Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posl á n í manželského a rodinného poradenství Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina,p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posl á n í manželského a rodinného poradenství Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina,p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště,"— Transkript prezentace:

1 Posl á n í manželského a rodinného poradenství Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina,p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště, které formou sjednaných návštěv v organizaci – tzv. konzultací - poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a nemohou svoji situaci zvládnout vlastními silami. Manželští a rodinní poradci a sociální pracovníci klientům pomáhají odstraňovat příčiny, které vedly k narušení jejich rodinných, manželských, partnerských či mezilidských vztahů i vztahu k sobě samému, hledají s nimi východiska řešení jejich problému.

2 Organizace vznikla 1. 1. 2004 sloučením Psychocentra Jihlava - manželské a rodin- né poradny, Rodinné poradny ve Žďáře nad Sázavou a Manželské a rodinné poradny vTřebíči. Pro zabezpečení poskytovaných služeb v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově služby zabezpečují interní pracovníci organizace. Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Výhody : ► Jediná organizace podobného typu v kraji Vysočina. ► Snadná dostupnost služeb pro širokou veřejnost a široký okruh řešených problémů. ► Návaznost na spolupracující instituce a vzájemná mezirezortní propojenost. ► Ochrana veškerých informací v souvislosti s povinností mlčenlivosti, možnost klientů vystupovat anonymně. ► Poskytované sociální služby jsou bezplatné.

3 Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pracoviště Jihlava současní zaměstnanci: PhDr. Mgr. Olga Hinková - ředitelka organizace, psycholog PhDr. Zdeněk Větrovec - psycholog Mgr. Veronika Adamíková – psycholog Mgr. Monika Šmardová - psycholog (NRP) IMgr. Alena Staňková- psycholog Lenka Vyskočilová- sociální pracovnice Jana Lálová – sociální pracovnice Mgr. Vanda Vymazalová – psycholog ( NRP) Kamila Pokorná, Milada Pokorná, administrativní, ekonomicko -provozní pracovníci Pracoviště Žďár nad Sázavou současní zaměstnanci: PhDr. Ivana Šimková – vedoucí pracoviště, psycholog Mgr. Jaroslava Dostálová – psycholog Mgr. Šárka Dostálová – psycholog Horní 22 591 01 Žďár nad Sázavou tel. a fax: +420 566 621 404 e-mail: rodina.poradna.zr@cmail.cz Pracoviště Třebíč současní zaměstnanci: PhDr. Alena Hujerová – vedoucí pracoviště, psycholog Mgr. Bedřiška Kopečná – psycholog Ilona Škarabelová – sociální pracovnice Karlovo náměstí 3O/41, 674 01 Třebíč, tel. +420 568 846 500 e-mail: poradnatrebic@iol.cz Pracoviště Pelhřimov odborný pracovník: Mgr. Alena Staňková – psycholog Solní ulice 1814, 393 01 Pelhřimov, tel. 737 618 913 stankova.pcentrum@volny.cz Pracoviště Havlíčkův Brod odborný pracovník PhDr. Zdeněk Větrovec –psycholog Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 734 354 085 vetrovec.pcentrum@volny.cz

4 1. Odborné sociální poradenství dle § 37 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytované formou manželského a rodinného poradenství 2. Sociálně právní ochrana dětí dle z.č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů - zprostředkování rad ve věcech výchovy a výživy a v dalších otázkách týkajících se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů - činnosti spojené s oblastí NRP 3. Intervenční centrum dle §60a z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Hlavní účel a předmět činnosti

5 Cílem poskytovaných služeb je umožnit lidem v nepříznivé psychosociální situaci týkající se jednotlivce, páru a rodiny, využívat regionálního pracoviště k zachování stability v běžném partnerském a rodinném životě, k zabránění vyloučení z přirozeného společenství. Konkrétné cíle : 1. Posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti. 2. Stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnávání se se situací z psychologického a sociálně právního hlediska v případě rozchodu. 3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři. 4. Pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace. C Í L E odborného sociálního poradenství

6 ► Osobní problematika - intra/interpersonální, vztahové a osobnostní problémy - psychosomatika, neurotické a jiné patologické problémy ► Párová, vztahová problematika -partnerské, manželské, mimomanželské problémy aj. ► Rodinná problematika -týká se přímo či nepřímo vztahů mezi členy rodiny či vztahů rodiny a okolí, vztahů rodičů a dětí včetně výchovných problémů, hospodaření, závažných dysfunkcí a nesoudržnosti rodiny ► Sociální problematika -vzhledem k širšímu společenskému významu je okruh problémů často řešen za spolupráce s dalšími institucemi Poskytovan é služby Individu á ln í poradenstv í P á rov é, (před) manželsk é poradenstv í a terapie Rodinn é poradenstv í a terapie (Po) rozvodov é poradenstv í a terapie Soci á lně pr á vn í poradenstv í a socioterapie Skupinov á terapie Psychoterapie N á cvik relaxačn í ch technik a hypnoterapie Expertn í a edukativn í činnost ZÁKLADNÍ OKRUHY ŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

7 I. Zvyšující se počet klientů do roku 2005, od tohoto roku jsou statistické údaje přibližně stejné, zvyšuje se však každoročně počet provedených konzultací. II. Rozdíly v hlavních problematikách : r. 2004 – mimomanželské vztahy, závislosti, osobní problémy bez řešení partnera ( pocity méněcennosti, somatické problémy), výchovné problémy s dětmi. r. 2010 - osobní probl., stresové faktory ( nezaměstnanost, úmrtí v rodině) - párová probl.,komunikační problémy, rozdíly povah, nevěry - rodinná probl., „problémové dítě“ ( v návaznosti „problémový rodič“) - sociální probl., (po)rozvodové problémy, styky rodiče s dítětem Výrazně se zvyšuje počet klientů v nesezdaném soužití, a to ve všech problematikách. SOUČASNÉ TRENDY V RODINÁCH NA VYSOČINĚ

8 III. Rozšiřování činnosti a nové trendy využití pomoci : - sociálně právní ochrana dětí ( spolupráce s obecními a městskými úřady, uložení §11 a §12 u problémových rodin, převážná většina je zaměřena na úpravu styku rodičů s dětmi, vyřešení přetrvávajících konfliktů mezi rodiči) - vyšetřování žadatelů o NRP – práce s celým rodinným systémem a následná péče IV. Vznik Intervenčního centra, úzká spolupráce se poradnou a ostatními institucemi, zvyšující se počet klientů ( s vykázáním i bez vykázání ). V. Snaha o komplexní řešení problému klienta ( např. v situacích hmotné nouze, zadluženosti apod. ) SOUČASNÉ TRENDY V RODINÁCH NA VYSOČINĚ

9 Vedené případy s problematikou osobní:592párovou:563 rodinnou:529sociální:204 Vedené případy celkem: 1.888, z toho se zjevným domácím násilím 175 Počet nových případů celkem: 592 (jednotlivec, pár, rodina) Počet konzultací s problematikou osobní:2.316párovou:1.596 rodinnou:2.115sociální: 467 Konzultace celkem: 6.494, z toho se zjevným domácím násilím 395 STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2004 STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2005 Vedené případy s problematikou osobní:554párovou:455 rodinnou:387sociální:125 Vedené případy celkem: 1.530, z toho se zjevným domácím násilím 182 Počet nových případů celkem: 893 -jednotlivec, pár, rodina (JI-322,TR-213,ZR-233,HB-63,PE-62) Počet konzultací s problematikou osobní:2.025párovou:2.200 rodinnou:1.734sociální: 621 Konzultace celkem: 6.580, z toho se zjevným domácím násilím 401 Celkový počet účastníků: 3 502 klientú, z toho 1 108 mužů, 1 986 žen, 408 dětí Iniciátor kontaktu za rok 2005: Žena – 46%, muž - 20%, oba partneři - 7%, jiní - 5%, příbuzní - 4%, instituce - 18%

10 S T A T I S T I C K É Ú D A J E Z A R O K 2 0 0 7 ► Celkový počet řešených případů : 1 889 ► celkový počet nových případů : 820 ► celkový počet konzultací : 6 929 Grafické znázornění podílu pracovišť na celkovém počtu nových Grafické znázornění podílu pracovišť a problematik na celkovém počtu Případů - 820 konzultací - 6 929

11 ► Celkový počet řešených případů : 1 646 ► celkový počet nových případů : 766 ► celkový počet konzultací : 6 209 podíl problematik na počtu případů podíl problematik na počtu konzultací Iniciátoři kontaktu S T A T I S T I C K É Ú D A J E Z A R O K 2 0 10 - odborné sociální poradenství

12 V roce 2010 bylo v oblasti NRP vedeno celkem 79 případů a uskutečnilo se celkem 337 konzultací, kterých se zúčastnilo 172 klientů. Jednalo se převážně o psychologická vyšetření žadatelů o osvojení a pěstounskou péči včetně tzv. hostitelské péče, případně o psychologické poradenství rodinám s dítětem v NRP. V některých případech šlo o žadatele, kteří již nějaké děti v NRP mají a žádají o další dítě nebo o příbuzné. Z celkového počtu 79 případů se 37 případů týkalo osvojení, kde celkově proběhlo 124 konzultací se 76 rodiči s dětmi a 42 případů se týkalo pěstounské péče včetně tzv. hostitelské péče, kde proběhlo 213 konzultací s 96 rodiči s dětmi. Převážná většina psychologických vyšetření byla uzavřena s doporučujícím závěrem. Problematika náhradní rodinné péče 2010 Problematika sociálně právní ochrany dětí 2010 V roce 2010 bylo v oblasti sociálně právní ochrany dětí řešeno celkem 244 případů s přímou písemnou žádostí SPOD městských nebo obecních úřadů nebo OS v kraji Vysočina o odbornou pomoc, která byla většinou konkretizována. Z celkového počtu případů bylo na doporučení § 11 uskutečněno 240 případů a při uložení povinnosti §12 byly provedeny 4 případy. Dále bylo řešeno 47 případů s problematikou rozvodové mediace.

13 ► Celkový počet řešených případů : 1 103 ► celkový počet nových případů : 220 ► celkový počet konzultací : 1 642 S T A T I S T I C K É Ú D A J E OD 1.1.2011 do 15.3.2011- odborné sociální poradenství S T A T I S T I C K É Ú D A J E OD 1.1. 2011 do 15.3..2011 - NRP Psychologické posuzování žadatelů : 67 ( 29 osvojení, 38 pěstounská a hostitelská péče) Celkový počet konzultací : 156 ( 51 osvojení, 105 pěstounská a hostitelská péče) Celkový počet účastníků : 89 ( 24 osvojení, 65 pěstounská a hostitelská péče )

14 Rok 2007 – 78 uživatelů, 309 kontaktů a konzultací, 32 vykázání Rok 2008 – 123 už., 613 kon., 26 vyk. Rok 2009 – 200 už., 737 kon., 39 vyk. Rok 2010 – 210 už., 983 kon.,51 vyk. (v 47 případech žijí nezletilé děti) Rok 2011 – 54 už., 267 kon.. 12 vyk.(k 15.3.2011) Počet vykázání nehovoří o míře výskytu domácího násilí !!!

15 Děkuji za pozornost. PhDr. Mgr. Olga Hinková ředitelka Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel


Stáhnout ppt "Posl á n í manželského a rodinného poradenství Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina,p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště,"

Podobné prezentace


Reklamy Google