Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Modely penzijních systémů Demografická situace v Evropě Penzijní reforma a EU Britský penzijní systém Situace v ČR: Práce Bezděkovy komise a současný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Modely penzijních systémů Demografická situace v Evropě Penzijní reforma a EU Britský penzijní systém Situace v ČR: Práce Bezděkovy komise a současný."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah Modely penzijních systémů Demografická situace v Evropě Penzijní reforma a EU Britský penzijní systém Situace v ČR: Práce Bezděkovy komise a současný stav Návrhy politických stran Verdikt Ústavního soudu

3 Tři pilíře PS I.SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Státní systém důchodového pojištění s průběžným vyplácením penzí ze státního rozpočtu II.PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Kolektivně organizované penzijní fondy (např. ve firmách), zaměstnanci do nich ukládají část mzdy + státní příspěvek a shromažďují určitý objem dlouhodobého kapitálu III. INDIVIDUÁLNÍ SPOŘENÍ dobrovolná iniciativa jednotlivců ve formě privátních pojištění a spoření u komerčních společností

4 Dva modely PS Model průběžného financování – PAY AS YOU GO Bismarckovská tradice: ČR, Německo, Rakousko stát je hlavní garant sociálního zajištění penzistů dnešních pracující financují dnešní důchodce založeno na mezigenerační solidaritě systém nevytváří žádný kapitál pouze přerozděluje aktuální prostředky

5 Dva modely PS Model fondového financování Beveridgovksý model - VB, Irsko, Nizozemí kapitalizovaný systém – důraz na II. a III. pilíř výhoda kapitálové výnosnosti penzijních fondů vlastní zodpovědnost a iniciativa jednotlivce

6 Proč je nutná reforma PS ?? Stárnutí populace 1/3 obyvatel EU v roce 2050 nad 64 let, 10% obyvatel nad 80 let Růst výdajů a finanční náročnost – současný systém je dlouhodobě neudržitelný Nutnost skloubit: důstojnou životní úroveň ve stáří dlouhodobou stabilitu penzijního systému vyrovnanost veřejných financí

7 Index stárnutí populace v EU – podíl 65+/15-64 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2005201020152020202520302035204020452050 EU15 EU25 EU10

8 Nárůst výdajů na důchody v ČR

9 Problémy s reformou Pension systems are like elephants: Large, grey, very popular but difficult to move! (Hinrichs 2000) Pension reform policy is a ”never-ending story” Reforma PS: evoluční x revoluční Chybí politická odvaha – vysoký volební potenciál obyvatel staršího věku

10 Obecné trendy Spíše parametrické změny Zvyšování důchodového věku Většinou 65 let (ČR – 63 od 2012) Norsko, Island 67 let Znevýhodňování předčasného odchodu do důchodu Výraznější krácení penzí Zvyšování potřebného počtu let pojištění V ČR nyní 25 let (od 2018 - 35 let) NL 45 let Zvyšování úlohy dobrovolného spoření příjmy z penzijního spoření = více než 50 % příjmů penzistů

11 Penzijní reforma a EU Podpora rozvoje II. a III. pilíře Zlepšit zaměstnanost starších pracovníků V EU zaměstnáno 43% starších pracovníků (55-64 let) Pobídky pro delší setrvání na pracovním trhu a pozdější odchod do důchodu Podpora porodnosti

12 Britský PS vznikl po II. světové válce zajišťuje rovnou minimální dávku - BSP Nejnižší podíl státních penzí v EU – 20% průměrné mzdy Odchod do důchodu muži 65 let / ženy 60 let Není možné jít do předčasného důchodu Výrazný podíl penzijních fondů – Britové si začínají spořit na důchod již v 28 letech ½ příjmů důchodců je vyplácena z penzijních fondů

13 Penzijní systém v ČR Počet důchodců: 1,6 mil. (každý rok + 35 000) Počet plátců penz.pojištění:4,95 mil. Průměrný důchod: 10 000 Kč Sazba sociálního pojištění: 28 % Část státního rozpočtu:30 % Deficit PS v r. 2009:zhruba 30 miliard

14 Penzijní systém v ČR Rizika narůstání finanční zátěže snížení životní úrovně ekonomicky aktivního ob. možné zvyšování nákladů na pracovní sílu = snížení konkurence schopnosti ČR

15 Bezděkova komise Ustavena vládou v roce 2004 Tým oborníků v čele s Vladimírem Bezděkem + zástupci všech parlamentních stran Cíle: Vytvořit odbornou nestrannou studii PS v ČR Shrnout programy jednotlivých parlamentních stran a nezávisle analyzovat jejich dopady Vyvolat širší odbornou a politickou debatu o reformě Předložit vlastní analýzu a doporučení pro reformu PS

16 Závěrečná zpráva BK 2005 Rozhodnutí o podobě PS musí být učiněno politicky Klíčové otázky: Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost povinného důchodového systému? Zda diverzifikovat financování důchodového systému? Výrazná úprava dnešního PS je nutná Diverzifikace financování a podpora penzijních fondů Nutnost otevřené komunikace s veřejností

17 Poradní expertní sbor 2010 Iniciativa ministrů E. Janoty a P. Šimerky Řízením PES je opět pověřen V. Bezděk Cíle: navázat na činnost komise z roku 2005 analyzovat současný stav důchodové problematiky vypracovat odborné doporučení pro budoucí politickou vládu

18 Zachování PAY AS YOU GO modelu Odmítá koncept povinného penzijního připojištění Výdaje na důchodové pojištění zvyšovat tak, aby dosáhly v roce 2025 nejméně 10,6 % HDP Vytvořit Sociální pojišťovnu, která by spravovala financování důchodů nezávisle na státním rozpočtu Minimální důchod pro samostatně žijící důchodce ve výši 1,2 životního minima 13. důchod z výnosů ČEZ Pro náročné profese zavést povinné připojištění financované zaměstnavateli, pro možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez jeho snížení

19 Požaduje zásadní reformu PS Nutnost široké politické shody Omezit závislost penzistů na státních penzích Zvýšit podíl penzijních fondů a soukromých prostředků Důsledný dohled nad penzijními fondy Dobrovolný převod 1 % z pojištění na zvýšení důchodu rodičům Podpora péče o seniory v rodině

20 Odmítá výraznější změny systému Nesnižovat náklady na PS, ale zvýšit příjmy Penzijní systém 100% řízený a financovaný státem Prosazuje vyšší a častější valorizace Důchody 55% hrubé průměrné mzdy Odmítá zvyšování hranice k odchodu do důchodu Stabilita systému: odbourání nezaměstnanosti zvýšení porodnosti pro-populační politikou

21 Zavedení vícesložkového PS – fondový model Podpora rodinné péče o seniory – stejné zvýhodnění jako při péči o děti Zavedení vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům Reforma se nedotkne současných penzistů Postupné snižování odvodů do průběžného státního důchodového pojištění při zvyšování odvodů do osobních penzijních účtů Příklad: 4% ze mzdy do penzijního fondu - sníží se odvod na státní důchodové pojištění z 28 % na 24%.

22 Verdikt Ústavního soudu Do 30. září 2011 se má zrušit sporný paragraf zákona, podle kterého se počítá procentní výměra důchodů Vyšší příjmy = vyšší penze ve stáří Soud zkoumal příjmovou solidaritu Odůvodnění soudu - Současný PS nezohledňuje takzvaný zásluhový princip pojištěnce a odporuje zachování standardu životní úrovně lidí s vyššími příjmy. PS je „mezigeneračně i příjmově nespravedlivý a musí být parametricky upraven"

23 Nález ÚS „Ústavní soud shledal ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění protiústavním, neboť ve svých důsledcích negarantuje ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení dle Listiny základních práv a svobod a vede k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami důchodových pojištěnců,"

24 Reakce E. Janota – nárůst výdajů o desítky miliard Kč Ohrožení státního rozpočtu a kolaps veřejných financí Nová vláda by měla najít legislativně-technické řešení J. Paroubek: „ÚS nepřísluší takové rozhodnutí. Svým verdiktem ovlivňuje bez politické odpovědnosti výši schodku státního rozpočtu“. P.Nečas: "Rozhodnutí ÚS jednoznačně ukazuje, že náš PS je ve stávající podobě neudržitelný“.


Stáhnout ppt "Obsah Modely penzijních systémů Demografická situace v Evropě Penzijní reforma a EU Britský penzijní systém Situace v ČR: Práce Bezděkovy komise a současný."

Podobné prezentace


Reklamy Google