Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o závislého pacienta v podmínkách zdravotnického zařízení MUDr. Veronika Kotková Michaela Martínková Jan Šedivý PN KOSMONOSY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o závislého pacienta v podmínkách zdravotnického zařízení MUDr. Veronika Kotková Michaela Martínková Jan Šedivý PN KOSMONOSY."— Transkript prezentace:

1 Péče o závislého pacienta v podmínkách zdravotnického zařízení MUDr. Veronika Kotková Michaela Martínková Jan Šedivý PN KOSMONOSY

2

3

4

5 Sekundární prevence VČASNÁ INTERVENCE, PORADENSTVÍ LÉČBA:ABSTINENCE KONTROLOVANÉ UŽÍVÁNÍ UDRŽOVACÍ SUBSTITUCE

6 Diferencovaná péče AKUTNÍ STAV, KRIZE STABILIZOVANÝ PACIENT

7 Diferencovaná péče - FAKTORY TĚLESNÝ STAV DUŠEVNÍ STAV NÁVYKOVÁ LÁTKA RODINA SOCIÁLNÍ VZTAHY MOŽNOSTI LÉČBY

8 Časná intervence, poradenství MOTIVAČNÍ TRÉNINK PROSTÁ RADA SEBEMONITOROVÁNÍ SVÉPOMOCNÉ MANUÁLY SVÉPOMOCNÉ ORGANIZACE (RODINNÁ TERAPIE) (INTERVENCE NA PRACOVIŠTÍCH)

9 Diferencovaná péče – LÉČBA MINIMÁLNÍ KONTAKT KRIZOVÁ INTERVENCE AMBULANTNÍKRÁTKO -, STŘEDNĚ -, DLOUHODOBÁ ÚSTAVNÍ KRÁTKO -, STŘEDNĚ -, DLOUHODOBÁ ÚSTAVNÍ TRVALÝ POBYT V CHRÁNĚNÉM PROSTŘEDÍ (SVÉPOMOC)

10 Diagnózy – JAK NA NĚ? INTOXIKACE -ZÁCHYTNÉ STANICE INTENZIVNÍ JEDNOTKY ODVYKACÍ STAVY - DETOX - KOMPLEXNÍ MEZIOBOROVÁ PÉČE ZÁVISLOST – ODD.PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI AKUTNÍ PSYCHOTICKÉ STAVY – PŘÍJM.ODD. -DETOX (?)

11 Diagnózy – JAK NA NĚ? REZIUDÁLNÍ PSYCHOTICKÉ STAVY – PŘÍJM.ODD. PSYCHOTICKÁ PORUCHA S POZDNÍM ZAČÁTKEM – PŘÍJM.ODD. DUÁLNÍ DIAGNÓZY – PŘÍJM.ODD., ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI, TERAPEUTICKÁ ODDĚLENÍ CHRONICKÁ PSYCH.ONEMOCNĚNÍ – REHABIL.ODD., SOC.LŮŽKA

12 Léčba - SLOŽKY DETOXIFIKAČNÍ JEDNOTKY SUBSTITUČNÍ LÉČBA AMBULANCE DENNÍ STACIONÁŘ ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ DOLÉČOVÁNÍ PŘÍJMOVÁ ODDĚLENÍ OCHRANNÉ LÉČBY REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

13 Detoxifikační jednotky SOUČÁST ZAŘÍZENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI SOUČÁST VŠEOBECNÝCH NEMOCNICE SOUČÁST PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

14 Substituční léčba DETOXIFIKAČNÍ – 1-2 TÝDNY STŘEDNĚDOBÁ – TÝDNY-MĚSÍCE DLOUHODOBÁ – ROKY TĚŽKÁ ZÁVISLOST, NEÚSPĚŠNÉ LÉČBY, UŽIV.OPIÁTŮ HIV +, TĚHOTNÉ NA OPIÁTECH SNÍŽIT UŽÍVÁNÍ ILEG.LÁTEK, REDUKOVAT KRIMINALITU + ZDRAV.RIZIKA, SOC.STABILIZACE

15 Ambulance PA AT ORDINACE (LÉČBA NIKOTINISMU) ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU, FARMAKOTERAPIE,PsT, RODINNÁ T., PORADENSTVÍ, SOC.PRÁCE

16 Denní stacionář INTENZIVNÍ DENNÍ STRUKTUROVANÝ PROGRAM PRVKY TERAP.KOMUNIT, REŽIM, PRAVIDLA, PsT, SOC.PRÁCE, PRAC. TER. UVAŽUJÍCÍ O ZMĚNĚ, RELAT. STABILNÍ SOC. ZÁZEMÍ

17 Ústavní léčba KRÁTKODOBÁ STŘEDNĚDOBÁ (3-6 MĚSÍCŮ) DLOUHODOBÁ (1-2 ROKY) PRVKY TERAP.KOMUNIT, STRUKT.PROGRAM, REŽIM, PRAVIDLA, PsT, PRACOVNÍ TER., RODINNÁ TER. ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU, SOUČÁSTÍ JE ABSTINENCE

18 Doléčování AMBULANTNÍ FORMA UDRŽENÍ ZMĚN V CHOVÁNÍ A ŽIVOTNÍM ZPŮSOBU PO LÉČBĚ PESTROST PROGRAMŮ PsT i+s, PREVENCE RELAPSU, SOC.PRÁCE, LÉK.PÉČE, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PRÁCE S RODINOU PRAC.MÍSTA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

19 Další možnosti PŘÍJMOVÁ ODDĚLENÍ OCHRANNÉ LÉČBY(ambulantní, ústavní), NAŘÍZENÉ SOUDEM, PROTIALKOHOLNÍ, PROTITOXIKOMANICKÉ REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ, SOCIÁLNÍ LŮŽKA – TRVALÝ POBYT V CHRÁNĚNÉM PROSTŘEDÍ

20 Problémy péče o specifické kategorie - děti, dospívající, senioři, duševně nemocní se závislostí, somaticky nemocní se závislostí nedostatečná ambulantní péče nedostupnost psychosociální péče ve zdrav. nerovnoměrný rozvoj služeb, zúžené spektrum uživatelů ve službách, centralizace služeb !!KOMPLEXNOST, PROVÁZANOST, EFEKTIVITA!!

21

22

23

24

25 Detox K20 oddělení v rámci PN Kosmonosy funguje od 9/2008 lůžkové zařízení poskytující detoxikaci/vystřízlivění/ a detoxifikaci/léčba odvykacích stavů/ v období 9/2008 – 6/2014 přijato 920 pac. koedukované, uzavřené, režimové oddělení dobrovolné pobyty, z celé ČR

26 Detox K20 pacienti od 15 let 9 lůžek především pro pacienty pokračující ve vlastní léčbě závislosti/ale i bez ní cíl: úspěšná detoxifikace a motivace pacienta do další léčby

27 Detox K20 příjmy - plánované, objednávky telef., osobně, e-mailem s doporučením i bez doporučení neposkytuje akutní péči, nesupluje záchytnou stanici kontraindikace přijetí- agrese, těžká intoxikace, závažný tělesný stav, partnerské dvojice

28 Detox K20 tým: primářka, lékař, vrchní a staniční sestra, psycholog, sociálně zdrav.pracovnice,10 všeobecných sester (dvousměnný provoz) léčba: léky (zaměřeno na odvykací stav) + psychoterapeutické aktivity úzce spolupracujeme s ostat.odděleními nemocnice, laboratoří, odbornými ambulancemi

29

30

31

32 Detox K20 režim + denní program (indiv., skup.aktivity) edukace na různá témata pPracovní terapie práce s motivací, podpůrná psychoterapie komunity, individuální konzultace, motivační skupina deník, životopis, úvaha

33 Detox K20 bodování vyplňování odborných dotazníků a psaní životopisu drobné nákupy pro pacienty konzultace v sociálně právních věcech další indikovaná vyšetření supervize týmu á měsíc, odborné přednášky týmu v rámci oddělení i celé nemocnice

34 Detox K20 sledujeme indikátory kvality (dokončené léčby, počet reverzů, porušení abstinence v léčbě, disciplinární propuštění) pacienti při odchodu vyplňují dotazníky spokojenosti (zpětná vazba pro personál)

35 Detox K20 informace o Detoxu: www.plkosmonosy.czwww.plkosmonosy.cz prohlídky Detoxu K20 – v rámci akcí PN Kosmonosy - Festival Na Kopečku, Dny duševního zdraví, sympozium Hlavolam detox má odbornou způsobilost od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

36

37

38

39

40

41

42 Oddělení léčby závislostí S7 PN Kosmonosy střednědobá až dlouhodobá léčba závislostí na návykových látkách a patologického hráčství

43 Oddělení léčby závislostí S7 vznik v roce 1990 vyčleněním z odd. ochranných léčeb od r. 2014 koedukované pokrývá spádovou oblast PN Kosmonosy

44 Oddělení léčby závislostí S7 - personál primář MUDr. Krákora Pavel 2 lékaři psycholog sociální pracovnice 12 zdravotních sester ošetřovatelská péče - systém primárních sester sanitářka 33 lůžek + 4 lůžka posilovací léčba

45 Oddělení léčby závislostí S7 – cílové skupiny alkohol nealkoholové drogy gambleři

46 Oddělení léčby závislostí S7 – příjmová část vybavení nemocničního typu uzavřenější režim zvýšený dohled personálu akcentovány ošetřovatelsko lékařské postupy individuální psychoterapeutická podpora

47 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení principy terapeutické komunity ubytování spíše hotelového typu pacienti na tzv. základní léčbě 3 terapeutické skupiny posíleno 2 – 4 pacienti – týdenní posilovací léčba (doléčování) dále 1 – 2 pacienti na přeléčení relapsu (6 týdnů)

48 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení důraz na přístupy skupinově psychoterapeutické pravidelné komunitní setkání každý den + postupová komunita 1 týdně volená spoluspráva hipoterapie centrální dílny pracovní terapie výlety + kultura

49 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení Režim oddělení domácí řád řád oddělení bodovací systém pouze záporné terapeutické body

50 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení Systém léčebných stupňů „0“ po příjmu na příjmové části 2 -5 dní vycházky s doprovodem v areálu nemocnice

51 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení Systém léčebných stupňů „1“ postup chválen komunitou a TT vypracování + přednes životopisu vypracování individuálně léčebného plánu vycházky s doprovodem i mimo areál nemocnice

52 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení Systém léčebných stupňů „2“ postup schválen komunitou a TT na postupové komunitě práce na úkolech z individuálně léčebného plánu + další doplňování I.L.P. samostatné vycházky + mob.telefon možnost sociálního volna

53 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení Systém léčebných stupňů „3“ postup schválen komunitou a TT na postupové komunitě další práce na I.L.P. v závěru hledání doléčování, popř. zaměstnání, bydlení dovolenky v domácím prostředí

54 Oddělení léčby závislostí S7 – hlavní část oddělení Systém léčebných stupňů „4“ postup schválen komunitou a TT na postupové komunitě závěrečná fáze léčby dohodnutí termínů nástupu do zaměstnání, doléčování

55 Oddělení léčby závislostí S7 – doléčování Posilovací léčby pracovní týden zapojení v komunitě vlastní skupiny - předávání zkušeností 1 rok po léčbě po 3 měsících 2rok po léčbě po 1/2roce dále celoživotně 1 x za rok

56 Oddělení léčby závislostí S7 – doléčování kluby abstinujících - 1 sobota v měsíci v rámci předávání zkušeností návštěvy AA Liberec 1 x čtvrt roku.

57 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Péče o závislého pacienta v podmínkách zdravotnického zařízení MUDr. Veronika Kotková Michaela Martínková Jan Šedivý PN KOSMONOSY."

Podobné prezentace


Reklamy Google