Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchvat Prahy duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Obchvat Prahy – úsek 519 duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchvat Prahy duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Obchvat Prahy – úsek 519 duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653."— Transkript prezentace:

1

2 Obchvat Prahy duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653

3 Obchvat Prahy – úsek 519 duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653

4 Cíl lobbingu duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Schválení stavby okruhu kolem Prahy v navrhované jižní trase SZ části okruhu

5 Současný stav projektu duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Na základě rozsudku NSS a precedentního rozhodnutí MMR: byly zrušeny části ZUR hl.m.Prahy, které se přímo dotýkají předmětu žádaného územního rozhodnutí není soulad DUR ani s platným ÚP, protože v tomto segmentu neplatí změna Z1000 ( její neplatnost oznámena ve 12/2007, v případě SZ segmentu SOKP od té doby nenapraveno) na severozápadní segment SOKP není vydáno ÚR a za této situace není ani možno ÚR vydat.

6 Co je potřeba duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Rozhodnutí NSS znamená, že bude nutné část této trasy znovu projednat v rámci zásad územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje. Zdroj:http://praha.idnes.cz/soud-zamitl-kasacni- stiznost-na-obchvat-prahy-f4o-/praha- zpravy.aspx?c=A140416_183701_praha-zpravy_nehhttp://praha.idnes.cz/soud-zamitl-kasacni- stiznost-na-obchvat-prahy-f4o-/praha- zpravy.aspx?c=A140416_183701_praha-zpravy_neh

7 Pozitiva projektu duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Tranzitní doprava bude odstraněna z vnitroměstských komunikací Prahy a tím dojde k odlehčení celé řady dnes již přetížených tras. SOKP též umožní kvalitní propojení levé a pravé strany Vltavy v případě živelních pohrom. Bude zvýšena bezpečnost provozu ve městě a sníží se počet dopravních nehod a jejich následků. Zprovoznění okruhu bude mít pozitivní vliv na zatížení dopravní sítě mezinárodní kamionovou dopravu a to včetně zásobování velkoskladů, které se převážně nacházejí v územích podél SOKP a přilehlých úseků silnic a dálnic.

8 Negativa projektu při realizaci stavby duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 hluk, prašnost, zábor území, doprava různých druhů materiálů ze/na stavbu, deponování a doprava rubaniny při ražbě tunelů, narušení krajinného rázu, při ražbě tunelů může dojít ke ztrátám podzemních vod v okolí stavby, ovlivnění kvality vody, vznik odpadů během výstavby.

9 Negativa projektu při provozu duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 zvýšení hluku v oblasti provozované komunikace, zvýšení prašnosti, nebezpečí znečištění podzemních a povrchových vod při haváriích, znečištění ovzduší výfukovými plyny; narušení krajinného rázu.

10 Dotčené strany duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Dotčená katastrální území a jejich obyvatelé: Hl.m.Praha: Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice Středočeský kraj: Zdiby, Roztoky u Prahy

11 Strategická mapa lobbingu duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Středočeský kraj Hlavní město Praha + obyvatelé centrálních částí Prahy MČ -Suchdol, Bohnice,Čimice, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice + občanská sdružení obyvatel dotčených katastrálních území Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

12 Protinávrhy občanských sdružení duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653

13 Prioritní účel obchvatu Prahy duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Odvedení dopravy z centra města

14 Argumenty odpůrců a zastánců duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Odpůrci: Řešení vede přes obydlené části Prahy. X Zastánci: Trasa je vedena po polích v dostatečné vzdálenosti od obytných zón a jedinou výjimkou jsou Suchdol a Březiněves.

15 Argumenty odpůrců a zastánců duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Odpůrci: Řešení zasahuje do chráněných přírodních oblastí Roztocký háj, Sedlecké skály, Zámky a park Draháň Troja. X Zastánci: Celé údolí severně od Prahy je buď chráněnou přírodní oblastí nebo je obydleno. Není výběru. Platí to pro všechny možnosti vedení obchvatu, tedy i pro severní variantu.

16 Harmonogram výstavby SOKP duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653

17 Jak oslabit odpůrce a posílit zastánce duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 1. Kombinace přímých a nepřímých nástrojů 2. V rámci všeobecného managementu změnit situaci 3. V managementu hráčů rozdělit odpůrce, přiblížit se partnerům 4. V managementu témat kompenzovat ztrátu, manipulovat tématy analýza právní, sociální, ekonomické situace výběr vhodného partnera pro lobbing se znalostí prostředí neformální setkání za účelem zahájení lobbingové strategie neformální oslovení zúčastněných skupin: - odborná veřejnost - politická garnitura - zástupci dotčených orgánů konkretizace lobbingové strategie

18 Jak oslabit odpůrce a posílit zastánce duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 PR články v médiích (ovlivňování veřejného mínění) jednání se zástupci odborné veřejnosti, zastupitelstva a místní samosprávy udržování vztahů, neformální a formální setkávání, pozvánky na konference, sympozia, výstavy PR (TV, rozhlas) řízené diskuze s odborníky PR - tlumení negativní kampaně občanských iniciativ

19 Závěr duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Obchvat Prahy je stavba potřebná. S tímto každý souhlasí, ale na druhou stranu nikdo nechce mít tento obchvat u svého domu. Jak tedy rozhodnout, pro jakou variantu? Obchvat severní části Prahy můžeme posunovat severněji, možná až k Mělníku, nebo lépe až k Drážďanům. Ale to již nebude obchvat Prahy. To, co skutečně potřebujeme je odsun dopravy z vnitřních částí Prahy! A pouze okruh, který nebude neúměrně daleko to dokáže!


Stáhnout ppt "Obchvat Prahy duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653 Obchvat Prahy – úsek 519 duben ’14Bc. Roman Jemelka, 21653."

Podobné prezentace


Reklamy Google