Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG."— Transkript prezentace:

1 Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG

2 Kde najdete nápovědu k IS/STAG

3 Nová stránka popisu IS/STAG: http://is-stag.zcu.cz Na stránce http://is-stag.zcu.cz bude nadále sjednaná podpora pro uživatele IS/STAG Stránka http://stag.slu.cz je vstupní branou pro uživatele IS/STAG na Slezské univerzitě v Opavě

4 Nová nápověda k IS/STAG: Záložka „Nápověda“ nebo přímo stránka http://is-stag.zcu.cz/napoveda Také příručka k portálu, která je zde k dispozici. Je pravidelně autory aktualizovaná. Nápověda k nativnímu klientu pod MS Windows Nápověda k portálu Možnost vytisknout v PDF

5 Nová nápověda k IS/STAG – Portál – Moje výuka: Nápověda pro Portál Stejná struktura menu jako v portálu Popis konkrétní záložky menu

6 Referenční příručka portálového rozhraní IS/STAG: Možnost prohlížet nebo vytisknout referenční příručku

7 Přihlášení do portálu

8 „Ostrý“ portál: http://stag.slu.cz S portálem je možno pracovat i bez přihlášení - záložka „Prohlížení“.

9 „Ostrý“ portál: Nyní jste již přihlášení k portálu a vidíte i další záložky menu jako „Moje výuka“.

10 „Ostrý“ portál – aplikace IS/STAG: Pokud v IS/STAG máte více identit (např. vyučující nebo katedra), zde si můžete zvolit roli, s kterou budete pracovat.

11 Učitel a Seznam studentů na předmětu

12 Portál – učitel – Moje výuka: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Klikneme na modrý odkaz u předmětu

13 Portál – učitel – Moje výuka – Předmět – Seznam studentů: Klikneme na záložku „Seznam studentů“ Možnost tisku v PDF Možnost exportu do Excelu

14 Portál – učitel – Moje výuka – Předmět – Seznam studentů – Tisk PDF: Tisk seznamu studentů na předmětu

15 Portál – učitel – Moje výuka – Předmět – Seznam studentů – Export: Export do MS Excel

16 Učitel a Docházkový list studentů na rozvrhové akci

17 Portál – Prohlížení: Vybereme si záložku „Rozvrhové akce“ nebo zde „Rozvrhové akce“ „Ostrý“ portál na adrese: http://stag.slu.cz Záložka „Prohlížení“

18 Portál – Prohlížení – Rozvrhové akce: Zadáme filtr Klikneme na tlačítko „Hledat“ „Ostrý“ portál na adrese: http://stag.slu.cz Záložka „Prohlížení“

19 Portál – Prohlížení – Rozvrhové akce – Základní údaje: Vybereme si rozvrhovou akci V záložce „Základní údaje“ Klikneme na odkaz „Docházkový list“ „Ostrý“ portál na adrese: http://stag.slu.cz Záložka „Prohlížení“

20 Portál – Prohlížení – Rozvrhové akce – Docházka – Tisk PDF: Vygeneruje se PDF s docházkovým listem studentů na dané rozvrhové akci

21 Učitel a Zkouškový katalog

22 Portál – učitel – Moje výuka: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Vidí seznam svých předmětů Klikneme na zelený odkaz u předmětu

23 Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškový katalog: Systém otevře formulář pro zadání parametrů pro vygenerování katalogu Klikneme na tlačítko

24 Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškový katalog – Tisk PDF: Systém do formátu PDF vygeneruje zkouškový katalog Výpis obsahuje i informaci o tom, zda student v době tisku měl splněny prerekvizity předmětu Pokud je již v IS/STAG vyplněno hodnocení, potom je zde vytištěno.

25 Učitel a Seznam studentů na termínu

26 Portál – učitel – Moje výuka: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Vidí seznam svých předmětů Vybereme si záložku „Termíny “

27 Portál – učitel – Moje výuka – Termíny zkoušek: Zobrazí se seznam termínů Když klikneme na obsazení, zobrazí se seznam studentů na termínu

28 Portál – učitel – Moje výuka – Termíny zkoušek – Detail termínu: Seznam studentů na termínů Informace, zda má splněny prerekvizity Informace, zda má splněn zápočet před zkouškou Možnost tisku do PDF Možnost tisku do MS Excel

29 Portál – učitel – Moje výuka – Termíny zkoušek – Tisk PDF: Informace, zda má splněny prerekvizity Informace, zda má splněn zápočet před zkouškou Seznam studentů na termínu

30 Učitel a Přenesení seznamu studentů do MS Excel

31 Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Předměty a RA: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Vybereme podmenu „Zapisování známek“ Vybereme záložku „Předměty a rozvrhové akce“ U předmětu vybereme odkaz pro export

32 Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Seznam v Excelu: Systém nabídne, zda chcete soubor otevřít nebo uložit Seznam studentů na daném předmětu Informace, zda jsou splněny prerekvizity (seznam nesplněných předmětů) Možnost hodnocení studenta a to jak zkoušky, tak i zápočtu před zkouškou

33 Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Nahrání dat z Excelu: Zde si vybereme, který soubor chceme nahrát do databáze A klikneme na tlačítko „Nahrát hromadně známky“

34 Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Nahrání dat z Excelu: Systém vrátí informaci jak to dopadlo a které záznamy a proč se nepovedlo nahrát

35 Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Nahrání dat z Excelu: Pokud jste se všimli, tak jsme úmyslně zadali známku „6“, která neexistuje a systém to poznal

36 Učitel a Vložení termínu zkoušky

37 Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškové termíny: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Vybereme podmenu „Vypisování termínů“ Zadáme předmět, pro který chceme vytvořit nový termín zkoušky Klikneme na tlačítko „Další krok zadání“

38 Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškové termíny: Zadáme příslušné parametry termínu Je možno zadat i limit přihlášených Je možné zadat, od kdy se studenti smí hlásit Klikneme na tlačítko pro kontrolu dat a jejich uložení Všichni, Opravný, 1., 2., 3. ZS i LS, ZS, LS

39 Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškové termíny: Možnost přiřadit k termínu zkoušky další předmět Možnost editovat daný termín Možnost vytvořit kopii termínu a jen např. změnit datumy Možnost zaslat e-mail studentům zapsaným na termín Možnost přidat k termínu zkoušky dalšího učitele a vytvořit tak nadgrupu Seznam studentů na termínu 10 20 40 15 50

40 Úvod do známkování Dva typy předmětů: klasické (z číselníku), jednorázové

41 ES0010 – Evidenční karta studenta – studijní referentka: V této první záložce může studijní referentka zadávat studentovi předměty z číselníku předmětů a zadávat i hodnocení studenta na předmětu Známkovat mohou tyto předměty i katedry a učitelé, ale v jiných formulářích.

42 ES0010 – Evidenční karta studenta – studijní referentka: V této druhé záložce může studijní referentka zadávat studentovi jednorázové předměty a zadávat i hodnocení studenta na jednorázovém předmětu. Jednorázové předměty nejsou vybírány z číselníku, ale veškeré údaje se vyplňují vždy originálně. Jednorázové předměty si buď student přiveze ze studia na jiných školách (uznávání předchozí studií, krátkodobé pobyty na jiných školách) nebo studia doktorandů na domácí škole, kdy každý má jiný originální předmět. Tyto předměty mohou zadávat i známkovat pouze studijní referentky. Katedry ani učitelé je v žádných jim dostupných formulářích hodnotit nemohou.

43 Seznam studovaných předmětů studentem – portál - student : Student po přihlášení k portálu vidí všechny předměty, které studoval, tedy i předměty jednorázové Stejně tak i na Diploma Supplement se vytisknou jak klasické, tak i jednorázové předměty Student vidí jak hodnocení zápočtu před zkouškou, tak i zkoušky Pokud student ještě neabsolvoval prerekvizity předmětu, po najetí na tuto ikonu vidí, které nemá splněné Student si může vytisknout zápisové listy

44 Co je možno hodnotit

45 Hodnocení: Zápočet před zkouškou Slovní hodnocení (Splnil, Nesplnil) Datum Pokus Zkoušející Zkouška Typ – Zápočet, Zkouška, … Hodnocení – Známkou, Slovně Datum Pokus Zkoušející Pojem „Zápočet“ je přetížený. Může znamenat, že předmět je ukončen zápočtem (slovním nebo klasifikovaným) nebo že před zkouškou má student získat zápočet. Proto v IS/STAG používáme pojem „zápočet před zkouškou“ tedy že student má před zkouškou získat zápočet a „zkouška“ znamenající skutečné zakončení předmětu ať se jedná o známku nebo zápočet, tj o hodnocení známkou nebo slovně. POZOR: od akademického roku 2008/09 nezadáte studentovi zkoušku bez toho, že byste měli zadán zápočet před zkouškou, pokud je v masce předmětu nastaveno „Zápočet před zkouškou=Ano“.

46 Šest způsobů, jak zadat hodnocení

47 Možnosti hodnocení: Nativní klient – formulář ES0010 „Evidenční karta studenta“: studijní referentka - jen studenty své fakulty. Nativní klient – formuláře ZK0030 a ZK0031 „Zadávání zápočtů a známek“: sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah. Portál – portlet pro zadávání hodnocení studentů na nějakém termínu: sekretářka katedry – jen studenty na termínech předmětů své katedry, učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující. Portál – portlet pro zadávání hodnocení studentům bez vypsaného termínu: sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah. Stažení souboru z portletu se seznamem studentů na předmětu či rozvrhové akci či termínu v CSV nebo XML formátu, doplnění hodnocení např. v MS Excelu a znovu nahrání do IS/STAG prostřednictvím portletu: sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah. Webservices – je možné z „nějaké“ aplikace se napojit na IS/STAG. Aplikace může zastal požadavek na zaslání souboru se seznamem studentů na předmětu či rozvrhové akci či termínu v CSV nebo XML formě. Po doplnění hodnocení může aplikace poslat požadavek na uložení hodnocení uložené v souboru do IS/STAG: sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah.

48 Vztah učitele k předmětu: Pomocí parametru UCITEL_PRISTUP_ZKOUSKA je možné nastavit pro každou katedru jiný přístup pro zkoušku Předmět verze v daném roce Rozvrhové akce Typ (PRednáška, CVičení, SEminář) Hlavní vyučující Učitelé Učitelé předmětu Garant Přednášející Vede Cvičení Vede Seminář Další učitelé u rozvrhové akce 1.NIKDO.. Žádný učitel nesmí zadávat známky bez vypsaného termínu 2.G.. Je uveden u předmětu jako garant 3.P.. Je uveden u předmětu jako přednášející 4.CS.. Je uveden u předmětu že vede cvičení nebo seminář 5.R.. Je uveden u rozvrhové akce typu přednáška 6.VE.. Je uveden u rozvrhové akce typu cvičení nebo seminář 7.PCS.. Je uveden u předmětu jako přednášející nebo že vede cvičení nebo že vede seminář 8.RVE.. Je uveden u rozvrhové akce typu přednáška nebo cvičení nebo seminář 9.PR.. Je uveden u předmětu jako přednášející nebo je uveden u rozvrhové akce typu přednáška 10.CSVE.. Je uveden u předmětu že vede cvičení nebo seminář nebo je uveden u rozvrhové akce typu cvičení nebo seminář 11.PCSRVE.. Je uveden u předmětu jako přednášející nebo že vede cvičení nebo že vede seminář nebo je uveden u rozvrhové akce typu přednáška nebo cvičení nebo seminář 12.GPCSRVE.. Je uveden u předmětu jako garant nebo jako přednášející nebo že vede cvičení nebo že vede seminář nebo je uveden u rozvrhové akce typu přednáška nebo cvičení nebo seminář 13.T.. Učitel je uvedený u termínu zkoušky 14.TG atd. až po TGPCSRVE.. Kombinace předchozích s termínem Pomocí parametru UCITEL_PRISTUP_ZP_PRED_ZK je možné nastavit pro každou katedru jiný přístup pro zápočet před zkouškou Učitel je uveden u rozvrhové akce určitého typu Termín zkoušky předmětu Učitel je uveden u předmětu s určitými rolemi Učitel je uveden u termínu Parametry vám budou nastaveny na základě e-mailu vedoucího katedry zaslané na podpora@slu.cz

49 Princip 7+7+7: 1 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. Dny v měsíci Druhého je den kdy se zkouší. Učitel ale nevyhodnotí testy hned, ale sdělí studentům, že testy budou opravené čtvrtého. Čtvrtého by byl tedy den, který by se jim zapisoval do indexu jako datum absolvování předmětu Osmého učitel zadá hodnocení studentů s datem šestého (měl zadat čtvrtého, ale spletl se) 234567 Od zadaného data (tedy šestého nikoliv čtvrtého) se počítá sedm dní, kdy má učitel nebo katedra data vložit. My (programátoři) nevíme, že to mělo být čtvrtého, můžeme sledovat jen od zadaného data Učitel / katedra 1234567 Následuje sedm dní, kdy si student může zkontrolovat, zda jsou údaje do IS/STAG zadané a zda jsou zadané správně (např. zda místo dvojky není zadána trojka) Student 1234567 Když student nahlásí chybu, má katedra resp. proděkan sedm dní na odstranění chyby Katedra / Proděkan Další den se již systém zamkne a opravit data může jen prorektor 4. 6.7.8.9.10.11.12. 13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26. Po vyzkoušení studenta má učitel 7 dní na to, aby zadal hodnocení do IS/STAG (sám nebo sekretářka katedry). Dalších 7 dní má student na to, aby zadané údaje zkontroloval (zda vložené jsou a zda jsou vložené správně) a případně si stěžoval na katedře. Dalších 7 dní má katedra či proděkan na to, aby se případ vyřešil (proděkan v případě, že učitel a student se neshodnou na zadané známce). Potom se databáze zavírá a už není možná oprava. Uvedený obrázek ukazuje pravidlo přijaté na ZČU. Na naší univerzitě např. na fakultě OPF musí vyučující zadat známku do 5 dnů.

50 ES0010 – Evidenční karta studenta: Zvlášť zápočet před zkouškou a zkouška Přístup mají jen studijní referentky. Studijní referentka vidí jen studenty své fakulty.

51 ZK0030 – Známkování po předmětech: Přepínač na zápočet před zkouškou a zkoušku Vidí studijní referentky, sekretářky kateder a učitelé. Studijní referentka vidí jen studenty své fakulty. Sekretářky mohou hodnotit jen studenty své katedry. Učitelé mohou hodnotit jen studenty na svém termínu nebo studenty, kteří mají nějaký vztah k předmětu či rozvrhové akci, kterou učí. Výběr předmětu Seznam studentů na předmětu

52 ZK0031 – Známkování obecné: Přepínač na zápočet před zkouškou a zkoušku Vidí studijní referentky, sekretářky kateder a učitelé. Studijní referentka vidí jen studenty své fakulty. Sekretářky mohou hodnotit jen studenty své katedry. Učitelé mohou hodnotit jen studenty na svém termínu nebo studenty, kteří mají nějaký vztah k předmětu či rozvrhové akci, kterou učí. Výběr předmětu nebo studenta

53 Portál – hodnocení studentů na termínu: Moje výuka / Zadávání známek Seznam termínů učitele Kliknutím na termín se ve spodní části zobrazí seznam studentů Přednastavené hodnoty od termínu, možnost zadat hodnocení a uložit Vidí sekretářky kateder a učitelé. Sekretářky mohou hodnotit jen studenty své katedry. Učitelé mohou hodnotit jen studenty na svém termínu. Učitel se přihlásí do portálu Nezapomenout uložit pomocí tlačítka

54 Portál – hodnocení studentů bez termínu: Moje výuka / Zadávání známek Kliknutím na předmět se zobrazí seznam studentů na předmětu či rozvrhové akci ke kterým má učitel přístup a je možno hodnotit Zadávat známky může učitel jen na katedrách, které to mají povoleno. Je nutné, aby vedoucí katedry poslat požadavek na podpora@slu.cz. Je nutné zvolit jeden z typů role učitele u předmětu. Vidí jen učitelé a sekretářky kateder Učitelé mohou hodnotit jen studenty na předmětu, ke kterému má učitel určitý vztah. Učitel se přihlásí do portálu Předměty a rozvrhové akce

55 Portál – hodnocení studentů bez termínu: Možno předdefinovat hodnoty data, pokusu, zkoušejícího a jazyku a potom jen zadávat známku či zápočet před zkouškou

56 Nechceme zápočty před zkouškou Předvyplníme si hodnoty A předvyplněné hodnoty nakopírujeme k předmětům tímto tklačítkem Vyplníme první známku Nemusíme používat myš, ale tabulátor. Tabulátorem se přesuneme na další položku Pro vložení známky také není nutné šahat po myši. Můžete použít numerickou klávesnici nebo šipky nahoru a dolu Pokud přejedete nebo se chcete vrátit, opět nemusíte používat myš. Můžete použít SHIFT a tabulátor

57 Zde je možno stáhnout seznam studentů na předmětu do souboru (CSV, XML), potom otevřít např. v Excelu, ohodnotit studenty a zpět načíst do IS/STAG Nahrávání známek do IS/STAG: Zadání hodnocení Natažení hodnocení, zpět výpis, co se nepovedlo

58 WebServices: Aplikace katedry IS/STAG Požadavek na zaslání seznamu studentů předmětu. Parametry jsou: katedra, předmět, akademický rok, semestr. Nutno se přihlásit jako učitel Zaslání seznamu studentů na předmětu. Aplikace katedry IS/STAG Požadavek na zápis hodnocení studentů na předmětu. Přiložen seznam v XML či CSV. Nutno se přihlásit jako učitel Zaslání logu. Aplikace se musí přihlásit pod uživatelem, který má právo zobrazit seznam studentů na předmětu, rozvrhové akci nebo termínu. Aplikace se musí přihlásit pod uživatelem, který má právo zadávat hodnocení studentů na předmětu, rozvrhové akci nebo termínu.

59 Hromadné e-maily

60 Zaslání hromadného e-mailu Moje výuka Hromadný e-mail Výběr - komu chceme poslat e- mail Například studenti předmětu KIV/PRJ3 A potom kliknout na tlačítko „Přidat vybrané skupiny adresátů“

61 Kolik e-mailových adres je vybráno Vyplnit předmět a text zprávy Kliknutím se zobrazí seznam adres Možnost uložit seznam e-mailových adres Odeslání zprávy Není možno přidávat přílohu Pokud potřebujete poslat soubor, uložte si ho na svůj Public adresář v síti SU a pošlete ne něj odkaz Zaslání hromadného e-mailu

62 Program předmětu

63 Moje výuka – Program předmětu: Program předmětu Vypisuje předměty, kde je učitel garantem Po kliknutí na předmět je možno ve spodní části zadávat další data Je možné editovat jen takové předměty, jejichž výuka ještě neprobíhá. U starších nebo právě vyučovaných předmětů není možné změny provádět

64 Moje výuka – Program předmětu: Cíle (dříve anotace) předmětu Cíle je možné zadávat, jen pokud to je dovoleno parametrem IS/STAG. Jinak to smí dělat jen role fakulta, tedy tajemník fakulty či studijní proděkan.

65 Moje výuka – Program předmětu: Metody – vyučovací a hodnotící

66 Moje výuka – Program předmětu: Literatura – tituly, které má student při studiu předmětu prostudovat Seznam uvedených titulů u předmětu Kliknutím na odkaz je možno editovat titul Možno přidat další titul

67 Moje výuka – Program předmětu: Kopie. Možno kopírovat nastavení od jednoho předmětu na jiné

68 Moje výuka – Program předmětu: Zařazení k oborům vzdělávání. Podle toho se dá potom k předmětu přistupovat. Např. uchazeč takto rychle najde předměty, které by chtěl na škole studovat

69 Moje výuka – Program předmětu: Časová náročnost. Pro předmět se vyberou typy časové náročnosti pro studenta a určí se počet hodin. Podle ECTS to odráží počet kreditů, kde se bere 26 hodin výuky za semestr na jeden kredit (resp. 30 hodin u praxí)

70 Semestrální práce

71 Vypisování semestrálních prací a jejich odevzdávání přes internet: Odevzdává ní prací Vypsaná témata prací a bloky témat Studenti si témata vybírají, zapisují a poté odevzdávají své práce Učitel sleduje odevzdané práce, stahuje si je k sobě (jednotlivě či celé ZIP archivy prací) Podpora týmových semestrálních prací, možnost navrhování vlastních témat studenty (a schvalování učitelem), nově omezení bloků jen pro určité skupiny studentů, … Předmět

72 Vypisování semestrálních prací a jejich odevzdávání přes internet: Prohlížení odevzdaných prací Vyhledávací kritéria Seznam odevzdaných prací Stažení dané práce Možnost práci akceptovat či studentovi vrátit k přepracování Stažení všech prací v ZIP archivu

73 Evaluace

74 Evaluace: Evaluace je systém pro anonymní hodnocení kvality výuky. Systém je navržen tak, aby se v něm daly sestavovat a vypisovat různé druhy dotazníků, s různými otázkami a různými tvrzeními. Příklady typů dotazníků: A – hodnocení semestru – student hodnotí své předměty v semestru (zakončené zp., zk.) Shodné otázky pro všechny předměty. B – pro každý předmět jednotlivě – vypisuje garant předmětu (jeho nadřízení). Deset povinných otázek + možnost doplnit 5 vlastních. V dotaznících student může mimo zaškrtávání odpovědí psát i slovní doprovodné poznámky. Dobu otevření ankety určuje ten kdo dotazník zakládá. Garant předmětu po uzavření anket může připsat k výsledkům hodnocení komentář. Garant může provést cenzuru anonymních připomínek. Systém vypracovává a zveřejňuje různé statistiky. Garant předmětu může zveřejnění výsledků zakázat. Dotazníky nemají primárně sloužit k „buzeraci“ učitelů. Mají být pro učitele zpětnou vazbou, aby se učitel např. dozvěděl: že se látka opakuje z nějakého jiného předmětu, že studentům chybí k probírané látce matematický aparát, že učitel „jede“ moc rychle nebo naopak moc pomalu …

75 Evaluace: Klik Učitel se přihlásí do portálu a v menu „Moje výuka“ klikne na záložku „Kvalita výuky“

76 Evaluace: Klik

77 Evaluace: Klik

78 Evaluace: Klik

79 Evaluace: Klik

80 Evaluace: Klik

81 Evaluace:

82 Klik

83 Evaluace: Klik

84 Evaluace:

85 Prohlížení Klik

86 Evaluace: Klik

87 Evaluace: Klik

88 Evaluace: Klik

89 Evaluace:

90 Tisk libovolné sestavy z IS/STAG do PDF

91 Tisk Jedná se o aplikaci, která se vyvolá v libovolné aplikaci jako tisk a jako tiskárna se vybere „PDF Creator“

92 Možnost nastavit Ulož Vybrat kam uložit a pod jakým názvem Ulož Zobrazí se PDF v Acrobat Readeru

93 V http://www.google.cz Zadejte „PDF creator download“ a bude to první odkaz.

94 Spammer Připravujeme systém, který bude umět e-mailem zasílat z databáze aktuální informace uživatelům Dva typy: (1) vyžádaná zpráva, (2) nevyžádaná zpráva Vyžádaná zpráva = uživatel si bude moci na portálu vybrat, co bude chtít zasílat, vyplnit případně parametry a určit od kdy – do kdy se má zasílat a jak často Vývojáři budou připraveny různé dotazy do databáze, které bude možno vybírat. Typově = student bude chtít zaslat e-mail, jakmile bude vypsán nový termín zkoušení jeho nějakého předmětu. Nebo rozvrhář bude chtít poslat e-mail, jakmile nějaká jeho rozvrhová akce bude obsazena na 97%. … Nevyžádaná zpráva = administrátor bude moci v aplikaci určit, komu má být jaké informace zasílány, od kdy – do kdy se má zasílat a jak často Většinou chyby. Zašle se jen pokud je co zaslat.

95 Podklady pro rozvrh Autoři Plzeň: Nyní doděláváme. Bude moci ovládat učitel nebo sekretářka katedry.

96 Učitel se přihlásí do portálu a vybere si záložku „Moje výuka“ a „Požadavky- Rozvrh“ Zde má dvě záložky V první záložce si může vybrat akademický rok, pro který chce sledovat hodnoty (stav studentů na rozvrhových akcí, kde byly rozvrhové akce učeny, atd.) a nastavovat hodnoty pro příští akademický rok Zde vidí seznam předmětů, které vyučuje Pokud je seznam dlouhý, zde se může přepínat mezi stránkami Pokud má vybránu jinou roli než „vyučující“, vybere si roli „vyučující“.

97 Kliknutím na zkratku předmětu se zobrazí jeho náležitosti Zde se zobrazí 5 záložek, kde některé mají ještě podzáložky První záložka zobrazuje seznam rozvrhových akcí předmětu pro vybraný akademický rok. Je zde možné se podívat i na kapacitu a obsazenost akce

98 Druhá záložka zobrazuje seznam učitelů, kteří byli uvedeni u předmětu verze vybraného akademického roku nahoře.

99 Třetí záložka zobrazuje základní informace o předmětu verze vybraného akademického roku nahoře.

100 Po kliknutí na „Zobrazit“ se zobrazí seznam místností, kde se daný typ akcí předmětu (Př., Cv., Sem.) v daném akademickém roce vyučoval

101 Zde je zobrazen vývoj počtu studentů na předmětu v letech

102 Ve spodní části je pokus o predikci počtu studentů na další akademický rok. Postup je takový, že se pro každý studijní obor a ročník spočte, kolik studentů předmět navštěvuje a kolik je to procent z celkového počtu studentů daného studijního oboru a ročníku a vezme se toto procento studentů ze stejného oboru ale o jedno nižšího ročníku.

103 Zde je možno nastavit počty akcí a jak budou jednotky případně děleny a po kolika studentech se má učit cvičení i semináře

104 Zde je možno nastavit, kde se mají akce typu Př., Cv., Sem ( nebo přímo konkrétní rozvrhové akce ) učit.

105 Buď jen lokalita nebo typ místnosti nebo konkrétní místnost

106 Časový plán učitele

107


Stáhnout ppt "Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG."

Podobné prezentace


Reklamy Google