Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 2 Téma: Občanské právo III - Právo rodinné Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: listopad 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_K054 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA054 Anotace: Seznámení se základními právními normami manželství a vztahy mezi manžely.

2 Rodinné právo Zásady a prameny rodinného práva, manželství, občanský a církevní sňatek, vyživovací povinnost

3 Rodinné právo Právní normy, které upravují: manželství vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými a nemanželskými vztahy mezi dalšími blízkými příbuznými vztahy při náhradní rodinné péči vztahy při sociálně-právní ochraně dětí

4 Zásady a prameny rodinného práva zásada solidarity (členové rodiny jsou povinni si vzájemně pomáhat podle svých schopností a možností, např. vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost rodičů vůči dětem a dětí vůči rodičům) zákon č. 210/1998 Sb., občanský zákoník a zákon č.210/1998 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (tzv. hlavní prameny rodinného práva)

5 Uzavření manželství Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem formou občanského nebo církevního sňatku přítomnost 2 svědků prohlášení o svobodném vstupu do manželství, že není známa žádná překážka vylučující uzavření platného manželství, že je znám zdravotní stav dohoda o příjmení uspořádání majetkových poměrů, bydlení a hmotné zajištění

6 Občanský a církevní sňatek občanský sňatek – obřad uzavření manželství před orgánem veřejné moci (obce) v přítomnosti matrikáře matrika – úřední evidence obyvatel, (knihy narození, manželství a úmrtí) církevní sňatek – obřad uzavření manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti (povinnost oddávajícího doručit protokol o uzavření manželství příslušnému obecnímu úřadu k zápisu do matriky)

7 Úkoly, cvičení: Vyhledejte netradiční místa, kde probíhají svatební obřady. Vysvětlete pojem tzv. zdánlivé manželství.

8 Církevní obřad na veřejném prostranství

9 Zákonné překážky manželství s nezletilým, který není plně svéprávný soud může povolit z důležitých důvodů uzavření manželství nezletilé osobě, která dovršila 16 let s osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena s ženatým mužem nebo vdanou ženou nebo osobou žijící v registrovaném manželství s partnerem téhož pohlaví

10 Zákonné překážky manželství mezi předky, potomky a sourozenci (mezi bratranci a sestřenicemi je přípustné) mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením mezi poručníkem a poručencem, mezi pěstounem a dítětem jemu svěřeným

11 Vztahy mezi manžely muž a žena mají stejná práva a povinnosti mají žít spolu být si věrni vzájemně si pomáhat společně pečovat o děti vytvářet zdravé rodinné prostředí mají povinnost dohodnout se o podstatných záležitostech rodiny povinnost hradit náklady společné domácnosti mohou se vzájemně zastupovat v běžných záležitostech

12 Bydlení manželů obydlí manželů je tam, kde mají rodinnou domácnost, lze bydlet trvale odděleně ve společné domácnosti je nepřípustné domácí násilí (omezit i vyloučit na určenou dobu právo provinilého manžela v domě nebo bytě bydlet, soudně nejdéle na 6 měsíců)

13 Zánik manželství smrtí manžela soudním rozhodnutím o prohlášení manžela za mrtvého soudním rozhodnutím o rozvodu manželství

14 Vyživovací povinnost placení výživného a péče o vyživovanou osobu podle rozhodnutí soudu vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá od jeho narození do doby, kdy je dítě schopno se živit samo dítě, jestliže je schopno výživné poskytovat, má vyživovací povinnost vůči rodičům v situaci, kdy to rodiče potřebují

15 Literatura, citace HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. ISBN 978-807- 3581-633. RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3. Foto: soukromý archiv


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google