Do kostí zalézalo neslyšitelné hryzení zlobného času Z němoty vyšlá vyjevená slova pobíhala hrozebně a vztekle A tu začala růst z magnetických polí nenávisti z podzemí krví prosáklého rostla partyzánská 2) Řešení: slova vyjadřující odhodlání bojovat

37 Rostla Věci vybíhaly s chtivostí sloužit Noc hledala zbraně zaleželé zrezavělé dávno žadonící Stále odbývané trpce konejšené Štěkavé zbraně ze skrýší a hlíny vyrazily

38 Křik amoretů řvaní karyatid draných kulomety koval město A zatím Někde na hranicích rudoarmějec Hlásil komandýrům Volají o pomoc Rodila mstu a rostla Barikáda Krev stříkala po zdech

39 Z krytů svist nenávisti brousil nůž o skla Svist střel přehlušoval … A náhle Už jsou tadý Křik hrdla rozdírá a posel zaklíná se Východe hvězd pěticípých bláznivě uvítaný Vy krasavice I mrtví běží těla odhodivše po boku tanků

40 ….. Strašná nálož vzdechů zatajených nářků zapíraných vybuchuje z žen Strhněte barikády Jen dědička května Barikáda Praha strmět bude do bezčasí a za ní její mrtví mrtví z koncentráků káznic rozestaví hlídky k střežení budoucnosti Ty východe hvězd pěticípých

41 Působivé personifikace: 3) Řešení: Barikáda (1945) A bylo ticho pod zkurveným křížem Do kostí zalézalo neslyšitelné hryzení zlobného času Z němoty vyšlá vyjevená slova pobíhala hrozebně a vztekle A tu začala růst z magnetických polí nenávisti z podzemí krví prosáklého rostla partyzánská Rostla Věci vybíhaly s chtivostí sloužit Noc hledala zbraně zaleželé zrezavělé dávno žadonící Stále odbývané trpce konejšené Štěkavé zbraně ze skrýší a hlíny vyrazily Křik amoretů řvaní karyatid draných kulomety koval město A zatím Někde na hranicích rudoarmejec Hlásil komandýrům Volají o pomoc Rodila mstu a rostla Barikáda Krev stříkala po zdech Z krytů svist nenávisti brousil nůž o skla Svist střel přehlušoval …

42 Barikáda (1945) A bylo ticho pod zkurveným křížem Do kostí zalézalo neslyšitelné hryzení zlobného času Z němoty vyšlá vyjevená slova pobíhala hrozebně a vztekle A tu začala růst z magnetických polí nenávisti z podzemí krví prosáklého rostla partyzánská Překvapivé kombinace metafor:4) Řešení: I mrtví běží těla odhodivše po boku tanků

43 7) Naturalistická a expresivní pojmenování ………. Východe hvězd pěticípých bláznivě uvítaný Vy krasavice 6) Užití dlouhé samohlásky evokuje volání 5) Autor užitím apostrof oslovené přibližuje Řešení: Už jsou tadý ….Do kostí zalézalo. ….z podzemí krví prosáklého …Krev stříkala po zdech..

44 Já se tam vrátím oslava kraje básníkova mládí – Kunštátska na Českomoravské vysočině lyrizovaná próza napsaná už 1939 V řadě (1948) melodičnost a zpěvnost básníkova výrazu, inspirace lidovou poezií http://www.artbook.cz/images/Foto/b/101730.jpg

45 Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase mezi skřivánkem a sovou bude jednoznačně přištěbetáno jaro, já se tam vrátím! Zatím vábím a chytám na vějičky slov pěknost všeho tam u nás, ať se chytí, co se chytí. Ty můj kraji, ty mé bezpečí, ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlelých vlasech dávno pohřbených tkalcovských dědů a báb s přísadou mé krve. Ty můj kraji! Jsi tam, kde Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby. Potulné jaro kličkuje dlouho rozestlanou ornicí, sněhy i dešti a ospalé barvy se vyčkávavě protahují.

46 Země koktá a kucká, ale jednoho dne přece jen vykukující kukačka zjistí, že vše je připraveno, bezpečno, a to už všichni ptáci se rozlétnou s mírou melodií v zobáčcích a začnou stehovat obžurky hnízd…. Až budou vyhřáty všecky pelíšky vytlačené koleny dětí a hlavami dívek, já se tam vrátím. Síla jasů bude lisovat okvětí a voňavá mlha zacloní oči zářivosti. Tehdy stromy už moudře vyváží koruny pro tolik a tolik hnízd a pro tolik a tolik plodů. Tam k té hrušce v širém poli rozběhne se celý kraj a pověsí na ni plášť své chudoby….

47 Z tvorby: 3. období po válce sbírka vydaná posmrtně – básník umírá předčasně 1949 Pochybnosti o významu poezie a smyslu vlastní práce, obavy z poválečného vývoje doma i ve světě A co? (1957) ………….. Kručí to ve mně děsem A nic není po ruce A co básník Nechci být masem vzduchu okolo jak se to líbí jim nechci být kůlem vyhlášek veřejným míněním nechci být nápovědou co polyká jen prach

48 http://www.databazeknih.cz/images/18_/188/big_a-co-127259.jpg Poleze dál rýhujíc bahno Otevře se Škeble Bledé pohlaví vod Všecko začne znova za netečnosti prvních ryb a hvězdy plankton bývalých básníků otřesou se nudou v chrámu mlhovin Až bomba praskne

49 Šaty měla podzimkové a vlasy měla podzimkové a oči měla podzimkové Ústa měla podzimkové a ňadra měla podzimkové a snění měla podzimkové Život měla podzimkový a klín měla podzimkový a úsměv měla podzimkový Chuť měla podzimkovou a něhu měla podzimkovou a úzkost měla podzimkovou Byla celá podzimková jako báseň dušičková Časopisecky 1947 A co? 1957 Celá podzimková

50 http://www.svatosi.cz/wp-content/uploads/2012/05/2010059576.jpg Halasův hrob v Kunštátě

51 Jde o báseň Barikáda ze sbírky V řadě (1948) Lyrizovaná próza má název Já se tam vrátím, rodným krajem Františka Halase je Kunštátsko na Českomoravské vysočině Byli to František Halas, Jatroslav Seifert a Vladimír Holan. Kterým básníkům střední generace se nejlépe podařilo vyjádřit zážitky z osvobození? Uveďte název básně F. Halase, kde vyjádřil své nadšení z osvobození? Do jaké patří sbírky? Shrnutí: Ve sbírce V řadě vyšla i lyrická próza, která vznikla už v roce 1939 a autor v ní vzpomíná na svůj rodný kraj. Určete název prózy i kraje.

52 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 3. ročník SOŠ, SPN 2003 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literaruře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Hošek, Milan a kol. Literatura pro 4. ročník SŠ, Didaktis 2010 Použité zdroje: Literatura

53 Použité zdroje: Obrázky http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=11&thmb&id=129 http://myjsmetonevzdali.cz/data/multimedia/4/215c9157-ec20-446a-ab21-338592b2d486.jpg http://druhavalkakonec.euweb.cz/images/praha5.jpg http://img.fdb.cz/galerie/6/67d96d458abdef21792e6d8e590244779.jpg http://www.zlate-mince.cz/i/F779_prazske_povstani_1.jpg http://blog.denik.cz/blog/4011/34614/clanok_foto.jpg http://img.fdb.cz/galerie/6/67d96d458abdef21792e6d8e590244779.jpg http://worldatwar.eu/data/pictures/history/facts/ppovstani3.jpg http://www.paukertova.cz/view.php?cisloclanku=2009020004 http://www.artbook.cz/images/Foto/b/101730.jpg http://www.databazeknih.cz/images/18_/188/big_a-co-127259.jpg http://www.svatosi.cz/wp-content/uploads/2012/05/2010059576.jpg http://www.orloj.eu/img/xx/pov_1.jpg http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/361/797/69bab6e440_25735705_o2.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce."

Podobné prezentace


Reklamy Google