Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. ročník konference v rámci projektu SSN „Transparentní řízení veřejné správy“ Hodnocení organizací statutárního města Ostravy za rok 2014 Statutární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. ročník konference v rámci projektu SSN „Transparentní řízení veřejné správy“ Hodnocení organizací statutárního města Ostravy za rok 2014 Statutární."— Transkript prezentace:

1 6. ročník konference v rámci projektu SSN „Transparentní řízení veřejné správy“ Hodnocení organizací statutárního města Ostravy za rok 2014 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz Ing. Valentina Vaňková odbor ZFUN, vedoucí odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu 1. října 2015

2 Úvod 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu  Odbor majetkových účastí a sdruženého nákupu (nyní oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu) v rámci své činnosti týkající se sdruženého nákupu sleduje a vyhodnocuje Systém sdruženého nákupu, který je realizován prostřednictvím Nákupního portálu (materiál a zboží) a e-aukcí (energie a služby). Rovněž sleduje evidenci vybraných druhů nákladů za všechny organizace SMO.  Účelem Systému sdruženého nákupu (SSN) je realizace řady činností spojených s provozem Nákupního portálu (NP) a realizací nákupů energií a služeb prostřednictvím e-aukcí v rámci statutárního města Ostravy (SMO), které přinášejí významné úspory spojené s nákupem jednotlivých komodit, snížení provozních nákladů a jejich následnou optimalizaci.

3 Úvod 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu SSN je komplexním souhrnem činností zavádějícím optimalizační opatření, která vedou k dosažení následujících cílů:  Agregace (spojování, seskupování ) poptávky  Realizace elektronických výběrových řízení  Snížení cen nakupovaných komodit v rámci resortu SMO,  Zavedení účinné kontroly nákupu v rámci resortu SMO  Katalog NP s nejnižšími dosaženými cenami za resort SMO, jež jsou k dispozici všem organizacím zřízeným či založeným SMO  Sjednocení pojmosloví nakupovaných komodit za resort SMO  Účinný controlling

4 Úvod 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu  Přes jednotný elektronický Systém sdruženého nákupu a přes NÁKUPNÍ PORTAL MĚSTA OSTRAVA!!! nakupuje 174 organizací za ceny z e-aukcí.  V současné době je na Nákupním portále města Ostravy více než 7 727 aktivních položek.  Ostrava má za sebou více než 1 500 e-aukcí.  Jen v roce 2014 se uskutečnilo 275 e-aukcí.

5 Komoditní kategorie „Systém sdružených nákupů“ byl vytvořen pro vybrané komodity, které jsme rozdělili do dvou skupin, a to KS I. a KS II. KS I. – zahrnuje energie a služby a je vymezena těmito účty a rozpočtovými položkami u obchodních společností – 502 Spotřeba energie, 503 Spotřeba neskladovatel- ných dodávek, 518 Ostatní služby, 548 Ostatní provozní náklady, 568 Ostatní finanční ná- klady u příspěvkových organizací – 502 Spotřeba energie, 503 Spotřeba neskladovatel- ných dodávek, 518 Ostatní služby, 549 Ostatní provozní náklady, 569 Ostatní finanční ná- klady u magistrátu, městských obvodů a městské policie – 5153 Plyn, 5154 Elektrická energie, 5151 Studená voda, 5152 Pára, 5157 Teplá voda, 5161 Služby pošt, 5162 Služby telekomunikací, 5163 Služby peněžních ústavů, 5164 Nájemné, 5165 Nájemné za půdu, 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 5167 Služby školení, 5168 Služby zpracování dat a 5169 Ostatní služby Poznámka: teplo, voda a některé specifické služby jsou pouze evidenční položky 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

6 Komoditní kategorie KS II. – zahrnuje materiál, zboží, drobný majetek u obchodních společností – 501 Spotřeba materiálu, 504 Prodané zboží, z účtu 527 zákonné sociální náklady – částka za ochranné pracovní pomůcky u příspěvkových organizací – 501 Spotřeba materiálu, 504 Prodané zboží, 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku, z účtu 527 zákonné sociální náklady – částka za ochranné pracovní pomůcky u magistrátu, městských obvodů a městské policie – 5131 Potraviny, 5132 Ochranné pracovní pomůcky, 5133 Léky a zdravotnický materiál, 5134 Prádlo, oděv a obuv, 5136 Knihy a učební pomůcky, 5137 Drobný dlouhodobý majetek, 5138 Nákup zboží, 5139 Nákup materiálu j.n., 5156 Pohonné hmoty Poznámka: náklady na nesoutěžitelné specifické položky jsou pouze evidenčními položkami 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

7 Ratingové hodnocení roku 2014 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu  Pro hodnocení organizací jsme od roku 2012 začali používat bodový systém tzv. RATINGOVÉ HODNOCENÍ.  V roce 2013 jsme tento systém vylepšili a začali jsme používat symboliku barev semaforu, které jsme doplnili o černou barvu pro poslední kategorii D.  Pro hodnocení jsme zvolili váhu důležitosti v procentech pro evidenci a pro nákupy realizované přes SSN od původních 50% za evidenci a 50% za nákup po současných 40% za evidenci a 60% za nákup.

8 Ratingové hodnocení roku 2014 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

9 Ratingové hodnocení roku 2014 V rámci jednotlivých ratingových kategorií se podle míry zapojení umístil následující počet organizací: V kategorii A 62 organizací  plní cíle ve všech kategoriích (KS I., KS II.) – buď v nákupu, nebo v evidenci; nejlépe v obojím V kategorii B 32 organizací  plní cíl alespoň v jedné kategorii (KS I., KS II.) – buď v nákupu, nebo v evidenci V kategorii C 33 organizací  neplní cíl ani v jedné kategorii (KS I., KS II.) – ani v nákupu, ani v evidenci, ale eviduje nebo nakupuje V kategorii D 49 organizací  organizace se zapojila minimálně nebo se nezapojila vůbec 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu V rámci SMO jsme v roce 2014 evidovali 176 organizací. Systém sdružených nákupů v roce 2014 využívalo 174 organizací.

10 Vyhodnocení roku 2014 ROK 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

11 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu Vyhodnocení roku 2014

12 Graf: Vývoj počtu organizací v jednotlivých ratingových kategoriích 2012-2014 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu Hodnocení organizací za rok 2014 podle ratingových kategorií

13 Hodnocení organizací SMO za rok 2014 dle resortů 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

14 Hodnocení organizací SMO za rok 2014 dle resortů 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu KATEGORIE

15 Hodnocení organizací SMO za rok 2014 dle resortů 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

16 Ekonomické vyhodnocení projektu SSN za období 2010-2014 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU SSN SMO (v mil. Kč včetně DPH) položkaROK celkem OBJEMY20102011201220132014 Vysoutěžené objemy z eVŘ 522605525805712 014 DOSAŽENÉ ÚSPORY Elektrická energie 1836284427153 Zemní plyn 01568938 Služby 021622 62 Nákupní portál 515282739114 ÚSPORA CELKEM 24687810096366 ODMĚNA PROVOZOVATELI IMPLEMENTACE SYSTÉMU vč. DPH 480000 ODMĚNA provozovateli za rutinní provoz 081617 58 Celkem odměna provozovateli 4881617 106 ZISK SMO Rozdíl mezi náklady na projekt a úsporami -2560638378260

17 Závěr 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

18 JménoE-mailTelefonKancelář Ing. Eva Seborská vedoucí odboru ZFUN eseborska@ostrava.cz599 442 466226/ Nová Radnice Ing. Valentina Vaňková vedoucí odd. KÚaSN vvankova@ostrava.cz599 442 550 508 A / Sokolská ul. (přístavba k NR) Ing. Pavla Ciežákovápciezakova@ostrava.cz599 442 554 505 / Sokolská ul. (přístavba k NR) Ing. Hana Janotováhjanotova@ostrava.cz599 442 555 505 / Sokolská ul. (přístavba k NR) Ing. Lada Šenkýřoválsenkyrova@ostrava.cz599 442 553 503 / Sokolská ul. (přístavba k NR) Ing. Pavlína Štěpinovápstepinova@ostrava.cz 599 442 551 508 / Sokolská ul. (přístavba k NR) Kontakty 6. ročník konference v rámci projektu SSN Vypracoval: Odbor ZFUN, odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu

19 Děkuji Vám za Váš čas a pozornost.


Stáhnout ppt "6. ročník konference v rámci projektu SSN „Transparentní řízení veřejné správy“ Hodnocení organizací statutárního města Ostravy za rok 2014 Statutární."

Podobné prezentace


Reklamy Google