Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sentence: „Anybody who can solve the problems of security will be worthy of two Nobel Prizes, one for peace and one for science” Operační program Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sentence: „Anybody who can solve the problems of security will be worthy of two Nobel Prizes, one for peace and one for science” Operační program Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Sentence: „Anybody who can solve the problems of security will be worthy of two Nobel Prizes, one for peace and one for science” Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Řízení rizik Úvod do studia Základní pojmový aparát řízení rizik Zpracoval: prof. Ing. František BOŽEK, CSc. Univerzita obrany v Brně Kontakt: tel.: 973 443 170,e-mail: frantisek.bozek@unob.cz

2 Úvod do studia A) Struktura předmětu (4. semestr) T1: Úvod do studia a základní pojmový aparát řízení rizik T2:Cvičení T3:Klasifikační aspekty rizik T4:Cvičení T5:Význam a místo řízení rizik v procesu bezpečnostního a krizového řízení T6:Obecné schéma řízení rizik, stanovení rozsahu a cíle analýzy rizik, metody sběru a interpretace vstupních dat T7:Cvičení

3 Úvod do studia A) Struktura předmětu (4. semestr) T8: Metody identifikace a hodnocení nebezpečí T9:Cvičení T10:Cvičení T11:Metody identifikace ohrožených aktiv, hodnocení úrovně zranitelnosti a oceňování aktiv T12:Cvičení T13:Kvalitativní hodnocení rizik, matice rizik a mapa rizik T14:Cvičení

4 Úvod do studia A) Struktura předmětu (4. semestr) T15: Semikvantitativní hodnocení rizik, riziková pozice subjektu T16:Cvičení T17:Kvantitativní hodnocení rizik T18:Cvičení T19:Stanovení přijatelnosti rizika T20:Cvičení T21:Principy a nástroje prevence a minimalizace rizik T22:Cvičení

5 Úvod do studia A) Struktura předmětu (4. semestr) T23: Zásady a způsoby prevence a minimalizace rizik T24:Cvičení T25:Generace, výběr a implementace opatření k redukci rizik T26:Cvičení T27:Cvičení T28:Operativní řízení rizik T29:Závěrečný seminář - předložení případových studií na zadané téma a jejich obhajoba

6 Úvod do studia B) Požadavky k zápočtu (4. semestr) a)aktivní účastí na cvičeních a seminářích v rozsahu minimálně 75%; b)zpracováním případové studie (seminární zápočtová práce) na zvolené téma z předložené nabídky dle výběru a předpokládaného profesního zaměření studenta; c)absolvování zápočtového testu se třemi teoretickými otázkami a třemi početními příklady z praktických aplikací.

7 Úvod do studia C) Témata pro seminární práci (4. semestr) (práce ve skupinách 3-5 studentů) a)Zpracování registru nebezpečí a kvalitativní hodnocení frekvence aktivace identifikovaných nebezpečí v provozu ekonomického subjektu, orgánu veřejné správy, regionu či v oblasti informačních a komunikačních technologií; b)Zpracování registru ohrožených aktiv vybraným nebezpečím a kvalitativní odhad dopadu ohrožených aktiv v podniku instituci veřejné správy, regionu nebo v oblasti informačních a komunikačních technologií;

8 Úvod do studia C) Témata pro seminární práci (4. semestr) (práce ve skupinách 3-5 studentů) c)Kvalitativní odhad vybraného druhu rizika ekonomického subjektu, instituce veřejné správy, regionu nebo v oblasti informačních a komunikačních technologií a posouzení jeho akceptovatelnosti; d)Návrh souboru opatření a výběr optimální varianty k redukci vybraného druhu rizika v ekonomickém subjektu, instituci veřejné správy, regionu nebo v oblasti informačních a komunikačních technologií.

9 Úvod do studia D) Základní (povinná) literatura (4. semestr) [1]Babinec, F. Management rizika. Loss Prevention & Safety Promotion. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2005, 93 s. [2]Božek, F., Urban, R. Management rizika - Obecná část. 1. vyd. Brno: UO, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7231-259-7. [3]Poznámky z přednášek. [4]Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 296 s. ISBN 80-247-1667-4. [5]Tichý, M. Ovládání rizika: Analýza a management. 1. vyd. Praha: Beck, 2006. 396 s. ISBN 978-80-7179-415-5.

10 Úvod do studia D) Doporučená literatura (4. semestr) [1]Božek, F. et al. Regional Risk Assessment. In Olej, V., Obršálová, I., Křupka, J. (Eds.). Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods. [Monograph]. 1 st Ed. Hershey-New York: IGI Global, 2011, pp. 65-90. ISBN 978-1-60960-156-0. [2]Bate, R. 1997. What Risk? 1 st Ed. Oxford: Butterworth- Heinemann, 1997. 328 pp. ISBN 0 ‑ 7506-4228 ‑ 9. [3] Covello, V. T., Merkhofer, M. W. Risk Assessment Methods. Approaches for Assessing Health and Environmental Risks. London: Plenum Press, 1993. 334 pp. ISBN 0-306-44382-1.

11 Úvod do studia D) Doporučená literatura (4. semestr) [4]Lees, F. P. Loss Prevention in the Process Industry: Hazard Identification, Assessment and Control. 2 nd Ed. Vol. 1-14. Oxford: Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, 1996. ISBN 0-7506-1547-8. [5]National Institute of Standards and Technology (NIST). 2002. 1 st Ed. Computer Security. Gaithersburg: NIST, 2002. 50 p. [6]Vose, D. Risk Analysis. A Quantitative Guide. 3 rd Ed. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. 2008. 735 p.

12 Základní pojmový aparát Riziko – P x N v čase a místě; – Kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní vyhodnocení; – Referenční úroveň. Aktiva – Předmět chráněného zájmu; – Hmotná, nehmotná; – Hodnota aktiva; – Zranitelnost: citlivost, kritičnost.

13 Základní pojmový aparát Analýza rizika – Stanovení rozsahu a cíle analýzy – Registr hrozeb (nebezpečí); – Registr zranitelnosti; – Vyhodnocení hrozeb (nebezpečí); – Vyhodnocení zranitelnosti; – Sestavení párů hrozba (nebezpečí)/zranitelnost a jejich vyhodnocení; – Odhad rizika.

14 Základní pojmový aparát Posouzení rizika – Referenční úroveň rizika; – Legislativa, standardy, expertní odhady. Ovládání rizika – Nepřijatelné riziko – návrh variant protiopatření, výběr optimální varianty, zajištění realizovatelnosti, monitoring rizika; – Přijatelné riziko – operativní management, příznaky (aktivátory, spouštěče) rizika.

15 Základní pojmový aparát Bezpečnost – Jistota, že za určitých okolností nenastane NU následkem aktivace zdroje; – Schopnost aktiva; – Spolehlivost zařízení. Dopad – Účinek hrozby (nebezpečí) na aktiva; – Závislost na čase a místě.

16 Základní pojmový aparát Hrozba (nebezpečí) – vnitřní atribut zdroje – Potenciál aktivace zdroje hrozby a způsobit škodu; – Zdroj hrozby (nebezpečí): přírodní, důsledek poškození ŽP, antrpogenní úmyslný a neúmyslný, technologické systémy a zařízení aj.; – Závislost na čase a místě. Zdroj: Božek, F., Urban, R. Management rizika - Obecná část. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 15. ISBN 978-80-7231-259-7.

17 Základní pojmový aparát Kvalitativní analýza rizik (Screening) – Nečíselné, slovní hodnocení; – Subjektivní, rychlé a nákladově méně náročné. Kvantitativní analýza rizik (Scooping) – Systematická; – Objektivnější; – Vyhodnocení užitím matematických metod; – Nákladově i časově náročnější.

18 Základní pojmový aparát Semikvantitativní analýza rizik – Relativní ocenění (ranking); – Číselná stupnice; – Rozsah dle potřeby hodnotitele; – Časově i nákladově přijatelná.

19 Základní pojmový aparát Matice rizik – Kombinace dvou číselných stupnic; – Vyjadřuje součin P(t) x N(t) v daném místě. Mapa rizik – Kartézský systém souřadnic – Ordináta pravděpodobnost, abscisa dopady; – Vyjadřuje rizikovou pozici systému, ekonomického subjektu, provozu, regionu.

20 Základní pojmový aparát Nebezpečí – Hrozba ponejvíce v technických oborech. Nežádoucí událost – Neobecnější; – Odchylka od žádoucího stavu, výsledku. Havárie – Technická NU; – Škoda na životě, zdraví, majetku a ŽP.

21 Základní pojmový aparát Mimořádná událost – Škodlivé působení sil; – Záchranné a likvidační práce, rekonstrukce, sanace; Krizová situace – MU při níž je vyhlášen krizový stav; – Stavy: stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav.

22 Studenti nastudují a seznámí se se základními pojmy s využitím výše uvedeného textu a níže uvedené základní literatury. V rámci cvičení proběhne diskuze ze sféry terminologie rizika, jejíž znalost je bází pro pochopení dalších kapitol učiva předmětu “Řízení rizik“. Požadavky na cvičení


Stáhnout ppt "Sentence: „Anybody who can solve the problems of security will be worthy of two Nobel Prizes, one for peace and one for science” Operační program Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google